Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Kaiser - KALU CFD

  73.63
  1.06%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.24
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Kaiser Aluminum Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 72.86
  Άνοιγμα* 73.83
  Μεταβολή 1 έτους* 10.18%
  Εύρος ημέρας* 72.97 - 73.96
  Εύρος 52 εβδ. 56.79-97.58
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 67.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.18B
  Αναλογία P/E 118.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.01M
  Έσοδα 3.15B
  EPS 0.62
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.17457
  Beta 1.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 17, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 73.63 -1.31 -1.75% 74.94 74.95 72.95
  Sep 21, 2023 72.86 -1.15 -1.55% 74.01 74.10 72.86
  Sep 20, 2023 75.16 0.62 0.83% 74.54 76.92 74.54
  Sep 19, 2023 75.69 0.75 1.00% 74.94 75.95 74.62
  Sep 18, 2023 75.77 0.37 0.49% 75.40 77.06 75.40
  Sep 15, 2023 77.26 -0.96 -1.23% 78.22 79.61 76.73
  Sep 14, 2023 80.39 4.22 5.54% 76.17 80.53 76.16
  Sep 13, 2023 76.07 0.30 0.40% 75.77 76.90 74.88
  Sep 12, 2023 75.71 3.27 4.51% 72.44 76.99 72.44
  Sep 11, 2023 75.63 2.69 3.69% 72.94 75.65 72.94
  Sep 8, 2023 73.68 2.37 3.32% 71.31 74.74 71.31
  Sep 7, 2023 73.71 1.36 1.88% 72.35 73.93 71.81
  Sep 6, 2023 74.36 2.28 3.16% 72.08 74.82 72.08
  Sep 5, 2023 74.66 -0.01 -0.01% 74.67 76.46 74.09
  Sep 1, 2023 78.03 3.30 4.42% 74.73 78.58 74.73
  Aug 31, 2023 75.72 0.77 1.03% 74.95 76.53 74.94
  Aug 30, 2023 76.02 2.06 2.79% 73.96 76.41 73.96
  Aug 29, 2023 74.69 4.52 6.44% 70.17 74.85 70.17
  Aug 28, 2023 73.61 3.44 4.90% 70.17 74.17 70.17
  Aug 25, 2023 72.29 0.34 0.47% 71.95 72.53 70.83

  Kaiser Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 17, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Kaiser Aluminum Corp Earnings Release
  Q3 2023 Kaiser Aluminum Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, February 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Kaiser Aluminum Corp Earnings Release
  Q4 2023 Kaiser Aluminum Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3427.9 2622 1172.7 1514.1 1585.9
  Έσοδα 3427.9 2622 1172.7 1514.1 1585.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3180.2 2348.1 941.3 1215.2 1300.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 247.7 273.9 231.4 298.9 285.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3417.9 2593.5 1091.6 1408.7 1442.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 101.2 92.8 82.1 87.5 86.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.3 9.3 9.1 10.5 9.8
  Depreciation / Amortization 106.9 91.5 52.2 49.1 43.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17.1 51.8 7.5 46.4 1.4
  Λειτουργικά Έσοδα 10 28.5 81.1 105.4 143.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -48.2 -49.5 -37.6 -18.9 -16.3
  Άλλο, Καθαρό -5.7 -3 -4.7 -6.1 -7.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -37.9 -24 38.8 80.4 120
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -29.6 -18.5 28.8 62 91.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -29.6 -18.5 28.8 62 91.8
  Καθαρά Κέρδη -29.6 -18.5 28.8 62 91.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -29.6 -18.5 28.8 62 91.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -29.6 -18.5 28.8 62 91.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -29.6 -18.5 28.8 62 91.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.906 15.836 15.913 16.203 16.874
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.86093 -1.16822 1.80984 3.82645 5.44032
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.08 2.88 2.68 2.4 2.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.27656 0.95794 2.183 6.03475 5.50379
  Other Operating Expenses, Total 3.2 0 -0.6
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets 6
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 814.1 807.6 776 748.9 954.2
  Έσοδα 814.1 807.6 776 748.9 954.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 718.4 731.1 721 694.9 898.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 95.7 76.5 55 54 55.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 778.2 788.5 798.2 739.9 956.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.2 29.7 28 25.3 27.6
  Depreciation / Amortization 26.4 26.3 26.5 25.8 27.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.2 1.4 22.7 -6.1 -0.1
  Λειτουργικά Έσοδα 35.9 19.1 -22.2 9 -2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.7 -10.9 -10.9 -12 -12.7
  Άλλο, Καθαρό -2.1 -2.4 -1.6 -1.8 -3.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.3 20.8 -35 3.6 -17.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Καθαρά Κέρδη 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18.3 15.9 -26.4 2.5 -13.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.083 16.096 15.933 16.029 15.899
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.13785 0.98782 -1.65694 0.15597 -0.86798
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.24469 0.34194 -0.71863 -0.43203 -0.74124
  Other Operating Expenses, Total 0 0 3.2
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.8 15 -0.3 8.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1042.6 1205.4 1121.4 779.8 656.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.4 303.2 780.3 343 162.3
  Μετρητά 780.3 28.2 22.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 314.8 139.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 429.3 448.9 160.5 239.8 260.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 355.8 395.9 148.9 221.7 234.7
  Συνολικό Απόθεμα 525.4 404.6 152 177.6 215.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 30.5 48.7 28.6 19.4 18.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2288.8 2422.4 1864.7 1526.2 1419.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1052.1 997.6 652 646.2 610.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1627 1478 1050.4 998.4 917.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -574.9 -480.4 -398.4 -352.2 -307.4
  Υπεραξία, Καθαρό 18.8 39.3 18.8 18.8 44
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 55.3 67.7 26.7 29.6 32.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 120 112.4 45.8 51.8 76.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 418.7 456.7 158.3 170.4 205.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 305.1 351.4 86.1 92 121.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 102.6 93.7 65.1 71 77.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.1 2.1 1.9 1.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.9 9.5 5.2 6.2 6.5
  Σύνολο Οφειλών 1657.6 1729.9 1132.3 792.3 678.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1043.1 1042.4 844.3 498 370.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1038.1 1036.3 838.1 492.6 370.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5 6.1 6.2 5.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4.9 10.5 13.9 4.5 4.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 190.9 220.3 115.8 119.4 98.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 631.2 692.5 732.4 733.9 740.4
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1090.4 1078.9 1068.6 1062.9 1059.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13.3 93 158.2 172.8 150.2
  Treasury Stock - Common -475.9 -475.9 -475.9 -463.4 -420.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3.2 -3.7 -18.7 -38.6 -48.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2288.8 2422.4 1864.7 1526.2 1419.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 15.9408 15.8651 15.8122 15.8683 16.2346
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
  Μετρητά & Ισοδύναμα 57.4 303.2
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1059.9 1042.6 1127.7 1245.9 1321.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31.5 57.4 129.3 235.2 261
  Μετρητά & Ισοδύναμα 31.5 57.4 129.3 235.2 261
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 460.5 429.3 419.4 494.5 557.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 417.9 355.8 362.5 445 507.1
  Συνολικό Απόθεμα 537.7 525.4 538.1 468.6 431.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 30.2 30.5 40.9 47.6 71.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2329.7 2288.8 2373.6 2461.7 2541.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1076.6 1052.1 1030.8 999.3 1000.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1675.6 1627 1581.2 1525.8 1504.1
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -599 -574.9 -550.4 -526.5 -503.4
  Υπεραξία, Καθαρό 18.8 18.8 39.3 39.3 39.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 53.9 55.3 56.7 58.1 64.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 120.5 120 119.1 119.1 115.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 405.9 418.7 468.2 547.5 554.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 282.3 305.1 337.3 418.8 442.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 110.1 104.7 119.9 117 95.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 13.5 8.9 11 11.7 16.3
  Σύνολο Οφειλών 1694.1 1657.6 1731.6 1811.7 1833.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1077.9 1038.1 1037.6 1037.2 1036.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1077.9 1038.1 1037.6 1037.2 1036.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.7 4.9 4.7 3.9 17.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 204.6 195.9 221.1 223.1 223.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 635.6 631.2 642 650 708.2
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1092.5 1090.4 1087.2 1084.8 1081
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 16.7 13.3 52.2 62.2 88.6
  Treasury Stock - Common -475.9 -475.9 -475.9 -475.9 -475.9
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.1 3.2 -21.7 -21.3 14.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2329.7 2288.8 2373.6 2461.7 2541.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 15.974 15.9408 15.9406 15.9221 15.9041
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -29.6 -18.5 28.8 62 91.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -63.1 79.4 206.9 232.3 150.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 97.6 82.5 49.3 46.3 42.1
  Amortization 9.3 9 2.9 2.8 1.8
  Deferred Taxes -12 -11.4 15.2 21.1 36.7
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.4 59.8 15.4 72.1 38.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -169.8 -42 95.3 28 -60.2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -125.8 -665.8 26.9 -101.8 31.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -142.5 -667.2 -51.9 -60.2 -117.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 16.7 1.4 78.8 -41.6 148.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -56.8 109.1 281.9 8.5 -106
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.6 -11.2 -10.5 -15 -6.9
  Total Cash Dividends Paid -50.1 -46.7 -43.4 -39.4 -37.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -12.5 -44.2 -60.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.1 167 348.3 107.1 -0.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -245.7 -477.3 515.7 139 75.3
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 15.9 -29.6 -3.2 -5.7 8.1
  Cash From Operating Activities -20.3 -63.1 -58.6 7 1.4
  Cash From Operating Activities 24.9 97.6 72.5 48.1 24
  Amortization 1.4 9.3 7.9 6.5 3.5
  Deferred Taxes 4.1 -12 -3.5 -4.1 2
  Non-Cash Items -11.1 41.4 9.6 14.2 4.9
  Changes in Working Capital -55.5 -169.8 -141.9 -52 -41.1
  Cash From Investing Activities -25.9 -125.8 -71.7 -44.8 -28.3
  Capital Expenditures -41.1 -142.5 -82.4 -45.5 -28.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total 15.2 16.7 10.7 0.7 0
  Cash From Financing Activities 25 -56.8 -43.2 -29.8 -14.9
  Financing Cash Flow Items -1.3 -4.6 -4.6 -3.7 -1.9
  Total Cash Dividends Paid -12.5 -50.1 -37.6 -25.1 -12.5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 38.8 -2.1 -1 -1 -0.5
  Net Change in Cash -21.2 -245.7 -173.5 -67.6 -41.8

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Kaiser Company profile

  Σχετικά με την Kaiser

  Η Kaiser Aluminum Corporation κατασκευάζει και πωλεί ημι-κατασκευασμένα ειδικά προϊόντα μύλου αλουμινίου. Τα κατεργασμένα προϊόντα εργοστασίου αλουμινίου της Εταιρείας περιλαμβάνουν επίπεδη έλαση (πλάκες και φύλλα), διέλαση (ράβδοι, ράβδοι, κοιλότητες και σχήματα), έλξη (ράβδοι, ράβδοι, σωλήνες, σωλήνες και σύρματα) και ορισμένα χυτά προϊόντα αλουμινίου. Επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων έλασης, διέλασης και έλξης αλουμινίου που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και προϊόντα γενικής μηχανικής που περιλαμβάνουν διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ηλεκτρονικά και προϊόντα για ηλεκτρικές εφαρμογές και εφαρμογές μηχανημάτων και εξοπλισμού. Προσφέρει τα προϊόντα της για διάφορες εφαρμογές στην τελική αγορά, όπως η αεροδιαστημική και υψηλής αντοχής (προϊόντα Aero/HS), η αυτοκινητοβιομηχανία (διέλαση αυτοκινήτων), η γενική μηχανική (προϊόντα GE) και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές (άλλα προϊόντα). Το ελασματουργείο της στο Spokane της Ουάσινγκτον (Trentwood) παράγει πλάκες και φύλλα θερμικής κατεργασίας για αεροδιαστημικές και γενικές μηχανολογικές εφαρμογές στην τελική αγορά.

  Industry: Primary Aluminum Production

  27422 Portola Pkwy Ste 200
  FOOTHILL RANCH
  CALIFORNIA 92610-2836
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0418%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0637%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου