Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Juniper Networks - JNPR CFD

30.73
0.1%
0.14
Χαμηλό: 30.47
Υψηλό: 30.99
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Juniper Networks Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 30.7
Άνοιγμα* 30.47
Μεταβολή 1 έτους* -14.05%
Εύρος ημέρας* 30.47 - 30.99
Εύρος 52 εβδ. 25.18-38.14
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.15M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 71.52M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.97B
Αναλογία P/E 21.49
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 324.56M
Έσοδα 5.30B
EPS 1.43
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.86365
Beta 0.94
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 30.70 -0.26 -0.84% 30.96 31.14 30.46
Feb 2, 2023 31.37 0.14 0.45% 31.23 31.62 30.73
Feb 1, 2023 30.93 0.80 2.66% 30.13 30.97 29.64
Jan 31, 2023 32.22 0.40 1.26% 31.82 32.25 31.58
Jan 30, 2023 32.05 0.55 1.75% 31.50 32.09 31.50
Jan 27, 2023 31.93 0.06 0.19% 31.87 32.23 31.78
Jan 26, 2023 32.23 0.31 0.97% 31.92 32.34 31.83
Jan 25, 2023 31.90 0.45 1.43% 31.45 32.04 31.44
Jan 24, 2023 31.92 0.48 1.53% 31.44 32.23 31.26
Jan 23, 2023 31.77 0.33 1.05% 31.44 31.92 31.24
Jan 20, 2023 31.40 0.19 0.61% 31.21 31.44 30.22
Jan 19, 2023 31.38 -0.45 -1.41% 31.83 31.97 31.37
Jan 18, 2023 31.99 0.05 0.16% 31.94 32.97 31.93
Jan 17, 2023 32.04 0.21 0.66% 31.83 32.26 31.83
Jan 13, 2023 31.87 0.66 2.11% 31.21 32.03 31.21
Jan 12, 2023 31.62 -0.30 -0.94% 31.92 32.09 31.54
Jan 11, 2023 32.09 0.33 1.04% 31.76 32.27 31.59
Jan 10, 2023 31.76 0.22 0.70% 31.54 31.93 31.34
Jan 9, 2023 31.76 -0.17 -0.53% 31.93 32.22 31.65
Jan 6, 2023 31.87 0.55 1.76% 31.32 31.99 31.18

Juniper Networks Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 4990.1 5027.2 4647.5 4445.4 4445.1 4735.4
Έσοδα 4990.1 5027.2 4647.5 4445.4 4445.1 4735.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1885.6 1955.1 1906.3 1828.6 1871.4 1995.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 3104.5 3072.1 2741.2 2616.8 2573.7 2740.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4100.4 4179.1 4075.3 4018.5 4147 4408.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1193.2 1177.7 1158.5 1183.6 1194.2 1302.5
Έρευνα & Ανάπτυξη 1013.7 980.7 1003.2 955.7 958.4 1007.2
Depreciation / Amortization 4.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.3 65.6 7.3 50.6 123 103.5
Λειτουργικά Έσοδα 889.7 848.1 572.2 426.9 298.1 326.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -64.1 -33.6 -37.9 -13.4 -27.4 -18.3
Άλλο, Καθαρό 1.8 -2.7 -1.6 0.9 -5.5 1.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 827.4 811.8 532.7 414.4 265.2 310.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 592.7 595.7 569.7 345 257.8 252.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 592.7 595.7 569.7 345 257.8 252.7
Καθαρά Κέρδη 592.7 306.2 566.9 345 257.8 252.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 592.7 595.7 569.7 345 257.8 252.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 592.7 306.2 566.9 345 257.8 252.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 592.7 306.2 566.9 345 257.8 252.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 387.8 384.2 354.4 348.2 335.2 331.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.52837 1.55049 1.60751 0.99081 0.76909 0.76206
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4 0.72 0.76 0.8 0.8
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.53446 1.67579 1.65097 1.17969 1.19714 1.03828
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -289.5 -2.8 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1074.4 1172.3 1188.8 1299.9 1168.2
Έσοδα 1074.4 1172.3 1188.8 1299.9 1168.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 458.8 490.4 496.6 549.5 518.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 615.6 681.9 692.2 750.4 649.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1107.2 1086.6 1068.7 1146 1109.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 313.8 328.8 318.4 341.5 333.5
Έρευνα & Ανάπτυξη 254.7 245.8 251.8 254.9 248.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 79.9 21.6 1.9 0.1 8.8
Λειτουργικά Έσοδα -32.8 85.7 120.1 153.9 58.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.8 -10.4 -8.5 6.4 -13.2
Άλλο, Καθαρό 0.8 -0.5 0.2 1 0.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -37.8 74.8 111.8 161.3 45.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Καθαρά Κέρδη -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -31.1 62 88.9 132.9 55.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 326.3 330.4 331.1 332.2 331.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09531 0.18765 0.2685 0.40006 0.16823
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06385 0.24184 0.27306 0.40031 0.1855
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3971.9 4184.5 4581.8 3209.8 3271.2 2956.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2585.5 3032.6 3559.1 1953.8 1774 1238
Μετρητά & Ισοδύναμα 1833.2 2006.5 2489 1215.8 1361.9 922.5
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 752.3 1026.1 1070.1 738 412.1 315.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1054.1 852 754.6 879.7 964.1 994.4
Accounts Receivable - Trade, Net 1054.1 852 754.6 879.7 964.1 994.4
Total Inventory 91.4 93.8 80.6 90.6 210.2 272.6
Prepaid Expenses 240.9 206.1 187.5 285.7 322.9 434.4
Total Assets 9656.5 9833.8 9363.3 8837.7 9378.3 8887
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1063.8 1021.1 951.7 1000.6 946.9 864.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2157.1 2223.3 2124.1 2216.3 2263.8 2180
Accumulated Depreciation, Total -1093.3 -1202.2 -1172.4 -1215.7 -1316.9 -1315.7
Goodwill, Net 3081.7 3096.2 3108.8 3337.1 3669.6 3762.1
Intangibles, Net 130.2 128.1 118.5 185.8 266.7 284.3
Long Term Investments 1134.5 988.4 199 589.8 656.6 455.5
Note Receivable - Long Term 43.8
Other Long Term Assets, Total 230.6 415.5 403.5 514.6 567.3 564.2
Total Current Liabilities 1735.9 1738.2 1842.5 1543.9 2161.1 1876.5
Accounts Payable 221 217.6 208.8 219.5 277 273.7
Accrued Expenses 482.9 490.3 454.5 511.5 595.3 664.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1032 1030.3 829.3 812.9 867.3 937.9
Total Liabilities 4694 5152.9 4540.1 4227.1 4834.8 4570.1
Total Long Term Debt 2133.7 2136.3 1789.1 1683.9 1705.8 1686.8
Long Term Debt 2133.7 2136.3 1789.1 1683.9 1705.8 1686.8
Other Liabilities, Total 824.4 1278.4 908.5 999.3 967.9 1006.8
Total Equity 4962.5 4680.9 4823.2 4610.6 4543.5 4316.9
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0 0 0 0.003 0.003 0.00322
Additional Paid-In Capital 8281.6 8042.1 7672.8 7370.5 7156.9 6972.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3281.8 -3355.8 -2831.4 -2741.4 -2669 -2653.6
Other Equity, Total -37.3 -5.4 -43.7 -48.203 21.497 -30.0032
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9656.5 9833.8 9363.3 8837.7 9378.3 8887
Total Common Shares Outstanding 381.1 365.5 346.4 335.9 327.7 321.6
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 349.9 0 421.5 0
Unrealized Gain (Loss) 25.5 29.7 34.1 27.9
Other Current Assets, Total 17.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2600.3 2646.1 2739.6 2956.6 3038.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1283.2 1322.2 1331.8 1238 1306.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 989.1 986.7 1010.7 922.5 1013.3
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 294.1 335.5 321.1 315.5 293.4
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 758.9 768.3 774.3 994.4 848.8
Accounts Receivable - Trade, Net 758.9 768.3 774.3 994.4 848.8
Total Inventory 247.1 211.5 223.2 272.6 317
Prepaid Expenses 282.1 325.1 391.9 434.4 463.8
Other Current Assets, Total 29 19 18.4 17.2 102
Total Assets 8711.1 8723.4 8721.4 8887 8827.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 929.4 906 889.5 864.3 842.5
Goodwill, Net 3753.3 3754.1 3754.1 3762.1 3733.9
Intangibles, Net 335.1 315.3 295.1 284.3 215.6
Long Term Investments 481.4 493.2 504 455.5 362.2
Other Long Term Assets, Total 611.6 608.7 539.1 564.2 635.4
Total Current Liabilities 1607.7 1690.9 1639.1 1876.5 1858.4
Accounts Payable 244.8 259.8 269.7 273.7 318.3
Accrued Expenses 465.7 539.9 539.6 664.9 572.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 897.2 891.2 829.8 937.9 967.4
Total Liabilities 4281.5 4382.5 4337.6 4570.1 4561
Total Long Term Debt 1685.2 1694.4 1692 1686.8 1648.4
Long Term Debt 1685.2 1694.4 1692 1686.8 1648.4
Other Liabilities, Total 988.6 997.2 1006.5 1006.8 1054.2
Total Equity 4429.6 4340.9 4383.8 4316.9 4266.9
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.003 0.003 0.003 0.00322 0.00322
Additional Paid-In Capital 7110.9 7042.8 7036.8 6972.6 6933.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2762.6 -2757.8 -2697 -2653.6 -2677.9
Unrealized Gain (Loss) 32.1 33.2 32.5 27.9 22.3
Other Equity, Total 49.197 22.697 11.497 -30.0032 -10.6032
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8711.1 8723.4 8721.4 8887 8827.9
Total Common Shares Outstanding 327.4 324 325.1 321.6 321.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 592.7 306.2 566.9 345 257.8 252.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1126.6 1259.3 861.1 528.9 612 689.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 206.7 225.6 210.5 210.3 212.4 237.4
Deferred Taxes 55.9 -139.6 42.6 2.9 -52.3 71.7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 228.1 173 226.7 263 284.6 327
Cash Taxes Paid 173.9 193.5 181 98.8 84.1 113.2
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 92.8 93.9 94 90.6 87.2 62.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 43.2 694.1 -185.6 -292.3 -90.5 -199.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -417 -303 564.8 -528.2 -288.9 13.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -214.7 -151.2 -147.4 -109.6 -100.4 -100
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -202.3 -151.8 712.2 -418.6 -188.5 113.8
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -236.3 -794.8 -968.6 -1228.8 -222.4 -1131.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -15.5 16.9 -19.6 -14.6 -48.1 -61.7
Total Cash Dividends Paid -152.5 -150.4 -249.3 -260.1 -264.1 -259.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -262.3 -661.3 -699.7 -499.3 -326.4 -387.1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 194 0 0 -454.8 416.2 -423.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -14 17 -10.6 -1.2 5.8 -12.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 459.3 178.5 446.7 -1229.3 106.5 -440.3
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -31.1 30.9 119.8 252.7 55.7
Cash From Operating Activities 179.8 437 573.7 689.7 193.1
Cash From Operating Activities 60.4 120.9 179.3 237.4 56.3
Non-Cash Items 125.9 198.1 264.5 327 62.1
Changes in Working Capital 24.6 87.1 10.1 -199.1 19
Cash From Investing Activities 102.4 20.6 -1.8 13.8 63.9
Capital Expenditures -19.7 -41.1 -69.5 -100 -25
Other Investing Cash Flow Items, Total 122.1 61.7 67.7 113.8 88.9
Cash From Financing Activities -651 -829.6 -918.4 -1131.7 -165.2
Financing Cash Flow Items -58.3 -61.7 -61.7 -61.7 0
Total Cash Dividends Paid -65.2 -129.9 -194.9 -259.1 -67.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net -103.7 -214.2 -238 -387.1 -97.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net -423.8 -423.8 -423.8 -423.8 0
Foreign Exchange Effects -2 -1.6 -3.7 -12.1 -1.7
Net Change in Cash -370.8 -373.6 -350.2 -440.3 90.1
Deferred Taxes 71.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 11.9705 38850758 -1883500 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.9182 38681169 337827 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5996 21419458 210991 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4866 14561492 93536 2022-09-30 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 3.521 11427573 649160 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2449 7285933 65838 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.9835 6437521 3701290 2022-09-30 HIGH
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9644 6375439 -151834 2022-09-30 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.9273 6255266 4939786 2022-09-30 HIGH
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6461 5342666 -597258 2022-09-30 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.418 4602091 -68888 2022-09-30 LOW
Whale Rock Capital Management LLC Hedge Fund 1.3752 4463388 222004 2022-09-30 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.1781 3823621 -366479 2022-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.1634 3775800 73017 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.154 3745411 -496145 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.042 3381976 -24979 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0098 3277293 24877 2021-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.827 2684225 2659372 2022-09-30 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8192 2658768 39350 2022-09-30 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7491 2431242 -242534 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Juniper Company profile

Σχετικά με την Juniper Networks

Η Juniper Networks Inc είναι μια εταιρεία λύσεων δικτύωσης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία ασχολείται με λύσεις δικτύωσης και ασφάλειας στο νέφος, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την εποχή των ασύρματων δικτύων πέμπτης γενιάς (5G). Η Εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες για δίκτυα υψηλών επιδόσεων ώστε να επιτρέπει στους πελάτες της να δημιουργούν επεκτάσιμα, αξιόπιστα, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικά δίκτυα για τις επιχειρήσεις τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα ευελιξία και βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της αυτοματοποίησης. Οι προσφορές της σε δίκτυα και υπηρεσίες περιλαμβάνουν δρομολόγηση, μεταγωγή, ασύρματη πιστότητα (Wi-Fi), ασφάλεια δικτύου, AI ή AI-enabled enterprise networking operations (AIOps) και τεχνολογίες δικτύωσης που καθορίζονται από λογισμικό (SDN). Εκτός από τα προϊόντα της προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες, όπως συντήρηση και υποστήριξη, επαγγελματικές υπηρεσίες, λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Industry: Communications & Networking (NEC)

1133 Innovation Way
SUNNYVALE
CALIFORNIA 94089
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00412

BTC/USD

22,935.15 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.53 Price
+4.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1168%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0826%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

US100

12,467.60 Price
-0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου