Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Jumbo S.A. - JUMSF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 12.47-17.82
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 252.12K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.42B
Αναλογία P/E 10.62
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 136.06M
Έσοδα 872.15M
EPS 1.68
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.16292
Beta 0.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Jumbo S.A. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 681.43 753.3 812.178 512.515 694.031 831.923
Έσοδα 681.43 753.3 812.178 512.515 694.031 831.923
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 325.94 366.422 392.467 252.325 337.635 371.924
Ακαθάριστο Εισόδημα 355.49 386.878 419.711 260.19 356.396 459.999
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 509.613 554.416 599.707 369.659 521.91 563.137
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 161.31 165.579 183.055 100.679 156.15 162.9
Depreciation / Amortization 23.0544 24.7086 25.7059 18.2722 36.9172 36.2047
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.47272 3.70757 4.14865
Other Operating Expenses, Total -4.16421 -6.00058 -5.6688 -1.61685 -8.79193 -7.89143
Λειτουργικά Έσοδα 171.817 198.884 212.47 142.856 172.121 268.786
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.07894 1.62651 1.52373 -0.73847 -1.96199 -2.81612
Άλλο, Καθαρό -0.43048 -2.65176 -2.70971 -1.61891 -2.37923 -2.90274
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 173.466 197.859 211.284 140.499 167.78 263.068
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Καθαρά Κέρδη 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 131.008 151.101 162.872 113.487 138.665 216.586
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.96287 1.11055 1.19706 0.83409 1.01915 1.59184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.36 0.39 0.69 0.062 0.615 1.155
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.98215 1.13136 1.2242 0.83761 1.02275 1.59543
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 512.515 278.816 415.215 313.777 518.146
Έσοδα 512.515 278.816 415.215 313.777 518.146
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 252.325 135.727 201.908 148.456 223.467
Ακαθάριστο Εισόδημα 260.19 143.089 213.307 165.32 294.679
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 369.659 215.858 299.875 228.879 334.258
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 100.679 68.6085 85.7195 66.9378 94.1257
Depreciation / Amortization 18.2722 18.4415 18.4757 18.3466 17.8582
Other Operating Expenses, Total -1.61685 -6.91882 -6.22836 -4.86216 -1.19321
Λειτουργικά Έσοδα 142.856 62.958 115.34 84.8978 183.889
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.73847 -1.91674 -2.42448 -2.6785 -3.04036
Άλλο, Καθαρό -1.61891 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 140.499 61.0412 112.915 82.2193 180.848
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Καθαρά Κέρδη 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 113.487 49.8051 88.8601 67.1783 149.408
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.83409 0.36605 0.6531 0.49374 1.0981
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.062 0.235 0.38 0.47 0.685
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.83761 0.36605 0.6531 0.4973 1.0981
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 713.338 791.78 920.541 980.844 972.071 1081.29
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 366.047 436.892 506.632 636.988 665.146 838.131
Cash 3.14874 3.07379 9.93654 15.9908 7.76012 18.0125
Μετρητά & Ισοδύναμα 362.899 433.818 496.695 298.701 385.16 599.618
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75.7875 78.0846 87.5035 38.4895 50.5428 46.6396
Accounts Receivable - Trade, Net 4.46954 4.54099 5.35446 5.85621 5.47303 5.62511
Total Inventory 239.234 247.808 289.946 272.325 230.687 154.129
Prepaid Expenses 30.9681 28.7969 35.9072 32.9541 25.687 42.2817
Other Current Assets, Total 1.30152 0.19815 0.55307 0.08746 0.0084 0.10594
Total Assets 1259.58 1362.1 1509.48 1690.46 1669.63 1797.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 514.875 542.461 561.769 691.364 681.078 694.531
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 718.814 771.185 817.984 965.588 991.486 1039.18
Accumulated Depreciation, Total -203.939 -228.724 -256.215 -274.224 -310.408 -344.654
Long Term Investments 13.9736 11.0892 10.9817 9.95436 8.22282 14.1402
Note Receivable - Long Term 6.68134 6.69546 6.74157 6.76743 6.89243 6.19484
Other Long Term Assets, Total 10.7163 10.075 9.44405 1.52614 1.36801 1.30414
Total Current Liabilities 133.878 270.022 121.617 161.547 135.785 168.223
Accounts Payable 11.2224 9.82692 9.39397 10.14 8.26557 11.542
Accrued Expenses 7.6963 8.75549 8.5852 11.6261 8.11429 10.4501
Notes Payable/Short Term Debt 27.5019 30.4243 32.161 32.6734 33.4373 30.37
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14.8235 149.623 0.17212 8.41881 8.54708 7.56041
Other Current Liabilities, Total 72.6335 71.392 71.3045 98.6889 77.4204 108.301
Total Liabilities 297.911 303.631 348.032 482.18 450.142 469.129
Total Long Term Debt 144.392 0 198.758 297.117 297.276 281.432
Long Term Debt 144.392 0 198.758 198.893 199.187 199.519
Deferred Income Tax 8.03793 7.94466 6.7553 6.55218 5.63155 4.79692
Minority Interest 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 11.6044 25.6646 20.9018 16.9629 11.45 14.6775
Total Equity 961.673 1058.47 1161.45 1208.28 1219.49 1328.33
Common Stock 119.733 119.733 119.733 119.733 119.733 119.733
Additional Paid-In Capital 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 792.68 892.056 1002.97 1052.7 1068.53 1179.39
Other Equity, Total -0.73459 -3.31486 -5.55867 -7.52712 -10.6515 -14.1081
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1259.58 1362.1 1509.48 1690.46 1669.63 1797.46
Total Common Shares Outstanding 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Unrealized Gain (Loss) -5.69418 -6.62139 -8.11936 -6.6784
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 322.296 272.226 220.5
Capital Lease Obligations 98.2243 98.0894 81.9126
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 980.844 937.221 972.071 1005.72 1081.29
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 636.988 598.369 665.146 755.455 838.131
Cash 15.9908 10.1876 7.76012 10.8112 18.0125
Μετρητά & Ισοδύναμα 298.701 306.118 385.16 432.417 599.618
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 322.296 282.063 272.226 312.226 220.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.4895 38.0499 50.5428 33.4509 46.6396
Accounts Receivable - Trade, Net 5.85621 4.50599 5.47303 3.9992 5.62511
Total Inventory 272.325 273.474 230.687 194.236 154.129
Prepaid Expenses 32.9541 26.8378 25.687 22.5822 42.2817
Other Current Assets, Total 0.08746 0.48994 0.0084 0 0.10594
Total Assets 1690.46 1636.44 1669.63 1716.81 1797.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 691.364 683.112 681.078 689.167 694.531
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 965.588 975.225 991.486 1016.21 1039.18
Accumulated Depreciation, Total -274.224 -292.112 -310.408 -327.041 -344.654
Long Term Investments 9.95436 7.83126 8.22282 14.2907 14.1402
Note Receivable - Long Term 6.76743 6.85316 6.89243 6.27389 6.19484
Other Long Term Assets, Total 1.52614 1.42454 1.36801 1.35898 1.30414
Total Current Liabilities 161.547 133.752 135.785 189.382 168.223
Accounts Payable 10.14 6.59188 8.26557 10.526 11.542
Accrued Expenses 11.6261 10.5298 8.11429 8.69494 10.4501
Notes Payable/Short Term Debt 32.6734 19.3992 33.4373 33.2117 30.37
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 8.41881 8.33986 8.54708 7.90105 7.56041
Other Current Liabilities, Total 98.6889 88.8914 77.4204 129.049 108.301
Total Liabilities 482.18 452.492 450.142 495.237 469.129
Total Long Term Debt 297.117 297.719 297.276 288.562 281.432
Long Term Debt 198.893 199.055 199.187 199.352 199.519
Capital Lease Obligations 98.2243 98.664 98.0894 89.2097 81.9126
Deferred Income Tax 6.55218 6.3896 5.63155 5.15559 4.79692
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 16.9629 14.6307 11.45 12.1375 14.6775
Total Equity 1208.28 1183.95 1219.49 1221.58 1328.33
Common Stock 119.733 119.733 119.733 119.733 119.733
Additional Paid-In Capital 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1052.7 1032.16 1068.53 1071.69 1179.39
Unrealized Gain (Loss) -6.62139 -8.64435 -8.11936 -6.71986 -6.6784
Other Equity, Total -7.52712 -9.29216 -10.6515 -13.1238 -14.1081
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1690.46 1636.44 1669.63 1716.81 1797.46
Total Common Shares Outstanding 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 173.466 197.859 211.284 140.499 167.78 263.068
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 103.872 164.484 118.65 195.112 184.004 351.458
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.0544 24.7086 25.7059 18.2705 36.9172 36.2047
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1.23199 -0.4116 2.78439 3.23432 4.70282 7.97235
Cash Taxes Paid 44.6666 47.4969 48.8896 8.36426 45.2932 23.8415
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.12689 5.05674 7.14975 5.20195 8.97072 8.65831
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -91.4165 -57.6712 -121.125 33.1085 -25.3961 44.2136
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.3364 -34.4803 -41.484 -19.9801 -21.1801 -60.857
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -37.9588 -42.2018 -44.4232 -23.721 -26.8276 -60.5067
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 15.6224 7.72144 2.93923 3.74082 5.64753 -0.35025
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -109.863 -57.9436 -6.53387 -43.8846 -133.268 -115.453
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.31533 0 -1.42 -1.48868 -3.40818 -3.05666
Total Cash Dividends Paid -121.191 -48.0121 -55.394 -38.1063 -122.046 -104.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 14.6434 -9.9315 50.2801 -4.28961 -7.81444 -7.59702
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.35756 -1.21617 -0.89205 -0.8915 -1.39702 -2.16325
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -28.6852 70.8442 69.7399 130.356 28.1584 172.985
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 140.499 54.8644 167.78 82.2193 263.068
Cash From Operating Activities 195.112 12.1112 184.004 133.939 351.458
Cash From Operating Activities 18.2705 18.4415 36.9172 18.3466 36.2047
Non-Cash Items 3.23432 2.93949 4.70282 3.00171 7.97235
Cash Taxes Paid 8.36426 35.5191 45.2932 4.3908 23.8415
Cash Interest Paid 5.20195 4.20794 8.97072 6.34262 8.65831
Changes in Working Capital 33.1085 -64.1342 -25.3961 30.3718 44.2136
Cash From Investing Activities -19.9801 -6.6141 -21.1801 -36.9758 -60.857
Capital Expenditures -23.721 -10.4062 -26.8276 -34.3283 -60.5067
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.74082 3.79214 5.64753 -2.64743 -0.35025
Cash From Financing Activities -43.8846 -43.0269 -133.268 -5.28055 -115.453
Financing Cash Flow Items -1.48868 -1.73494 -3.40818 -3.58594 -3.05666
Total Cash Dividends Paid -38.1063 -37.0994 -122.046 0 -104.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -4.28961 -4.19251 -7.81444 -1.69461 -7.59702
Foreign Exchange Effects -0.8915 -1.08879 -1.39702 -1.37461 -2.16325
Net Change in Cash 130.356 -38.6186 28.1584 90.3085 172.985
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Vakakis (Apostle Evangelos) Individual Investor 19.36 26341169 0 2023-01-24 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.99 13592370 -1360598 2023-01-26 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.0514 6872923 0 2023-01-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6675 3629375 -270 2022-12-31 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 2.1046 2863504 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7946 2441773 -45757 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.3606 1851216 84776 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.9776 1330186 0 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9231 1256017 -210509 2022-12-31 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.8267 1124781 0 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.7871 1070946 84186 2022-12-31 LOW
Alpha Asset Management A.E.D.A.K. Investment Advisor 0.7699 1047566 -53431 2022-12-31 MED
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.6894 937951 -25009 2022-06-30 LOW
3K Investment Partners M.F.M.C. S.A. Investment Advisor 0.629 855821 -5000 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5701 775621 531714 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5403 735154 1470 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4606 626627 0 2023-01-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4369 594433 26679 2022-01-31 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.4085 555813 0 2022-01-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3526 479786 336 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Miscellaneous Specialty Retailers (NEC)

Κυπρου & Υδρασ 9
Μοσχάτο
ATHINA
ATTIKI 183 46
GR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.64 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1046%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0738%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,702.10 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.47 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00262

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου