Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Jumbo S.A. - JUMSF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 13.15-22.06
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 261.82K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.41M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.60B
Αναλογία P/E 11.42
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 136.06M
Έσοδα 872.15M
EPS 1.68
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.71476
Beta 0.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Jumbo S.A. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2019 2018
Συνολικά έσοδα 831.923 694.031 512.515 812.178 753.3
Έσοδα 831.923 694.031 512.515 812.178 753.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 371.924 337.635 252.325 392.467 366.422
Ακαθάριστο Εισόδημα 459.999 356.396 260.19 419.711 386.878
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 563.137 521.91 369.659 599.707 554.416
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 162.9 156.15 100.679 183.055 165.579
Depreciation / Amortization 36.2047 36.9172 18.2722 25.7059 24.7086
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.14865 3.70757
Other Operating Expenses, Total -7.89143 -8.79193 -1.61685 -5.6688 -6.00058
Λειτουργικά Έσοδα 268.786 172.121 142.856 212.47 198.884
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.81612 -1.96199 -0.73847 1.52373 1.62651
Άλλο, Καθαρό -2.90274 -2.37923 -1.61891 -2.70971 -2.65176
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 263.068 167.78 140.499 211.284 197.859
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Καθαρά Κέρδη 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 216.586 138.665 113.487 162.872 151.101
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.59184 1.01915 0.83409 1.19706 1.11055
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.54 0.615 0.062 0.69 0.39
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.59543 1.02275 0.83761 1.2242 1.13136
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020
Συνολικά έσοδα 354.005 518.146 313.777 415.215 278.816
Έσοδα 354.005 518.146 313.777 415.215 278.816
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 154.029 223.467 148.456 201.908 135.727
Ακαθάριστο Εισόδημα 199.975 294.679 165.32 213.307 143.089
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 255.927 334.258 228.879 299.875 215.858
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 84.3762 94.1257 66.9378 85.7195 68.6085
Depreciation / Amortization 17.7043 17.8582 18.3466 18.4757 18.4415
Other Operating Expenses, Total -1.55545 -1.19321 -4.86216 -6.22836 -6.91882
Λειτουργικά Έσοδα 98.0778 183.889 84.8978 115.34 62.958
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.58074 -3.04036 -2.6785 -2.42448 -1.91674
Άλλο, Καθαρό 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 96.497 180.848 82.2193 112.915 61.0412
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Καθαρά Κέρδη 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 78.5563 149.408 67.1783 88.8601 49.8051
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.57737 1.0981 0.49374 0.6531 0.36605
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.07 0.47 0.38 0.235
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.58912 1.0981 0.4973 0.6531 0.36605
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.37265
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1081.29 972.071 980.844 920.541 791.78
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 838.131 665.146 636.988 506.632 436.892
Cash 18.0125 7.76012 15.9908 9.93654 3.07379
Μετρητά & Ισοδύναμα 599.618 385.16 298.701 496.695 433.818
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.6396 50.5428 38.4895 87.5035 78.0846
Accounts Receivable - Trade, Net 5.62511 5.47303 5.85621 5.35446 4.54099
Total Inventory 154.129 230.687 272.325 289.946 247.808
Prepaid Expenses 42.2817 25.687 32.9541 35.9072 28.7969
Other Current Assets, Total 0.10594 0.0084 0.08746 0.55307 0.19815
Total Assets 1797.46 1669.63 1690.46 1509.48 1362.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 694.531 681.078 691.364 561.769 542.461
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1039.18 991.486 965.588 817.984 771.185
Accumulated Depreciation, Total -344.654 -310.408 -274.224 -256.215 -228.724
Long Term Investments 14.1402 8.22282 9.95436 10.9817 11.0892
Note Receivable - Long Term 6.19484 6.89243 6.76743 6.74157 6.69546
Other Long Term Assets, Total 1.30414 1.36801 1.52614 9.44405 10.075
Total Current Liabilities 168.223 135.785 161.547 121.617 270.022
Accounts Payable 11.542 8.26557 10.14 9.39397 9.82692
Accrued Expenses 10.4501 8.11429 11.6261 8.5852 8.75549
Notes Payable/Short Term Debt 30.37 33.4373 32.6734 32.161 30.4243
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.56041 8.54708 8.41881 0.17212 149.623
Other Current Liabilities, Total 108.301 77.4204 98.6889 71.3045 71.392
Total Liabilities 469.129 450.142 482.18 348.032 303.631
Total Long Term Debt 281.432 297.276 297.117 198.758 0
Long Term Debt 199.519 199.187 198.893 198.758 0
Deferred Income Tax 4.79692 5.63155 6.55218 6.7553 7.94466
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 14.6775 11.45 16.9629 20.9018 25.6646
Total Equity 1328.33 1219.49 1208.28 1161.45 1058.47
Common Stock 119.733 119.733 119.733 119.733 119.733
Additional Paid-In Capital 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1179.39 1068.53 1052.7 1002.97 892.056
Other Equity, Total -14.1081 -10.6515 -7.52712 -5.55867 -3.31486
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1797.46 1669.63 1690.46 1509.48 1362.1
Total Common Shares Outstanding 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
Unrealized Gain (Loss) -6.6784 -8.11936 -6.62139 -5.69418
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 220.5 272.226 322.296
Capital Lease Obligations 81.9126 98.0894 98.2243
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1081.29 1005.72 972.071 937.221 980.844
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 838.131 755.455 665.146 598.369 636.988
Cash 18.0125 10.8112 7.76012 10.1876 15.9908
Μετρητά & Ισοδύναμα 599.618 432.417 385.16 306.118 298.701
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 220.5 312.226 272.226 282.063 322.296
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.6396 33.4509 50.5428 38.0499 38.4895
Accounts Receivable - Trade, Net 5.62511 3.9992 5.47303 4.50599 5.85621
Total Inventory 154.129 194.236 230.687 273.474 272.325
Prepaid Expenses 42.2817 22.5822 25.687 26.8378 32.9541
Other Current Assets, Total 0.10594 0 0.0084 0.48994 0.08746
Total Assets 1797.46 1716.81 1669.63 1636.44 1690.46
Property/Plant/Equipment, Total - Net 694.531 689.167 681.078 683.112 691.364
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1039.18 1016.21 991.486 975.225 965.588
Accumulated Depreciation, Total -344.654 -327.041 -310.408 -292.112 -274.224
Long Term Investments 14.1402 14.2907 8.22282 7.83126 9.95436
Note Receivable - Long Term 6.19484 6.27389 6.89243 6.85316 6.76743
Other Long Term Assets, Total 1.30414 1.35898 1.36801 1.42454 1.52614
Total Current Liabilities 168.223 189.382 135.785 133.752 161.547
Accounts Payable 11.542 10.526 8.26557 6.59188 10.14
Accrued Expenses 10.4501 8.69494 8.11429 10.5298 11.6261
Notes Payable/Short Term Debt 30.37 33.2117 33.4373 19.3992 32.6734
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7.56041 7.90105 8.54708 8.33986 8.41881
Other Current Liabilities, Total 108.301 129.049 77.4204 88.8914 98.6889
Total Liabilities 469.129 495.237 450.142 452.492 482.18
Total Long Term Debt 281.432 288.562 297.276 297.719 297.117
Long Term Debt 199.519 199.352 199.187 199.055 198.893
Capital Lease Obligations 81.9126 89.2097 98.0894 98.664 98.2243
Deferred Income Tax 4.79692 5.15559 5.63155 6.3896 6.55218
Minority Interest 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 14.6775 12.1375 11.45 14.6307 16.9629
Total Equity 1328.33 1221.58 1219.49 1183.95 1208.28
Common Stock 119.733 119.733 119.733 119.733 119.733
Additional Paid-In Capital 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952 49.9952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1179.39 1071.69 1068.53 1032.16 1052.7
Unrealized Gain (Loss) -6.6784 -6.71986 -8.11936 -8.64435 -6.62139
Other Equity, Total -14.1081 -13.1238 -10.6515 -9.29216 -7.52712
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1797.46 1716.81 1669.63 1636.44 1690.46
Total Common Shares Outstanding 136.06 136.06 136.06 136.06 136.06
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 263.068 167.78 140.499 211.284 197.859
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 351.458 184.004 195.112 118.65 164.484
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 36.2047 36.9172 18.2705 25.7059 24.7086
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.97235 4.70282 3.23432 2.78439 -0.4116
Cash Taxes Paid 23.8415 45.2932 8.36426 48.8896 47.4969
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.65831 8.97072 5.20195 7.14975 5.05674
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 44.2136 -25.3961 33.1085 -121.125 -57.6712
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -60.857 -21.1801 -19.9801 -41.484 -34.4803
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -60.5067 -26.8276 -23.721 -44.4232 -42.2018
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.35025 5.64753 3.74082 2.93923 7.72144
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -115.453 -133.268 -43.8846 -6.53387 -57.9436
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.05666 -3.40818 -1.48868 -1.42 0
Total Cash Dividends Paid -104.8 -122.046 -38.1063 -55.394 -48.0121
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.59702 -7.81444 -4.28961 50.2801 -9.9315
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.16325 -1.39702 -0.8915 -0.89205 -1.21617
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 172.985 28.1584 130.356 69.7399 70.8442
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 263.068 82.2193 167.78 54.8644 140.499
Cash From Operating Activities 351.458 133.939 184.004 12.1112 195.112
Cash From Operating Activities 36.2047 18.3466 36.9172 18.4415 18.2705
Non-Cash Items 7.97235 3.00171 4.70282 2.93949 3.23432
Cash Taxes Paid 23.8415 4.3908 45.2932 35.5191 8.36426
Cash Interest Paid 8.65831 6.34262 8.97072 4.20794 5.20195
Changes in Working Capital 44.2136 30.3718 -25.3961 -64.1342 33.1085
Cash From Investing Activities -60.857 -36.9758 -21.1801 -6.6141 -19.9801
Capital Expenditures -60.5067 -34.3283 -26.8276 -10.4062 -23.721
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.35025 -2.64743 5.64753 3.79214 3.74082
Cash From Financing Activities -115.453 -5.28055 -133.268 -43.0269 -43.8846
Financing Cash Flow Items -3.05666 -3.58594 -3.40818 -1.73494 -1.48868
Total Cash Dividends Paid -104.8 0 -122.046 -37.0994 -38.1063
Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.59702 -1.69461 -7.81444 -4.19251 -4.28961
Foreign Exchange Effects -2.16325 -1.37461 -1.39702 -1.08879 -0.8915
Net Change in Cash 172.985 90.3085 28.1584 -38.6186 130.356
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Vakakis (Apostle Evangelos) Individual Investor 19.36 26341169 0 2023-01-24 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.99 13592370 -1360598 2023-01-26 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.0514 6872923 0 2023-01-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6917 3662283 12736 2023-02-28 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 2.1046 2863504 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6188 2202510 -238866 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.357 1846267 0 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.9776 1330186 0 2023-01-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9231 1256017 -210509 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.802 1091134 16092 2023-02-28 LOW
Alpha Asset Management A.E.D.A.K. Investment Advisor 0.7699 1047566 -53431 2022-12-31
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.7271 989231 -135550 2023-01-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.6894 937951 -25009 2022-06-30 LOW
3K Investment Partners M.F.M.C. S.A. Investment Advisor 0.6746 917821 57000 2022-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5705 776197 -1852 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5686 773686 24903 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4594 625096 -52 2023-02-28 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4369 594433 26679 2022-01-31 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.4085 555813 0 2022-01-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3546 482456 2670 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Miscellaneous Specialty Retailers (NEC)

Κυπρου & Υδρασ 9
Μοσχάτο
ATHINA
ATTIKI 183 46
GR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,964.70 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.56 Price
+4.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00657

Oil - Crude

72.85 Price
-1.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,456.80 Price
+4.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου