Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Jaguar Health, Inc. - JAGX CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.73-61.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.31M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.98M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.19M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.03M
Έσοδα 10.78M
EPS -58.95
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.94
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Jaguar Health, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 4.335 9.385 5.77526 4.41615 4.36119
Έσοδα 4.335 9.385 5.77526 4.41615 4.36119
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.333 3.28 3.81581 2.76575 0.88041
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.002 6.105 1.95945 1.6504 3.48078
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 45.796 37.896 39.6643 34.5802 39.0853
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.997 20.996 20.4389 22.1088 14.3314
Έρευνα & Ανάπτυξη 15.079 6.413 5.81982 5.15475 4.26946
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.387 7.207 9.58971 4.55093 19.604
Λειτουργικά Έσοδα -41.461 -28.511 -33.889 -30.1641 -34.7241
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.374 -5.488 -4.72125 -2.29767 -0.51429
Άλλο, Καθαρό -0.765 0.19 0.08083 0.31569 0.08855
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -52.6 -33.809 -38.5294 -32.1461 -35.1499
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -52.6 -33.809 -38.5394 -32.1461 -21.9686
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -52.595 -33.809 -38.5394 -32.1461 -21.9686
Καθαρά Κέρδη -52.595 -33.809 -38.5394 -32.1461 -21.9686
Total Adjustments to Net Income 0 -4.839 -6.18681
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -52.595 -38.648 -44.7262 -32.1461 -21.9686
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -52.595 -38.648 -44.7262 -32.1461 -21.9686
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -52.595 -38.648 -44.7262 -32.1461 -21.9686
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.59601 0.1717 0.02206 0.00093 0.01287
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -88.2458 -225.09 -2027.26 -34495.6 -1707.42
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -84.2408 -183.115 -1744.73 -29612.1 -717.051
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.005
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 3.15 2.921 2.625 2.08 0.63
Έσοδα 3.15 2.921 2.625 2.08 0.63
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.613 0.456 0.455 0.469 0.617
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.537 2.465 2.17 1.611 0.013
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.046 9.4 16.566 12.902 10.159
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.493 6.493 8.979 6.951 6.23
Έρευνα & Ανάπτυξη 5.94 2.451 4.945 5.482 3.312
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 2.187 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -9.896 -6.479 -13.941 -10.822 -9.529
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.555 -1.827 -5.054 -2.747 -2.643
Άλλο, Καθαρό -0.158 -1.084 0.831 -0.749 -0.02
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.609 -9.39 -18.164 -14.318 -12.192
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -12.609 -9.39 -18.164 -14.318 -12.192
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12.52 -9.367 -17.986 -14.313 -12.192
Καθαρά Κέρδη -12.52 -9.367 -17.986 -14.313 -12.192
Total Adjustments to Net Income 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12.52 -9.367 -17.986 -14.313 -12.192
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12.52 -9.367 -17.986 -14.313 -12.192
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12.52 -9.367 -17.986 -14.313 -12.192
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.41781 1.06239 0.99178 0.61775 0.61105
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.83053 -8.81695 -18.1351 -23.1696 -19.9525
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -8.83053 -8.81695 -15.9299 -23.1696 -19.9525
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.089 0.023 0.178 0.005
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28.434 17.792 9.52235 8.14994 3.7991
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.051 8.09 3.49543 2.56819 0.5207
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.5207
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.144 4.56 1.69458 1.0018 0.46904
Accounts Receivable - Trade, Net 1.709 4.532 1.69171 0.99568 0.46766
Total Inventory 4.9 2.782 2.12869 3.34218 2.07282
Prepaid Expenses 4.339 2.36 1.26274 1.23777 0.49737
Other Current Assets, Total 0 0.94091 0 0.23917
Total Assets 53.265 42.843 36.4104 41.042 43.6292
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.734 0.677 0.71021 0.76062 1.22207
Other Long Term Assets, Total 0.446 0.037 0.15397 0.42083 0
Total Current Liabilities 15.471 13.22 15.3924 26.6588 15.3858
Accounts Payable 4.929 4.759 5.35154 5.41426 7.35493
Accrued Expenses 7.357 4.493 3.2589 4.93944 2.19955
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 4.84558 1.14115
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.184 3.789 6.77846 11.2392 4.28146
Other Current Liabilities, Total 0.001 0.179 0.00349 0.22038 0.40867
Total Liabilities 41.654 25.641 15.8424 26.6588 26.3682
Total Long Term Debt 25.022 12.421 0.45 0 10.9824
Long Term Debt 25.022 12.421 0.45 0 10.9824
Other Liabilities, Total 0.919 0
Total Equity 11.611 17.202 20.568 14.3831 17.261
Redeemable Preferred Stock 0 0 11.6065 9 0
Common Stock 0.005 0.011 0.00546 0.00649 0.01053
Additional Paid-In Capital 231.1 184.09 142.046 99.9274 79.6552
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -219.494 -166.899 -133.09 -94.5508 -62.4047
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 53.265 42.843 36.4104 41.042 43.6292
Total Common Shares Outstanding 50.4733 40.1279 45.0589 40.4184 42.6378
Goodwill, Net 0 5.21082
Intangibles, Net 22.651 24.337 26.0239 31.7106 33.3972
Cash 17.051 8.09 3.49543 2.56819
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.032 0.942 0.93428
Accumulated Depreciation, Total -0.298 -0.265 -0.22407
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 5.53706
Minority Interest 0.242
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 28.474 28.434 24.005 44.294 44.104
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.456 17.051 12.375 21.992 32.25
Cash 17.456 17.051 12.375 21.992 32.25
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.255 2.144 2.205 4.174 5.927
Accounts Receivable - Trade, Net 1.795 1.709 2.111 4.134 5.897
Total Inventory 4.879 4.9 4.513 3.402 2.821
Prepaid Expenses 3.884 4.339 4.912 4.806 3.106
Other Current Assets, Total 9.92 0
Total Assets 52.906 53.265 59.255 69.539 68.713
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.757 1.734 1.7 1.751 0.674
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.18 2.032 1.99 2.033 0.948
Accumulated Depreciation, Total -0.423 -0.298 -0.29 -0.282 -0.274
Intangibles, Net 22.229 22.651 23.072 23.494 23.916
Other Long Term Assets, Total 0.446 0.446 10.478 0 0.019
Total Current Liabilities 19.093 15.471 11.951 12.652 12.592
Accounts Payable 3.708 4.929 3.786 4.918 4.74
Accrued Expenses 8.494 7.357 6.381 6.582 6.409
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.89 3.184 1.781 1.145 1.431
Other Current Liabilities, Total 0.001 0.001 0.003 0.007 0.012
Total Liabilities 44.861 41.654 37.703 37.754 36.822
Total Long Term Debt 24.783 25.022 24.926 24.195 24.23
Long Term Debt 24.783 25.022 24.926 24.195 24.23
Total Equity 8.045 11.611 21.552 31.785 31.891
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.008 0.005 0.005 0.014 0.013
Additional Paid-In Capital 245.517 231.1 226.728 224.76 210.786
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -237.48 -219.494 -205.181 -192.989 -178.908
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 52.906 53.265 59.255 69.539 68.713
Total Common Shares Outstanding 79.1948 50.4733 48.2117 47.8944 44.7563
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.921 0.919 0.826 0.907
Minority Interest 0.064 0.242
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -52.6 -33.809 -38.5394 -32.1461 -21.9686
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.97 -15.278 -20.4568 -22.7308 -9.82494
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.719 1.727 1.73708 1.319 0.58434
Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.644 20.271 17.0073 9.02132 20.6123
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.028 0.757 0.142 0.01934 0.23455
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.267 -3.467 -0.66177 -0.9251 4.12831
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.006 -0.007 0 -0.00653 -1.55734
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.006 -0.007 -0.00653 0
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0 -1.55734
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 43.937 19.492 21.772 24.5457 10.6799
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.731 -1.008 -2.57481 -2.11755 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 35.615 7.756 24.4468 25.8797 10.302
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.053 12.744 -0.1 0.78349 0.37791
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.961 4.207 1.31519 1.80832 -0.70241
Deferred Taxes 0 -13.1812
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -18.164 -52.6 -38.282 -26.09 -12.009
Cash From Operating Activities -7.695 -34.97 -26.047 -16.615 -6.708
Cash From Operating Activities 0.426 1.719 1.29 0.861 0.431
Non-Cash Items 7.583 13.644 10.601 7.609 4.695
Cash Interest Paid 0.011 0.028 0.021 0.008 0.006
Changes in Working Capital 2.46 2.267 0.344 1.005 0.175
Cash From Investing Activities -0.006 -10.484 -0.006 0
Capital Expenditures -0.006 -0.006 -0.006 0
Cash From Financing Activities 8.15 43.937 40.816 40.443 30.868
Financing Cash Flow Items -0.335 -0.731 -0.623 -0.268 -0.095
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.11 35.615 32.386 31.608 21.86
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.625 9.053 9.053 9.103 9.103
Net Change in Cash 0.405 8.961 4.285 23.822 24.16
Other Investing Cash Flow Items, Total -10.478
Foreign Exchange Effects -0.05

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Jaguar Health, Inc. Company profile

Σχετικά με την Jaguar Health, Inc.

Η Jaguar Health, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία εμπορικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φυτικών, μη οπιοειδών και βιώσιμων συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα με γαστρεντερικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας και εξουθενωτικής διάρροιας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: υγεία του ανθρώπου και υγεία των ζώων. Ο τομέας της υγείας των ζώων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων για ζώα συντροφιάς και παραγωγικά ζώα. Το Canalevia-CA1 της χρησιμοποιείται για τη διάρροια που προκαλείται από χημειοθεραπεία σε σκύλους. Ο τομέας ανθρώπινης υγείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων για τον άνθρωπο και στη συνεχιζόμενη εμπορία του Mytesi, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμπτωματική ανακούφιση της μη μολυσματικής διάρροιας σε ενήλικες με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)/ σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία. Η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της είναι η Napo Pharmaceuticals, Inc.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

200 Pine Street Suite 400
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94104
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,036.65 Price
-0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.06 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,594.90 Price
-0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.30 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου