Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές IVERIC bio, Inc. - ISEE CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

IVERIC bio Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 8.85-38.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.23M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 78.65M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.27B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 137.98M
Έσοδα N/A
EPS -1.76
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

IVERIC bio, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 IVERIC bio Inc Earnings Release
Q2 2023 IVERIC bio Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 IVERIC bio Inc Earnings Release
Q3 2023 IVERIC bio Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 189.906 114.757 88.736 61.272 -59.651
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 72.894 29.689 25.952 21.628 23.612
Έρευνα & Ανάπτυξη 117.012 85.068 62.784 39.644 41.737
Λειτουργικά Έσοδα -189.906 -114.757 -88.736 -61.272 59.651
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.264 0.245 0.5 2.151 2.389
Άλλο, Καθαρό 0.062 -0.01 -0.006 0.151 -0.016
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -185.211 -114.522 -88.242 -58.97 62.024
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Καθαρά Κέρδη -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 121.037 101.866 74.185 42.224 37.088
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.5302 -1.12424 -1.13968 -1.39397 1.70101
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.54977 -1.12424 -1.13968 -1.39397 -0.48973
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -125
Gain (Loss) on Sale of Assets 2.369
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 73.841 62.971 42.512 49.753 34.67
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.758 27.13 17.545 16.106 12.113
Έρευνα & Ανάπτυξη 42.083 35.841 24.967 33.647 22.557
Λειτουργικά Έσοδα -73.841 -62.971 -42.512 -49.753 -34.67
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.461 1.449 0.2 0.482 0.133
Άλλο, Καθαρό -1.849 0.092 -0.039 0.008 0.001
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Καθαρά Κέρδη -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -72.229 -59.061 -42.351 -49.263 -34.536
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 137.087 125.414 120.277 119.687 118.755
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.52688 -0.47093 -0.35211 -0.4116 -0.29082
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.52688 -0.48982 -0.35211 -0.4116 -0.29082
Gain (Loss) on Sale of Assets 2.369
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 662.826 387.488 216.603 128.624 133.287
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 646.835 381.749 210.047 125.699 131.201
Μετρητά & Ισοδύναμα 476.304 261.447 66.373 125.699 131.201
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 170.531 120.302 143.674
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 1.765 0.882 0
Accounts Receivable - Trade, Net
Prepaid Expenses 15.991 5.739 4.791 2.043 2.086
Total Assets 666.823 389.358 216.754 130.187 137.165
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.128 1.87 0.146 0.669 0.335
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.259 2.863 1.1 1.476 1.345
Accumulated Depreciation, Total -1.131 -0.993 -0.954 -0.807 -1.01
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 1.869 0 0.005 0.012 0.014
Total Current Liabilities 35.587 28.211 25.13 12.984 13.206
Payable/Accrued 22.843 12.856 12.792 5.629 5.869
Accrued Expenses 12.744 15.355 12.338 7.355 7.337
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total
Total Liabilities 132.166 28.83 25.191 12.984 13.206
Total Long Term Debt 96.568 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.011 0.619 0.061 0
Total Equity 534.657 360.528 191.563 117.203 123.959
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.137 0.115 0.09 0.05 0.041
Additional Paid-In Capital 1399.56 1040.1 756.543 597.679 545.585
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -864.806 -679.595 -565.073 -480.526 -421.667
Other Equity, Total -0.229 -0.09 0.003
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 666.823 389.358 216.754 130.187 137.165
Total Common Shares Outstanding 136.64 115.277 90.1208 49.6271 41.3972
Note Receivable - Long Term 0 0.882 3.529
Long Term Debt 96.568
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 611.543 662.826 329.478 317.222 350.967
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 599.921 646.835 320.535 311.963 345.663
Μετρητά & Ισοδύναμα 467.572 476.304 153.1 141.113 191.867
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132.349 170.531 167.435 170.85 153.796
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0
Prepaid Expenses 11.622 15.991 8.943 5.259 5.304
Total Assets 613.407 666.823 331.79 319.756 352.705
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.864 2.128 2.312 2.534 1.738
Other Long Term Assets, Total 0 1.869 0
Total Current Liabilities 39.374 35.587 24.588 26.479 19.166
Payable/Accrued 18.026 22.843 11.601 8.178 5.294
Accrued Expenses 21.348 12.744 12.987 18.301 13.872
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 136.361 132.166 72.264 26.81 19.551
Total Long Term Debt 96.987 96.568 47.649 0 0
Other Liabilities, Total 0 0.011 0.027 0.331 0.385
Total Equity 477.046 534.657 259.526 292.946 333.154
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.137 0.137 0.121 0.117 0.116
Additional Paid-In Capital 1414.04 1399.56 1065.55 1056.75 1047.56
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -937.035 -864.806 -805.745 -763.394 -714.131
Other Equity, Total -0.099 -0.229 -0.395 -0.528 -0.394
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 613.407 666.823 331.79 319.756 352.705
Total Common Shares Outstanding 137.25 136.64 120.573 116.874 115.974
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.259
Accumulated Depreciation, Total -1.131
Long Term Debt 96.987 96.568 47.649
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -185.211 -114.522 -84.547 -58.859 63.087
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -163.771 -98.559 -66.097 -48.49 -41.911
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.138 0.039 0.143 0.162 0.183
Deferred Taxes 0 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 26.019 12.427 8.785 9.115 -108.309
Cash Taxes Paid 0 1.765 3.327 1.893 2.467
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.717 3.497 9.522 1.092 3.128
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -50.277 21.298 -143.81 0.15 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.736 -0.361 0
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -49.541 21.659 -143.81 0.15 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 428.905 272.335 150.581 42.838 6.14
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 332.803 272.335 150.581 42.838 6.14
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 214.857 195.074 -59.326 -5.502 -35.771
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 96.102
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -72.229 -185.211 -126.15 -83.799 -34.536
Cash From Operating Activities -50.593 -163.771 -114.537 -73.421 -37.512
Cash From Operating Activities 0.07 0.138 0.08 0.045 0.021
Non-Cash Items 11.029 26.019 18.952 12.314 5.686
Changes in Working Capital 10.537 -4.717 -7.419 -1.981 -8.683
Cash From Investing Activities 39.272 -50.277 -48.41 -51.794 -34.148
Other Investing Cash Flow Items, Total 39.505 -49.541 -47.97 -51.583 -34.032
Cash From Financing Activities 2.589 428.905 54.6 4.881 2.08
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.589 332.803 7.123 4.881 2.08
Net Change in Cash -8.732 214.857 -108.347 -120.334 -69.58
Cash Taxes Paid 0 0 0
Capital Expenditures -0.233 -0.736 -0.44 -0.211 -0.116
Issuance (Retirement) of Debt, Net 96.102 47.477
Cash Interest Paid 2.406
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8853 13639447 3509386 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.3448 8754353 -3477 2023-03-31 LOW
Avoro Capital Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.9284 6800000 50000 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.8929 6751069 1962524 2023-03-31 LOW
Deep Track Capital LP Hedge Fund 4.7109 6500000 -1378119 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0762 5624178 -712658 2023-03-31 LOW
TCG Crossover Management, LLC Investment Advisor 3.7261 5141118 0 2023-03-31 MED
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 3.3971 4687209 133305 2023-03-31 LOW
Redmile Group, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.0478 4205206 -296905 2023-03-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9476 4067035 -164882 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9316 4044918 2713544 2023-03-31 LOW
Braidwell LP Hedge Fund 2.6922 3714672 373372 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8756 2587857 172028 2023-03-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6788 2316300 2302337 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.5685 2164099 0 2023-03-31 LOW
Yiheng Capital Management, L.P. Investment Advisor 1.5535 2143497 -1469757 2023-03-31 LOW
Soleus Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.5416 2127043 12315 2023-03-31 HIGH
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 1.447 1996476 1996476 2023-03-31 HIGH
Avidity Partners Management LP Hedge Fund 1.3547 1869200 1030793 2023-03-31 LOW
Armistice Capital LLC Hedge Fund 1.3307 1836000 44000 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

IVERIC bio, Inc. Company profile

Σχετικά με την IVERIC bio, Inc.

Η IVERIC bio, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες του αμφιβληστροειδούς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Το κύριο περιουσιακό της στοιχείο είναι το υποψήφιο προϊόν κλινικού σταδίου Zimura, ένας αναστολέας του συμπληρώματος C5. Το Zimura στοχεύει σε ασθένειες που περιλαμβάνουν: Γεωγραφική ατροφία (ΓΑ), ενδιάμεση (ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας) AMD και αυτοσωμική υπολειπόμενη νόσος Stargardt (STGD1). Αναπτύσσει επίσης το προκλινικό υποψήφιο προϊόν IC-500, έναν αναστολέα της πρωτεΐνης σερινοπεπτιδάσης 1 υψηλής θερμοκρασίας απαίτησης Α (HtrA1) για τη GA και ενδεχομένως άλλες ασθένειες του αμφιβληστροειδούς που σχετίζονται με την ηλικία. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης δύο υποψήφια προϊόντα γονιδιακής θεραπείας σε προκλινικό στάδιο, τα οποία περιλαμβάνουν τα IC-100 και IC-200, καθώς και διάφορα εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα γονιδιακής θεραπείας. Η Εταιρεία αναπτύσσει το IC-100 για την αυτοσωμική επικρατούσα αμφιβληστροειδίτιδα pigmentosa (RHO-adRP) με τη μεσολάβηση της ροδοψίνης και το IC-200 για τις IRD που σχετίζονται με την bestrophin-1 (BEST1).

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

8 Sylvan Way
Suite 2372
PARSIPPANY
NEW JERSEY 07054
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

25,697.80 Price
-2.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,553.50 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
-9.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00316

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου