Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ITV PLC - ITV CFD

0.697
1.55%
0.008
Χαμηλό: 0.697
Υψηλό: 0.713
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.008
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

ITV PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.708
Άνοιγμα* 0.711
Μεταβολή 1 έτους* 1.43%
Εύρος ημέρας* 0.697 - 0.713
Εύρος 52 εβδ. 0.54-0.97
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.53M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 181.52M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.84B
Αναλογία P/E 6.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.03B
Έσοδα 3.73B
EPS 0.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.09824
Beta 2.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 8, 2023 0.697 -0.013 -1.83% 0.710 0.714 0.697
Jun 7, 2023 0.708 0.010 1.43% 0.698 0.709 0.698
Jun 6, 2023 0.701 0.001 0.14% 0.700 0.707 0.695
Jun 5, 2023 0.699 -0.017 -2.37% 0.716 0.717 0.694
Jun 2, 2023 0.713 -0.005 -0.70% 0.718 0.718 0.709
Jun 1, 2023 0.700 0.001 0.14% 0.699 0.706 0.685
May 31, 2023 0.686 -0.020 -2.83% 0.706 0.706 0.686
May 30, 2023 0.709 0.006 0.85% 0.703 0.718 0.696
May 26, 2023 0.716 -0.009 -1.24% 0.725 0.725 0.703
May 25, 2023 0.717 -0.007 -0.97% 0.724 0.729 0.714
May 24, 2023 0.723 -0.016 -2.17% 0.739 0.740 0.719
May 23, 2023 0.742 -0.007 -0.93% 0.749 0.754 0.738
May 22, 2023 0.739 -0.018 -2.38% 0.757 0.760 0.739
May 19, 2023 0.755 0.000 0.00% 0.755 0.758 0.744
May 18, 2023 0.754 0.019 2.59% 0.735 0.755 0.728
May 17, 2023 0.738 -0.004 -0.54% 0.742 0.743 0.734
May 16, 2023 0.743 0.001 0.13% 0.742 0.755 0.737
May 15, 2023 0.748 0.008 1.08% 0.740 0.748 0.735
May 12, 2023 0.745 -0.009 -1.19% 0.754 0.756 0.736
May 11, 2023 0.753 0.028 3.86% 0.725 0.754 0.724

ITV PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, July 27, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

GB

Γεγονός

Half Year 2023 ITV PLC Earnings Release
Half Year 2023 ITV PLC Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3728 3453 2781 3308 3211
Έσοδα 3728 3453 2781 3308 3211
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3209 2945 2425 2773 2611
Depreciation / Amortization 84 69 87 72 76
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 65 207 118 86 109
Other Operating Expenses, Total 3060 2669 2220 2615 2426
Λειτουργικά Έσοδα 519 508 356 535 600
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1 -6 -19 -18 -29
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 4 62 10
Άλλο, Καθαρό -19 -22 -16 -49 -14
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 501 480 325 530 567
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 435 388 281 478 470
Δικαίωμα Μειοψηφίας -7 -10 4 -5 -4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 428 378 285 473 466
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 428 378 285 473 466
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 428 378 285 473 466
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 428 378 285 473 466
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 428 378 285 473 466
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4046 4051 4002 4018 4013
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10578 0.09331 0.07121 0.11772 0.11612
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.033 0 0.026 0.08
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12383 0.14836 0.1052 0.12519 0.14304
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 2049 1679 1905 1548
Έσοδα 2049 1679 1905 1548
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1758 1451 1543 1392
Depreciation / Amortization 48 36 39 30
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34 31 67 130
Other Operating Expenses, Total 1676 1384 1437 1232
Λειτουργικά Έσοδα 291 228 362 156
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9 -9 -15 -23
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 282 219 347 133
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 238 197 287 101
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 -4 -7 -3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 235 193 280 98
Καθαρά Κέρδη 235 193 280 98
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 235 193 280 98
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 235 193 280 98
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 235 193 280 98
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4083 4009 4056 4046
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05756 0.04814 0.06903 0.02422
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.033 0.017 0.033 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06784 0.0551 0.08851 0.05734
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2193 2258 1901 1508 1391
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 348 686 668 246 95
Μετρητά & Ισοδύναμα 91 440 372 153 10
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 919 1158 870 884 865
Accounts Receivable - Trade, Net 661 977 769 785 767
Total Inventory 870 313 308 323 298
Prepaid Expenses 54 48 49 49 46
Other Current Assets, Total 2 53 6 6 87
Total Assets 4475 4240 3953 3568 3408
Property/Plant/Equipment, Total - Net 286 254 285 269 191
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 545 514 489 461 341
Accumulated Depreciation, Total -259 -260 -204 -192 -150
Goodwill, Net 1383 1239 1241 1243 1250
Intangibles, Net 243 260 322 371 393
Long Term Investments 130 98 77 52 51
Other Long Term Assets, Total 240 125 120 122 132
Total Current Liabilities 1753 1682 1404 1320 1261
Accounts Payable 158 109 108 127 111
Accrued Expenses 611 611 505 462 425
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 310 311 29 35 54
Other Current Liabilities, Total 674 651 762 696 671
Total Liabilities 2653 2760 2831 2720 2593
Total Long Term Debt 652 803 1161 1080 993
Long Term Debt 541 732 1078 1016 993
Capital Lease Obligations 111 71 83 64
Deferred Income Tax 57 12 20 29 64
Minority Interest 54 38 29 30 34
Other Liabilities, Total 137 225 217 261 241
Total Equity 1822 1480 1122 848 815
Common Stock 403 403 403 403 403
Additional Paid-In Capital 174 174 174 174 174
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1139 849 520 225 173
Unrealized Gain (Loss) -1 13 18 14 5
Other Equity, Total 107 41 7 32 60
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4475 4240 3953 3568 3408
Total Common Shares Outstanding 4025.41 4025.41 4025.41 4025.41 4025.41
Cash 257 246 296 93 85
Note Receivable - Long Term 0 6 7 3
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2193 2269 2258 2051
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 348 525 686 654
Cash 257 246 384
Μετρητά & Ισοδύναμα 91 525 440 270
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 973 885 1206 1031
Accounts Receivable - Trade, Net 877 797 1132 1000
Total Inventory 870 809 313 311
Other Current Assets, Total 2 50 53 55
Total Assets 4475 4574 4240 4086
Property/Plant/Equipment, Total - Net 286 275 254 267
Intangibles, Net 1626 1515 1499 1534
Long Term Investments 130 125 98 85
Note Receivable - Long Term 0 7 6 13
Other Long Term Assets, Total 240 383 125 136
Total Current Liabilities 1753 1698 1682 1498
Accounts Payable 158 21 109 111
Accrued Expenses 611 611 427
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 310 326 311 25
Other Current Liabilities, Total 674 555 651 935
Total Liabilities 2653 2819 2760 2867
Total Long Term Debt 652 852 803 1111
Long Term Debt 541 749 732 1033
Capital Lease Obligations 111 103 71 78
Deferred Income Tax 57 55 12 12
Minority Interest 54 46 38 34
Other Liabilities, Total 137 168 225 212
Total Equity 1822 1755 1480 1219
Common Stock 403 403 403 403
Additional Paid-In Capital 174 174 174 174
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1139 1087 849 603
Unrealized Gain (Loss) -1 1 13 16
Other Equity, Total 107 90 41 23
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4475 4574 4240 4086
Total Common Shares Outstanding 4025.41 4025.41 4025.41 4025.41
Payable/Accrued 796
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 501 480 325 530 567
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 304 171 525 472 424
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 53 59 57 56 28
Amortization 84 69 87 74 92
Μη Χρηματικά Στοιχεία 49 -60 87 111 46
Cash Taxes Paid 55 119 88 108 92
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 56 53 34 84 52
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -383 -377 -31 -299 -309
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -196 -65 -72 46 -103
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -78 -45 -66 -68 -82
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -118 -20 -6 114 -21
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -458 -35 -28 -365 -350
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 22 -12 -3 -43 -8
Total Cash Dividends Paid -201 0 -320 -315
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -1 -4 -5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -279 -23 -24 2 -22
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 12 -3 -3 -2 -2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -338 68 422 151 -31
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 501 219 480 133
Cash From Operating Activities 304 19 171 89
Cash From Operating Activities 53 26 59 28
Amortization 84 36 69 30
Non-Cash Items 49 25 -60 134
Cash Taxes Paid 55 31 119 41
Cash Interest Paid 56 16 53 23
Changes in Working Capital -383 -287 -377 -236
Cash From Investing Activities -196 -40 -65 -38
Capital Expenditures -78 -37 -45 -28
Other Investing Cash Flow Items, Total -118 -3 -20 -10
Cash From Financing Activities -458 -149 -35 -10
Financing Cash Flow Items 22 -1 -12 -1
Total Cash Dividends Paid -201 -133 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -279 -15 -23 -9
Foreign Exchange Effects 12 9 -3 -5
Net Change in Cash -338 -161 68 36
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Liberty Global PLC Corporation 9.8779 398515510 0 2023-03-01 LOW
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 5.6598 228339000 0 2023-03-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.2205 210615274 366373 2023-03-01 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 5.125 206764435 0 2023-03-01 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 5.1105 206179898 1813244 2023-03-01 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0636 163941782 7279077 2023-01-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0291 122206627 399481 2023-01-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.3158 93428173 -12873455 2023-05-01 LOW
Marathon-London Investment Advisor 2.0845 84098582 -241866 2023-05-01 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.8961 76495409 8900801 2023-04-01 MED
Zadig Asset Management L.L.P. Investment Advisor 1.3385 54000000 0 2023-02-28 HIGH
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1338 45741792 -82339 2023-05-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0832 43702021 2568325 2023-05-01 LOW
Brandes Investment Partners, L.P. Investment Advisor 1.0292 41522154 0 2023-05-01 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.9919 40019153 0 2023-04-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9551 38530996 -60648 2023-05-01 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9512 38375416 -7824250 2023-01-05 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.8888 35859114 5046450 2023-01-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6425 25919714 4011429 2023-02-03 LOW
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 0.615 24812220 -122410 2023-05-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ITV Company profile

Σχετικά με την ITV PLC

Η ITV plc είναι εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία δημιουργεί, κατέχει και διανέμει περιεχόμενο σε πολλαπλές πλατφόρμες παγκοσμίως. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Broadcast & Online και ITV Studios. Ο τομέας Broadcast & Online λειτουργεί εμπορικά κανάλια στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και παρέχει περιεχόμενο μέσω γραμμικής τηλεοπτικής μετάδοσης και σε πολλαπλές πλατφόρμες. Η ITV επικοινωνεί επίσης απευθείας με τους καταναλωτές μέσω συνδρομητικού βίντεο κατά παραγγελία στο ITV Hub+, διαγωνισμών, ζωντανών εκδηλώσεων, εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών, εμπορευμάτων και συνδρομητικών εκδηλώσεων. Ο τομέας ITV Studios είναι η διεθνής επιχείρηση περιεχομένου της εταιρείας, η οποία δημιουργεί και παράγει περιεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς σε 12 χώρες. Η ITV Studios παράγει προγράμματα σε μια σειρά από είδη, όπως δράμα, ψυχαγωγία και ψυχαγωγικά γεγονότα για τα δικά της κανάλια και τους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Industry: Broadcasting (NEC)

The London Televison Centre
Upper Ground
LONDON
00000
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00452

Oil - Crude

70.92 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,963.11 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,518.95 Price
-0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου