Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Iteris - ITI CFD

  5.0988
  1.16%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0324
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Iteris Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.1588
  Άνοιγμα* 5.1388
  Μεταβολή 1 έτους* 11.44%
  Εύρος ημέρας* 4.9888 - 5.1388
  Εύρος 52 εβδ. 3.25-5.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 130.56K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 201.27M
  Αναλογία P/E 47.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 42.82M
  Έσοδα 170.23M
  EPS 0.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.68
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 5.1588 0.1200 2.38% 5.0388 5.2088 4.9888
  Feb 29, 2024 5.1888 0.0600 1.17% 5.1288 5.2188 5.0588
  Feb 28, 2024 5.0788 0.0500 0.99% 5.0288 5.2288 4.9788
  Feb 27, 2024 5.2188 0.1800 3.57% 5.0388 5.2288 5.0388
  Feb 26, 2024 5.0288 0.2300 4.79% 4.7988 5.0588 4.7888
  Feb 23, 2024 4.9088 0.1000 2.08% 4.8088 4.9988 4.8088
  Feb 22, 2024 4.8088 0.0400 0.84% 4.7688 4.9288 4.7588
  Feb 21, 2024 4.7788 -0.1100 -2.25% 4.8888 4.8988 4.7688
  Feb 20, 2024 4.9288 -0.2100 -4.09% 5.1388 5.1388 4.8888
  Feb 16, 2024 5.2088 0.0200 0.39% 5.1888 5.2588 5.0888
  Feb 15, 2024 5.2388 0.1500 2.95% 5.0888 5.2588 4.9888
  Feb 14, 2024 5.0888 0.0500 0.99% 5.0388 5.1388 4.9888
  Feb 13, 2024 5.0288 -0.1400 -2.71% 5.1688 5.2388 4.9888
  Feb 12, 2024 5.2988 -0.0200 -0.38% 5.3188 5.3688 5.2388
  Feb 9, 2024 5.3088 0.1400 2.71% 5.1688 5.3288 4.9988
  Feb 8, 2024 5.3188 0.1100 2.11% 5.2088 5.3688 5.1988
  Feb 7, 2024 5.1788 0.0400 0.78% 5.1388 5.2188 5.1388
  Feb 6, 2024 5.1288 0.3200 6.65% 4.8088 5.2188 4.7988
  Feb 5, 2024 4.8388 0.0000 0.00% 4.8388 4.9688 4.8288
  Feb 2, 2024 4.9888 0.2000 4.18% 4.7888 5.0188 4.7888

  Iteris Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, June 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Iteris Inc Earnings Release
  Q4 2024 Iteris Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 156.052 133.572 117.138 107.403 93.307
  Έσοδα 156.052 133.572 117.138 107.403 93.307
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 114.034 86.179 70.282 63.79 58.045
  Ακαθάριστο Εισόδημα 42.018 47.393 46.856 43.613 35.262
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 170.567 140.266 116.699 109.527 96.241
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 44.885 43.36 38.747 39.965 34.166
  Έρευνα & Ανάπτυξη 8.321 7.354 5.13 4.315 3.755
  Depreciation / Amortization 2.62 2.673 1.504 0.757 0.275
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.707 0.7 1.036 0.7 0
  Λειτουργικά Έσοδα -14.515 -6.694 0.439 -2.124 -2.934
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.329 -0.014 0.113 0.229 0.128
  Άλλο, Καθαρό 0.124 -0.018 0.054 0.297 0.049
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.72 -6.726 0.606 -1.598 -2.757
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.855 -6.9 0.491 -1.758 -2.793
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.855 -6.9 0.491 -1.758 -2.793
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.18 9.643 -3.852 -5.023
  Καθαρά Κέρδη -14.855 -7.08 10.134 -5.61 -7.816
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.855 -6.9 0.491 -1.758 -2.793
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.855 -7.08 10.134 -5.61 -7.816
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.855 -7.08 10.134 -5.61 -7.816
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.374 42.222 41.599 39.012 33.266
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35057 -0.16342 0.0118 -0.04506 -0.08396
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33396 -0.15265 0.03198 -0.0334 -0.08396
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 42.44 40.686 39.259 33.667 34.236
  Έσοδα 42.44 40.686 39.259 33.667 34.236
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 28.952 28.866 32.708 23.508 23.16
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13.488 11.82 6.551 10.159 11.076
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.896 42.843 46.184 38.644 37.246
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.329 11.279 10.652 11.625 10.808
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.965 2.047 2.173 2.136 1.909
  Depreciation / Amortization 0.65 0.651 0.651 0.668 0.669
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0.707 0.7
  Λειτουργικά Έσοδα -0.456 -2.157 -6.925 -4.977 -3.01
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.003 0 -0.3 -0.032 -0.022
  Άλλο, Καθαρό -0.105 0.135 0.117 -0.023 -0.033
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.558 -2.022 -7.108 -5.032 -3.065
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.038
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.038
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 -0.076
  Καθαρά Κέρδη -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.114
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.038
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.114
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.544 -2.049 -7.397 -4.865 -3.114
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 42.488 42.341 42.288 42.311 42.396
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0128 -0.04839 -0.17492 -0.11498 -0.07166
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01085 -0.04459 -0.17492 -0.10412 -0.06093
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 62.854 69.963 69.64 59.029 36.705
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.587 23.689 28.305 25.773 9.006
  Μετρητά & Ισοδύναμα 16.587 23.689 25.205 14.217 7.071
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 32.158 34.098 30.561 27.921 23.416
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 32.158 34.098 30.561 27.921 23.416
  Συνολικό Απόθεμα 10.841 7.98 5.066 3.04 2.916
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.128 4.076 5.445 2.149 1.367
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 111.794 123.983 126.869 101.957 57.955
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.642 12.774 13.276 14.986 1.965
  Υπεραξία, Καθαρό 28.34 28.34 28.34 20.59 15.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.19 11.78 14.297 6.137 3.286
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.768 1.126 1.316 1.215 0.849
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 38.039 34.9 33.033 26.515 23.23
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.943 11.926 8.935 8.355 9.441
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.376 17.032 16.655 12.197 8.906
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.72 5.942 7.443 5.963 4.883
  Σύνολο Οφειλών 48.888 48.733 47.89 38.83 23.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.422 0.337 0.808 0.19 0.065
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.427 13.496 14.049 12.125 0.605
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 62.906 75.25 78.979 63.127 34.055
  Κοινή Μετοχή 4.282 4.242 4.17 4.071 3.338
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 190.082 186.72 181.828 176.209 142.26
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -130.567 -115.712 -107.019 -117.153 -111.543
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 111.794 123.983 126.869 101.957 57.955
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 42.439 42.416 41.687 40.713 33.377
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.1 11.556 1.935
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15.528 21.324 21.205 23.187 9.383
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.886 -8.55 -7.929 -8.201 -7.418
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.14 0.12 0.263 0.146
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Treasury Stock - Common -0.891 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68.961 70.346 62.854 61.515 62.282
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.161 19.994 16.587 10.216 7.991
  Μετρητά & Ισοδύναμα 20.161 19.994 16.587 10.216 7.991
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.491 33.9 32.158 35.11 37.679
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.491 33.9 32.158 35.11 37.679
  Συνολικό Απόθεμα 10.781 11.534 10.841 12.48 12.874
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.079 4.644 3.128 3.432 3.597
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.449 0.274 0.14 0.277 0.141
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 116.605 118.376 111.794 111.73 113.419
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.834 9.27 9.642 10.269 10.877
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 14.964 15.303 15.528 16.001 16.964
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.13 -6.033 -5.886 -5.732 -6.087
  Υπεραξία, Καθαρό 28.34 28.34 28.34 28.34 28.34
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9.968 9.986 10.19 10.376 10.824
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.502 0.434 0.768 1.23 1.096
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 38.755 42.044 38.039 36.546 36.178
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.942 15.581 12.943 14.838 14.796
  Δεδουλευμένα Έξοδα 16.491 19.107 18.376 16.689 16.001
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.322 7.356 6.72 5.019 5.381
  Σύνολο Οφειλών 49.039 52.569 48.888 47.864 47.94
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.463 0.442 0.422 0.399 0.378
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.821 10.083 10.427 10.919 11.384
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 67.566 65.807 62.906 63.866 65.479
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 4.283 4.288 4.282 4.265 4.265
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 192.037 190.852 190.082 188.895 188.459
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -128.745 -128.442 -130.567 -128.41 -126.361
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 116.605 118.376 111.794 111.73 113.419
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 42.823 42.569 42.439 42.346 42.34
  Treasury Stock - Common -0.009 -0.891 -0.891 -0.884 -0.884
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -7.08 10.134 -5.61 -7.816
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.721 6.49 -3.827 -5.828
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.82 0.734 0.848 0.854
  Amortization 3.24 2.036 1.492 1.125
  Deferred Taxes -0.485 0.607 0.105 -0.018
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.539 -7.615 4.497 2.156
  Cash Taxes Paid 0.223 0.183 0.063 0.004
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -11.755 0.594 -5.159 -2.129
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2.499 1.742 -16.243 2.345
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.101 -1.368 -1.101 -1.146
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4.6 3.11 -15.142 3.491
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.563 2.873 27.362 0.402
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.233 0.24 0.355 0.317
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.33 2.633 27.007 0.085
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.659 11.105 7.292 -3.081
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -14.311 -12.262 -4.865 -7.08
  Cash From Operating Activities -11.144 -13.963 -7.344 -5.721
  Cash From Operating Activities 0.461 0.308 0.159 0.82
  Amortization 2.396 1.626 0.822 3.24
  Deferred Taxes 0.036 0.014 0.019 -0.485
  Non-Cash Items 4.5 3.337 1.303 9.539
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0.223
  Changes in Working Capital -4.226 -6.986 -4.782 -11.755
  Cash From Investing Activities -1.504 -1.048 -0.521 2.499
  Capital Expenditures -1.504 -1.048 -0.521 -2.101
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 4.6
  Cash From Financing Activities -0.668 -0.666 -0.859 1.563
  Financing Cash Flow Items 0.171 0.173 0.024 0.233
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.839 -0.839 -0.883 1.33
  Net Change in Cash -13.316 -15.677 -8.724 -1.659
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Samjo Capital, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 15.2165 6503800 3208800 2023-07-21
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.491 2346964 44342 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0851 2173464 1425414 2023-06-30 LOW
  Private Management Group, Inc. Investment Advisor 3.549 1516921 -14793 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7149 1160380 82278 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9202 820725 429750 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3983 597655 450912 2023-06-30 LOW
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.33 568474 -235000 2023-06-30 LOW
  Acuitas Investments LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.293 552651 3442 2023-09-30 HIGH
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0769 460280 -28500 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.9608 410668 35005 2023-06-30 LOW
  Bard Associates Inc. Investment Advisor 0.8229 351729 -6006 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.7657 327262 77871 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7595 324607 242706 2023-06-30 LOW
  Bouvel Investment Partners, LLC Investment Advisor 0.6826 291771 1720 2023-09-30 LOW
  TIAA Trust, National Association Investment Advisor 0.5835 249391 249391 2023-09-30
  Thomas (Thomas L) Individual Investor 0.5788 247393 17429 2023-09-07 LOW
  Worth Venture Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5545 237022 24322 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5327 227685 -19175 2023-06-30 HIGH
  Dynamic Wealth Advisors Investment Advisor 0.4127 176392 5996 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Iteris Company profile

  Σχετικά με την Iteris

  Η Iteris, Inc. είναι πάροχος λύσεων διαχείρισης υποδομών έξυπνης κινητικότητας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Αισθητήρες οδοστρώματος (RWS) και Συστήματα μεταφορών (SYS). Ο τομέας RWS παρέχει αισθητήρες ανίχνευσης και συστήματα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας που περιλαμβάνουν την οικογένεια αισθητήρων vantage και τη σειρά προϊόντων BlueTOAD, καθώς και συστήματα επικοινωνίας και εφαρμογές συλλογής δεδομένων οδικής κυκλοφορίας που συμπληρώνουν τα προϊόντα αισθητήρων. Η σειρά προϊόντων Vantage χρησιμοποιεί τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας, τεχνολογία ραντάρ και άλλες τεχνικές για την ανάλυση των δεδομένων των αισθητήρων μέσω αλγορίθμων, επιτρέποντας την ανίχνευση οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών, καθώς και τη μετάδοση τόσο εικόνων βίντεο όσο και πολλαπλών συνόλων δεδομένων με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών επικοινωνίας. Ο τομέας SYS παρέχει υπηρεσίες μηχανικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κυκλοφορία, διαχειριζόμενες υπηρεσίες με δυνατότητα cloud, λύσεις μέτρησης της απόδοσης των μεταφορών και ανάλυσης της κυκλοφορίας. Τα προϊόντα της RWS περιλαμβάνουν τα Vantage, Vantage Next και VantagePegasus.

  Industry: Broadcasting Equipment

  1250 S. Capital Of Texas Hwy.
  Bldg. 1, Suite 330
  AUSTIN
  TEXAS 78746
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου