Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές IRadimed Corporation - IRMD CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

IRadimed Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 25.23-49.30
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 29.79K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 767.50K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 610.72M
Αναλογία P/E 44.60
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.59M
Έσοδα 56.47M
EPS 1.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.06
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

IRadimed Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

IRadimed Corp Annual Shareholders Meeting
IRadimed Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, June 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

IRadimed Corp Annual Shareholders Meeting
IRadimed Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, July 27, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 IRadimed Corp Earnings Release
Q2 2023 IRadimed Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 IRadimed Corp Earnings Release
Q3 2023 IRadimed Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 53.3032 41.8146 31.7174 38.5171 30.439
Έσοδα 53.3032 41.8146 31.7174 38.5171 30.439
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12.0207 9.76466 8.14296 8.81616 7.21163
Ακαθάριστο Εισόδημα 41.2824 32.0499 23.5744 29.701 23.2274
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37.6755 31.9969 32.4735 29.8697 24.4352
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.3767 20.3272 22.428 19.6209 15.7065
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.27808 1.90504 1.90253 1.43272 1.51711
Λειτουργικά Έσοδα 15.6277 9.81768 -0.75609 8.6474 6.00377
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.5531 0.01861 0.13921 0.39591 0.19354
Άλλο, Καθαρό
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16.1807 9.83629 -0.61688 9.04332 6.19731
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12.8285 9.32547 0.569 9.63096 6.30345
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.8285 9.32547 0.569 9.63096 6.30345
Καθαρά Κέρδη 12.8285 9.32547 1.369 9.63096 6.30345
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.8285 9.32547 0.569 9.63096 6.30345
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.8285 9.32547 1.369 9.63096 6.30345
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.8285 9.32547 1.369 9.63096 6.30345
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.636 12.5908 12.4401 12.2764 12.1101
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.01524 0.74065 0.04574 0.78451 0.52051
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.01524 0.74065 0.04574 0.78451 0.52051
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.8
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 15.4751 14.8636 13.4073 12.7216 12.3107
Έσοδα 15.4751 14.8636 13.4073 12.7216 12.3107
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.75364 3.64322 2.86453 2.58181 2.93119
Ακαθάριστο Εισόδημα 11.7214 11.2204 10.5427 10.1398 9.37952
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.4678 10.6097 9.27498 8.55499 9.23579
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.92049 6.36179 5.9188 5.31058 5.78551
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.79372 0.60474 0.49164 0.6626 0.5191
Λειτουργικά Έσοδα 4.00724 4.25384 4.13229 4.16658 3.07492
Άλλο, Καθαρό 0.34241 0.44973 0.10518 0.0131 -0.01492
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.34966 4.70358 4.23748 4.17968 3.06001
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Καθαρά Κέρδη 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.40607 3.67362 3.4271 3.24105 2.48671
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.6867 12.6319 12.6311 12.6328 12.6555
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26848 0.29082 0.27132 0.25656 0.19649
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.26848 0.29082 0.27132 0.25656 0.19649
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 77.4897 76.245 63.7359 58.9637 44.5417
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.9609 62.5014 51.9781 46.2501 34.3776
Μετρητά & Ισοδύναμα 57.9609 61.9995 50.0687 43.4818 28.0277
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.50186 1.90937 2.76829 6.34992
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.5286 8.44304 7.05214 8.66425 5.57788
Accounts Receivable - Trade, Net 13.2745 5.1366 4.57493 7.2933 4.20999
Total Inventory 5.36923 4.2998 3.93399 3.64156 4.05944
Prepaid Expenses 0.63096 1.00072 0.77167 0.4078 0.52679
Total Assets 85.5137 82.8814 71.0666 66.7289 48.4423
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.6051 4.55146 4.83518 5.00968 1.86956
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.03543 7.41248 7.17159 6.86352 3.90101
Accumulated Depreciation, Total -3.43033 -2.86102 -2.33641 -1.85384 -2.03145
Intangibles, Net 2.06944 1.11858 0.96089 0.86009 0.83252
Other Long Term Assets, Total 1.34954 0.96642 1.53467 1.89542 1.19846
Total Current Liabilities 8.55374 6.82276 4.91726 5.85897 4.68952
Accounts Payable 1.79932 0.7829 0.65705 0.99374 0.77247
Accrued Expenses 3.28728 3.23144 2.07446 3.00363 1.93532
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3.46715 2.80841 2.18575 1.8616 1.98173
Total Liabilities 11.8408 10.7076 9.68201 11.2045 6.49653
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 3.28702 3.88486 4.76475 5.3455 1.80701
Total Equity 73.673 72.1738 61.3846 55.5244 41.9457
Common Stock 0.00126 0.00125 0.00123 0.00118 0.0011
Additional Paid-In Capital 26.4074 25.1606 23.6768 19.1924 15.3173
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47.2643 46.9949 37.6694 36.3004 26.6695
Other Equity, Total 0 0.01701 0.03037 -0.04219
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85.5137 82.8814 71.0666 66.7289 48.4423
Total Common Shares Outstanding 12.591 12.544 12.3084 11.7659 10.9891
Unrealized Gain (Loss) 0.03709
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 61.2984 77.4897 71.8733 68.495 65.5143
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.7772 57.9609 55.5922 52.1575 50.9466
Μετρητά & Ισοδύναμα 42.7772 57.9609 55.5922 52.1575 50.4465
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 0.50009
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.5332 13.5286 10.6513 10.6778 9.2023
Accounts Receivable - Trade, Net 11.5332 13.2745 10.6513 8.38224 6.51306
Total Inventory 6.31227 5.36923 5.24326 4.85718 4.34504
Prepaid Expenses 0.67575 0.63096 0.38663 0.80247 1.0204
Total Assets 75.62 85.5137 79.5443 75.7238 72.3935
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10.9912 4.6051 4.56861 4.58149 4.56423
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14.5788 8.03543 7.84959 7.71821 7.56011
Accumulated Depreciation, Total -3.58764 -3.43033 -3.28099 -3.13672 -2.99589
Intangibles, Net 2.20529 2.06944 1.88114 1.54313 1.33467
Other Long Term Assets, Total 1.12516 1.34954 1.22129 1.10425 0.98029
Total Current Liabilities 6.75612 8.55374 5.60363 6.1379 6.24924
Accounts Payable 1.75618 1.79932 0.96436 0.82212 1.13665
Accrued Expenses 2.08452 3.28728 2.8208 2.78943 2.28063
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.91543 3.46715 1.81847 2.52635 2.83195
Total Liabilities 11.2801 11.8408 9.77306 9.8252 9.84506
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 4.524 3.28702 4.16944 3.6873 3.59583
Total Equity 64.3399 73.673 69.7713 65.8986 62.5484
Common Stock 0.00126 0.00126 0.00126 0.00126 0.00126
Additional Paid-In Capital 26.8912 26.4074 26.1793 25.7338 25.6185
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 37.4474 47.2643 43.5907 40.1636 36.9225
Other Equity, Total 0 0 0 0.00613
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 75.62 85.5137 79.5443 75.7238 72.3935
Total Common Shares Outstanding 12.5946 12.591 12.5653 12.561 12.5605
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12.8285 9.32547 1.369 9.63096 6.30345
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.0427 11.2582 5.8175 10.2327 7.37602
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.67067 1.40682 1.33882 1.24233 1.105
Deferred Taxes 0.0571 0.52361 0.38993 -0.59676 -0.14443
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.54284 1.57842 3.89195 1.92365 1.91998
Cash Taxes Paid 1.7115 0.97 0 0.012 1.37571
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.05639 -1.57616 -1.17221 -1.96745 -1.80799
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.375 0.64824 0.24697 3.20119 1.51582
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.875 -0.74176 -0.63675 -0.48581 -0.26467
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.5 1.39 0.88372 3.687 1.78049
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12.7064 0.02443 0.52248 2.02017 0.92987
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.29398 -0.59882 -1.20762 -0.47314 -0.30956
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.14671 0.62324 1.7301 2.49332 1.23944
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.03869 11.9308 6.58695 15.4541 9.82171
Total Cash Dividends Paid -12.5591
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 3.40607 12.8285 9.15487 5.72777 2.48671
Cash From Operating Activities 4.64609 10.0427 7.00387 3.06541 1.42619
Cash From Operating Activities 0.18255 0.67067 1.36358 0.9281 0.43393
Deferred Taxes 0.07866 0.0571 -0.22713 -0.14495 -0.05204
Non-Cash Items 0.80112 1.54284 1.04187 0.60264 0.46494
Cash Taxes Paid 0 1.7115 0.75714 0.75714 0.00814
Changes in Working Capital 0.1777 -5.05639 -4.32932 -4.04815 -1.90735
Cash From Investing Activities -6.55701 -1.375 -0.90332 -0.34713 -0.42469
Capital Expenditures -6.55701 -1.875 -1.40332 -0.84713 -0.42469
Cash From Financing Activities -13.2728 -12.7064 -12.5079 -12.5603 -12.5546
Financing Cash Flow Items -0.04988 -0.29398 -0.09552 -0.07311 -0.06738
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.14671 0.14671 0.07195 0.07195
Net Change in Cash -15.1837 -4.03869 -6.4074 -9.84201 -11.5531
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.5 0.5 0.5
Total Cash Dividends Paid -13.2229 -12.5591 -12.5591 -12.5591 -12.5591
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Susi (Roger E) Individual Investor 41.9058 5277950 -120000 2023-03-31 LOW
Nine Ten Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.2174 783066 1300 2023-03-31 LOW
Soleus Capital Management, L.P. Hedge Fund 6.143 773694 28690 2023-03-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 4.6099 580612 -13700 2023-03-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1394 395406 12535 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.0357 382338 7946 2023-03-31 LOW
RK Capital Management, LLC Hedge Fund 2.663 335400 -30600 2023-03-31 MED
Bares Capital Management, Inc. Investment Advisor 2.5169 317000 45700 2023-03-31 LOW
Ranger Investment Management, L.P. Investment Advisor 1.6332 205692 7057 2023-03-31 MED
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 1.4323 180394 8481 2023-03-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4298 180076 14023 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4064 177138 16868 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1219 141307 7396 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9868 124281 2870 2023-03-31 LOW
Hillsdale Investment Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8662 109100 600 2023-03-31 MED
Rice Hall James & Associates, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5738 72271 -967 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5174 65168 729 2023-03-31 LOW
Los Angeles Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4313 54320 41554 2023-03-31 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.4149 52260 37115 2023-03-31 HIGH
PanAgora Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3685 46407 19379 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

IRadimed Corporation Company profile

Σχετικά με την IRadimed Corporation

Η IRadimed Corporation αναπτύσσει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και διανέμει ιατρικές συσκευές συμβατές με την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI), καθώς και αξεσουάρ και υπηρεσίες. Το σύστημα αντλίας ενδοφλέβιας έγχυσης MRidium 3860+ MRI Compatible παρέχει μη μαγνητικό σύστημα αντλίας ενδοφλέβιας (IV) έγχυσης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή χρήση κατά τη διάρκεια διαδικασιών μαγνητικής τομογραφίας. Το σύστημα αντλίας ενδοφλέβιας έγχυσης MRidium MRI compatible έχει σχεδιαστεί με μη μαγνητικό κινητήρα υπερήχων με μη σιδηρούχα μέρη και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά για την ασφαλή και προβλέψιμη χορήγηση αναισθησίας και άλλων ενδοφλέβιων φαρμάκων ή υγρών κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών μαγνητικής τομογραφίας. Το σύστημα παρακολούθησης ζωτικών σημείων ασθενούς IRadimed 3880 MRI Compatible έχει σχεδιαστεί με μη μαγνητικά εξαρτήματα και άλλα χαρακτηριστικά για την ασφαλή και ακριβή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών μαγνητικής τομογραφίας. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της κυρίως σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις οξείας περίθαλψης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς.

Industry: Medical Equipment

1025 Willa Springs Dr.
WINTER SPRINGS
FLORIDA 32708
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.23 Price
-1.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0208%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.45 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,308.00 Price
-0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,089.25 Price
-2.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου