Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  102.07
  2.02%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.76
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Ipsen SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 104.17
  Άνοιγμα* 105.07
  Μεταβολή 1 έτους* -2.78%
  Εύρος ημέρας* 102.07 - 105.07
  Εύρος 52 εβδ. 94.85-130.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 80.02K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.61M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.76B
  Αναλογία P/E 21.34
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 82.64M
  Έσοδα 3.28B
  EPS 4.90
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.14833
  Beta 0.58
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 102.07 -0.80 -0.78% 102.87 105.07 102.07
  Nov 30, 2023 104.17 1.50 1.46% 102.67 104.57 102.57
  Nov 29, 2023 102.57 0.30 0.29% 102.27 103.57 102.07
  Nov 28, 2023 102.57 0.00 0.00% 102.57 102.87 101.57
  Nov 27, 2023 103.17 0.10 0.10% 103.07 104.67 102.87
  Nov 24, 2023 104.37 -0.10 -0.10% 104.47 105.17 103.67
  Nov 23, 2023 104.37 1.00 0.97% 103.37 104.67 102.97
  Nov 22, 2023 103.67 -0.10 -0.10% 103.77 104.27 103.17
  Nov 21, 2023 104.07 0.30 0.29% 103.77 104.17 102.07
  Nov 20, 2023 104.17 2.00 1.96% 102.17 104.77 101.37
  Nov 17, 2023 106.77 1.70 1.62% 105.07 107.17 104.77
  Nov 16, 2023 104.87 2.20 2.14% 102.67 105.17 102.67
  Nov 15, 2023 102.57 -2.70 -2.56% 105.27 105.47 102.07
  Nov 14, 2023 104.87 -0.90 -0.85% 105.77 105.97 104.37
  Nov 13, 2023 105.77 1.30 1.24% 104.47 105.77 104.37
  Nov 10, 2023 104.27 -2.00 -1.88% 106.27 107.87 103.77
  Nov 9, 2023 107.67 1.00 0.94% 106.67 108.47 106.17
  Nov 8, 2023 107.77 -0.30 -0.28% 108.07 109.36 106.57
  Nov 7, 2023 108.86 -1.60 -1.45% 110.46 110.76 108.36
  Nov 6, 2023 110.36 0.70 0.64% 109.66 111.16 108.76

  Ipsen Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, December 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Ipsen SA Capital Markets Day
  Ipsen SA Capital Markets Day

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:30

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Ipsen SA Earnings Release
  Full Year 2023 Ipsen SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3156.4 2748.6 2686.2 2692.8 2348.4
  Έσοδα 3156.4 2748.6 2686.2 2692.8 2348.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 527.7 438.6 490.6 488 454.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2628.7 2310 2195.6 2204.8 1894.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2423.9 1920.8 2157.6 2728.1 1829.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1039.2 916.3 971.8 1020 953.1
  Έρευνα & Ανάπτυξη 445.3 424.4 405.6 388.8 302.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 138.6 25.6 191.9 698.4 37
  Other Operating Expenses, Total 273.1 115.9 97.7 132.9 82.7
  Λειτουργικά Έσοδα 732.5 827.8 528.6 -35.3 519.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.3 -22.7 -13.1 -32.6 -8.9
  Άλλο, Καθαρό -17.3 -16 13.3 29.3 -16.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 705.9 789.1 528.8 -38.6 494
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 593.6 630.8 546.6 -58.2 385.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.1 -0.1 -0.9 -0.5 0.4
  Equity In Affiliates -1.5 0.4 -1.5 3.7 1.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 593.2 631.1 544.2 -55 387.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 55.4 15.5 3.8 4.2 2
  Καθαρά Κέρδη 648.6 646.6 548 -50.8 389.4
  Total Adjustments to Net Income 0.1 0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 593.2 631.1 544.2 -54.9 387.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 648.6 646.6 548 -50.7 389.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 648.994 646.861 548 -50.7 389.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.0978 83.3584 83.4481 83.095 83.2265
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.14332 7.57406 6.52142 -0.66069 4.65597
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 1.2 1 1 1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.54588 7.81956 8.01618 4.80245 5.00326
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.39417 0.26139
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1623.1 1658.5 1497.9 1452.3 1414.6
  Έσοδα 1623.1 1658.5 1497.9 1452.3 1414.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 269.9 285.6 242.1 235.1 250.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1353.2 1372.9 1255.8 1217.2 1164
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1327.5 1439.8 996.6 1027.3 1002.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 552.7 551.9 487.3 488.2 483.4
  Έρευνα & Ανάπτυξη 290.2 238.1 207.2 219.3 207.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29.5 137.5 3.7 23.5 4
  Other Operating Expenses, Total 185.2 226.7 56.3 61.2 57.1
  Λειτουργικά Έσοδα 295.6 218.7 501.3 425 412.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12 -9 -9.5 -10.5 -11.4
  Άλλο, Καθαρό -22.1 4.9 -0.5 -13.9 0.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 261.5 214.6 491.3 400.6 400.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 205.5 210.8 382.8 337.5 301.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 1.1 0 -0.8 -0.7
  Equity In Affiliates -10.3 -1 -0.5 0.3 0.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 195.3 210.9 382.3 337 301.3
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 43.3 12.1 5.5 1.2
  Καθαρά Κέρδη 195.3 254.2 394.4 342.5 302.5
  Total Adjustments to Net Income -0.1 0.1 -0.1 0.1 1.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 195.2 211 382.2 337.1 302.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 195.2 254.3 394.3 342.6 304
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 195.2 254.694 394.3 342.861 304
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.0638 83.01 83.1857 82.9703 83.5165
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.35 2.54661 4.59454 4.06605 3.62563
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.2 0 1.2 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.62909 4.17371 4.6292 4.30467 3.6617
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.39417 0.26139
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2397.6 1953.8 1578.8 1346.5 1185.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1200.3 826.4 691.4 412.6 350
  Μετρητά 814.7 642.5 215.4 137.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1169.3 137.9 207.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31 11.7 48.9 59.3 5.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 673.7 764.5 602.8 644 560.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 632.5 564.3 476.2 565 463
  Συνολικό Απόθεμα 284.1 219.4 213.9 214 198.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 77.8 52.2 54.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 239.5 65.7 70.7 23.7 22.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5614.6 4990.5 4313 4306.9 3377.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 581.4 647.5 646.6 679.3 474.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1058.7 1290 1196.5 1170.7 934.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -477.3 -642.5 -549.9 -491.4 -460
  Υπεραξία, Καθαρό 579.9 623.2 592.8 632.6 395.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1585.4 1370 1121.1 1383.2 1011.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 136.3 133.2 126.7 111.4 173.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 334 262.8 247 153.9 136.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1335.4 1228.4 1213.1 1452.5 959.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 647.1 594.7 495.2 508.5 379.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 254.2 200.5 206.9 185.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3.8 5.5 2.8 14.3 33.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 27.7 29.8 228.9 302.6 4.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 656.8 344.2 285.7 420.2 356.3
  Σύνολο Οφειλών 2270.6 2255.3 2181.9 2555.8 1536.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 663.8 657.8 639.1 696.3 297.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 581.8 562.8 542.7 568.2 297.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 77.9 101.8 79.9 107.7 19.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.6 2.5 2.7 2 2.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 194.1 264.8 247.1 297.3 257.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3344 2735.2 2131.1 1751.1 1841.1
  Κοινή Μετοχή 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 122.3 122.3 122.3 741.9 741.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3193.5 2635.9 2121.1 973.3 1105.6
  Treasury Stock - Common -107.2 -123.1 -102.1 -72.5 -63.3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 51.6 16.3 -94 24.6 -26.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5614.6 4990.5 4313 4306.9 3377.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.6392 82.497 82.7225 83.0373 83.0651
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 82 95 96.4 128.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1759.8 2397.6 2589 1953.8 1764.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 438.1 1200.3 1123.2 826.4 739.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 413.4 1169.3 1068.3 814.7 737.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.7 31 54.9 11.7 2.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 685.6 673.7 716.1 687.1 646.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 649.4 632.5 623.8 564.3 554.6
  Συνολικό Απόθεμα 350 284.1 190.1 219.4 232.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 286.1 239.5 559.6 220.9 145.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6090.6 5614.6 5507.1 4990.5 4521.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 571.6 581.4 585.9 647.5 645.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1089.6 1058.7 1088.2 1290 1239.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -518 -477.3 -502.4 -642.5 -593.6
  Υπεραξία, Καθαρό 681 579.9 557.4 623.2 604.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2547.9 1585.4 1373.1 1370 1142.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 111.8 136.3 118.7 133.2 128.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 418.5 334 283 262.8 236
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1709.8 1335.4 1374.2 1228.4 1117
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 746.6 647.1 577.8 594.7 518.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.2 3.8 30.6 5.5 11.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 178.1 27.7 29.3 29.8 180.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 783.9 656.8 736.5 598.4 406.5
  Σύνολο Οφειλών 2686.3 2270.6 2442.6 2255.3 2134.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 345.4 663.8 671.8 657.8 640.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 274.7 581.8 584.3 562.8 550.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 70.7 82 87.5 95 90.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 297.6 77.9 120.7 101.8 92.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -0.6 1.6 2.5 1.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 334.5 194.1 274.3 264.8 283.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3404.3 3344 3064.5 2735.2 2386.6
  Κοινή Μετοχή 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3265.1 3193.5 2896.3 2635.9 282
  Treasury Stock - Common -86.1 -107.2 -102.3 -123.1 -100.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 19.2 51.6 64.4 16.3 1999
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6090.6 5614.6 5507.1 4990.5 4521.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 82.6392 82.6392 82.497 82.497 82.7225
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 647.5 646.7 548.9 -50.2 389.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 973.3 917.4 771.3 627.7 570.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 336.5 246.4 234.7 161.2 142.6
  Deferred Taxes -136.3 -130.6 19.2
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 159.2 219.7 134 626.9 22.8
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -169.9 -195.4 -10 20.4 -2.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -458.6 -332 -163.7 -1157.3 -274.3
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -252.9 -417.9 -140.7 -280.6 -287.5
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -205.7 85.9 -23 -876.7 13.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -164.2 -421.8 -307.5 550 -202.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -19.1 -22.6 -3.9 6.5 -1.2
  Total Cash Dividends Paid -99.3 -82.9 -83.2 -83.2 -83
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -11.3 -36.7 -36.4 -16.7 -7.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -34.5 -279.6 -184 643.4 -110.3
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5.9 5.8 0.5 7.7 7.3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 356.4 169.4 300.6 28.1 101.7
  Cash Taxes Paid 130.7 181.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18.2 21.5
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 647.5 394.3 646.7 303.3
  Cash From Operating Activities 973.3 334.3 917.4 357.2
  Cash From Operating Activities 336.5 105.8 246.4 110.3
  Deferred Taxes 5.6 31.1
  Non-Cash Items 159.2 -107.4 219.7 10.2
  Changes in Working Capital -169.9 -64 -195.4 -97.7
  Cash From Investing Activities -458.6 -178.6 -332 -77.6
  Capital Expenditures -252.9 -117.9 -417.9 -78.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total -205.7 -60.7 85.9 1
  Cash From Financing Activities -164.2 40.9 -421.8 -194.6
  Financing Cash Flow Items -19.1 -3.3 -22.6 -2.9
  Total Cash Dividends Paid -99.3 -99.3 -82.9 -82.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -11.3 -6.5 -36.7 -5.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -34.5 150 -279.6 -103
  Foreign Exchange Effects 5.9 31.9 5.8 1.4
  Net Change in Cash 356.4 228.5 169.4 86.4
  Cash Taxes Paid 130.7 181.1
  Cash Interest Paid 18.2 21.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Mayroy SA Corporation 56.6223 47457736 0 2022-12-31 LOW
  Parvus Asset Management Europe Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.056 4237680 47337 2023-04-27 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1881 995780 748 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0031 840782 20066 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9999 838089 -3321 2023-09-30 LOW
  Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.998 836459 55248 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5822 487971 -2828 2023-09-30 LOW
  Black Creek Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3742 313611 -25493 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3711 311058 3005 2023-09-30 LOW
  Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 0.3711 311011 13076 2023-08-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3216 269542 7 2023-09-30 LOW
  Ipsen S.A. Employees Corporation 0.2802 234860 -38994 2022-12-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2321 194517 2096 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2172 182043 0 2023-08-31 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2142 179541 342 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2103 176249 0 2023-09-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.202 169285 3005 2023-09-30 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.1908 159882 -12698 2023-07-31 LOW
  CPP Investment Board Pension Fund 0.1873 157000 157000 2023-03-31 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.184 154185 65455 2022-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Ipsen Company profile

  Σχετικά με την Ipsen

  Η Ipsen SA είναι ένας βιοφαρμακευτικός όμιλος με έδρα τη Γαλλία που ειδικεύεται στην ειδική περίθαλψη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω δύο τομέων: Specialty Care και Consumer Healthcare. Στον τομέα Specialty Care, η Εταιρεία επικεντρώνεται σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ογκολογίας, των νευροεπιστημών και των σπάνιων ασθενειών. Το ογκολογικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα Somatuline, Decapeptyl, Cabometyx και Onivyde. Το χαρτοφυλάκιό της στις νευροεπιστήμες περιλαμβάνει το Dysport, ενώ στα σπάνια νοσήματα τα βασικά προϊόντα της είναι το NutropinAq και το Increlex. Το χαρτοφυλάκιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης περιλαμβάνει τα Smecta, Forlax, Fortrans, Eziclen και Tanakan. Στην ογκολογία η Ipsen επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς ασθενειών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι νευροενδοκρινείς όγκοι, το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και ο καρκίνος του παγκρέατος. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει εξειδίκευση στην έρευνα νευροτοξινών και λειτουργεί τρία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκονται στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  65 Quai Georges Gorse
  BOULOGNE-BILLANCOURT
  ILE-DE-FRANCE 92100
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου