Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές IOOF Holdings - IFLau CFD

  2.554
  13.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:04

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.022
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.254
  Άνοιγμα* 2.224
  Μεταβολή 1 έτους* -35.94%
  Εύρος ημέρας* 2.224 - 2.604
  Εύρος 52 εβδ. 2.55-3.97
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.64M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.95M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.21B
  Αναλογία P/E 78.95
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 653.26M
  Έσοδα 2.16B
  EPS 0.04
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.04478
  Beta 1.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 2.554 0.011 0.43% 2.543 2.564 2.473
  Feb 21, 2024 2.544 0.270 11.87% 2.274 2.623 2.254
  Feb 20, 2024 2.274 0.020 0.89% 2.254 2.274 2.224
  Feb 19, 2024 2.254 -0.050 -2.17% 2.304 2.304 2.254
  Feb 18, 2024 2.294 0.000 0.00% 2.294 2.304 2.294
  Feb 16, 2024 2.304 0.000 0.00% 2.304 2.304 2.284
  Feb 15, 2024 2.304 0.040 1.77% 2.264 2.324 2.254
  Feb 14, 2024 2.264 0.050 2.26% 2.214 2.264 2.204
  Feb 13, 2024 2.204 -0.060 -2.65% 2.264 2.284 2.194
  Feb 12, 2024 2.274 -0.020 -0.87% 2.294 2.294 2.194
  Feb 11, 2024 2.284 0.000 0.00% 2.284 2.314 2.274
  Feb 9, 2024 2.284 0.030 1.33% 2.254 2.294 2.244
  Feb 8, 2024 2.244 0.060 2.75% 2.184 2.264 2.174
  Feb 7, 2024 2.174 0.020 0.93% 2.154 2.204 2.154
  Feb 6, 2024 2.164 0.079 3.79% 2.085 2.164 2.075
  Feb 5, 2024 2.075 0.001 0.05% 2.074 2.095 2.065
  Feb 4, 2024 2.065 -0.010 -0.48% 2.075 2.085 2.055
  Feb 2, 2024 2.085 0.021 1.02% 2.064 2.094 2.055
  Feb 1, 2024 2.055 -0.059 -2.79% 2.114 2.114 2.045
  Jan 31, 2024 2.104 0.009 0.43% 2.095 2.134 2.085

  IOOF Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 2003.9 2156.4 1302.4 1100.3 1120.66
  Έσοδα 2003.9 2156.4 1302.4 1100.3 1120.66
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 552.6 668.5 493.9 477.2 468.686
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1451.3 1487.9 808.5 623.1 651.978
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1972.8 2140 1398.4 1031.6 1156.09
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1060.7 1123.5 536 418.8 364.063
  Depreciation / Amortization 124.1 126.8 88.1 68.8 46.722
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 44.8 15.9 11.9 14.7 12.851
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 185.9 199.6 256.4 50.7 262.65
  Other Operating Expenses, Total 4.7 5.7 12.1 1.4 1.115
  Λειτουργικά Έσοδα 31.1 16.4 -96 68.7 -35.423
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.1 16.4 -96 68.7 -35.423
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.2 27.6 -152.8 52.8 -29.993
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.2 0 0 -1.4 -4.847
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.4 27.6 -152.8 51.4 -34.84
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 47 9.2 10.2 89.8 63.4
  Καθαρά Κέρδη 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.4 27.6 -152.8 51.4 -34.84
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 658.1 652.2 589.3 380.89 380.518
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00669 0.04232 -0.25929 0.13495 -0.09156
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.186 0.236 0.175 0.26236 0.34538
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28886 0.34483 0.07399 0.26464 0.3571
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1004.5 999.4 988.7 1148.1 662.1
  Έσοδα 1004.5 999.4 988.7 1148.1 662.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 265.1 287.5 306.7 361.6 246.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 739.4 711.9 682 786.5 415.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 981.8 991 1037.4 1103.3 865.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 529.6 531.1 538.8 574 280.4
  Depreciation / Amortization 60.9 63.2 76.7 61.8 45.5
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 23 21.8 6.6 9.2 5.8
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 100.5 85.4 104.6 95 265.4
  Other Operating Expenses, Total 2.7 2 4 1.7 21.6
  Λειτουργικά Έσοδα 22.7 8.4 -48.7 44.8 -203.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22.7 8.4 -48.7 44.8 -188
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.5 -3.3 -8.6 22 -206.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.2 -0.1 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.7 -3.3 -8.7 22 -206.6
  Καθαρά Κέρδη 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.7 -3.3 -8.7 22 -206.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 660.8 655.4 650.7 650.5 647.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01165 -0.00504 -0.01337 0.03382 -0.31902
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.093 0.093 0.118 0.118 0.095
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16268 0.12466 0.14584 0.17786 -0.00185
  Άλλο, Καθαρό 15.3
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.4 48.4 9.2 5 10.2
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 399.5 518 670.7 374.73 97.442
  Μετρητά 399.5 518 670.7 374.73 97.442
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 302.1 667.4 672.5 603.227 332.338
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 97.5 84.6 145.2 78.814 48.238
  Προπληρωθέντα Εξοδα 16.265 15.307
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5004.8 5514.3 5756.5 4250.09 3705.25
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 146 208.1 145.8 134.443 36.01
  Υπεραξία, Καθαρό 1804.5 1850.9 1465.4 936.891
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2503.4 802.2 891.6 525.054 364.707
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 341.4 1328.3 1410 1078.76 1027.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 60.8 66.7 51.208 841.496
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1254.1 76.6 0 0.994 53.656
  Other Assets, Total 58.3 48.4 48.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 195.8 467.2 372.3 120.566 90.235
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 30.9 31.8 21.4 18.746 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1105.4 10.2 0 27.434
  Σύνολο Οφειλών 2674.5 3113.2 3263.3 2512.26 2056.05
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 906.5 928.9 752.1 553.506 426.503
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 775.6 771.3 648.6 457.858 426.503
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 130.9 157.6 103.5 95.648
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 51.1 21.4 32 20.261 5.895
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.5 -0.2 -0.2 -0.229 7.663
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 385.3 1653.9 2085.7 1799.41 1498.32
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2330.3 2401.1 2493.2 1737.83 1649.19
  Κοινή Μετοχή 3043.3 3017.2 3000.6 1970.85 1971
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -708.2 -614.5 -505.4 -319.27 -338.271
  Treasury Stock - Common -7.2 -3.6 -4.6 -5.023 -7.89
  Unrealized Gain (Loss) 1.5 2 2.4 91.3 24.326
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.9 0 0.2 -0.027 0.03
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5004.8 5514.3 5756.5 4250.09 3705.25
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 660.619 653.26 648.532 350.214 379.847
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 329.2 361.2 260.6 217.443
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -183.2 -153.1 -114.8 -83
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 505.6 512.9 518 645 670.7
  Μετρητά 505.6 512.9 518 645 670.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 302.1 348.4 667.4 746 672.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 97.5 94.6 84.6 137.8 145.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5004.8 5129.9 5514.3 5774 5756.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 146 186.7 208.1 220.6 145.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 329.2 347.7 361.2 357.1 260.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -183.2 -161 -153.1 -136.5 -114.8
  Υπεραξία, Καθαρό 1804.5 1804.5 2147.6 1850.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2503.4 765.1 802.2 481.5 891.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 341.4 1377.9 1328.3 1345.3 1410
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 55.3 60.8 62.9 66.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1148 28.6 76.6 72.4 0
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 195.8 227.4 467.2 377.9 372.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 30.9 31.8 29.1 21.4
  Σύνολο Οφειλών 2674.5 2748.7 3113.2 3315.2 3263.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 906.5 958.8 928.9 963.5 752.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 775.6 781.2 771.3 793.4 648.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 130.9 177.6 157.6 170.1 103.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 51.1 59 21.4 32
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.5 -0.3 -0.2 0 -0.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 385.3 1503.8 1653.9 1944.7 2085.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2330.3 2381.2 2401.1 2458.8 2493.2
  Κοινή Μετοχή 3043.3 3031.6 3017.2 2996 3000.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -708.2 -648 -614.5 -540.6 -505.4
  Treasury Stock - Common -7.2 -4.5 -3.6 -4.6
  Unrealized Gain (Loss) 1.5 2 2 2.9 2.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.9 0.1 0 0.5 0.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5004.8 5129.9 5514.3 5774 5756.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 660.619 657.356 653.26 648.532 648.532
  Other Assets, Total 58.3 50.5 48.4 27.3 48.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1105.4 0 10.2 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -18.3 137.8 133.9 157.22 216.388
  Cash Receipts 2231 1409.5 1325.3 1211.46 960.541
  Cash Payments -1826.5 -1139.9 -1124.1 -990.573 -680.691
  Cash Taxes Paid -45.8 -38.1 -47.9 -130.023 -86.613
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -377 -93.7 -19.4 66.36 23.151
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -68.3 -738.8 250.3 -414.692 -442.905
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -47.2 -16.4 -21.3 -29.974 -10.63
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21.1 -722.4 271.6 -384.718 -432.275
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -66.1 895.4 -106.8 229.264 140.274
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -15.1 -27.8 0 -8.148 -13.045
  Total Cash Dividends Paid -134.7 -115 -122.5 -184.055 -175.645
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1043.9 0 -7.914 536.388
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 83.7 -5.7 15.7 429.381 -207.424
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 1.6 -0.1 0.031 -0.019
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -152.7 296 277.3 -28.177 -86.262
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -53 -18.3 -39.5 137.8 2.7
  Cash Receipts 972 2231 1194.8 1409.5 679
  Cash Payments -826.3 -1826.5 -1052.5 -1139.9 -589.1
  Cash Taxes Paid -29 -45.8 -37 -38.1 -39.4
  Changes in Working Capital -169.7 -377 -144.8 -93.7 -47.8
  Cash From Investing Activities 118.7 -68.3 -27.5 -738.8 9.1
  Capital Expenditures -15.2 -47.2 -30.7 -16.4 -4.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total 133.9 -21.1 3.2 -722.4 13.9
  Cash From Financing Activities -96.6 -66.1 41.3 895.4 512.9
  Financing Cash Flow Items -21.5 -15.1 -12 -27.8 -20.5
  Total Cash Dividends Paid -62.7 -134.7 -74.7 -115 -40.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.1 0 0 1043.9 1043.9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -10.3 83.7 128 -5.7 -470.2
  Net Change in Cash -30.7 -152.7 -25.7 296 524.7
  Foreign Exchange Effects 0.2 0 1.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Tanarra Capital Pty Ltd Private Equity 14.3659 95766648 11338468 2023-10-04 LOW
  Host-Plus Pty Limited Pension Fund 9.0372 60244483 8895397 2023-10-09 LOW
  MLC Investments Limited Pension Fund 8.3468 55641797 55634778 2023-06-08 LOW
  Australian Retirement Trust Pension Fund 8.1602 54397772 7671513 2023-10-04 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 6.046 40303943 4792879 2023-09-12 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.915 32764974 2650501 2022-08-25 LOW
  Tyndall Asset Management Investment Advisor 4.8228 32150331 -2489693 2023-06-13
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9072 26046251 570363 2023-09-25 LOW
  Antares Capital Partners Limited Investment Advisor 3.7421 24945770 24945770 2023-06-08 MED
  Trust Company (Australia) Ltd. Corporation 3.6624 24414295 0 2022-08-25 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9874 19915038 272478 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.9734 13155339 306565 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1672 7780670 1268760 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1025 7349457 92947 2023-09-30 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.0816 7209984 1903208 2023-09-12 LOW
  Aigle Royal Superannuation Pty. Ltd. Corporation 1.0501 7000000 0 2022-08-25 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.8973 5981464 -839683 2022-09-08 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7589 5059297 280866 2023-09-25 LOW
  OnePath Funds Management Ltd. Pension Fund 0.6757 4504441 3521645 2023-09-12 MED
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.5227 3484541 -2982647 2022-08-25 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Wealth Management

  Level 1, 800 Bourke Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3008
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου