Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Investec - INVP CFD

4.480
1.75%
0.030
Χαμηλό: 4.465
Υψηλό: 4.525
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.030
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Investec PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.56
Άνοιγμα* 4.52
Μεταβολή 1 έτους* -10.67%
Εύρος ημέρας* 4.465 - 4.525
Εύρος 52 εβδ. 3.36-5.56
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 853.04K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.27B
Αναλογία P/E 6.02
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 910.23M
Έσοδα 2.31B
EPS 0.75
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.11655
Beta 2.06
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 17, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 4.480 -0.005 -0.11% 4.485 4.555 4.455
Mar 30, 2023 4.560 0.090 2.01% 4.470 4.570 4.465
Mar 29, 2023 4.445 0.100 2.30% 4.345 4.460 4.345
Mar 28, 2023 4.345 -0.025 -0.57% 4.370 4.415 4.320
Mar 27, 2023 4.375 -0.055 -1.24% 4.430 4.455 4.335
Mar 24, 2023 4.370 -0.085 -1.91% 4.455 4.455 4.270
Mar 23, 2023 4.455 -0.040 -0.89% 4.495 4.510 4.395
Mar 22, 2023 4.495 0.010 0.22% 4.485 4.570 4.420
Mar 21, 2023 4.485 0.060 1.36% 4.425 4.525 4.425
Mar 20, 2023 4.405 0.210 5.01% 4.195 4.455 4.155
Mar 17, 2023 4.355 -0.210 -4.60% 4.565 4.570 4.350
Mar 16, 2023 4.515 -0.060 -1.31% 4.575 4.625 4.485
Mar 15, 2023 4.390 -0.270 -5.79% 4.660 4.660 4.385
Mar 14, 2023 4.660 0.005 0.11% 4.655 4.685 4.535
Mar 13, 2023 4.655 -0.340 -6.81% 4.995 5.010 4.645
Mar 10, 2023 4.990 -0.050 -0.99% 5.040 5.100 4.945
Mar 9, 2023 5.155 0.035 0.68% 5.120 5.170 5.120
Mar 8, 2023 5.135 0.035 0.69% 5.100 5.150 5.015
Mar 7, 2023 5.195 -0.030 -0.57% 5.225 5.265 5.195
Mar 6, 2023 5.225 0.025 0.48% 5.200 5.260 5.185

Investec Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 697.261 331.569 310.48 514.533 637.499
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 556.374 258.742 277.483 483.804 581.653
Δικαίωμα Μειοψηφίας -40.17 9.598 -67.952 -83.85 -76.105
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 516.204 268.34 209.531 399.954 505.548
Καθαρά Κέρδη 516.204 268.34 1135.16 534.331 505.548
Total Adjustments to Net Income -39.48 -33.876 -44.26 -44.767 -32.98
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 476.724 234.464 165.271 355.187 472.568
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 476.724 234.464 1090.9 489.564 472.568
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 476.724 234.464 1090.9 489.564 472.568
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 948.749 939.984 953.419 962.065 949.284
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.50248 0.24943 0.17335 0.36919 0.49782
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.13 0.11 0.245 0.24
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.50511 0.24991 0.30524 0.47154 0.50032
Interest Income, Bank 1951.21 1922.3 2683.99 2638.25 2491.01
Total Interest Expense 1005.94 1144.19 1845.42 1821.6 1730.61
Net Interest Income 945.27 778.106 838.569 816.649 760.398
Loan Loss Provision 28.828 99.438 133.301 66.458 148.556
Net Interest Income after Loan Loss Provision 916.442 678.668 705.268 750.191 611.842
Non-Interest Income, Bank 1181.24 985.224 1088.9 1176.18 1869.66
Non-Interest Expense, Bank -1400.42 -1332.32 -1483.68 -1411.83 -1844
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 925.632 134.377
Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 577.47 367.816 329.445 218.724 112.845
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 506.796 290.029 266.345 165.231 93.511
Δικαίωμα Μειοψηφίας -28.673 -23.458 -16.712 -5.657 15.255
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 478.123 266.571 249.633 159.574 108.766
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 478.123 266.571 249.633 159.574 108.766
Total Adjustments to Net Income -19.602 -20.113 -19.367 -14.248 -19.628
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 458.521 246.458 230.266 145.326 89.138
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 458.521 246.458 230.266 145.326 89.138
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 458.521 246.458 230.266 145.326 89.138
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 937.671 953.784 943.713 951.447 938.295
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.489 0.2584 0.244 0.15274 0.095
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.135 0.14 0.11 0.075 0.055
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.49002 0.26052 0.24451 0.16769 0.09691
Interest Income, Bank 1342.69 965.736 985.473 907.907 1009.37
Total Interest Expense 737.908 480.24 525.699 489.222 654.971
Net Interest Income 604.783 485.496 459.774 418.685 354.403
Loan Loss Provision 30.201 18.591 10.237 33.464 65.974
Net Interest Income after Loan Loss Provision 574.582 466.905 449.537 385.221 288.429
Non-Interest Income, Bank 713.711 579.86 532.776 542.896 402.926
Non-Interest Expense, Bank -710.823 -678.949 -652.868 -709.393 -578.51
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Total Assets 58843.7 51450.5 50557.7 57724.2 57616.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 335.42 329.972 356.573 261.65 233.34
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 494.842 455.103 518.617 384.496 384.898
Accumulated Depreciation, Total -159.422 -125.131 -162.044 -122.846 -151.558
Goodwill, Net 258.404 259.805 270.625 366.87 368.803
Intangibles, Net 53.595 71.542 86.3 107.237 125.389
Long Term Investments 734.434 679.157 701.311 387.75 467.852
Other Long Term Assets, Total 338.599 298.405 324.801 249.073 159.948
Other Assets, Total 593.69 728.187 1934.43 1735.78 1873.49
Payable/Accrued 621.621 527.751 499.642 731.271 786.274
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 179.481 320.015 257.253
Other Current Liabilities, Total 41.631 78.79 51.308 162.448 185.486
Total Liabilities 53640.4 46706.3 46231.3 53104.1 52870.6
Total Long Term Debt 3949.95 3930.05 3559.62 4492.1 4079.73
Long Term Debt 3598.2 3533.92 3070.77 4492.1 4079.73
Deferred Income Tax 19.624 40.333 44.788 23.59 32.158
Minority Interest 536.372 568.335 571.216 630.873 682.064
Other Liabilities, Total 4310.8 3704.6 4028.69 11315.3 12273.4
Total Equity 5203.38 4744.16 4326.42 4620.14 4746.24
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 174.869 174.053 168.518 0.031 0.031
Common Stock 0.247 0.247 0.247 0.245 0.24
Additional Paid-In Capital 1927.71 1852.96 1813.44 2775.23 2720.89
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4093.22 3782.35 3617.34 2033.77 2185.22
Treasury Stock - Common -318.987 -267.508 -272.881 -189.134 -160.132
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58843.7 51450.5 50557.7 57724.2 57616.8
Total Common Shares Outstanding 905.215 924.578 932.217 949.701 933.826
Total Preferred Shares Outstanding 2.75459 2.75459 2.75459 2.75459 2.75459
Capital Lease Obligations 351.744 396.132 488.849
Unrealized Gain (Loss) 1.577 0.515 -152.882
Other Equity, Total -675.248 -798.46 -847.369
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Total Assets 58843.7 53454.4 51450.5 50599.5 50557.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 335.42 344.729 329.972 341.343 356.573
Goodwill, Net 258.404 259.842 259.805 270.991 270.625
Intangibles, Net 53.595 63.063 71.542 79.269 86.3
Long Term Investments 734.434 695.756 679.157 722.227 701.311
Other Long Term Assets, Total 338.599 292.042 298.405 343.829 324.801
Other Assets, Total 2102.27 1771.33 2225.76 1912.03 1934.43
Other Current Liabilities, Total 41.631 54.104 78.79 95.94 51.308
Total Liabilities 53640.4 48513 46706.3 46085 46231.3
Total Long Term Debt 3598.2 3563.09 3533.92 3336.25 3250.25
Long Term Debt 3598.2 3563.09 3533.92 3336.25 3250.25
Deferred Income Tax 19.624 19.448 40.333 50.727 44.788
Minority Interest 536.372 572.394 568.335 560.715 571.216
Other Liabilities, Total 5284.17 4476.47 4628.48 4477.85 5017.18
Total Equity 5203.38 4941.4 4744.16 4514.51 4326.42
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 174.869 174.579 174.053 172.349 168.518
Common Stock 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247
Additional Paid-In Capital 1927.71 1891.56 1852.96 1814.66 1813.44
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3419.55 3171.73 2984.41 2788.98 2617.09
Treasury Stock - Common -318.987 -296.714 -267.508 -261.729 -272.881
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 58843.7 53454.4 51450.5 50599.5 50557.7
Total Common Shares Outstanding 905.215 924.578 924.578 932.217 932.217
Total Preferred Shares Outstanding 2.75459 2.75459 2.75459 2.75459 2.75459
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 697.261 331.569 1320.47 687.205 637.499
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3071.54 -619.718 588.528 1405.11 455.152
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.156 47.959 64.573 40.812 28.804
Amortization 15.477 15.287 15.656 15.816 16.255
Μη Χρηματικά Στοιχεία -22.065 5.008 -761.732 4.352 28.434
Cash Taxes Paid 152.14 108.395 93.955 116.212 127.503
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2332.71 -1019.54 -50.441 656.921 -255.84
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 35.565 1.414 -350.855 -65.425 -37.799
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.323 -13.338 -38.847 -95.819 -24.604
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 44.888 14.752 -312.008 30.394 -13.195
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -587.923 -134.626 -616.735 -218.027 45.383
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.443 -0.245 45.256
Total Cash Dividends Paid -261.942 -109.595 -367.689 -343.529 -324.576
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -118.269 -4.569 -68.531 65.387 307.117
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -208.155 -20.217 -225.771 60.115 62.842
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 90.928 146.03 -453.932 -136.927 -54.085
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2610.11 -606.9 -832.994 984.727 408.651
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Cash From Operating Activities 3071.54 551.1 -619.718 -2250.74 588.528
Changes in Working Capital 3071.54 551.1 -619.718 -2250.74 588.528
Cash From Investing Activities 35.565 35.705 1.414 -6.967 -350.855
Other Investing Cash Flow Items, Total 35.565 35.705 1.414 -6.967 -350.855
Cash From Financing Activities -587.923 -204.181 -134.626 -65.532 -616.735
Financing Cash Flow Items -587.923 -204.181 -134.626 -65.532 -616.735
Foreign Exchange Effects 90.928 6.554 146.03 49.93 -453.932
Net Change in Cash 2610.11 389.178 -606.9 -2273.31 -832.994
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Public Investment Corporation (SOC) Limited Sovereign Wealth Fund 14.9187 97508405 19451457 2022-09-29 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 9.905 64738767 -11342559 2022-04-22 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.0559 46117377 13467115 2022-04-19 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.264 34405457 7502755 2022-04-29 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6771 30569393 -92767 2022-03-31 LOW
Investec Staff Share Schemes Corporation 4.4832 29302251 418325 2022-03-31 LOW
Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 4.1891 27379575 -1435461 2022-11-25 LOW
MandG Investment Managers (Pty) Ltd Investment Advisor 4.1411 27066183 -2175537 2022-12-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.0334 26362156 8194546 2022-03-31 MED
Old Mutual Investment Group (South Africa) (Pty) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.0774 20113596 6040502 2022-03-31 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 2.114 13817308 6898535 2022-03-31 MED
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4099 9215331 6582 2023-03-01 LOW
Sanlam Investment Management (Pty) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9759 6378642 -342357 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9372 6125342 -254815 2022-11-24 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9138 5972254 107864 2023-03-01 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.9094 5943962 0 2022-12-12 LOW
Ninety One SA Pty Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9058 5920272 14137 2023-01-31 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7642 4995076 13897 2023-03-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7041 4601926 -119422 2023-03-01 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 0.6897 4507723 0 2022-12-12 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Investec Company profile

Σχετικά με την Investec

Η Investec plc είναι εξειδικευμένη τράπεζα και διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρέχει μια σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μια πελατειακή βάση σε διάφορες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη, η Νότια Αφρική και η Ασία. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Wealth & Investment, Private Banking, Corporate και Investment Banking. Ο τομέας Wealth & Investment περιλαμβάνει επενδύσεις και αποταμιεύσεις, συντάξεις και συνταξιοδότηση και χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Η Ιδιωτική Τραπεζική περιλαμβάνει δανεισμό, ιδιωτικά κεφάλαια, τραπεζικές συναλλαγές, αποταμιεύσεις και συνάλλαγμα. Η Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική περιλαμβάνει δανεισμό, συμβουλές, αντιστάθμιση κινδύνου, καταθέσεις μετρητών και αποταμιεύσεις και τοποθέτηση μετοχών. Η προσφορά εταιρικών πελατών της Εταιρείας περιλαμβάνει εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, ιδρύματα, διαμεσολαβητές και κυβερνήσεις. Ο τομέας της ιδιωτικής τραπεζικής επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων.

Industry: Diversified Investment Services

30 Gresham Street
LONDON
EC2V 7QP
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου