Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Inter Parfums - IPAR CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 64.52-123.39
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 116.59K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.20M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.78B
Αναλογία P/E 36.75
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.88M
Έσοδα 986.58M
EPS 3.22
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.68805
Beta 1.03
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Inter Parfums Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 521.072 591.251 675.574 713.514 539.009 879.516
Έσοδα 521.072 591.251 675.574 713.514 539.009 879.516
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 232.401 254.565 296.912 320.578 249.378 391.614
Ακαθάριστο Εισόδημα 288.671 336.686 378.662 392.936 289.631 487.902
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 454.394 512.628 580.843 608.787 468.926 731.466
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 220.987 255.94 283.931 288.209 219.548 337.459
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.006 2.123 0 0 2.393
Λειτουργικά Έσοδα 66.678 78.623 94.731 104.727 70.083 148.05
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.396 -0.558 1.128 0.419 -1.283 2.916
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 67.074 78.065 95.859 105.146 69.349 151.019
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.248 56.353 69.715 76.07 49.968 110.027
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.917 -13.659 -15.922 -15.821 -11.749 -22.616
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.331 42.694 53.793 60.249 38.219 87.411
Καθαρά Κέρδη 33.331 41.594 53.793 60.249 38.219 87.411
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.331 42.694 53.793 60.249 38.219 87.411
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.331 41.594 53.793 60.249 38.219 87.411
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.331 41.594 53.793 60.249 38.219 87.411
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.1756 31.3051 31.5224 31.6887 31.6545 31.8354
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.06914 1.3638 1.7065 1.90128 1.20738 2.74572
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.62 0.72 0.905 1.155 1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08994 1.41276 1.7065 1.90128 1.20738 2.80048
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.1
Άλλο, Καθαρό 0.549 0.053
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 198.528 207.573 262.696 210.719 250.678
Έσοδα 198.528 207.573 262.696 210.719 250.678
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 88.68 91.423 115.769 95.842 111.42
Ακαθάριστο Εισόδημα 109.848 116.15 146.927 114.877 139.258
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 150.569 162.918 195.057 222.922 189.461
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.496 71.495 79.288 127.08 78.041
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.393 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 47.959 44.655 67.639 -12.203 61.217
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.875 -0.811 -0.851 2.703 -0.11
Άλλο, Καθαρό 0.192 -0.093 0.036 -0.082 0.116
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 50.026 43.751 66.824 -9.582 61.223
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 36.626 29.036 49.827 -5.462 46.291
Δικαίωμα Μειοψηφίας -8.964 -6.379 -11.511 4.238 -10.992
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.662 22.657 38.316 -1.224 35.299
Καθαρά Κέρδη 27.662 22.657 38.316 -1.224 35.299
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.662 22.657 38.316 -1.224 35.299
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.662 22.657 38.316 -1.224 35.299
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.662 22.657 38.316 -1.224 35.299
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.772 31.799 31.807 31.7632 32.01
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.87064 0.71251 1.20464 -0.03854 1.10275
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92578 0.71251 1.20464 -0.03854 1.10275
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 472.125 549.278 569.402 573.296 600.72 709.715
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 256.03 278.242 261.006 253.131 296.308 319.627
Μετρητά & Ισοδύναμα 161.828 208.343 193.136 192.417 169.681 159.613
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 94.202 69.899 67.87 60.714 126.627 160.014
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 112.878 126.622 139.342 135.105 128.678 169.799
Accounts Receivable - Trade, Net 104.819 120.749 136.42 133.01 124.057 159.281
Total Inventory 96.977 137.058 160.978 167.809 158.822 198.914
Other Current Assets, Total 6.24 7.356 8.076 17.251 16.912 21.375
Total Assets 682.409 777.772 799.167 828.832 890.145 1145.36
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10.076 10.33 9.839 39.466 44.314 183.08
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32.96 38.713 38.104 67.862 77.783 223.977
Accumulated Depreciation, Total -22.884 -28.383 -28.265 -28.396 -33.469 -40.897
Intangibles, Net 183.868 200.495 204.325 201.983 214.108 214.047
Other Long Term Assets, Total 16.34 17.669 15.601 14.087 31.003 38.522
Total Current Liabilities 142.238 167.107 186.977 184.465 156.205 244.91
Accounts Payable 49.507 52.609 58.328 54.098 35.576 81.98
Accrued Expenses 62.609 81.843 92.468 101.777 100.762 142.691
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21.498 24.372 23.155 12.326 14.57 15.911
Other Current Liabilities, Total 8.624 8.283 13.026 16.264 5.297 4.328
Total Liabilities 312.018 344.474 351.56 360.828 354.31 573.444
Total Long Term Debt 53.064 36.207 22.906 10.704 10.136 132.902
Long Term Debt 53.064 36.207 22.906 10.704 10.136 132.902
Deferred Income Tax 3.449 3.821 3.538
Minority Interest 113.267 137.339 138.139 140.994 166.615 166.412
Total Equity 370.391 433.298 447.607 468.004 535.835 571.92
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.031 0.031 0.031 0.031 0.032 0.032
Additional Paid-In Capital 63.103 66.004 69.97 70.664 75.708 87.132
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 402.714 422.57 448.731 474.637 503.567 560.663
Treasury Stock - Common -37.475 -37.475 -37.475 -37.475 -37.475 -37.475
Other Equity, Total -57.982 -17.832 -33.65 -39.853 -5.997 -38.432
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 682.409 777.772 799.167 828.832 890.145 1145.36
Total Common Shares Outstanding 31.1383 31.2416 31.3821 31.513 31.6086 31.8304
Other Liabilities, Total 24.665 21.354 29.22
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 613.116 679.889 703.958 709.715 734.467
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 293.858 297.813 324.04 319.627 265.236
Μετρητά & Ισοδύναμα 143.313 149.713 174.848 159.613 110.122
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 150.545 148.1 149.192 160.014 155.114
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 151.994 196.199 199.267 169.799 218.962
Accounts Receivable - Trade, Net 149.94 176.54 193.868 159.281 206.258
Total Inventory 148.685 163.482 156.025 198.914 227.108
Other Current Assets, Total 18.579 22.395 24.626 21.375 23.161
Total Assets 887.715 1108.32 1126.55 1145.36 1162.21
Property/Plant/Equipment, Total - Net 41.672 169.153 174.251 183.08 189.239
Intangibles, Net 202.247 203.652 203.961 214.047 208.96
Other Long Term Assets, Total 30.68 55.625 44.381 38.522 29.542
Total Current Liabilities 152.108 218.193 212.349 244.91 250.229
Accounts Payable 44.68 59.97 46.874 81.98 72.568
Accrued Expenses 93.583 107.475 123.903 142.691 149.364
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.071 32.246 15.025 15.911 14.377
Other Current Liabilities, Total 12.774 18.502 26.547 4.328 13.92
Total Liabilities 347.603 547 540.892 573.444 577.649
Total Long Term Debt 9.173 133.244 126.636 132.902 125.164
Long Term Debt 9.173 133.244 126.636 132.902 125.164
Minority Interest 166.551 166.212 174.136 166.412 173.682
Other Liabilities, Total 19.771 29.351 27.771 29.22 28.574
Total Equity 540.112 561.319 585.659 571.92 584.559
Common Stock 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Additional Paid-In Capital 77.566 77.529 83.07 87.132 88.181
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 523.6 538.69 569.354 560.663 580.094
Treasury Stock - Common -37.475 -37.475 -37.475 -37.475 -37.475
Other Equity, Total -23.611 -17.457 -29.322 -38.432 -46.273
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 887.715 1108.32 1126.55 1145.36 1162.21
Total Common Shares Outstanding 31.652 31.6541 31.7223 31.8304 31.8438
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 43.248 55.253 69.715 76.07 49.968 110.027
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 54.564 35.891 63.041 76.452 64.993 119.586
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15.341 11.914 11.031 8.729 9.067 4.4
Deferred Taxes -1.374 -0.591 -0.158 -2.33 0.581 -0.465
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2.423 1.778 3.345 5.673 7.229 13.418
Cash Taxes Paid 28.124 24.337 24.995 26.332 21.772 40.497
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.239 1.813 1.745 1.764 1.105 2.468
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.228 -32.463 -20.892 -11.69 -1.852 -13.694
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -20.427 36.924 -13.636 -64.638 -22.329 -187.866
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.742 -4.069 -12.465 -11.494 -12.262 -142.819
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -14.685 40.993 -1.171 -53.144 -10.067 -45.047
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -44.636 -47.63 -55.882 -68.183 -18.645 78.193
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.804 -6.039 -9.514 -15.741 -0.324 -9.836
Total Cash Dividends Paid -18.015 -21.192 -26.287 -34.579 -20.805 -31.69
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.067 1.963 3.406 4.458 2.771 5.393
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -21.884 -22.362 -23.487 -22.321 -0.287 114.326
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.64 21.33 -8.73 -3.35 12.245 -11.207
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -15.139 46.515 -15.207 -59.719 36.264 -1.294
Amortization 5.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 36.626 65.662 115.489 110.027 46.291
Cash From Operating Activities 32.516 38.112 101.261 119.586 -23.944
Cash From Operating Activities 2.529 4.941 7.273 10.298 3.124
Deferred Taxes 0.058 1.653 0.739 -0.465 0.135
Non-Cash Items 6.222 11.203 14.582 13.42 -0.336
Cash Taxes Paid 2.861 12.568 21.103 40.497 5.193
Cash Interest Paid 0.375 0.963 1.582 2.468 0.797
Changes in Working Capital -12.919 -45.347 -36.822 -13.694 -73.158
Cash From Investing Activities -31.874 -146.729 -162.833 -187.866 -11.803
Capital Expenditures -1.507 -120.901 -132.18 -142.819 -13.542
Other Investing Cash Flow Items, Total -30.367 -25.828 -30.653 -45.047 1.739
Cash From Financing Activities -20.77 118.774 88.915 78.193 -20.032
Total Cash Dividends Paid -7.913 -15.826 -23.741 -31.69 -15.921
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.467 1.583 1.727 5.393 0.708
Issuance (Retirement) of Debt, Net -14.324 142.501 120.76 114.326 -4.379
Foreign Exchange Effects -6.24 -4.49 -7.934 -11.207 -2.486
Net Change in Cash -26.368 5.667 19.409 -1.294 -58.265
Financing Cash Flow Items -9.484 -9.831 -9.836 -0.44
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Madar (Jean) Individual Investor 22.1384 7056741 11400 2022-12-23 LOW
Benacin (Philippe) Individual Investor 21.4774 6846064 0 2022-12-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.9989 2549705 32599 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.4944 2070140 43380 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 4.753 1515041 1515041 2022-07-14 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7786 885693 4361 2022-09-30 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 2.6692 850838 -58870 2022-09-30 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.6457 843323 -51459 2022-09-30 LOW
Copeland Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3276 741930 97684 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8631 593861 5665 2022-09-30 LOW
Columbia Wanger Asset Management, LLC Investment Advisor 1.6169 515384 -27221 2022-09-30 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.2655 403375 55898 2022-09-30 LOW
WCM Investment Management Investment Advisor 1.2228 389760 3191 2022-09-30 LOW
Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 1.2148 387224 11773 2022-09-30 MED
Northern Trust Global Investments Investment Advisor 1.1285 359714 -14648 2022-09-30 LOW
Granite Investment Partners, LLC Investment Advisor 1.0946 348924 -845 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.05 334681 7108 2022-09-30 LOW
Eagle Asset Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8998 286825 -42859 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7755 247180 -2892 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.7627 243117 5361 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Inter Parfums Company profile

Σχετικά με την Inter Parfums

Η Inter Parfums, Inc. δραστηριοποιείται στον τομέα των αρωμάτων που παράγει, εμπορεύεται και διανέμει μια σειρά από αρώματα και προϊόντα που σχετίζονται με αρώματα. Δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: δραστηριότητες με έδρα την Ευρώπη και δραστηριότητες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων παράγει και διανέμει τα αρωματικά προϊόντα της βάσει συμφωνιών άδειας χρήσης με ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων κύρους, στα οποία περιλαμβάνονται οι Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade New York, Lanvin, Moncler, Montblanc, Paul Smith, Repetto, Rochas, S.T. Dupont και Van Cleef & Arpels. Ο τομέας δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών εμπορεύεται αρώματα και προϊόντα που σχετίζονται με αρώματα. Τα αρωματικά προϊόντα της μάρκας prestige διατίθενται επίσης στην αγορά μέσω των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας δραστηριοτήτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πωλεί προϊόντα αρωμάτων με διάφορες ονομασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις μάρκες Abercrombie & Fitch, Anna Sui, bebe, Dunhill, French Connection, Graff, GUESS, Hollister, MCM και Oscar de la Renta.

Industry: Cosmetics & Perfumes

Ste 1500
551 Fifth Ave
NEW YORK
NEW YORK 10176
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.52 Price
+4.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1164%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0824%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.13 Price
+2.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0244%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0086%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00354

US100

12,497.90 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου