Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Intel Corporation - INTC CFD

31.50
5.53%
0.25
Χαμηλό: 29.68
Υψηλό: 32.16
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.25
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Intel Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 29.85
Άνοιγμα* 29.89
Μεταβολή 1 έτους* -32.6%
Εύρος ημέρας* 29.68 - 32.16
Εύρος 52 εβδ. 24.59-44.93
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 43.26M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 918.14M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 125.09B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.17B
Έσοδα 56.42B
EPS -0.69
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.66722
Beta 0.87
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 31.50 1.74 5.85% 29.76 32.27 29.66
May 30, 2023 29.99 0.67 2.29% 29.32 30.13 28.98
May 26, 2023 28.94 1.39 5.05% 27.55 29.08 27.09
May 25, 2023 27.32 -1.41 -4.91% 28.73 28.96 26.84
May 24, 2023 28.59 -0.88 -2.99% 29.47 29.56 28.59
May 23, 2023 29.54 -0.64 -2.12% 30.18 30.28 29.41
May 22, 2023 30.34 0.55 1.85% 29.79 30.43 29.68
May 19, 2023 29.88 0.10 0.34% 29.78 30.22 29.44
May 18, 2023 29.67 0.74 2.56% 28.93 29.78 28.86
May 17, 2023 28.86 -0.36 -1.23% 29.22 29.52 28.67
May 16, 2023 29.21 -0.54 -1.82% 29.75 29.88 29.19
May 15, 2023 29.69 0.70 2.41% 28.99 29.83 28.79
May 12, 2023 28.90 0.01 0.03% 28.89 29.08 28.70
May 11, 2023 28.75 -1.25 -4.17% 30.00 30.06 28.61
May 10, 2023 29.89 -0.08 -0.27% 29.97 30.54 29.48
May 9, 2023 30.08 -0.61 -1.99% 30.69 30.69 29.90
May 8, 2023 30.73 -0.21 -0.68% 30.94 31.02 30.37
May 5, 2023 30.95 -0.41 -1.31% 31.36 31.50 30.72
May 4, 2023 31.41 0.55 1.78% 30.86 31.70 30.37
May 3, 2023 30.84 0.53 1.75% 30.31 31.09 30.09

Intel Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Intel Corp at Bank of America Global Technology Conference
Intel Corp at Bank of America Global Technology Conference

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

23:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Intel Corp Earnings Release
Q2 2023 Intel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Intel Corp Earnings Release
Q3 2023 Intel Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 63054 79024 77867 71965 70848
Έσοδα 63054 79024 77867 71965 70848
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 36188 35209 34255 29825 27111
Ακαθάριστο Εισόδημα 26866 43815 43612 42140 43737
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59720 59564 54183 49930 47532
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6817 6334 5975 6150 6750
Έρευνα & Ανάπτυξη 17528 15190 13556 13362 13543
Depreciation / Amortization 185 209 205 200 200
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -998 2622 192 393 -72
Λειτουργικά Έσοδα 3334 19460 23684 22035 23316
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4361 2276 1547 1533 -155
Άλλο, Καθαρό 73 -33 -153 490 156
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7768 21703 25078 24058 23317
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8017 19868 20899 21048 20753
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8014 19868 20899 21048 20753
Καθαρά Κέρδη 8014 19868 20899 21048 21053
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8014 19868 20899 21048 20753
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8014 19868 20899 21048 21053
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8014 19868 20899 21048 21053
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4123 4090 4232 4473 4701
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.94373 4.8577 4.93833 4.70557 4.41459
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.46 1.39 1.32 1.26 1.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.02697 5.4721 5.36767 5.09256 4.40096
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 300
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Συνολικά έσοδα 11715 14042 15338 15321 18353
Έσοδα 11715 14042 15338 15321 18353
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7707 8542 8803 9734 9109
Ακαθάριστο Εισόδημα 4008 5500 6535 5587 9244
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13183 15174 15513 16121 12912
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1303 1706 1744 1800 1752
Έρευνα & Ανάπτυξη 4109 4464 4302 4400 4362
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 64 462 664 187 -2311
Λειτουργικά Έσοδα -1468 -1132 -175 -800 5441
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 310 311 -95 -101 4246
Άλλο, Καθαρό 0 25 82 -8 -26
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1158 -796 -188 -909 9661
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2768 -661 1019 -454 8113
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2758 -664 1019 -454 8113
Καθαρά Κέρδη -2758 -664 1019 -454 8113
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2758 -664 1019 -454 8113
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2758 -664 1019 -454 8113
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2758 -664 1019 -454 8113
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4154 4120 4125 4100 4107
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.66394 -0.16117 0.24703 -0.11073 1.97541
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.65392 -0.02959 0.41044 -0.02132 1.58548
Δικαίωμα Μειοψηφίας 10 -3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50407 58558 47249 31239 28787
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28338 29253 23895 13123 11650
Μετρητά & Ισοδύναμα 11144 4827 5865 4194 3019
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17194 24426 18030 8929 8631
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4271 9457 6913 7659 6722
Accounts Receivable - Trade, Net 4133 9457 6782 7659 6722
Total Inventory 13224 10776 8427 8744 7253
Other Current Assets, Total 4574 9072 8014 1713 3162
Total Assets 182103 168406 153091 136524 127963
Property/Plant/Equipment, Total - Net 81347 63245 57188 56014 48976
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 174733 148539 134833 129335 114318
Accumulated Depreciation, Total -93386 -85294 -77645 -73321 -65342
Goodwill, Net 27591 26963 26971 26276 24513
Intangibles, Net 6018 7270 9026 10827 11836
Long Term Investments 5912 6298 7344 7243 9430
Note Receivable - Long Term 554 479
Other Long Term Assets, Total 10828 6072 5313 4371 3942
Total Current Liabilities 32155 27462 24754 22310 16626
Accounts Payable 9595 5747 5581 4128 3824
Accrued Expenses 15942 17124 15403 14186 10646
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 500
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4367 4591 2504 3693 761
Other Current Liabilities, Total 2251 1266 303 895
Total Liabilities 80680 73015 72053 58865 52981
Total Long Term Debt 37684 33510 33897 25308 25098
Long Term Debt 37684 33510 33897 25308 25098
Deferred Income Tax 202 2667 3843 2044 1665
Other Liabilities, Total 8776 9376 9559 9203 9592
Total Equity 101423 95391 81038 77659 74982
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 4.13 4.07 4.062 4.29 25365
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 70405 68265 56233 53523 50172
Unrealized Gain (Loss) 731 0 0
Other Equity, Total -562 -880 -1482 -1125 -555
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 182103 168406 153091 136524 127963
Total Common Shares Outstanding 4137 4070 4062 4290 4516
Additional Paid-In Capital 31575.9 28001.9 25551.9 25256.7
Minority Interest 1863
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 48314 50407 49263 50588 62568
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27534 28338 22559 27044 38696
Μετρητά & Ισοδύναμα 8232 11144 4529 4390 6215
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19302 17194 18030 22654 32481
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3847 4133 7469 6063 7074
Accounts Receivable - Trade, Net 3847 4133 7469 6063 7074
Total Inventory 12993 13224 12831 12174 11935
Other Current Assets, Total 3940 4712 6404 5307 4863
Total Assets 185303 182103 174841 170418 176356
Property/Plant/Equipment, Total - Net 85734 80860 75763 71660 66718
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 180284 174246 167180 160823 153814
Accumulated Depreciation, Total -94550 -93386 -91417 -89163 -87096
Goodwill, Net 27591 27591 27591 27587 27011
Intangibles, Net 5567 6018 6268 6427 6813
Long Term Investments 6029 5912 5822 5929 6036
Other Long Term Assets, Total 12068 11315 10134 8227 7210
Total Current Liabilities 27393 32155 27813 27218 29322
Accounts Payable 8083 9595 7133 7945 7210
Accrued Expenses 13827 15942 18397 16391 17653
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1437 4367 2283 2882 4459
Total Liabilities 87244 80680 74956 69200 73220
Total Long Term Debt 48836 37684 37240 32548 32788
Long Term Debt 48836 37684 37240 32548 32788
Deferred Income Tax 202 361 572 1547
Other Liabilities, Total 8671 8776 9542 8862 9563
Total Equity 98059 101423 99885 101218 103136
Common Stock 4.171 4.13 4.127 4.106 4.089
Additional Paid-In Capital 32824.8 31575.9 30907.9 29853.9 29239.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 65649 70405 71024 72985 74894
Other Equity, Total -419 -562 -2051 -1625 -1002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 185303 182103 174841 170418 176356
Total Common Shares Outstanding 4171 4137 4127 4106 4089
Other Current Liabilities, Total 4046 2251
Minority Interest 2344 1863
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 8017 19868 20899 21048 21053
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 15433 29991 35384 33145 29432
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11128 9953 10482 9204 7520
Amortization 1907 1839 1757 1622 1565
Deferred Taxes -1749
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1111 3204 67 123 1464
Cash Taxes Paid 4282 2263 2436 2110 3813
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 459 545 594 469 448
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4508 -4873 2179 1148 -421
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10477 -25167 -20796 -14405 -11239
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -25050 -20329 -14453 -16213 -15181
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14573 -4838 -6343 1808 3942
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1361 -5862 -12917 -17565 -18607
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1217 -1297 261 72 -748
Total Cash Dividends Paid -5997 -5644 -5568 -5576 -5541
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 977 -1395 -13332 -12826 -10175
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5164 2474 5722 765 -2143
Συναλλαγματικές Επιδράσεις
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6317 -1038 1671 1175 -414
Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line -2768 8017 8678 7659 8113
Cash From Operating Activities -1785 15433 7730 6700 5891
Cash From Operating Activities 1901 11128 8309 5528 2847
Amortization 465 1907 1439 968 501
Non-Cash Items 627 -1111 -2090 -3630 -4722
Cash Taxes Paid 267 4282 3960 3326 335
Cash Interest Paid 313 459 315 214 177
Changes in Working Capital -2010 -4508 -8606 -3825 -848
Cash From Investing Activities -8521 -10477 -7046 -2472 -2640
Capital Expenditures -7413 -25050 -19351 -12052 -4797
Other Investing Cash Flow Items, Total -1108 14573 12305 9580 2157
Cash From Financing Activities 7394 1361 -982 -4665 -1863
Financing Cash Flow Items 224 1217 -140 -281 -666
Total Cash Dividends Paid -1512 -5997 -4488 -2986 -1487
Issuance (Retirement) of Stock, Net 659 977 972 589 589
Issuance (Retirement) of Debt, Net 8023 5164 2674 -1987 -299
Net Change in Cash -2912 6317 -298 -437 1388
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.8966 371075245 6074340 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9955 208361631 -4743802 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2992 179319417 1447881 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9834 82728971 512209 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.6858 70314125 7224859 2023-03-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 1.6568 69103171 12531210 2023-03-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3092 54607305 212595 2023-04-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.2939 53970650 53970650 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9914 41352218 2181064 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9827 40989803 2351626 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7307 30477592 69710 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7078 29523373 468436 2023-03-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.68 28363060 17706999 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6597 27515639 -1582792 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.648 27027513 1054603 2023-03-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.641 26736304 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5419 22602348 655052 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.5275 22001142 2750354 2023-03-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.5142 21448823 1605511 2023-03-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.4417 18424664 -5647344 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Intel Company profile

Σχετικά με την Intel Corporation

Η Intel Corporation ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων και τεχνολογιών. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), Mobileye, Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG) και Programmable Solutions Group (PSG). Ο τομέας CCG επικεντρώνεται στο μακροπρόθεσμο λειτουργικό σύστημα, την αρχιτεκτονική συστήματος, το υλικό και την ολοκλήρωση εφαρμογών που επιτρέπουν εμπειρίες στον υπολογιστή. Ο τομέας DCG αναπτύσσει πλατφόρμες βελτιστοποιημένου φόρτου εργασίας για υπολογιστικές, αποθηκευτικές και δικτυακές λειτουργίες. Το τμήμα IOTG αναπτύσσει υπολογιστικές πλατφόρμες υψηλών επιδόσεων που επιλύουν τις τεχνολογικές ανάγκες για επιχειρηματικές περιπτώσεις χρήσης που κλιμακώνονται σε κάθετες βιομηχανίες και ενσωματωμένες αγορές. Ο τομέας Mobileye παρέχει λύσεις υποβοήθησης οδήγησης και αυτοοδήγησης. Ο τομέας NSG παρέχει προϊόντα μνήμης και αποθήκευσης που βασίζονται στην τεχνολογία 3D NAND της Intel. Ο τομέας PSG προσφέρει προγραμματιζόμενους ημιαγωγούς, κυρίως FPGAs, δομημένα ASICs και συναφή προϊόντα.

Industry: Semiconductors (NEC)

Rnb-4-151
2200 Mission College Blvd
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.56 Price
+1.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,247.60 Price
+0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-1.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00391

Gold

1,964.16 Price
+0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου