Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Integrated Research - IRIau CFD

  0.323
  1.57%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.009
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.318
  Άνοιγμα* 0.323
  Μεταβολή 1 έτους* -33.13%
  Εύρος ημέρας* 0.318 - 0.328
  Εύρος 52 εβδ. 0.32-1.36
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 252.59K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.10M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 63.13M
  Αναλογία P/E 40.87
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 172.49M
  Έσοδα 62.87M
  EPS 0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 0.323 -0.004 -1.22% 0.327 0.327 0.323
  Feb 27, 2024 0.328 -0.010 -2.96% 0.338 0.338 0.318
  Feb 26, 2024 0.328 0.010 3.14% 0.318 0.338 0.313
  Feb 25, 2024 0.318 -0.005 -1.55% 0.323 0.323 0.313
  Feb 23, 2024 0.328 -0.015 -4.37% 0.343 0.348 0.323
  Feb 22, 2024 0.348 0.006 1.75% 0.342 0.348 0.318
  Feb 21, 2024 0.338 0.040 13.42% 0.298 0.343 0.298
  Feb 20, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.308 0.298
  Feb 19, 2024 0.298 0.000 0.00% 0.298 0.298 0.298
  Feb 16, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.303
  Feb 15, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.303
  Feb 14, 2024 0.308 0.000 0.00% 0.308 0.313 0.308
  Feb 13, 2024 0.303 0.000 0.00% 0.303 0.308 0.303
  Feb 12, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.298
  Feb 11, 2024 0.303 0.000 0.00% 0.303 0.303 0.303
  Feb 9, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.308 0.298
  Feb 8, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.303 0.298
  Feb 7, 2024 0.298 -0.005 -1.65% 0.303 0.303 0.298
  Feb 6, 2024 0.308 0.000 0.00% 0.308 0.308 0.308
  Feb 5, 2024 0.308 -0.004 -1.28% 0.312 0.323 0.308

  Integrated Research Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 69.828 62.867 78.493 110.913 100.82
  Έσοδα 69.828 62.867 78.493 110.913 100.82
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 101.3 67.136 70.024 80.048 71.92
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.204 47.377 49.613 60.792 55.344
  Έρευνα & Ανάπτυξη 13.403 12.348 9.27 8.556 7.691
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.85 -1.644 1.936 1.868 -1.312
  Other Operating Expenses, Total -0.527 0
  Λειτουργικά Έσοδα -31.472 -4.269 8.469 30.865 28.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.175 1.824 0.838 0.606 0.747
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -29.297 -2.445 9.307 31.471 29.647
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Καθαρά Κέρδη -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 172.902 172.89 172.604 172.53 172.109
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16903 0.00894 0.04597 0.13942 0.12696
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0725 0.0725
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04957 0.00381 0.04288 0.13942 0.12696
  Depreciation / Amortization 10.292 10.419 9.831 8.832 10.197
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 31.778 -1.364 -0.626
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 31.393 38.435 30.58 32.287 44.382
  Έσοδα 31.393 38.435 30.58 32.287 44.382
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.032 36.268 34.686 32.45 34.161
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22.912 24.292 23.595 23.782 25.322
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.709 6.694 7.136 5.212 5.295
  Depreciation / Amortization 5.027 5.265 4.755 5.664 5.217
  Other Operating Expenses, Total -1.394 0.017 -0.8 -2.208 -1.673
  Λειτουργικά Έσοδα -33.639 2.167 -4.106 -0.163 10.221
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.138 1.037 1.026 0.798 0.472
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.501 3.204 -3.08 0.635 10.693
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Καθαρά Κέρδη -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 173.029 172.8 172.476 172.852 172.666
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.1875 0.01862 -0.00141 0.01034 0.04521
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06812 0.01862 -0.00141 0.01034 0.04521
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 31.778
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 63.05 63.362 68.105 70.624 64.049
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.553 12.329 12.149 9.744 9.316
  Μετρητά 18.553 12.329 12.149 9.744 9.316
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 42.269 48.545 53.41 58.858 52.629
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 41.933 47.645 52.545 58.622 52.146
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.228 2.477 2.299 1.821 2.104
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.011 0.247 0.201
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 89.712 124.444 135.075 139.837 113.521
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 5.151 7.258 8.25 2.631
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17.058 18.011 17.706 18.367 9.719
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17.058 -12.86 -10.448 -10.117 -7.088
  Υπεραξία, Καθαρό 0 3.575 3.29 3.628 3.524
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 27.734 26.672 25.424 19.577
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.4 0.244 0.175 0.236 0.236
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23.753 23.045 28.392 30.271 22.218
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.509 1.333 1.183 1.404 1.286
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.211 30.266 31.725 38.433 36.181
  Payable/Accrued 10.181 10.213 9.797
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.066 3.65 4.045 3.852 3.197
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14.662 14.775 15.844 22.996 23.187
  Σύνολο Οφειλών 29.838 37.331 51.733 57.315 43.694
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.47 3.161 11.425 10.142 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 2.487 7.044 6.45 5.837
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.157 1.417 1.539 2.29 1.676
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.874 87.113 83.342 82.522 69.827
  Κοινή Μετοχή 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 56.337 84.805 82.341 80.025 67.718
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.87 0.641 -0.666 0.83 0.442
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 89.712 124.444 135.075 139.837 113.521
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 173.08 172.489 172.215 171.861 171.861
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.582 1.71 1.655 1.372
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 6.658 5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.47 3.161 4.767 5.142
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.901 10.131
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 63.05 63.605 63.362 65.885 68.105
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.553 9.256 12.329 14.931 12.149
  Μετρητά 18.553 9.256 12.329 14.931 12.149
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 41.04 50.969 47.376 47.842 52.611
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 40.913 50.758 46.812 47.003 51.918
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.457 3.38 3.657 3.112 3.345
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 89.712 126.149 124.444 134.949 135.075
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0 4.275 5.151 6.151 7.258
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 30.571 31.309 30.287 29.962
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.4 0.202 0.244 0.232 0.175
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23.753 25.106 23.045 28.64 28.392
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.509 2.39 1.333 3.754 1.183
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.211 29.85 30.266 29.227 31.725
  Payable/Accrued 10.181
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.066 3.514 3.65 3.71 4.045
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.582 1.726 1.71 1.655 1.655
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14.662 14.685 14.775 15.77 15.844
  Σύνολο Οφειλών 29.838 35.167 37.331 48.662 51.733
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.47 2.439 3.161 9.531 11.425
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.556 6.658
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.47 2.439 3.161 3.975 4.767
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 1.655 2.487 8.291 7.044
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.157 1.223 1.417 1.613 1.539
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.874 90.982 87.113 86.287 83.342
  Κοινή Μετοχή 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 56.337 88.315 84.805 84.661 82.341
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.87 1 0.641 -0.041 -0.666
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 89.712 126.149 124.444 134.949 135.075
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 173.08 172.959 172.489 172.489 172.215
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.901 9.925 10.131 8.092
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16.94 21.076 24.152 21.237 21.442
  Cash Receipts 75.521 78.807 96.369 89.472 82.734
  Cash Payments -57.885 -55.105 -66.024 -61.498 -53.362
  Cash Taxes Paid -0.696 -3.252 -6.193 -6.737 -7.93
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9.749 -10.802 -14.212 -11.829 -12.286
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.798 -12.242 -15.204 -12.576 -12.709
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.049 1.44 0.992 0.747 0.423
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7.18 -7.043 -9.718 -12.027 -11.137
  Total Cash Dividends Paid 0 -6.447 -12.46 -12.027 -11.137
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.955 0.006 3.128 0 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.169 -0.826 0.206 0.697 -0.894
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.18 2.405 0.428 -1.922 -2.875
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.225 -0.602 -0.386
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0 0.626
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 1.005 16.94 8.653 21.076 11.255
  Cash Receipts 31.724 75.521 37.723 78.807 42.354
  Cash Payments -29.907 -57.885 -28.607 -55.105 -28.319
  Cash Taxes Paid -0.812 -0.696 -0.463 -3.252 -2.78
  Cash From Investing Activities -3.564 -9.749 -4.982 -10.802 -5.64
  Capital Expenditures -4.681 -11.798 -5.922 -12.242 -6.245
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.117 2.049 0.94 1.44 0.605
  Cash From Financing Activities -0.786 -7.18 -1.044 -7.043 -6.044
  Financing Cash Flow Items -0.081 -0.225 -0.142 -0.602 -0.24
  Total Cash Dividends Paid 0 0 0 -6.447 -6.447
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.705 -6.955 -0.902 0.006 0.643
  Foreign Exchange Effects 0.272 0.169 0.155 -0.826 -1.144
  Net Change in Cash -3.073 0.18 2.782 2.405 -1.573
  Changes in Working Capital 0 0.626
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Killelea (Stephen John) Individual Investor 29.7125 51880619 0 2022-09-09
  Debenham (Nicholas Barry) Individual Investor 4.9259 8601000 7236385 2022-09-09 LOW
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.6195 2827782 2237782 2022-09-09 LOW
  Rutherford (Andrew Rhys) Individual Investor 1.6003 2794210 0 2022-09-09
  Navigator Australia Ltd. Corporation 1.005 1754867 1356390 2022-09-09 LOW
  Santos L Helper Pty Ltd Corporation 0.5962 1040981 1040981 2022-09-09 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5621 981450 0 2023-09-30 LOW
  Sporran Lean Pty. Ltd. Corporation 0.4295 750000 750000 2022-09-09 LOW
  Denata Pty. Ltd. Corporation 0.2577 450000 450000 2022-09-09 LOW
  Brencam Pty. Ltd. Corporation 0.2557 446500 446500 2022-09-09
  Bipeta Pty. Ltd. Corporation 0.1934 337612 0 2022-09-09
  Brackin (Allan James) Individual Investor 0.0859 150000 0 2022-06-30 LOW
  Ruthven (John) Individual Investor 0.057 99593 0 2022-12-14
  Scott (James) Individual Investor 0.0427 74588 50000 2022-10-11 LOW
  Adams (Peter) Individual Investor 0.0401 70000 55000 2022-06-30
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.037 64599 0 2023-09-30 LOW
  Lloyd (Peter) Individual Investor 0.0294 51263 0 2022-06-30
  Aston (Catherine Ann) Individual Investor 0.0215 37500 37500 2022-10-06
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.0203 35452 0 2023-07-31 LOW
  Myers (Patricia Anne) Individual Investor 0.0123 21500 0 2022-06-30

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Software (NEC)

  L 9 100 Pacific Hwy
  NORTH SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2060
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου