Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Insight Enterprises, Inc. - NSIT CFD

140.30
0.81%
0.98
Χαμηλό: 139.65
Υψηλό: 140.24
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.98
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 139.11
Άνοιγμα* 139.65
Μεταβολή 1 έτους* 29.76%
Εύρος ημέρας* 139.65 - 140.24
Εύρος 52 εβδ. 81.11-141.23
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 300.43K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.45M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.73B
Αναλογία P/E 18.27
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.81M
Έσοδα 10.43B
EPS 7.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.57
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 139.11 -0.50 -0.36% 139.61 140.55 138.30
Mar 28, 2023 139.14 0.21 0.15% 138.93 140.00 135.09
Mar 27, 2023 139.79 1.10 0.79% 138.69 140.55 137.84
Mar 24, 2023 138.51 1.83 1.34% 136.68 139.19 136.40
Mar 23, 2023 137.87 1.56 1.14% 136.31 139.28 132.73
Mar 22, 2023 136.72 -1.01 -0.73% 137.73 139.59 136.20
Mar 21, 2023 137.87 0.07 0.05% 137.80 141.04 137.51
Mar 20, 2023 138.49 0.75 0.54% 137.74 140.68 137.37
Mar 17, 2023 137.80 1.84 1.35% 135.96 139.56 135.70
Mar 16, 2023 139.15 4.44 3.30% 134.71 139.44 132.29
Mar 15, 2023 135.38 0.47 0.35% 134.91 136.86 130.24
Mar 14, 2023 138.00 2.97 2.20% 135.03 139.16 135.03
Mar 13, 2023 134.31 4.13 3.17% 130.18 136.67 130.17
Mar 10, 2023 133.41 -2.38 -1.75% 135.79 137.27 132.03
Mar 9, 2023 136.27 -0.48 -0.35% 136.75 138.78 135.92
Mar 8, 2023 136.38 0.78 0.58% 135.60 137.23 135.42
Mar 7, 2023 135.48 0.56 0.42% 134.92 137.35 132.44
Mar 6, 2023 135.47 -0.49 -0.36% 135.96 137.32 132.37
Mar 3, 2023 136.19 0.58 0.43% 135.61 137.57 134.30
Mar 2, 2023 135.49 2.25 1.69% 133.24 136.20 132.43

Insight Enterprises, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 10431.2 9436.11 8340.58 7731.19 7080.14
Έσοδα 10431.2 9436.11 8340.58 7731.19 7080.14
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8794.62 7988.56 7040.64 6593.09 6086.42
Ακαθάριστο Εισόδημα 1636.57 1447.56 1299.94 1138.1 993.718
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10017.5 9104.05 8069 7490.6 6846.65
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1160.02 1061.01 949.403 833.667 756.529
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.207 -1.634 14.602 16.767 3.706
Λειτουργικά Έσοδα 413.7 332.061 271.575 240.594 233.483
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -39.497 -40.516 -41.594 -28.478 -20.239
Άλλο, Καθαρό 0.23 1.012 -1.529 -0.4 -1.342
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 374.433 292.557 228.452 211.716 211.902
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 280.608 219.345 172.64 159.407 158.083
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 280.608 219.345 172.64 159.407 158.083
Καθαρά Κέρδη 280.608 219.345 172.64 159.407 163.677
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 280.608 219.345 172.64 159.407 158.083
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 280.608 219.345 172.64 159.407 163.677
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 280.608 219.345 172.64 159.407 163.677
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.62 36.863 35.444 35.959 36.009
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.6627 5.95028 4.87078 4.43302 4.3901
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.78972 5.91704 5.18211 4.7841 4.46688
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 5.594
Depreciation / Amortization 56.643 56.118 64.362 47.07
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2502.61 2534.35 2743.38 2650.85 2566.02
Έσοδα 2502.61 2534.35 2743.38 2650.85 2566.02
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2082.05 2135.1 2305.49 2271.99 2181.17
Ακαθάριστο Εισόδημα 420.559 399.258 437.889 378.861 384.855
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2388.59 2444.07 2613.82 2571 2472.61
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 304.766 308.253 306.001 297.64 289.855
Depreciation / Amortization
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.777 0.726 2.332 1.372 1.583
Λειτουργικά Έσοδα 114.016 90.279 129.556 79.849 93.417
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.333 -11.713 -9.383 -8.068 -10.632
Άλλο, Καθαρό -0.511 -1.79 -0.312 2.843 0.157
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 103.172 76.776 119.861 74.624 82.942
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Καθαρά Κέρδη 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 77.477 57.316 89.184 56.631 62.133
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.338 36.34 36.821 36.981 36.872
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.13212 1.57722 2.4221 1.53135 1.6851
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.16884 1.59213 2.46922 1.55951 1.71726
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3568.31 3176.45 3048.03 2338.58 2304.34
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 103.84 128.313 114.668 142.655 105.831
Μετρητά & Ισοδύναμα 103.84 128.313 114.668 142.655 105.831
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2936.73 2685.45 2511.38 1931.74 1814.56
Accounts Receivable - Trade, Net 2936.73 2685.45 2511.38 1931.74 1814.56
Total Inventory 328.101 185.65 190.833 148.503 231.485
Other Current Assets, Total 199.638 177.039 231.148 115.683 152.467
Total Assets 4689.08 4310.73 4178.18 2775.95 2685.65
Property/Plant/Equipment, Total - Net 248.868 225.434 205.591 72.954 75.252
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 482.654 481.499 441.921 404.654 410.33
Accumulated Depreciation, Total -233.786 -256.065 -236.33 -331.7 -335.078
Goodwill, Net 428.346 429.368 415.149 166.841 131.431
Intangibles, Net 214.788 246.915 278.584 112.179 100.778
Other Long Term Assets, Total 81.628 77.903 230.823 85.396 73.847
Total Current Liabilities 2515.26 2227.46 1883.53 1536.66 1499.97
Accounts Payable 2091.73 1818.24 1529.63 1282.23 1218.54
Accrued Expenses 307.422 300.959 352.204 190.733 175.86
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.036 1.105 1.691 1.395 16.592
Other Current Liabilities, Total 116.067 107.158 62.3 88.979
Total Liabilities 3179.85 2968.3 3017.86 1788.96 1842.18
Total Long Term Debt 361.57 437.581 857.673 195.525 296.576
Long Term Debt 361.543 436.419 855.542 195.525 296.576
Capital Lease Obligations 0.027 1.162 2.131
Deferred Income Tax 47.073 33.209 44.633 0.683 0.717
Other Liabilities, Total 255.953 270.049 232.027 56.088 44.915
Total Equity 1509.23 1342.43 1160.32 986.989 843.469
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.349 0.351 0.353 0.355 0.358
Additional Paid-In Capital 368.282 364.288 357.032 323.622 317.155
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1167.69 993.245 841.097 704.665 550.22
Other Equity, Total -27.094 -15.455 -38.164 -41.653 -24.264
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4689.08 4310.73 4178.18 2775.95 2685.65
Total Common Shares Outstanding 34.897 35.103 35.263 35.482 35.829
Note Receivable - Long Term 147.139 154.662
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3768.24 3568.31 3322.99 3555.23 3153.69
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 114.758 103.84 107.35 107.813 138.753
Μετρητά & Ισοδύναμα 114.758 103.84 107.35 107.813 138.753
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3025.7 2936.73 2754.15 3045.32 2583.72
Accounts Receivable - Trade, Net 3025.7 2936.73 2754.15 3045.32 2583.72
Total Inventory 383.401 328.101 269.471 214.385 253.297
Other Current Assets, Total 244.383 199.638 192.018 187.707 177.927
Total Assets 4849.79 4689.08 4435.38 4667.05 4254.61
Property/Plant/Equipment, Total - Net 189.722 248.868 152.07 149.979 148.531
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 421.055 410.049 399.675 407.377 403.278
Accumulated Depreciation, Total -231.333 -233.786 -247.605 -257.398 -254.747
Goodwill, Net 429.215 428.346 428.637 430.846 429.757
Intangibles, Net 207.116 214.788 223.496 232.487 239.833
Note Receivable - Long Term 106.098 147.139 153.751 146.227 124.67
Other Long Term Assets, Total 149.396 81.628 154.432 152.279 158.123
Total Current Liabilities 2677.69 2515.26 2145.76 2483.65 2175.07
Accounts Payable 1942.08 2091.73 1766.42 2091.45 1769.25
Accrued Expenses 270.481 307.422 269.901 286.042 301.527
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 344.903 0.036 0.038 0.65 0.83
Other Current Liabilities, Total 120.222 116.067 109.401 105.515 103.468
Total Liabilities 3310.6 3179.85 2986.46 3265.22 2871.44
Total Long Term Debt 373.018 361.57 527.499 483.252 416.401
Long Term Debt 373.018 361.543 527.499 483.252 416.401
Deferred Income Tax 36.631 47.073 37.14 35.268 33.963
Other Liabilities, Total 223.258 255.953 276.058 263.046 246.005
Total Equity 1539.19 1509.23 1448.92 1401.83 1383.17
Common Stock 0.351 0.349 0.349 0.348 0.353
Additional Paid-In Capital 321.959 368.282 364.699 361.412 361.935
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1242.11 1167.69 1105.56 1050.07 1036.41
Other Equity, Total -25.229 -27.094 -21.683 -10.007 -15.535
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4849.79 4689.08 4435.38 4667.05 4254.61
Total Common Shares Outstanding 35.072 34.897 34.885 34.845 35.32
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0.027
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 219.345 172.64 159.407 163.677 90.683
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 163.711 355.582 127.876 292.647 -307.066
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 55.421 65.56 22.538 21.721 25.787
Amortization 23.671 15.737 16.812
Deferred Taxes 11.858 -13.246 7.418 9.126 19.139
Μη Χρηματικά Στοιχεία 39.679 50.379 32.636 24.06 24.911
Cash Taxes Paid 75.986 62.545 42.484 31.218 55.47
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.852 16.605 6.246 10.155 10.976
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -162.592 80.249 -117.794 58.326 -484.398
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.074 9.706 -733.373 -91.71 -204.645
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -52.079 -24.184 -69.086 -17.251 -19.23
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 31.005 33.89 -664.287 -74.459 -185.415
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -161.385 -361.791 577.587 -159.028 397.121
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.03 -8.661 -75.721 -3.5 -6.441
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -50 -25 6.541 -22.069 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -101.355 -328.13 646.767 -133.459 403.562
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.857 10.788 -0.086 -5.061 16.089
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -24.605 14.285 -27.996 36.848 -98.501
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 56.631 219.345 157.212 101.729 43.168
Cash From Operating Activities -284.239 163.711 -117.788 5.187 42.706
Cash From Operating Activities 13.314 55.421 42.151 28.498 14.222
Deferred Taxes -1.715 11.858 3.374 1.815 0.643
Non-Cash Items 7.555 39.679 27.593 16.28 3.449
Changes in Working Capital -360.024 -162.592 -348.118 -143.135 -18.776
Cash From Investing Activities -25.745 -21.074 1.21 10.374 19.364
Capital Expenditures -25.745 -52.079 -28.011 -16.837 -7.847
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 31.005 29.221 27.211 27.211
Cash From Financing Activities 319.954 -161.385 99.092 -35.482 -49.267
Financing Cash Flow Items -6.738 -10.03 -9.33 -7.944 -7.485
Issuance (Retirement) of Stock, Net -50 -50 -50 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 326.692 -101.355 158.422 22.462 -41.782
Foreign Exchange Effects 0.969 -5.857 -3.601 -0.594 -2.445
Net Change in Cash 10.939 -24.605 -21.087 -20.515 10.358
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 13.998 4732369 -6672 2022-12-31 LOW
ValueAct Capital Management, L.P. Hedge Fund 13.3435 4511116 89165 2023-02-21 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 13.1871 4458245 52116 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.761 3976107 65982 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3629 2151126 -1946 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4841 1177887 44032 2022-12-31 LOW
Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 3.3561 1134616 -21090 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.1593 1068091 549851 2022-12-31 LOW
Vaughan Nelson Investment Management, L.P. Investment Advisor 2.4656 833555 -12785 2022-12-31 LOW
Paradigm Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8602 628900 2000 2022-12-31 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.7873 604254 -261635 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.7375 587412 59899 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7039 576042 10163 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.5368 519553 89303 2022-12-31 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 1.4977 506347 -24169 2022-12-31 LOW
Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 1.3069 441839 -12081 2022-12-31 LOW
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 1.2688 428944 311885 2022-12-31 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 1.2072 408116 -60506 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.1253 380439 -22032 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.0262 346928 38830 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Insight Enterprises, Inc. Company profile

Σχετικά με την Insight Enterprises, Inc.

Η Insight Enterprises, Inc. είναι πάροχος λύσεων ψηφιακής καινοτομίας, μετασχηματισμού cloud/data center και συνδεδεμένου εργατικού δυναμικού. Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών από μικρούς και μεσαίους οργανισμούς. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς), την EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Ασία-Ειρηνικό (APAC). Οι προσφορές της Εταιρείας στη Βόρεια Αμερική και σε ορισμένες χώρες της EMEA και της APAC περιλαμβάνουν υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων λύσεων cloud. Οι τομείς EMEA και APAC, οι οποίοι παρέχουν λογισμικό και ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με το λογισμικό και λύσεις cloud. Οι προσφορές λύσεων υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη λύση συνδεδεμένου εργατικού δυναμικού, τον μετασχηματισμό του cloud και του κέντρου δεδομένων και την ψηφιακή καινοτομία.

Industry: Computer Hardware (NEC)

2701 E Insight Way
CHANDLER
ARIZONA 85286
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,590.20 Price
+0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.54 Price
-1.500% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00462

Oil - Crude

73.62 Price
+1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,922.90 Price
+0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου