Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Inseego Corp. - INSG CFD

0.5724
3.15%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0181
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.5549
Άνοιγμα* 0.5743
Μεταβολή 1 έτους* -86.09%
Εύρος ημέρας* 0.5721 - 0.5825
Εύρος 52 εβδ. 0.55-4.37
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 753.27K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.11M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 61.31M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 108.48M
Έσοδα 245.32M
EPS -0.66
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.65
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 0.5724 0.0004 0.07% 0.5720 0.5839 0.5652
Mar 24, 2023 0.5549 -0.0334 -5.68% 0.5883 0.5883 0.5493
Mar 23, 2023 0.5748 -0.0221 -3.70% 0.5969 0.6001 0.5693
Mar 22, 2023 0.5846 -0.0173 -2.87% 0.6019 0.6094 0.5793
Mar 21, 2023 0.5939 -0.0030 -0.50% 0.5969 0.6056 0.5835
Mar 20, 2023 0.5868 -0.0274 -4.46% 0.6142 0.6142 0.5793
Mar 17, 2023 0.6027 -0.0190 -3.06% 0.6217 0.6250 0.5993
Mar 16, 2023 0.6119 0.0096 1.59% 0.6023 0.6194 0.5993
Mar 15, 2023 0.6093 0.0025 0.41% 0.6068 0.6135 0.5893
Mar 14, 2023 0.6247 -0.0395 -5.95% 0.6642 0.6687 0.6136
Mar 13, 2023 0.6476 -0.0016 -0.25% 0.6492 0.6712 0.6292
Mar 10, 2023 0.6437 -0.1224 -15.98% 0.7661 0.7661 0.6259
Mar 9, 2023 0.7491 -0.0500 -6.26% 0.7991 0.7991 0.7491
Mar 8, 2023 0.7779 -0.0303 -3.75% 0.8082 0.8301 0.7779
Mar 7, 2023 0.8088 -0.0056 -0.69% 0.8144 0.8461 0.7943
Mar 6, 2023 0.8157 -0.0033 -0.40% 0.8190 0.8755 0.8087
Mar 3, 2023 0.8054 0.0063 0.79% 0.7991 0.8350 0.7926
Mar 2, 2023 0.7876 -0.0284 -3.48% 0.8160 0.8160 0.7491
Mar 1, 2023 0.8599 -0.0091 -1.05% 0.8690 0.8990 0.8490
Feb 28, 2023 0.8690 -0.0100 -1.14% 0.8790 0.9099 0.8690

Inseego Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 245.323 262.399 313.832 219.496 202.463
Έσοδα 245.323 262.399 313.832 219.496 202.463
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 178.414 186.474 222.989 155.525 131.511
Ακαθάριστο Εισόδημα 66.909 75.925 90.843 63.971 70.952
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 303.691 309.352 415.32 239.04 188.452
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 60.827 66.484 66.439 56.181 48.352
Έρευνα & Ανάπτυξη 59.237 52.673 44.953 23.853 20.593
Depreciation / Amortization 1.749 2.092 3.175 3.421 3.624
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.464 1.629 77.764 0.06 -15.628
Λειτουργικά Έσοδα -58.368 -46.953 -101.488 -19.544 14.011
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.606 -6.874 -9.942 -20.381 -20.444
Άλλο, Καθαρό -1.46 0.845 0.992 0.351 -0.895
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -68.434 -47.72 -110.438 -39.574 -7.328
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -67.969 -47.911 -111.186 -40.11 -8.143
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.214 -0.029 -0.015 0.085
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -67.969 -48.125 -111.215 -40.125 -8.058
Καθαρά Κέρδη -67.969 -48.125 -111.215 -40.125 -8.058
Total Adjustments to Net Income -2.736 -4.243 -2.904 -0.361
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -70.705 -52.368 -114.119 -40.486 -8.058
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -70.705 -52.368 -114.119 -40.486 -8.058
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -70.705 -52.368 -114.119 -40.486 -8.058
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 107.269 103.246 96.1115 78.3225 66.1044
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.65914 -0.50721 -1.18736 -0.51691 -0.1219
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.63815 -0.53009 -0.66144 -0.51642 -0.27557
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 5.262
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 52.915 69.167 61.856 61.384 72.892
Έσοδα 52.915 69.167 61.856 61.384 72.892
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 37.104 51.211 43.964 46.136 54.732
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.811 17.956 17.892 15.248 18.16
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 67.125 81.076 71.889 83.601 82.724
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.937 14.015 13.863 18.011 13.83
Έρευνα & Ανάπτυξη 11.64 15.417 13.619 18.56 13.719
Depreciation / Amortization 0.43 0.433 0.443 0.444 0.443
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.014 0 0 0.45 0
Λειτουργικά Έσοδα -14.21 -11.909 -10.033 -22.217 -9.832
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.985 -2.034 -1.664 -2.923 -1.696
Άλλο, Καθαρό 1.685 -1.758 -0.982 -0.405 0.554
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.51 -15.701 -12.679 -25.545 -10.974
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.627 -15.743 -12.376 -25.223 -10.72
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.627 -15.743 -12.376 -25.223 -10.72
Καθαρά Κέρδη -14.627 -15.743 -12.376 -25.223 -10.72
Total Adjustments to Net Income -0.707 -0.691 -0.677 -0.661 -0.647
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -15.334 -16.434 -13.053 -25.884 -11.367
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -15.334 -16.434 -13.053 -25.884 -11.367
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -15.334 -16.434 -13.053 -25.884 -11.367
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 108.146 107.747 107.512 105.649 105.227
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14179 -0.15252 -0.12141 -0.245 -0.10802
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12367 -0.15252 -0.12141 -0.24223 -0.10802
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 127.619 114.108 64.137 84.352 66.437
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.474 40.015 12.074 31.015 21.198
Μετρητά & Ισοδύναμα 46.474 40.015 12.074 31.015 21.198
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.781 29.94 19.656 20.633 15.674
Accounts Receivable - Trade, Net 26.781 29.94 19.656 20.633 15.674
Total Inventory 37.402 33.952 25.29 26.431 20.403
Prepaid Expenses 13.624 10.201 7.117 6.212 9.101
Total Assets 215.843 227.394 161.373 162.256 158.207
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.516 28.9 18.798 12.467 14.554
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 52.6 66.369 47.606 41.782 51.731
Accumulated Depreciation, Total -32.084 -37.469 -28.808 -29.315 -37.177
Goodwill, Net 20.336 32.511 33.659 32.942 37.681
Intangibles, Net 46.995 51.487 44.392 31.985 38.671
Other Long Term Assets, Total 0.377 0.388 0.387 0.51 0.864
Total Current Liabilities 74.83 75.712 44.53 53.681 59.965
Accounts Payable 48.577 52.339 26.482 39.245 29.332
Accrued Expenses 20.828 20.52 15.626 10.976 25.618
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.187 1.412 3.192
Other Current Liabilities, Total 5.425 2.853 2.235 2.048 1.823
Total Liabilities 240.697 255.202 198.611 198.646 203.772
Total Long Term Debt 157.866 165.147 147.872 138.1 128.828
Long Term Debt 157.866 165.147 147.872 138.1 128.828
Deferred Income Tax 0.852 4.505 3.949 4.457 5.261
Minority Interest 0 -0.091 -0.12 -0.135 -0.05
Other Liabilities, Total 7.149 9.929 2.38 2.543 9.768
Total Equity -24.854 -27.808 -37.238 -36.39 -45.565
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.105 0.099 0.082 0.074 0.059
Additional Paid-In Capital 770.619 711.487 584.862 546.23 519.531
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -787.047 -732.422 -618.303 -577.817 -569.759
Other Equity, Total -8.531 -6.972 -3.879 -4.877 4.604
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 215.843 227.394 161.373 162.256 158.207
Total Common Shares Outstanding 105.381 99.399 81.9741 73.9799 58.6446
Other Current Assets, Total 3.338 0 0.061 0.061
Total Preferred Shares Outstanding 0.025 0.035 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 115.322 127.619 130.041 128.906 162.416
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.52 46.474 58.114 30.841 54.03
Μετρητά & Ισοδύναμα 41.52 46.474 58.114 30.841 54.03
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.723 26.781 23.065 19.983 22.822
Accounts Receivable - Trade, Net 21.723 26.781 23.065 19.983 22.822
Total Inventory 37.474 37.402 33.701 27.544 35.535
Prepaid Expenses 10.944 13.624 11.666 8.088 8.333
Other Current Assets, Total 3.661 3.338 3.495 42.45 41.696
Total Assets 204.18 215.843 220.529 224.74 251.389
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.24 20.516 21.202 22.385 22.179
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 49.513 52.6 64.547 57.198 54.109
Accumulated Depreciation, Total -29.273 -32.084 -43.345 -34.813 -31.93
Goodwill, Net 21.922 20.336 21.196 22.175 21.441
Intangibles, Net 46.318 46.995 47.71 47.192 44.967
Other Long Term Assets, Total 0.378 0.377 0.38 4.082 0.386
Total Current Liabilities 72.581 74.83 68.854 65.188 84.712
Accounts Payable 40.096 48.577 44.451 31.182 45.906
Accrued Expenses 25.53 20.828 20.956 18.986 24.25
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6.955 5.425 3.447 15.02 14.556
Total Liabilities 238.37 240.697 235.861 233.654 252.859
Total Long Term Debt 157.629 157.866 157.879 159.12 158.62
Long Term Debt 157.629 157.866 157.879 159.12 158.62
Deferred Income Tax 1.051 0.852 1.042 0.888 0.823
Minority Interest 0 0 0.008 0.007
Other Liabilities, Total 7.109 7.149 8.086 8.45 8.697
Total Equity -34.19 -24.854 -15.332 -8.914 -1.47
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.107 0.105 0.105 0.103 0.103
Additional Paid-In Capital 784.267 770.619 766.736 761.412 757.352
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -812.931 -787.047 -774.931 -764.15 -750.221
Other Equity, Total -5.633 -8.531 -7.242 -6.279 -8.704
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 204.18 215.843 220.529 224.74 251.389
Total Common Shares Outstanding 107.389 105.381 104.95 103.109 102.773
Total Preferred Shares Outstanding 0.025 0.025 0.025 0.035 0.035
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -47.911 -111.186 -40.11 -8.143 -45.84
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -25.212 20.05 -17.999 -1.765 -14.576
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 25.33 27.946 18.426 13.733 14.274
Deferred Taxes -0.053 0.659 -0.598 0.014 0.319
Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.029 94.513 19.609 1.091 20.726
Cash Taxes Paid 0.523 0.142 0.939 0.672 0.44
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.387 3.215 9.296 10.642 9.074
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -14.607 8.118 -15.326 -8.46 -4.055
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 6.078 -34.713 -28.213 -4.234 -4.375
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -28.833 -35.105 -28.73 -4.378 -4.628
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 34.911 0.392 0.517 0.144 0.253
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 29.921 42.081 27.469 17.667 30.366
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -35.707 0 19.161 -0.905
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 32.856 29.573 29.538 1.752 -0.506
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.935 48.215 -2.069 -3.246 31.777
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.99 0.523 -0.259 -1.851 -0.05
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.797 27.941 -19.002 9.817 11.365
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -25.223 -47.911 -37.191 -30.001 -16.959
Cash From Operating Activities -0.638 -25.212 -14.757 -12.03 0.973
Cash From Operating Activities 7.243 25.33 19.131 13.051 6.23
Deferred Taxes 0.189 -0.053 0.175 0.038 0.326
Non-Cash Items 13.265 12.029 10.021 13.272 8.5
Cash Taxes Paid 0.041 0.523 0.378 0.252 0.029
Cash Interest Paid 0 5.387 2.782 2.782 0.169
Changes in Working Capital 3.888 -14.607 -6.893 -8.39 2.876
Cash From Investing Activities -3.89 6.078 7.665 -17.434 -9.396
Capital Expenditures -3.89 -28.833 -24.888 -17.824 -9.301
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 34.911 32.553 0.39 -0.095
Cash From Financing Activities -1.06 29.921 28.979 29.511 29.547
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.063 32.856 31.802 31.389 30.521
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.123 -2.935 -2.823 -1.878 -0.974
Foreign Exchange Effects 0.957 -0.99 -0.293 0.321 -1.589
Net Change in Cash -4.631 9.797 21.594 0.368 19.535
Financing Cash Flow Items 0 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Aviva Holdings Ltd. Investment Advisor 19.0345 20647979 0 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6555 5050097 -75451 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3138 4679483 245755 2022-12-31 LOW
North Sound Management, LLC Investment Advisor 3.8904 4220133 56920 2022-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4598 1583489 -547 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3643 1479938 -505827 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.2216 1325142 1157093 2022-12-31 HIGH
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7899 856843 856843 2022-12-31 MED
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7604 824866 -346848 2022-12-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7392 801898 78371 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.737 799508 7170 2023-02-28 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5742 622828 -65732 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5629 610562 13049 2022-12-31 LOW
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 0.4697 509481 0 2022-12-31 LOW
LMR Partners LLP Hedge Fund 0.3964 430000 0 2022-12-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.3414 370380 3259 2022-12-31 MED
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.313 339569 323134 2022-12-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.3082 334369 306075 2022-12-31 HIGH
Lytle (Christopher H.) Individual Investor 0.3038 329547 89642 2022-08-03 LOW
Sharma (Ashish) Individual Investor 0.2608 282861 0 2022-06-01 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Inseego Corp. Company profile

Σχετικά με την Inseego Corp.

Η Inseego Corp. ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σταθερών και κινητών ασύρματων λύσεων, βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων (IIoT) και λύσεων cloud για παρόχους υπηρεσιών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας αποτελείται από λύσεις σταθερής και κινητής συσκευής προς cloud, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες IoT με βαθιά επιχειρηματική ευφυΐα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν λύσεις IoT και κινητών συσκευών, καθώς και λύσεις τηλεματικής και παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων Business/Enterprise SaaS. Η επιχείρησή της IoT επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση εφαρμογών για μια σειρά αγορών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρηματικών καθετοποιήσεων και των αγορών IIoT. Οι IoT & Mobile Solutions της περιλαμβάνουν επίσης την Inseego Subscribe. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και πωλεί μια σειρά συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων με χρήση δορυφορικού εντοπισμού θέσης του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), προηγμένων κυψελοειδών επικοινωνιών και προηγμένων τεχνολογιών αισθητήρων μέσω της θυγατρικής της DigiCore Holdings Limited.

Industry: Communications & Networking (NEC)

9710 Scranton Road
Suite 200
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,954.37 Price
-0.090% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.01 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,638.40 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

26,995.45 Price
-0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου