Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Industrivarden A - INDUa CFD

288.2
0.76%
1.3
Χαμηλό: 283.6
Υψηλό: 288.2
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

Mon - Fri: 08:10 - 16:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.3
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025632 %
Charges from borrowed part ($-1.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025632%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018813 %
Charges from borrowed part ($-0.75)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018813%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Industrivarden AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 290.4
Άνοιγμα* 287.9
Μεταβολή 1 έτους* -1.84%
Εύρος ημέρας* 283.6 - 288.2
Εύρος 52 εβδ. 214.60-298.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 175.70K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.16M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 124.54B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 431.90M
Έσοδα -17.02B
EPS -38.92
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.33807
Beta 0.91
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 288.2 0.0 0.00% 288.2 288.4 283.1
Feb 2, 2023 290.4 7.2 2.54% 283.2 290.7 282.2
Feb 1, 2023 280.3 4.5 1.63% 275.8 280.6 275.2
Jan 31, 2023 275.0 -0.6 -0.22% 275.6 277.2 273.4
Jan 30, 2023 277.0 -0.5 -0.18% 277.5 277.5 275.1
Jan 27, 2023 278.1 -0.2 -0.07% 278.3 279.0 276.3
Jan 26, 2023 277.1 1.0 0.36% 276.1 278.1 274.6
Jan 25, 2023 276.9 2.2 0.80% 274.7 277.1 273.2
Jan 24, 2023 274.3 -0.3 -0.11% 274.6 276.1 272.9
Jan 23, 2023 275.1 0.7 0.26% 274.4 275.2 272.8
Jan 20, 2023 271.4 -0.2 -0.07% 271.6 273.8 270.3
Jan 19, 2023 268.6 -2.7 -1.00% 271.3 272.1 267.5
Jan 18, 2023 274.1 -0.1 -0.04% 274.2 277.0 272.1
Jan 17, 2023 272.6 -3.4 -1.23% 276.0 276.1 272.1
Jan 16, 2023 275.7 2.7 0.99% 273.0 275.8 272.0
Jan 13, 2023 272.9 -2.0 -0.73% 274.9 275.7 271.2
Jan 12, 2023 275.6 4.6 1.70% 271.0 276.3 268.6
Jan 11, 2023 269.7 2.2 0.82% 267.5 271.2 267.0
Jan 10, 2023 266.7 0.4 0.15% 266.3 267.1 264.0
Jan 9, 2023 269.6 2.2 0.82% 267.4 269.7 265.8

Industrivarden A Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 16765 15743 -8190 30076 8665 26855
Έσοδα 16765 15743 -8190 30076 8665 26855
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 112 111 121 115 130 127
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112 111 121 115 130 127
Λειτουργικά Έσοδα 16653 15632 -8311 29961 8535 26728
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -201 -75 -17 -22 -39 -41
Άλλο, Καθαρό -1 -2 -2 -9 -9 -12
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16451 15555 -8330 29930 8487 26675
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Καθαρά Κέρδη 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 16451 15555 -8330 29837 8440 26594
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 463.338 434.974 435.21 435.21 435.21 431.899
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 35.5054 35.7607 -19.1402 68.5577 19.3929 61.5746
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.25 5.5 5.75 0 8.25 6.75
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 35.5054 35.7607 -19.1402 68.5577 19.3929 61.5746
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Συνολικά έσοδα -526 -6769 15794 -19818 -6878
Έσοδα -526 -6769 15794 -19818 -6878
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37 28 29 33 37
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37 28 29 33 37
Λειτουργικά Έσοδα -563 -6797 15765 -19851 -6915
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12 -14 -13 -15 -15
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -575 -6811 15752 -19866 -6930
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -589 -6790 15724 -19815 -6918
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -589 -6790 15724 -19815 -6918
Καθαρά Κέρδη -589 -6790 15724 -19815 -6918
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -589 -6790 15724 -19815 -6918
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -589 -6790 15724 -19815 -6918
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -589 -6790 15724 -19815 -6918
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 436.296 435.256 422.152 431.888 431.835
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.35 -15.6 37.2472 -45.88 -16.02
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 6.75 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.35 -15.6 37.2472 -45.88 -16.02
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1160 1059 1059 247 196 779
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 823 613 786 56 0 697
Μετρητά & Ισοδύναμα 823 613 786 56 0 697
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 325 442 267 182 168 55
Prepaid Expenses 12 4 6 9 28 27
Total Assets 95624 108360 93240 117011 129110 150752
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13 12 11 14 21 18
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14 14 14 23 26 28
Accumulated Depreciation, Total -1 -2 -3 -9 -5 -10
Long Term Investments 94250 107289 92170 116750 128893 149955
Note Receivable - Long Term 201 0
Total Current Liabilities 5699 4820 5892 2023 3372 1888
Accounts Payable 1 4 3 4 3 4
Accrued Expenses 140 119 116 83 95 104
Notes Payable/Short Term Debt 5425 3023 4644 1132 2018 220
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 1500 750 800 1251 1500
Other Current Liabilities, Total 133 174 379 4 5 60
Total Liabilities 13495 12480 8098 4483 8134 7673
Total Long Term Debt 7260 7170 2059 2255 4507 5504
Long Term Debt 7260 7170 2059 2255 4507 5504
Other Liabilities, Total 536 490 147 112 115 117
Total Equity 82129 95880 85142 112528 120976 143079
Common Stock 1081 1088 1088 1088 1088 1088
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 81048 94792 84054 111440 119888 141991
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 95624 108360 93240 117011 129110 150752
Total Common Shares Outstanding 432.341 435.21 435.21 435.21 435.21 431.899
Deferred Income Tax 93 140 164
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2717 1513 779 1988 1157
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1021 1350 697 1498 1035
Μετρητά & Ισοδύναμα 1021 1350 697 1498 1035
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1696 163 82 490 122
Total Assets 142684 135838 150752 131257 120888
Long Term Investments 139948 134307 149955 129252 119715
Other Long Term Assets, Total 19 18
Total Current Liabilities 2857 1852 1888 2306 1828
Notes Payable/Short Term Debt 1000 0 220 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1695 1683 1500 2153 1650
Other Current Liabilities, Total 162 169 168 153 178
Total Liabilities 7637 7580 7673 7992 7455
Total Long Term Debt 4533 5526 5504 5503 5501
Long Term Debt 4533 5526 5504 5503 5501
Other Liabilities, Total 247 202 117 70 41
Total Equity 135047 128258 143079 123265 113433
Other Equity, Total 135047 128258 143079 123265 113433
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 142684 135838 150752 131257 120888
Total Common Shares Outstanding 435.21 435.21 431.899 431.899 431.899
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18 17 16
Deferred Income Tax 164 113 85
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2854 2594 3492 3872 491 6988
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3068 2670 3510 3896 517 7013
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 248 94 19 25 27 25
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -214 -76 -18 -24 -26 -25
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 834 -103 3252 1163 -4106 -2258
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 834 -103 3252 1163 -4106 -2258
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2870 -2701 -6571 -5765 3559 -4033
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 406 238 -134 8 0 124
Total Cash Dividends Paid -2162 -2285 -2394 -2502 0 -3590
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1114 -654 -4043 -3271 3559 -567
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 818 -210 173 -730 -56 697
Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022
Cash From Operating Activities 5354 6939 6988 1543 5212
Non-Cash Items 5455 7072 7159 1568 5296
Changes in Working Capital -101 -133 -171 -25 -84
Cash From Investing Activities -279 -1520 -2258 -1173 -1886
Other Investing Cash Flow Items, Total -279 -1520 -2258 -1173 -1886
Cash From Financing Activities -4054 -4069 -4033 431 -2988
Financing Cash Flow Items 125 125 124 0 0
Total Cash Dividends Paid -3590 -3590 -3590 0 -2915
Issuance (Retirement) of Debt, Net -589 -604 -567 431 -73
Net Change in Cash 1021 1350 697 801 338
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
L E Lundbergforetagen AB (publ) Corporation 26.0793 68000000 0 2022-06-30 LOW
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse Corporation 10.6618 27800000 146154 2022-06-30 LOW
Essity AB stiftelser Corporation 8.1282 21193866 0 2022-06-30 LOW
SCA stiftelser Corporation 5.495 14327771 0 2022-06-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 3.4515 8999479 1588095 2022-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7006 7041530 916399 2022-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.3247 6061532 2899677 2022-06-30 LOW
Lundberg (Fredrik & Family) Other Insider Investor 2.2805 5946153 1083847 2022-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7671 4607495 2528021 2022-06-30 LOW
Tore Browaldhs Stiftelse Foundation 1.419 3700000 153847 2022-06-30 LOW
Lindh (Louise) Individual Investor 1.3197 3440922 0 2022-06-30 LOW
Martinson (Katarina) Individual Investor 1.3181 3436922 0 2022-06-30 LOW
SEB Investment Management AB Investment Advisor 1.0011 2610418 67134 2022-06-30 LOW
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning Foundation 0.8748 2280904 0 2022-06-30 LOW
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Insurance Company 0.6438 1678677 -168090 2022-06-30 LOW
Spiltan Fonder AB Investment Advisor 0.6 1564580 45022 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5821 1517904 0 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4804 1252600 -25569 2022-12-31 LOW
Stiftelsen Bruksfonden Corporation 0.4449 1160000 0 2022-06-30
Första AP-Fonden Pension Fund 0.4378 1141637 -37719 2022-06-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

INDUa Company profile

Σχετικά με την Industrivarden A

Η Industrivarden AB είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σουηδία. Αποστολή της είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί αξία μέσω της ενεργού ιδιοκτησίας. Η Industrivarden είναι ενεργός ιδιοκτήτης σε περισσότερες από οκτώ εισηγμένες σκανδιναβικές εταιρείες. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει: Handelsbanken, τραπεζική επιχείρηση και αποκεντρωμένο δίκτυο καταστημάτων, Sandvik, εταιρεία τεχνολογίας υλικών, Volvo, πάροχος λύσεων εμπορικών μεταφορών, Essity, παραγωγός προϊόντων υγιεινής, SCA, δασική εταιρεία, Ericsson, προμηθευτής υποδομών κινητής τηλεφωνίας, SSAB, παραγωγός χάλυβα, Skanska, εταιρεία κατασκευαστικών υπηρεσιών, και ICA Gruppen, εταιρεία λιανικού εμπορίου που δραστηριοποιείται στη Σκανδιναβία.

Industry: Investment Holding Companies (NEC)

Storgatan 10
STOCKHOLM
STOCKHOLM 114 51
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00283

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,344.20 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου