Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. - IPSBF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 37.00-40.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 36.04K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 106.04B
Αναλογία P/E 8.83
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.86B
Έσοδα 26.21B
EPS 4.19
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.43243
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

MX

Γεγονός

Q2 2023 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV Earnings Release
Q2 2023 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

MX

Γεγονός

Q3 2023 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV Earnings Release
Q3 2023 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 25357 20969.7 13656.6 15812.1 13953.4
Έσοδα 25357 20969.7 13656.6 15812.1 13953.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 566.28 4970.17 2349.74 2037.53 1313.07
Ακαθάριστο Εισόδημα 24790.7 15999.5 11306.9 13774.6 12640.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13015.1 10950.9 7364.7 8330.59 6653.64
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12389.8
Depreciation / Amortization 1511.94 1763.54 1944.86 1840.85
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.566 0.036 -4.045 444.89
Other Operating Expenses, Total 59.065 4466.21 3251.38 4352.24 3054.84
Λειτουργικά Έσοδα 12341.9 10018.8 6291.91 7481.49 7299.79
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2247.84 3483.72 -11668 -4254.59 1739.78
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16285.5 13502.5 -5376.12 3226.9 9039.57
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12627.4 10951.7 -4277.73 2824.26 6660.76
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4434.35 -3793.14 1533.13 -1124.31 -1401.63
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8193.02 7158.58 -2744.6 1699.95 5259.13
Καθαρά Κέρδη 8193.02 7158.58 -2382.01 -576.772 4578
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8193.02 7158.58 -2744.6 1699.95 5259.13
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8193.02 7158.58 -2382.01 -576.772 4578
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8193.02 7158.58 -2382.01 -576.772 4578
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1853.63 2859.18 2862.58 2867.49 2887.18
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.42 2.50372 -0.95879 0.59284 1.82155
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.42 2.50445 -0.95878 0.5916 1.93509
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 362.59 -2276.72 -681.129
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 1.25 1.58996
Άλλο, Καθαρό 1695.75
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 6510.85 6933.44 6212.15 6552.46 5658.92
Έσοδα 6510.85 6933.44 6212.15 6552.46 5658.92
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 163.707 0 197.667 229.78 138.832
Ακαθάριστο Εισόδημα 6347.15 6933.44 6014.49 6322.68 5520.09
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2951.82 3621.62 2914.75 3770.4 2708.34
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2912.21 3587.55 2825.75 3424.8 2551.65
Other Operating Expenses, Total -124.087 34.071 -108.672 115.812 17.853
Λειτουργικά Έσοδα 3559.03 3311.83 3297.41 2782.06 2950.58
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 22.801 -185.305 821.739 1715.76 1380.99
Άλλο, Καθαρό -77.98 369.551 -55.958 -59.438 -43.759
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3503.85 3496.07 4063.19 4438.38 4287.81
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2968.91 2767.61 3115 3117.05 3627.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1275.89 -1114.25 -1170.72 -1097.06 -1052.31
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1693.02 1653.36 1944.28 2019.99 2575.39
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 1693.02 1653.36 1944.28 2019.99 2575.39
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1693.02 1653.36 1944.28 2019.99 2575.39
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1693.02 1653.36 1944.28 2019.99 2575.39
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1693.02 1653.36 1944.28 2019.99 2575.39
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1627.9 1704.5 1783.75 1853.2 2027.86
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.04 0.97 1.09 1.09 1.27
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.04 0.97 1.09 1.09 1.27
Depreciation / Amortization
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17005.7 15762.1 17300.9 54573.8 23842.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9959.96 4286.28 7555.24 11015.1 9655.74
Cash 1617.98 2891.15 2198.02 1020.17
Μετρητά & Ισοδύναμα 8953.04 2668.31 4664.08 919.219 1397.71
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6925.07 5997.09 6338.07 6509.93 6904.47
Accounts Receivable - Trade, Net 6455.31 2332.98 2581.73 3409.18 4221.47
Other Current Assets, Total 5382.61 3291.8 36957.8 7282.41
Total Assets 123391 110463 110561 138587 132831
Property/Plant/Equipment, Total - Net 952.627 973.306 1013.85 920.439 12548.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1475.07 1586.25 1445.84 16109.4
Accumulated Depreciation, Total -501.767 -572.4 -525.398 -3560.48
Goodwill, Net 551.313 580.132 580.132 580.132 2063.65
Intangibles, Net 77789.3 72335.6 68383 66440.2 80694.4
Long Term Investments 4563.03 4.161
Note Receivable - Long Term 14963.8 12387.7 8856.24 6083.42 3138.62
Other Long Term Assets, Total 7564.96 8419.67 14426.8 9988.86 10542.6
Total Current Liabilities 14309.6 12329.5 15579.3 49090.5 17836.2
Accounts Payable 2968.06 2623.59 3326.17 155.072
Accrued Expenses 11.48 13.566 14.794 14.895
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6851.86 5268.29 8452.02 20253.7 12949.2
Other Current Liabilities, Total 943.248 4081.7 4490.1 25495.9 4717.1
Total Liabilities 77818.7 71824.4 77107 106975 100033
Total Long Term Debt 43166.6 40142.5 33391.8 43666.7 73252.6
Long Term Debt 43149.2 40101.8 33331.1 43576.1 73252.6
Deferred Income Tax 3497.28 262.268 423.98 1998.14 3275.18
Minority Interest 14498.9 13826.5 12204.1 4373.36 3577.28
Other Liabilities, Total 2346.44 5263.54 15507.9 7846.1 2091.58
Total Equity 45571.9 38638.2 33453.8 31612.1 32797.9
Common Stock 8222.19 8222.19 8222.19 8607 8607
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 22914.1 7583.28 3784.36 20461.9 23229.4
Other Equity, Total 14455.7 22832.7 21447.3 2543.17 961.517
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 123391 110463 110561 138587 132831
Total Common Shares Outstanding 2859.03 2859.05 2859.42 2866.02 2872.45
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1006.92 0 7897.85 7237.85
Total Inventory 120.632 96.108 115.745 91.04
Prepaid Expenses
Treasury Stock - Common -20.057
Capital Lease Obligations 17.405 40.736 60.751 90.557
Payable/Accrued 6514.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18225.8 17005.7 18077.4 17384.4 16404.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10965.6 9959.96 10323.1 9984.72 9529.47
Cash 663.452 407.721 1489.86 1765.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 9295.22 8953.04 8908.43 7487.89 6756.91
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1006.92 1006.92 1006.97 1006.97 1006.97
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6945.73 6925.07 7324.61 7189.77 6628.85
Accounts Receivable - Trade, Net 2094.25 6455.31 3633.95 3564.92 2983.39
Total Inventory 119.974 120.632 106.199 99.562 86.872
Prepaid Expenses 194.487 323.424 110.358 159.082
Total Assets 122989 123391 123291 119671 114790
Property/Plant/Equipment, Total - Net 937.685 952.627 949.912 952.058 961.301
Goodwill, Net 550.902 551.313 580.132 580.132 580.132
Intangibles, Net 79453.1 77789.3 76177.2 74952.3 73203.1
Long Term Investments 3493.83 4563.03 6134.9 5332.35 3022.6
Note Receivable - Long Term 15457.9 14963.8 14343.4 13399.1 12892.2
Other Long Term Assets, Total 4869.44 7564.96 7027.88 7070.32 7726.63
Total Current Liabilities 14852.1 14309.6 16478.2 16463.8 12448.4
Accounts Payable 2487.7 193.756 221.826 161.604
Accrued Expenses 1108.78 905.522 782.534 784.239
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7712.65 6851.86 6562.4 6760.06 6019.09
Other Current Liabilities, Total 3542.96 943.248 8816.53 8699.42 5483.47
Total Liabilities 76332.7 77818.7 78762.3 77480.1 72829.1
Total Long Term Debt 43402.8 43166.6 41219.9 40485.1 39303.9
Long Term Debt 43391.7 43149.2 41197.9 40457.4 39270.6
Capital Lease Obligations 11.153 17.405 21.915 27.692 33.347
Deferred Income Tax 261.545 3497.28 3426.54 3179.14 2745.94
Minority Interest 15426.3 14498.9 15083.1 14649.8 14870.1
Other Liabilities, Total 2389.91 2346.44 2554.59 2702.32 3460.74
Total Equity 46656 45571.9 44528.5 42190.5 41961.2
Common Stock 8222.19 8222.19 8222.19 8222.19 8222.19
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 26083.9 22914.1 22905.5 20961.2 21800.7
Treasury Stock - Common -20.367 -20.057 -20.034 -20.029 -19.998
Other Equity, Total 12370.3 14455.7 13420.8 13027.1 11958.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 122989 123391 123291 119671 114790
Total Common Shares Outstanding 2858.92 2859.03 2859.04 2859.04 2859.05
Other Current Assets, Total
Property/Plant/Equipment, Total - Gross
Accumulated Depreciation, Total
Payable/Accrued 6514.5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12627.4 13502.5 -5376.12 3226.9 8326.7
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10943.3 9140.82 5494.42 4597.49 10963.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1562.99 80.668 81.641 83.334 436.836
Amortization 1431.28 1681.9 1861.53 1859.85
Μη Χρηματικά Στοιχεία -525.495 1532.09 14534.8 8125.94 5215.22
Cash Taxes Paid 3112.07 3349.3 1861.22 2039.11 1974.89
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4742.68 3321.65 12038.7 4268.7 5876.81
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2721.54 -7405.75 -5427.79 -8700.22 -4875.43
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2807.24 -5543.22 12243.8 3184.05 -3115.26
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5832.84 -3888.86 -2676.69 -2415.16 -2443.29
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3025.6 -1654.36 14920.5 5599.2 -671.972
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7622.66 -6866.55 -21198.1 -6422.18 -209.978
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5983.65 -6644.02 5460.93 -5210.11 -6904.92
Total Cash Dividends Paid -5787.54 -3573.81 -4556.85
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4149.32 3365.93 -21857.8 -993.065 7872.17
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 -6.505
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 513.43 -3268.95 -3459.85 1359.35 7631.43
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.778 -14.644 -244.384 -219.01 -1177.22
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2968.91 12627.4 9859.76 6744.76 3627.7
Cash From Operating Activities 1962.59 10943.3 7176.72 3942.73 1651.43
Cash From Operating Activities 332.529 1562.99 1183.19 784.196 389.864
Non-Cash Items 514.447 -525.495 -996.56 -1116.53 -724.804
Cash Taxes Paid 1012.11 3112.07 2471.59 3223.01 1894.11
Cash Interest Paid 1115.56 4742.68 3416.86 1992.84 845.323
Changes in Working Capital -1853.3 -2721.54 -2869.67 -2469.69 -1641.33
Cash From Investing Activities -324.676 -2807.24 -2076.13 -1277.64 -258.051
Capital Expenditures -1449.74 -5832.84 -4178.89 -2849.77 -970.564
Other Investing Cash Flow Items, Total 1125.07 3025.6 2102.76 1572.13 712.513
Cash From Financing Activities -477.207 -7622.66 -4224.05 -2126.94 -1310.48
Financing Cash Flow Items -1475.71 -5983.65 -3891.73 -2273.8 -871.1
Total Cash Dividends Paid -154.312 -5787.54 -2115.56 -1481.24 -199.333
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3.996 -0.778 -0.483 -0.417 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1156.81 4149.32 1783.73 1628.51 -240.047
Foreign Exchange Effects
Net Change in Cash 1160.7 513.43 876.542 538.145 82.897
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
CPP Investment Board Pension Fund 23.6881 678905000 0 2022-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. Company profile

Σχετικά με την Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V.

Η Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV (IDEAL) είναι μια εταιρεία με έδρα το Μεξικό που δραστηριοποιείται, μαζί με τις θυγατρικές της, στον τομέα των κατασκευών και των τεχνικών έργων. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της διαρθρώνονται σε τέσσερις τομείς: Αυτοκινητόδρομοι, που περιλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση δρόμων με διόδια- Νερό, που περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων- Ενέργεια, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- και Μεταφορές, που ασχολείται με την κατασκευή και βελτίωση τερματικών σταθμών πολυτροπικών μεταφορών. Η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές εταιρείες όπως οι Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV, IDEAL Panama SA, CFC Concesiones SA de CV, Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social SA de CV, Aguas Tratadas del Valle de Mexico SA de CV και Administradora y Operadora de Estacionamientos Ideal SA de CV, μεταξύ άλλων.

Industry: Highway Operators

Paseo de las Palmas 781 , piso 1
Col. Lomas de Chapultepec III Sección
MIGUEL HIDALGO
MEXICO, D.F. 11000
MX

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+2.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00394

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου