Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Imperial Brands PLC - IMB CFD

  18.200
  1.08%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.055
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02526 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02526%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003343 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003343%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Imperial Brands PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.005
  Άνοιγμα* 18.115
  Μεταβολή 1 έτους* -11.18%
  Εύρος ημέρας* 18.045 - 18.21
  Εύρος 52 εβδ. 15.54-20.84
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.92M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 45.88M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.59B
  Αναλογία P/E 7.50
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 880.28M
  Έσοδα 32.48B
  EPS 2.51
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.79506
  Beta 0.76
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 18.005 -0.055 -0.30% 18.060 18.265 17.895
  Feb 20, 2024 18.190 0.060 0.33% 18.130 18.400 18.130
  Feb 19, 2024 18.400 -0.050 -0.27% 18.450 18.470 18.390
  Feb 16, 2024 18.480 0.150 0.82% 18.330 18.550 18.115
  Feb 15, 2024 18.220 -0.220 -1.19% 18.440 18.520 18.025
  Feb 14, 2024 18.835 0.145 0.78% 18.690 18.980 18.690
  Feb 13, 2024 18.730 0.045 0.24% 18.685 18.975 18.685
  Feb 12, 2024 18.820 0.110 0.59% 18.710 19.015 18.710
  Feb 9, 2024 18.785 0.565 3.10% 18.220 18.850 18.220
  Feb 8, 2024 18.480 -0.210 -1.12% 18.690 18.800 18.480
  Feb 7, 2024 18.560 -0.240 -1.28% 18.800 18.885 18.560
  Feb 6, 2024 18.715 -0.015 -0.08% 18.730 18.960 18.715
  Feb 5, 2024 18.800 0.130 0.70% 18.670 18.950 18.670
  Feb 2, 2024 18.665 -0.060 -0.32% 18.725 18.935 18.665
  Feb 1, 2024 18.465 -0.370 -1.96% 18.835 18.990 18.465
  Jan 31, 2024 18.900 -0.060 -0.32% 18.960 19.190 18.900
  Jan 30, 2024 19.110 0.005 0.03% 19.105 19.275 19.085
  Jan 29, 2024 19.110 -0.070 -0.36% 19.180 19.500 19.110
  Jan 26, 2024 19.055 0.170 0.90% 18.885 19.415 18.880
  Jan 25, 2024 19.070 0.310 1.65% 18.760 19.155 18.760

  Imperial Brands PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 Imperial Brands PLC Earnings Release
  Half Year 2024 Imperial Brands PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 32551 32791 32562 31594 30066
  Έσοδα 32551 32791 32562 31594 30066
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26513 26764 26382 25354 24056
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6038 6027 6180 6240 6010
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29868 29645 29831 29397 27659
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2025 2118 2329 2295 2111
  Depreciation / Amortization 349 450 523 1118 1053
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 630 -7 231 295 196
  Other Operating Expenses, Total 314 335 304 335 243
  Λειτουργικά Έσοδα 2683 3146 2731 2197 2407
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -140 90 -560 -502 -571
  Άλλο, Καθαρό 8 2 -5 -5 -13
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2551 3238 2166 1690 1823
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1665 2907 1558 1081 1427
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -95 -73 -63 -71 -59
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1570 2834 1495 1010 1368
  Καθαρά Κέρδη 1570 2834 1495 1010 1368
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1570 2834 1495 1010 1368
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1570 2834 1495 1010 1368
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1570 2834 1495 1010 1368
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 953 947.5 945.8 954.9 955.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.64743 2.99103 1.58067 1.0577 1.43186
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.4117 1.3908 1.3771 2.0657 1.8779
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.34732 3.05013 1.87355 1.63263 1.4999
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 37 -15 62
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 15411 17189 15362 17223 15568
  Έσοδα 15411 17189 15362 17223 15568
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12326 13887 12626 14056 12708
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3085 3302 2736 3167 2860
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13877 15707 14161 15714 13931
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1216 1057 968 1021 1097
  Depreciation / Amortization 174 167 182 239 211
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 7 39 -2 2 -17
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1 401 229 234 -241
  Other Operating Expenses, Total 153 156 158 162 173
  Λειτουργικά Έσοδα 1534 1482 1201 1509 1637
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88 -191 51 -331 421
  Άλλο, Καθαρό -3 4 4 1 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1443 1295 1256 1179 2059
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1166 630 1035 1063 1844
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -72 -55 -40 -35 -38
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1094 575 995 1028 1806
  Καθαρά Κέρδη 1094 575 995 1028 1806
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1094 575 995 1028 1806
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1094 575 995 1028 1806
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1094 575 995 1028 1806
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 942.5 956.2 949.8 949 946
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.16074 0.60134 1.04759 1.08325 1.90909
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4318 0.9863 0.4254 0.9696 0.4212
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.1618 0.97992 1.27816 1.26344 1.64482
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8595 8921 8207 9650 10657
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1345 1850 1287 1626 2286
  Μετρητά 703 673 791 835
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1345 1147 614 835 1451
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2602 2720 2824 2682 2898
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2490 2186 2363 2298 2527
  Συνολικό Απόθεμα 4522 4140 3834 4065 4082
  Προπληρωθέντα Εξοδα 157 159 162 151
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 126 54 103 1115 1240
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 29491 30958 29090 32310 33074
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1943 1887 1957 2192 1979
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3569 3536 3852 3542
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1682 -1579 -1660 -1563
  Υπεραξία, Καθαρό 12641 11875 12540 12385
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16944 5136 4799 5620 6211
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 55 56 88 117 81
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 63 37 159 48 108
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1891 2280 2005 2143 1653
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11899 11139 10808 12325 11951
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1345 1018 1191 1775
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7661 7639 8515 7177
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1580 1069 1164 1506 1937
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 740 1064 987 1113 1062
  Σύνολο Οφειλών 23470 24098 23738 27439 28137
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8150 9186 8909 10445 11697
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7882 8996 8715 10210 11697
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 871 961 1037 924 931
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 621 613 588 647 647
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1929 2199 2396 3098 2911
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6021 6860 5352 4871 4937
  Κοινή Μετοχή 97 103 103 103 103
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5843 5837 5837 5837 5837
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -674 -443 -788 -2364 -2255
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 755 1363 200 1295 1252
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 29491 30958 29090 32310 33074
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 950.408 950.408 946.408 946.408 951.507
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 268 190 194 235 0
  Payable/Accrued 9579
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8595 8541 8921 7867 8207
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1345 596 1850 588 1287
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1345 596 1850 588 1287
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2602 2848 2877 2545 2983
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2490 2669 2543 2284 2749
  Συνολικό Απόθεμα 4522 5025 4140 4445 3834
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 126 72 54 289 103
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 29491 29212 30958 28111 29090
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1943 1952 1887 1841 1957
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 16944 17006 17777 16431 16674
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 55 62 56 67 88
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 63 63 67 175 163
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1891 1588 2250 1730 2001
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11899 11523 11139 11158 10808
  Payable/Accrued 9579 8924 9506 8746 9106
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1580 1955 1069 1776 1164
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 740 644 564 636 538
  Σύνολο Οφειλών 23470 23600 24098 22777 23738
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8150 8649 9186 8165 8909
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7882 8376 8996 7979 8715
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 268 273 190 186 194
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 871 844 961 961 1037
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 621 610 613 559 588
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1929 1974 2199 1934 2396
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6021 5612 6860 5334 5352
  Κοινή Μετοχή 97 100 103 103 103
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5843 5840 5837 5837 5837
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -674 -1076 -443 -712 -788
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 755 748 1363 106 200
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 29491 29212 30958 28111 29090
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 950.408 926.034 950.408 950.408 946.408
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2683 3146 2731 2197 2407
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3186 2167 3968 3222 3087
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 660 815 910 1316 1266
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 477 -314 -190 127 -193
  Cash Taxes Paid 681 820 568 522 407
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 366 415 429 488 501
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -634 -1480 517 -418 -393
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -155 710 -331 -425 -230
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -243 -200 -448 -426 -394
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 88 910 117 1 164
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2516 -3207 -4310 -1271 -2654
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -361 -467 -537 -688 -529
  Total Cash Dividends Paid -1320 -1305 -1753 -1844 -1676
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1 0 -92 -108 193
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -834 -1435 -1928 1369 -642
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 48 -9 13 -15 -52
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 563 -339 -660 1511 151
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 1534 2683 1201 3146 1637
  Cash From Operating Activities -4 3186 658 2167 -159
  Cash From Operating Activities 315 660 356 815 372
  Non-Cash Items -52 477 26 -314 -410
  Cash Taxes Paid 175 681 273 820 431
  Cash Interest Paid 242 366 244 415 255
  Changes in Working Capital -1801 -634 -925 -1480 -1758
  Cash From Investing Activities -233 -155 -18 710 565
  Capital Expenditures -245 -243 -100 -200 -91
  Other Investing Cash Flow Items, Total 12 88 82 910 656
  Cash From Financing Activities -1010 -2516 -1327 -3207 -1291
  Financing Cash Flow Items -370 -361 -262 -467 -304
  Total Cash Dividends Paid -921 -1320 -917 -1305 -906
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -500 -1 -1 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 781 -834 -147 -1435 -81
  Foreign Exchange Effects -7 48 -12 -9 24
  Net Change in Cash -1254 563 -699 -339 -861
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Spring Mountain Investments, Ltd. Corporation 6.2327 55732395 7732395 2023-03-14
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.9271 53000000 0 2022-11-14 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.3679 48000000 -379584 2022-11-14 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 5.2561 47000000 -213450 2022-11-14 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 4.5528 40711397 0 2023-10-01 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5894 32096124 241917 2023-07-21 LOW
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 3.5156 31436756 -337970 2023-07-13 MED
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 3.0459 27236744 -469950 2023-07-24 LOW
  Mondrian Investment Partners Ltd. Investment Advisor 1.784 15952560 4118207 2023-07-21 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.7095 15286693 73759 2023-10-01 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.6641 14880000 270031 2023-07-13 LOW
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.6111 14406208 2223746 2023-07-24 MED
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5606 13955036 -38899 2023-07-24 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.293 11562147 1048929 2023-07-13 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9474 8472079 -99729 2023-10-01 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7376 6595744 -10689 2023-10-01 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.6579 5882657 -297071 2023-07-24 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6499 5811718 117672 2023-07-21 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6482 5795850 41445 2023-10-01 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6278 5613679 -554318 2023-07-24 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Imperial Company profile

  Σχετικά με την Imperial Brands PLC

  Η Imperial Brands PLC είναι μια εταιρεία ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών. Προσφέρει μια σειρά από τσιγάρα, λεπτοκομμένα και άκαπνα καπνά και χαρτιά. Η επιχείρηση Tobacco & Next Generation Products (Tobacco & NGP) περιλαμβάνει την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση Tobacco & NGP και προϊόντων που σχετίζονται με Tobacco & NGP, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στην επιχείρηση διανομής. Η επιχείρηση διανομής περιλαμβάνει τη διανομή προϊόντων Tobacco & NGP για τους κατασκευαστές προϊόντων Tobacco & NGP, συμπεριλαμβανομένης της Imperial Brands, καθώς και μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που δεν αφορούν προϊόντα Tobacco & NGP. Οι τομείς αναφοράς της είναι η Ευρώπη, η Αμερική, η Αφρική, η Ασία και η Αυστραλασία (ΑΑΑ) και η Διανομή. Ο τομέας της Ευρώπης καλύπτει αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, η Ουκρανία και η Πολωνία. Το τμήμα της Αμερικής περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τμήμα της ΑΑΑ περιλαμβάνει την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, την Ταϊβάν και τις αφρικανικές αγορές της, συμπεριλαμβανομένων της Αλγερίας και του Μαρόκου.

  Industry: Tobacco (NEC)

  121 Winterstoke Road
  BRISTOL
  BS3 2LL
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου