Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές IMI PLC - IMI CFD

11.54
3.36%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

IMI PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.92
Άνοιγμα* 11.61
Μεταβολή 1 έτους* -33.16%
Εύρος ημέρας* 11.43 - 11.61
Εύρος 52 εβδ. 10.69-16.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 580.56K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.00B
Αναλογία P/E 19.50
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 260.81M
Έσοδα 1.93B
EPS 0.79
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.57003
Beta 1.39
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 11.54 -0.37 -3.11% 11.91 11.91 11.41
Jun 29, 2022 11.92 -0.25 -2.05% 12.17 12.20 11.86
Jun 28, 2022 12.45 0.16 1.30% 12.29 12.50 12.11
Jun 27, 2022 12.22 0.17 1.41% 12.05 12.28 12.04
Jun 24, 2022 11.97 0.31 2.66% 11.66 12.00 11.63
Jun 23, 2022 11.71 -0.06 -0.51% 11.77 11.94 11.69
Jun 22, 2022 11.93 -0.02 -0.17% 11.95 11.97 11.57
Jun 21, 2022 11.96 0.02 0.17% 11.94 12.09 11.78
Jun 20, 2022 11.94 -0.15 -1.24% 12.09 12.15 11.85
Jun 17, 2022 12.04 0.00 0.00% 12.04 12.23 11.93
Jun 16, 2022 11.98 -0.60 -4.77% 12.58 12.59 11.78
Jun 15, 2022 12.61 0.00 0.00% 12.61 12.72 12.48
Jun 14, 2022 12.42 -0.22 -1.74% 12.64 12.64 12.31
Jun 13, 2022 12.56 -0.34 -2.64% 12.90 12.93 12.45
Jun 10, 2022 13.14 -0.53 -3.88% 13.67 13.82 13.11
Jun 9, 2022 13.95 -0.03 -0.21% 13.98 14.22 13.83
Jun 8, 2022 13.98 -0.06 -0.43% 14.04 14.09 13.85
Jun 7, 2022 13.99 0.06 0.43% 13.93 14.08 13.82
Jun 6, 2022 14.16 0.24 1.72% 13.92 14.33 13.92
Jun 1, 2022 13.99 -0.09 -0.64% 14.08 14.28 13.97

IMI PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1657 1751 1907 1873 1825 1866
Έσοδα 1657 1751 1907 1873 1825 1866
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 923.8 980.1 1089.4 1059 1008.8 1004.3
Ακαθάριστο Εισόδημα 733.2 770.9 817.6 814 816.2 861.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1468.7 1558.3 1675.4 1668.7 1598.2 1615.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 497.5 530 551.3 548.3 531.5 543.6
Depreciation / Amortization 20.5 19.5 28.8 21.1 18.7 18.1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.6 0.9 -1.9 -4 1.5 6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 28 27.8 7.8 45.7 37.7 43.8
Other Operating Expenses, Total 4.5 -1.4 -0.3
Λειτουργικά Έσοδα 188.3 192.7 231.6 204.3 226.8 250.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.1 -11 -17.3 -14.5 -12.7 -6.9
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
Άλλο, Καθαρό 1.1 -0.8 -1.4 -0.5 0.2 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 165.3 180.9 212.9 189.3 214.3 244.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 133.2 140.3 169.4 153.3 170.2 196.3
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.4 -0.1 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130.8 140.2 169.4 153.3 170.2 196.3
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 21.9 0 2.8 0
Καθαρά Κέρδη 130.8 162.1 169.4 156.1 170.2 196.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 130.8 140.2 169.4 153.3 170.2 196.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 130.8 162.1 169.4 156.1 170.2 196.3
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 130.8 162.1 169.4 156.1 170.2 196.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 272.6 271.6 271.3 271.2 271.9 268
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.47982 0.5162 0.6244 0.56527 0.62597 0.73246
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.387 0.394 0.406 0.411 0.225 0.237
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53999 0.6609 0.69185 0.79499 0.8139 0.94478
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 963 867 958 907 959
Έσοδα 963 867 958 907 959
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 548 483 525.8 487.9 516.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 415 384 432.2 419.1 442.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 859.4 764.8 833.4 783.7 831.8
Depreciation / Amortization 11.4 9.4 9.3 7.3 10.8
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1.6 -0.3 1.8 4.9 1.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 35.7 9.7 28 6.6 33.1
Other Operating Expenses, Total 265.9 263 268.5 277 270.1
Λειτουργικά Έσοδα 103.6 102.2 124.6 123.3 127.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.8 -8.7 -4 -0.8 -6.1
Άλλο, Καθαρό -0.2 0.1 0.1 0.3 0.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 96.6 93.6 120.7 122.8 121.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Καθαρά Κέρδη 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 79.3 74 96.2 84.7 111.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 271.4 271.5 272.3 271.1 264.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29219 0.27256 0.35329 0.31243 0.42129
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.262 0.075 0.15 0.079 0.158
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46868 0.3256 0.48806 0.3021 0.63118
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 775.3 794.9 863.7 771 897.3 870.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 109.6 112.4 135.9 91.8 211 97.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 79.7 98.6 132.2 88.2 207.9 94.6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 29.9 13.8 3.7 3.6 3.1 2.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 386.7 400.4 432.3 372.6 358.7 398.3
Accounts Receivable - Trade, Net 337 339.9 370.2 325.5 305.5 325.4
Total Inventory 255.2 251.3 272.5 280.8 293.3 335.2
Prepaid Expenses 20.9 26.7 22 19.6 23.5 29.9
Other Current Assets, Total 2.9 4.1 1 6.2 10.8 10
Total Assets 1649 1605.1 1802.8 1823.6 1957.5 2168.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 266.2 270.4 284.4 361.4 351.6 359.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 830.7 838.5 900.7 958.4 990.3 979.5
Accumulated Depreciation, Total -564.5 -568.1 -616.3 -597 -638.7 -620.3
Goodwill, Net 392.2 384.3 437.2 444.1 449.5 533.6
Intangibles, Net 129 124.7 169.5 174.7 150.3 234.5
Note Receivable - Long Term 5.7 4.2 3.2 2.3 3.4 1.9
Other Long Term Assets, Total 80.6 26.6 44.8 70.1 105.4 168.7
Total Current Liabilities 523.1 645.4 631.3 562.1 586.6 727.9
Accounts Payable 214.2 222 198.4 182.3 189.8 120.3
Accrued Expenses 170.7 186.7 184.3 170.9 93.6 27.1
Notes Payable/Short Term Debt 12.2 31 82.6 60.1 73.5 65.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 6.8 113.8 78.8 43.2 26.3 151.6
Other Current Liabilities, Total 119.2 91.9 87.2 105.6 203.4 363.4
Total Liabilities 1105.8 997.7 1136.6 1113.7 1158 1389.7
Total Long Term Debt 343.3 219 375.3 422.7 424.3 500.3
Long Term Debt 342.8 218.6 375.2 357.9 362.3 430.3
Capital Lease Obligations 0.5 0.4 0.1 64.8 62 70
Deferred Income Tax 32 27.7 29.8 27.5 33.9 70.2
Minority Interest 40 0
Other Liabilities, Total 167.4 105.6 100.2 101.4 113.2 91.3
Total Equity 543.2 607.4 666.2 709.9 799.5 779.1
Common Stock 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 78.6
Additional Paid-In Capital 12.1 12.7 13.3 14.1 14.3 15.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 410.1 482.1 543 592.7 680.8 675.2
Other Equity, Total 39.2 30.8 28.1 21.3 22.6 10.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1649 1605.1 1802.8 1823.6 1957.5 2168.8
Total Common Shares Outstanding 271.935 271.951 272 272.1 272.2 260.6
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 771 872.9 897.3 892.9 870.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91.8 117.8 211 148.7 97.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 88.2 114.1 207.9 145.6 94.6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.6 3.7 3.1 3.1 2.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 392.2 408.1 382.2 422.7 428.2
Accounts Receivable - Trade, Net 389.7 405.7 378.9 415 414
Total Inventory 280.8 343.6 293.3 317.9 335.2
Other Current Assets, Total 6.2 3.4 10.8 3.6 10
Total Assets 1823.6 2012.5 1957.5 1949.7 2168.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 361.4 363.6 351.6 346 359.2
Intangibles, Net 618.8 647.8 599.8 134.5 234.5
Note Receivable - Long Term 2.3 3.9 3.4 2.5 1.9
Other Long Term Assets, Total 70.1 124.3 105.4 137.3 168.7
Total Current Liabilities 562.1 575.5 586.6 560.5 727.9
Payable/Accrued 359.4 391 371.9 408.6 400.4
Notes Payable/Short Term Debt 60.1 60.9 73.5 38.1 65.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 43.2 26 26.3 24.5 151.6
Other Current Liabilities, Total 99.4 97.6 114.9 89.3 110.4
Total Liabilities 1113.7 1173.9 1158 1123.6 1389.7
Total Long Term Debt 422.7 447.2 424.3 421.5 500.3
Long Term Debt 357.9 382.5 362.3 352.4 430.3
Capital Lease Obligations 64.8 64.7 62 69.1 70
Deferred Income Tax 27.5 39.1 33.9 44.6 70.2
Other Liabilities, Total 101.4 112.1 113.2 97 91.3
Total Equity 709.9 838.6 799.5 826.1 779.1
Common Stock 81.8 81.8 81.8 80.8 78.6
Additional Paid-In Capital 14.1 14.2 14.3 14.5 15.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 592.7 703 680.8 722.2 675.2
Other Equity, Total 21.3 39.6 22.6 8.6 10.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1823.6 2012.5 1957.5 1949.7 2168.8
Total Common Shares Outstanding 272.1 272.1 272.2 268.648 260.6
Goodwill, Net 436.5 533.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 188.3 192.7 231.6 204.3 226.8 250.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 251.6 214.1 207 314.8 329 269.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 66.3 65.8 79.7 110.7 111.1 99.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.4 5.9 4.7 4.9 16.6 25.9
Cash Taxes Paid 31.7 39.8 41.1 40.2 41 50.9
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 21.8 19.8 18.7 19.4 14.8 14.5
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -12.4 -50.3 -109 -5.1 -25.5 -106.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -104.2 -82.2 -195.7 -105.5 -69.2 -232
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -70.9 -69.8 -58.4 -65.8 -50.7 -57.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -33.3 -12.4 -137.3 -39.7 -18.5 -174.5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -192.9 -131.7 -31 -228.8 -161.4 -123.9
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -26.2 -22 -18.7 -19.4 -14.8 -14.5
Total Cash Dividends Paid -105 -105.5 -107.9 -110.8 -91.6 -61.8
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7.1 -2.1 -5.3 -3.4 -8.5 -225.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -54.6 -2.1 100.9 -95.2 -46.5 178
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5.2 -0.1 1.7 -2 7.9 -18.6
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -40.3 0.1 -18 -21.5 106.3 -105.3
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 204.3 102.2 226.8 123.3 250.5
Cash From Operating Activities 314.8 98.8 329 96.3 269.2
Cash From Operating Activities 110.7 54.6 111.1 50.5 99.5
Non-Cash Items 4.9 6.2 16.6 9.4 25.9
Cash Taxes Paid 40.2 16.7 41 27.9 50.9
Cash Interest Paid 19.4 8.8 14.8 7.2 14.5
Changes in Working Capital -5.1 -64.2 -25.5 -86.9 -106.7
Cash From Investing Activities -105.5 -42.2 -69.2 3.7 -232
Capital Expenditures -65.8 -20.5 -50.7 -22.2 -57.5
Other Investing Cash Flow Items, Total -39.7 -21.7 -18.5 25.9 -174.5
Cash From Financing Activities -228.8 -41.7 -161.4 -118.9 -123.9
Financing Cash Flow Items -19.4 -8.8 -14.8 -7.2 -14.5
Total Cash Dividends Paid -110.8 0 -91.6 -40.7 -61.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3.4 0.4 -8.5 -57.5 -225.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -95.2 -33.3 -46.5 -13.5 178
Foreign Exchange Effects -2 10.2 7.9 -8 -18.6
Net Change in Cash -21.5 25.1 106.3 -26.9 -105.3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 9.8852 25781292 -1155708 2021-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0416 13148823 -25459 2023-01-17 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 4.9675 12955589 -564381 2021-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 4.845 12635966 -502910 2023-01-24 LOW
Sprucegrove Investment Management, Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1375 10790942 94500 2023-01-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0285 7898478 -337884 2021-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0026 7830959 88112 2022-11-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.9803 7772842 -177772 2022-07-19 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 2.7337 7129777 -33138 2022-11-30 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.5636 6686120 -8415 2022-11-30 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 2.543 6632210 262200 2022-11-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8823 4909060 -85157 2023-01-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8649 4863785 -33413 2023-01-01 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5927 4153800 9246 2022-11-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5861 4136690 328520 2022-11-25 LOW
Heronbridge Investment Management LLP Investment Advisor 1.5091 3935757 1167046 2022-11-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.1959 3119073 44755 2022-11-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.1847 3089768 194582 2022-11-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0333 2694897 -129838 2022-11-25 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9088 2370322 0 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

IMI Company profile

Σχετικά με την IMI PLC

Η IMI plc είναι μια μηχανολογική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παροχή μηχανικών προϊόντων που ελέγχουν την ακριβή κίνηση των ρευστών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των τομέων IMI Critical Engineering, IMI precision engineering και IMI hydronic engineering. Ο τομέας IMI critical engineering παρέχει λύσεις ελέγχου ροής που επιτρέπουν στις ζωτικής σημασίας βιομηχανίες ενέργειας και διεργασιών να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Ο τομέας μηχανικής ακριβείας IMI εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών ελέγχου κίνησης και ρευστών για εφαρμογές όπου η ακρίβεια, η ταχύτητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες. Ο τομέας IMI hydronic engineering ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνολογιών που παρέχουν συστήματα θέρμανσης και ψύξης στους τομείς των κατοικιών και των εμπορικών κτιρίων. Στις μάρκες του περιλαμβάνονται οι Norgren, Buschjost, Herion, Kloehn, Maxseal, IMI Zikesch, IMI Fluid Kinetics, IMI InterAtiva, IMI Remosa, IMI Truflo Marine, IMI Pneumatex, IMI TA και IMI Heimeier.

Industry: Industrial Machinery & Equipment (NEC)

Lakeside
Solihull Parkway
BIRMINGHAM
WEST MIDLANDS B37 7XZ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,962.35 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.35 Price
+2.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0085%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,514.80 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00334

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου