Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές iMedia Brands, Inc. - IMBI CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.42-6.21
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 202.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.31M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.07M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 28.92M
Έσοδα 604.85M
EPS -1.98
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.13
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

iMedia Brands, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 551.134 454.171 501.822 596.637 648.22
Έσοδα 551.134 454.171 501.822 596.637 648.22
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 328.518 287.118 338.185 389.79 413.108
Ακαθάριστο Εισόδημα 222.616 167.053 163.637 206.847 235.112
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 562.522 462.111 554.347 615.261 646.455
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 197.101 150.256 196.198 217.8 223.926
Depreciation / Amortization 35.606 24.022 8.057 6.243 6.37
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.297 0.715 11.907 1.428 3.051
Λειτουργικά Έσοδα -11.388 -7.94 -52.525 -18.624 1.765
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.528 -5.234 -3.76 -3.468 -5.067
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.916 -13.174 -56.285 -22.092 -3.302
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -23.026 -13.234 -56.296 -22.157 -1.2393
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22.008 -13.234 -56.296 -22.157 -1.2393
Καθαρά Κέρδη -22.008 -13.234 -56.296 -22.157 0.143
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22.008 -13.234 -56.296 -22.157 -1.2393
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22.008 -13.234 -56.296 -22.157 0.143
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22.008 -13.234 -56.296 -22.157 0.143
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.3621 10.7459 7.46238 6.60732 6.39683
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.13666 -1.23154 -7.54397 -3.3534 -0.19374
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.83764 -1.1157 -5.91941 -3.06054 0.11628
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 1.3823
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.018
Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 May 2021
Συνολικά έσοδα 193.809 130.681 113.442 113.203
Έσοδα 193.809 130.681 113.442 113.203
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 119.607 76.26 65.456 67.196
Ακαθάριστο Εισόδημα 74.202 54.421 47.986 46.007
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 194.111 136.692 116.466 115.254
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 63.625 50.048 42.744 40.683
Depreciation / Amortization 10.879 9.741 7.611 7.375
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.643 0.654 0
Λειτουργικά Έσοδα -0.302 -6.011 -3.024 -2.051
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.407 -3.466 -1.342 -1.312
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.709 -9.477 -4.366 -3.363
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.774 -9.492 -4.381 -3.378
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.736 0 0.132 0.15
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.038 -9.492 -4.249 -3.228
Καθαρά Κέρδη -5.038 -9.492 -4.249 -3.228
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.038 -9.492 -4.249 -3.228
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.038 -9.492 -4.249 -3.228
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.038 -9.492 -4.249 -3.228
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21.3163 21.5033 19.1017 15.5175
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.23635 -0.44142 -0.22244 -0.20802
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19024 -0.30606 -0.15867 -0.16438
Other Operating Expenses, Total 0.001
Άλλο, Καθαρό 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 254.252 173.729 160.94 177.023 195.104
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.295 15.485 10.287 20.485 23.94
Cash 11.295 15.485 10.287 20.485 23.94
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 78.947 61.951 63.594 81.763 96.559
Accounts Receivable - Trade, Net 78.947 61.951 63.594 81.763 96.559
Total Inventory 116.256 68.715 78.863 65.272 68.811
Prepaid Expenses 18.34 7.853 8.196 9.053 5.344
Other Current Assets, Total 29.414 19.725 0 0.45 0.45
Total Assets 522.647 226.637 212.743 229.987 249.258
Property/Plant/Equipment, Total - Net 55.699 43.104 48.448 51.118 52.048
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 188.61 165.061 160.927 161.275 157.126
Accumulated Depreciation, Total -132.911 -121.957 -112.479 -110.157 -105.078
Intangibles, Net 102.761 9.387 2.774 1.284 1.45
Other Long Term Assets, Total 10.885 0.417 0.581 0.562 0.656
Total Current Liabilities 182.144 140.066 127.468 96.054 93.621
Accounts Payable 89.046 77.995 83.659 56.157 55.614
Accrued Expenses 46.7 29.971 40.874 37.374 35.646
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 14.05 2.714 2.794 2.488 2.326
Other Current Liabilities, Total 32.348 29.386 0.141 0.035 0.035
Total Liabilities 455.696 199.587 194.049 165.036 165.262
Total Long Term Debt 176.432 50.685 66.312 68.932 71.573
Long Term Debt 176.432 50.666 66.246 68.932 71.573
Deferred Income Tax 5.285 0
Other Liabilities, Total 89.423 8.836 0.269 0.05 0.068
Total Equity 66.951 27.05 18.694 64.951 83.996
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.216 0.13 0.082 0.679 0.653
Additional Paid-In Capital 538.627 474.375 452.833 442.197 439.111
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -469.463 -447.455 -434.221 -377.925 -355.768
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 522.647 226.637 212.743 229.987 249.258
Total Common Shares Outstanding 21.5714 13.0191 8.20823 6.79194 6.52905
Capital Lease Obligations 0 0.019 0.066
Goodwill, Net 99.05
Minority Interest 2.412
Other Equity, Total -2.429
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 May 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 251.615 254.252 249.74 204.168 175.155
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.049 11.295 51.352 20.918 14.946
Cash 12.049 11.295 51.352 20.918 14.946
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 76.166 78.947 66.948 64.324 56.601
Accounts Receivable - Trade, Net 76.166 78.947 66.948 64.324 56.601
Total Inventory 115.3 116.256 92.001 76.735 74.522
Prepaid Expenses 21.484 18.34 15.922 15.027 11.722
Other Current Assets, Total 26.616 29.414 23.517 27.164 17.364
Total Assets 508.058 522.647 385.467 344.846 231.801
Property/Plant/Equipment, Total - Net 47.405 55.699 48.455 48.366 44.301
Intangibles, Net 98.423 102.761 69.316 73.937 11.942
Other Long Term Assets, Total 17.457 10.885 9.638 9.163 0.403
Total Current Liabilities 188.561 182.144 129.351 121.507 126.259
Accounts Payable 85.666 89.046 62.235 58.535 54.941
Accrued Expenses 45.339 46.7 40.603 32.803 42.032
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 24.095 14.05 0.035 0.049 2.784
Other Current Liabilities, Total 33.461 32.348 26.478 30.12 26.502
Total Liabilities 456.502 455.696 312.062 262.731 186.348
Total Long Term Debt 175.546 176.432 120.418 73.922 50.001
Long Term Debt 175.546 176.432 120.418 73.919 49.995
Capital Lease Obligations 0 0 0.003 0.006
Minority Interest 2.093 2.412 3.148 3.148 3.28
Other Liabilities, Total 84.818 89.423 59.145 64.154 6.808
Total Equity 51.556 66.951 73.405 82.115 45.453
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.218 0.216 0.213 0.212 0.164
Additional Paid-In Capital 539.4 538.627 537.987 536.835 495.972
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -481.359 -469.463 -464.424 -454.932 -450.683
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 508.058 522.647 385.467 344.846 231.801
Total Common Shares Outstanding 21.804 21.5714 21.5605 21.2544 16.3844
Goodwill, Net 93.158 99.05 8.318 9.212
Other Equity, Total -6.703 -2.429 -0.371
Deferred Income Tax 5.484 5.285
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -23.026 -13.234 -56.296 -22.157 0.143
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -49.976 6.231 -6.157 7.212 3.278
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 39.361 27.978 12.014 10.164 10.307
Deferred Taxes 0 0 -3.522
Μη Χρηματικά Στοιχεία -23.673 -6.411 8.455 2.614 4.16
Cash Taxes Paid 0.063 0.081 0.031 0.016 0.036
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.388 4.681 3.151 3.098 4.818
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -42.638 -2.102 29.67 16.591 -7.81
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -116.448 -4.892 -7.784 -8.103 2.239
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10.037 -4.892 -7.146 -8.768 -10.499
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -106.411 -0.638 0.665 12.738
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 162.61 3.859 3.293 -2.564 -14.224
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -12.457 -0.467 -0.148 -0.229 -1.096
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 61.877 20.043 6 0.181 -0.348
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 113.19 -15.717 -2.559 -2.516 -12.78
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.297 5.198 -10.648 -3.455 -8.707
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.517
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 May 2021
Net income/Starting Line -12.215 -23.026 -17.252 -7.759 -3.378
Cash From Operating Activities -6.696 -49.976 -48.857 -36.028 -15.217
Cash From Operating Activities 11.731 39.361 27.565 16.888 8.317
Non-Cash Items -3.812 -23.673 -18.322 -11.873 -5.505
Cash Interest Paid 4.221 8.388 3.612 2.388 1.267
Changes in Working Capital -2.4 -42.638 -40.848 -33.284 -14.651
Cash From Investing Activities -2.125 -116.448 -36.747 -34.667 -5.578
Capital Expenditures -2.125 -10.037 -7.247 -5.167 -2.078
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -106.411 -29.5 -29.5 -3.5
Cash From Financing Activities 9.576 162.61 123.639 78.32 20.256
Financing Cash Flow Items -0.337 -12.457 -11.719 -5.299 -0.262
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 61.877 61.368 61.368 21.224
Issuance (Retirement) of Debt, Net 9.913 113.19 73.99 22.251 -0.706
Net Change in Cash 0.754 -2.297 38.035 7.625 -0.539
Cash Taxes Paid 0.004 0.063 0.062 0.061
Foreign Exchange Effects -0.001 1.517
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Invicta Media Investments LLC Corporation 7.6887 2223317 390880 2022-05-17 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 4.5404 1312947 0 2022-12-31 LOW
Friedman (Michael) Individual Investor 4.3203 1249304 67241 2022-06-14 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.48 717145 -11517 2022-12-31 LOW
Roumell Asset Management, L.L.C. Investment Advisor 1.6152 467052 0 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0815 312748 -12600 2022-12-31 HIGH
Peterman (Timothy A.) Individual Investor 1.0649 307936 181902 2023-01-30 MED
Castleknight Management LP Hedge Fund 0.8076 233519 11628 2022-12-31 LOW
D.A. Davidson & Co. Research Firm 0.5388 155808 -1891 2022-12-31 LOW
Hobbs (Landel C) Individual Investor 0.5385 155704 67241 2022-06-14
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4774 138054 -303 2022-12-31 LOW
Sabatier (Jean-Guillaume) Individual Investor 0.4551 131591 131591 2022-03-24
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4284 123877 996 2022-12-31 LOW
Letizio (Lisa A) Individual Investor 0.4043 116919 67241 2022-06-14
Reitkopf (Aaron P) Individual Investor 0.3223 93196 67241 2022-06-14 MED
B. Riley Financial, Inc Investment Advisor 0.3178 91911 0 2022-12-31 LOW
Krueger (Jill Marie) Individual Investor 0.3132 90568 67241 2022-06-14 LOW
Porter (Darryl C.) Individual Investor 0.2734 79068 67241 2022-06-14 MED
Equitec Proprietary Markets, LLC Investment Advisor 0.2176 62912 0 2022-12-31 HIGH
International Assets Investment Management, LLC Investment Advisor 0.2136 61756 0 2022-09-30 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

iMedia Brands, Inc. Company profile

Σχετικά με την iMedia Brands, Inc.

Η iMedia Brands, Inc. είναι μια εταιρεία διαδραστικών μέσων ενημέρωσης. Η εταιρεία κατέχει χαρτοφυλάκιο τηλεοπτικών δικτύων lifestyle, καταναλωτικών εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών media commerce. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: ShopHQ και Emerging. Ο τομέας ShopHQ περιλαμβάνει προϊόντα που πωλούνται σε πλατφόρμες ψηφιακού εμπορίου, όπως κοσμήματα και ρολόγια, οικιακά και καταναλωτικά ηλεκτρονικά , ομορφιά και ευεξία και μόδα και αξεσουάρ. Ο τομέας Emerging αποτελείται από αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και περιλαμβάνει υπηρεσίες media commerce , διαδραστική διαφήμιση, over-the-top (OTT) υπηρεσίες εφαρμογών (Float Left) και υπηρεσίες logistics τρίτων (i3PL). Ο αναδυόμενος τομέας αποτελείται επίσης από τις ShopHQHealth, ShopBulldogTV,J.W. Hulme και OurGalleria.com. Το ShopHQHealth είναι ένα δίκτυο με επίκεντρο την υγεία και την ευεξία, το οποίο προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας των πελατών του. Το ShopBulldog TV είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο αγορών που ειδικεύεται σε χειροποίητα δερμάτινα προϊόντα, όπως τσάντες και αποσκευές.

Industry: Miscellaneous Specialty Retailers (NEC)

6740 Shady Oak Rd
EDEN PRAIRIE
MINNESOTA 55344-3433
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.45 Price
+5.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00442

BTC/USD

27,593.80 Price
-0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου