Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Identive - INVE CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 5.68-16.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 109.33K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 136.95M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 22.67M
Έσοδα 112.92M
EPS -0.07
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.61
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Identive Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 112.915 103.769 86.92 83.755 78.142
Έσοδα 112.915 103.769 86.92 83.755 78.142
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71.971 66.702 53.239 47.101 44.81
Ακαθάριστο Εισόδημα 40.944 37.067 33.681 36.654 33.332
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 113.248 102.17 90.368 83.864 81.376
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.489 28.253 24.227 25.907 25.851
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.916 8.673 9.781 8.616 7.235
Depreciation / Amortization 0.67 0.671 1.666 1.676 1.364
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.202 -2.129 1.455 0.014 2.116
Λειτουργικά Έσοδα -0.333 1.599 -3.448 -0.109 -3.234
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.042 0.049 -1.584 -0.716 -1.314
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.291 1.648 -5.032 -0.825 -4.548
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.392 1.62 -5.105 -1.151 -4.703
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.005
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.392 1.62 -5.105 -1.151 -4.708
Καθαρά Κέρδη -0.392 1.62 -5.105 -1.151 -4.708
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.598 0.472 -6.199 -2.193 -5.541
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.598 0.472 -6.199 -2.193 -5.541
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.598 0.472 -6.199 -2.193 -5.541
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.659 22.267 17.978 16.984 15.654
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07052 0.0212 -0.34481 -0.12912 -0.35397
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06473 12.3324 3.25948 -0.12468 -0.2661
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Total Adjustments to Net Income -1.206 -1.148 -1.094 -1.042 -0.833
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.55
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 29.001 30.996 27.857 25.061 28.517
Έσοδα 29.001 30.996 27.857 25.061 28.517
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.421 19.808 17.647 16.095 19.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 10.58 11.188 10.21 8.966 9.417
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.601 30.447 28.118 26.082 30.395
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.661 7.797 7.601 7.43 8.954
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.283 2.625 2.479 2.529 2.117
Depreciation / Amortization 0.166 0.168 0.168 0.168 0.168
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.07 0.049 0.223 -0.14 0.056
Λειτουργικά Έσοδα 0.4 0.549 -0.261 -1.021 -1.878
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.002 -0.042 0.064 0.018 -0.109
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.402 0.507 -0.197 -1.003 -1.987
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.339 0.519 -0.251 -0.999 -1.921
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.339 0.519 -0.251 -0.999 -1.921
Καθαρά Κέρδη 0.339 0.519 -0.251 -0.999 -1.921
Total Adjustments to Net Income -0.304 -0.304 -0.3 -0.298 -0.289
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.035 0.215 -0.551 -1.297 -2.21
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.035 0.215 -0.551 -1.297 -2.21
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.035 0.215 -0.551 -1.297 -2.21
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22.74 23.315 22.639 22.574 22.516
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00154 0.00922 -0.02434 -0.05746 -0.09815
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00414 0.01059 -0.01794 -0.06149 -0.09654
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 72.726 53.445 46.183 42.192 44.239
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28.553 11.409 9.383 10.866 19.052
Μετρητά & Ισοδύναμα 28.553 11.409 9.383 10.866 19.052
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.963 18.927 18.363 14.952 12.282
Accounts Receivable - Trade, Net 19.963 18.927 18.363 14.952 12.282
Total Inventory 19.924 20.296 16.145 13.631 11.126
Prepaid Expenses 3.032 2.813 2.292 2.743 1.779
Total Assets 96.663 78.677 74.318 66.306 51.362
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.154 6.232 6.671 2.624 2.043
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20.296 19.818 19.63 14.707 15.149
Accumulated Depreciation, Total -14.142 -13.586 -12.959 -12.083 -13.106
Intangibles, Net 6.445 7.563 10.104 10.98 4.365
Other Long Term Assets, Total 1.07 1.171 1.122 1.224 0.715
Total Current Liabilities 20.848 41.573 34.475 29.478 21.205
Accounts Payable 10.502 10.964 8.799 5.654 5.863
Accrued Expenses 8.044 7.432 7.846 5.554 3.516
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 2 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 21.124 15.5 12.579 10.717
Other Current Liabilities, Total 2.302 2.053 2.33 3.691 1.109
Total Liabilities 22.151 44.488 38.852 32.436 27.331
Total Long Term Debt 0 0 0.36 1.86 5.919
Long Term Debt 0 0.36 1.86 5.919
Minority Interest 0 -0.17 -0.178
Other Liabilities, Total 1.303 2.915 4.017 1.268 0.385
Total Equity 74.512 34.189 35.466 33.87 24.031
Redeemable Preferred Stock 0.005 0.005 0.005 0.005 0.003
Common Stock 0.024 0.019 0.018 0.017 0.015
Additional Paid-In Capital 492.657 452.129 447.965 444.145 428.47
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -408.989 -410.609 -405.504 -404.353 -399.647
Treasury Stock - Common -11.134 -9.933 -9.043 -8.153 -7.485
Other Equity, Total 1.949 2.578 2.025 2.209 2.675
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96.663 78.677 74.318 66.306 51.362
Total Common Shares Outstanding 22.23 18.055 16.986 15.967 14.435
Goodwill, Net 10.268 10.266 10.238 9.286
Other Current Assets, Total 1.254
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 71.306 72.726 74.205 80.686 52.802
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.614 28.553 29.218 36.37 11.518
Μετρητά & Ισοδύναμα 27.614 28.553 29.218 36.37 11.518
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.452 19.963 19.263 17.746 18.911
Accounts Receivable - Trade, Net 19.452 19.963 19.263 17.746 18.911
Total Inventory 20.493 19.924 21.617 21.894 19.308
Prepaid Expenses 2.673 3.032 4.107 4.676 3.065
Total Assets 94.909 96.663 98.812 105.899 78.266
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.121 6.154 6.501 6.784 6.742
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20.29 20.296 20.443 20.546 20.465
Accumulated Depreciation, Total -14.169 -14.142 -13.942 -13.762 -13.723
Goodwill, Net 10.288 10.268 10.268 10.299 10.281
Intangibles, Net 6.182 6.445 6.725 7.036 7.299
Other Long Term Assets, Total 1.012 1.07 1.113 1.094 1.142
Total Current Liabilities 19.958 20.848 20.843 30.104 42.717
Accounts Payable 11.335 10.502 9.311 8.635 10.217
Accrued Expenses 6.925 8.044 8.534 8.571 7.374
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.269 10.384 23.122
Other Current Liabilities, Total 1.698 2.302 2.729 2.514 2.004
Total Liabilities 21.075 22.151 22.56 32.209 45.286
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 1.117 1.303 1.717 2.105 2.569
Total Equity 73.834 74.512 76.252 73.69 32.98
Redeemable Preferred Stock 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Common Stock 0.024 0.024 0.024 0.023 0.019
Additional Paid-In Capital 493.552 492.657 492.015 491.431 452.921
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -409.988 -408.989 -407.068 -409.608 -412.074
Treasury Stock - Common -11.533 -11.134 -10.853 -10.519 -10.186
Other Equity, Total 1.774 1.949 2.129 2.358 2.295
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 94.909 96.663 98.812 105.899 78.266
Total Common Shares Outstanding 22.3 22.23 22.178 22.123 18.161
Other Current Assets, Total 1.074 1.254
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1.62 -5.105 -1.151 -4.703 -8.152
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.228 -1.766 0.427 -5.196 -7.711
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.971 3.313 3.583 3.167 2.752
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.043 4.696 2.755 4.581 4.38
Cash Taxes Paid 0.074 0.112 0.22 0.179 0.14
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.34 0.945 0.857 1.787 2.661
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.406 -4.67 -4.76 -8.241 -6.691
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.476 -1.564 -1.484 -3.373 -0.967
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.087 -1.564 -0.289 -1.346 -0.967
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 19.341 4.853 -0.227 0.808 17.956
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 37.926 0.013 0.013 7.889 24.439
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -14.584 0.015 0.65 -6.413 -5.706
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.695 0.503 -0.199 -0.425 0.658
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18.398 2.026 -1.483 -8.186 9.936
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.611 -1.195 -2.027 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.001 4.825 -0.89 -0.668 -0.777
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -0.999 1.62 3.541 1.001 -1.465
Cash From Operating Activities -0.034 1.228 0.005 -2.862 -0.411
Cash From Operating Activities 0.509 1.971 1.46 0.958 0.466
Non-Cash Items 0.871 2.043 -1.107 -1.089 1.126
Cash Taxes Paid 0.032 0.074 0.061 0.054 0.015
Cash Interest Paid 0.003 0.34 0.329 0.289 0.17
Changes in Working Capital -0.415 -4.406 -3.889 -3.732 -0.538
Cash From Investing Activities -0.486 -1.476 -1.312 -1.672 -1.131
Capital Expenditures -0.51 -2.087 -1.923 -1.672 -1.131
Cash From Financing Activities -0.399 19.341 19.56 29.861 1.963
Financing Cash Flow Items -0.399 -4.001 -0.92 -0.586 -0.253
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 37.926 37.864 37.851 0.034
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -14.584 -17.384 -7.404 2.182
Foreign Exchange Effects -0.2 -0.695 -0.444 -0.366 -0.312
Net Change in Cash -1.119 18.398 17.809 24.961 0.109
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.024 0.611 0.611
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bleichroeder LP Investment Advisor 11.6188 2634495 0 2022-12-31 LOW
Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 9.3772 2126211 74116 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3375 1210239 37564 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 4.657 1055938 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1302 936500 -155775 2022-12-31 LOW
Harbert Fund Advisors, Inc Investment Advisor/Hedge Fund 3.4645 785557 -29193 2022-12-31 MED
Marathon Capital Management Hedge Fund 3.0723 696630 150675 2022-12-31
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.375 538516 116700 2022-12-31 LOW
Northern Right Capital Management, L.P. Hedge Fund 2.1583 489388 284388 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7242 390958 4974 2022-12-31 LOW
Jacob Asset Management of New York, LLC Investment Advisor 1.6419 372281 -2645 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6084 364690 -10264 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4595 330921 21984 2022-12-31 LOW
Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4084 319353 -2834 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 1.18 267551 -476236 2022-12-31 LOW
Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.0491 237882 -85 2022-12-31 LOW
Kremen (Gary) Individual Investor 1.0123 229539 6552 2022-06-01 LOW
Ousley (James E) Individual Investor 0.9677 219419 121 2022-10-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.716 162343 -1148 2022-12-31 LOW
Invenire Capital, LLC Investment Advisor 0.7097 160927 41784 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Identive Company profile

Σχετικά με την Identive

Η Identiv, Inc. είναι παγκόσμιος πάροχος ασφαλών συστημάτων ταυτοποίησης και φυσικής ασφάλειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Identity και Premises. Ο τομέας Identity περιλαμβάνει προϊόντα και λύσεις που επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες και εξυπηρετούν την αγορά της λογικής πρόσβασης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και την προστασία συνδεδεμένων αντικειμένων και πληροφοριών με τη χρήση ενσωματωμένης ασφάλειας αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Ο τομέας Premises περιλαμβάνει τις λύσεις του για την αντιμετώπιση της αγοράς ασφάλειας χώρων για την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης, της βιντεοεπιτήρησης, της ανάλυσης, του ήχου, των αναγνωστών πρόσβασης και των ταυτοτήτων. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν προϊόντα ελέγχου φυσικής πρόσβασης, εργαλεία ελέγχου λογικής πρόσβασης, διαπιστευτήρια, καθώς και ένθετα και ετικέτες RFID. Οι λύσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν ομοσπονδιακές λύσεις ταυτότητας και κυβερνοασφάλειας, λύσεις ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, λύσεις ελέγχου πρόσβασης σε αεροδρόμια και λύσεις βίντεο, λύσεις εκλογικής ασφάλειας και λύσεις ταυτότητας και κυβερνοασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη.

Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

2201 Walnut Avenue
Suite 100
FREMONT
CALIFORNIA 94538
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.15 Price
+1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4441%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.4222%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

74.05 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,849.05 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,969.60 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου