Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Icosavax, Inc. - ICVX CFD

  15.32
  0.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Icosavax Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 15.37
  Άνοιγμα* 15.34
  Μεταβολή 1 έτους* 58.31%
  Εύρος ημέρας* 15.25 - 15.37
  Εύρος 52 εβδ. 4.75-16.11
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 713.90K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 780.41M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 50.09M
  Έσοδα N/A
  EPS -2.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 16, 2024 15.32 0.03 0.20% 15.29 15.41 15.25
  Feb 15, 2024 15.37 0.04 0.26% 15.33 15.43 15.16
  Feb 14, 2024 15.31 -0.16 -1.03% 15.47 15.53 15.31
  Feb 13, 2024 15.40 0.03 0.20% 15.37 15.51 15.31
  Feb 12, 2024 15.38 0.09 0.59% 15.29 15.42 15.29
  Feb 9, 2024 15.30 0.06 0.39% 15.24 15.39 15.24
  Feb 8, 2024 15.27 0.00 0.00% 15.27 15.32 15.19
  Feb 7, 2024 15.22 0.04 0.26% 15.18 15.26 15.16
  Feb 6, 2024 15.21 0.04 0.26% 15.17 15.21 15.16
  Feb 5, 2024 15.20 0.03 0.20% 15.17 15.25 15.15
  Feb 2, 2024 15.21 0.04 0.26% 15.17 15.29 15.15
  Feb 1, 2024 15.18 -0.09 -0.59% 15.27 15.28 15.14
  Jan 31, 2024 15.27 0.02 0.13% 15.25 15.32 15.24
  Jan 30, 2024 15.26 -0.01 -0.07% 15.27 15.30 15.25
  Jan 29, 2024 15.29 0.05 0.33% 15.24 15.34 15.24
  Jan 26, 2024 15.26 0.01 0.07% 15.25 15.35 15.25
  Jan 25, 2024 15.26 0.04 0.26% 15.22 15.36 15.22
  Jan 24, 2024 15.27 0.05 0.33% 15.22 15.36 15.17
  Jan 23, 2024 15.17 -0.20 -1.30% 15.37 15.37 15.14
  Jan 22, 2024 15.26 -0.11 -0.72% 15.37 15.51 15.24

  Icosavax, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0.582 7.802 1.616 0
  Έσοδα 0.582 7.802 1.616 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 95.64 74.417 20.326 5.398
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30.23 34.887 2.659 1.241
  Έρευνα & Ανάπτυξη 65.41 38.776 17.667 4.157
  Λειτουργικά Έσοδα -95.058 -66.615 -18.71 -5.398
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.3 -0.356 -0.144 0.101
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -91.758 -66.971 -18.854 -5.297
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -91.758 -66.971 -18.854 -5.297
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -91.758 -66.971 -18.854 -5.297
  Καθαρά Κέρδη -91.758 -66.971 -18.854 -5.297
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.672
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -91.758 -66.971 -18.854 -5.969
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -91.758 -66.971 -18.854 -5.969
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -91.758 -66.971 -18.854 -5.969
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 39.7251 17.9659 37.5099 37.5099
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.30982 -3.72767 -0.50264 -0.15913
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.30982 -3.68571 -0.50264 -0.15913
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.754
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.955 26.522 25.131 23.143 23.131
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.129 9.165 8.938 7.659 7.311
  Έρευνα & Ανάπτυξη 19.826 17.357 16.193 15.484 15.82
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -28.955 -26.522 -25.131 -23.143 -23.131
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.458 1.961 1.518 1.167 0.495
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Καθαρά Κέρδη -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.497 -24.561 -23.613 -21.976 -22.636
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 44.7708 41.2645 40.0304 39.749 39.594
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59184 -0.59521 -0.58988 -0.55287 -0.5717
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.59184 -0.59521 -0.58988 -0.55287 -0.5717
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 223.913 286.553 16.16 23.288
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 218.307 279.082 13.114 23.079
  Μετρητά 58.846 279.082 13.114 23.079
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.545 5.829 0.662 0.209
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.061 1.642 2.384 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 238.677 287.629 16.17 23.288
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.764 1.076 0.01 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.788 9.238 5.834 1.223
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.892 3.899 1.918 0.799
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.304 2.78 0.833 0.17
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.592 2.559 3.083 0.254
  Σύνολο Οφειλών 20.515 9.409 12.811 1.469
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 4.947 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 4.947 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.727 0.171 2.03 0.246
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 218.162 278.22 3.359 21.819
  Redeemable Preferred Stock 0 30.062 30.062
  Κοινή Μετοχή 0.006 0.005 0.002 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 404.386 372.284 0.393 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -185.827 -94.069 -27.098 -8.244
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 238.677 287.629 16.17 23.288
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 41.0956 39.1753 37.5099 37.5099
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15.707 1.159
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.943 -0.083
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 159.461
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.403
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 235.307 251.699 202.168 223.913 228.732
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 229.206 246.933 196.59 218.307 221.399
  Μετρητά 63.239 155.073 49.341 58.846 64.505
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.101 4.766 4.517 4.545 6.272
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 1.061 1.061 1.061
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 251.296 269.026 219.673 238.677 243.877
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.375 15.203 15.388 14.764 15.145
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.614 2.124 2.117
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.03 15.014 12.901 13.788 13.033
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.239 1.547 1.611 2.892 4.722
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.262 11.253 4.477 6.304 4.752
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.529 2.214 6.813 4.592 3.559
  Σύνολο Οφειλών 18.916 21.304 19.59 20.515 18.215
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.886 6.29 6.689 6.727 5.182
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 232.38 247.722 200.083 218.162 225.662
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 491.347 484.666 410.528 404.386 388.48
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -258.926 -236.885 -210.388 -185.827 -162.214
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 251.296 269.026 219.673 238.677 243.877
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 50.0886 49.9162 41.3459 41.0956 39.7874
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 165.967 91.86 147.249 159.461 156.894
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.048 -0.066 -0.063 -0.403 -0.609
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -91.758 -66.971 -18.854 -5.297
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -61.675 -38.54 -14.208 -4.569
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.86 0.082 0.001 0
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 24.731 30.254 0.487 0.072
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.492 -1.905 4.158 0.656
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -169.449 -1.006 -0.011 0
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.113 -1.006 -0.011 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.307 304.772 6.638 26.742
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.307 114.034 6.638 26.742
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -220.817 265.226 -7.581 22.173
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 190.738
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -158.336
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -24.561 -91.758 -68.145 -46.169 -23.533
  Cash From Operating Activities -21.649 -61.675 -52.671 -35.293 -17.46
  Cash From Operating Activities 0.643 0.86 0.241 0.098 0.043
  Non-Cash Items 5.482 24.731 14.806 9.913 4.55
  Changes in Working Capital -3.213 4.492 0.427 0.865 1.48
  Cash From Investing Activities 12.027 -169.449 -162.707 -136.524 -1.122
  Capital Expenditures -1.573 -11.113 -8.563 -4.608 -1.122
  Cash From Financing Activities 0.117 10.307 0.22 0.499 0.276
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.117 10.307 0.582 0.499 0.276
  Net Change in Cash -9.505 -220.817 -215.158 -171.318 -18.306
  Financing Cash Flow Items 0 -0.362 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 13.6 -158.336 -154.144 -131.916
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 13.3732 6692846 690953 2023-06-30 LOW
  RA Capital Management, LP Hedge Fund 11.916 5963565 0 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 9.8611 4935120 267735 2023-06-30 LOW
  TCG Crossover Management, LLC Investment Advisor 7.4005 3703704 0 2023-06-30 MED
  Qiming U.S. Ventures Management, LLC Investment Advisor 7.0139 3510228 0 2023-06-30 LOW
  Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.6664 2335350 -114552 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 4.366 2185010 -4459 2023-06-30 LOW
  Adams Street Partners, LLC Private Equity 4.3577 2180864 -36754 2023-06-30 LOW
  Logos Global Management LLC Investment Advisor 4.3275 2165741 2165741 2023-06-30 HIGH
  Vivo Capital, LLC Venture Capital 3.406 1704568 1704568 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.2584 1630704 457815 2023-06-30 LOW
  NanoDimension, Inc. Venture Capital 2.521 1261658 -100000 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9311 966428 37944 2023-06-30 LOW
  Simpson (Adam K) Individual Investor 1.7706 886136 3000 2023-08-01 LOW
  Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 1.7352 868409 3899 2023-06-30 LOW
  Laurion Capital Management LP Hedge Fund 1.4833 742354 0 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0055 503197 42194 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9907 495831 76542 2023-06-30 LOW
  Holtzman (Douglas Andrew) Individual Investor 0.6777 339161 0 2023-07-03 LOW
  Citi Investment Research (US) Research Firm 0.6443 322440 8201 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Icosavax, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Icosavax, Inc.

  Η Icosavax Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πλατφόρμας ιόμορφων σωματιδίων (VLP) για την ανάπτυξη εμβολίων κατά μολυσματικών ασθενειών, με έμφαση στις αναπνευστικές ασθένειες. Η τεχνολογία της πλατφόρμας VLP έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πολυδύναμη, βασισμένη σε σωματίδια απεικόνιση σύνθετων ιικών αντιγόνων. Ο αγωγός της Εταιρείας περιλαμβάνει υποψήφια εμβόλια που στοχεύουν σε ιογενείς αιτίες πνευμονίας. Το υποψήφιο εμβόλιό της IVX-A12 είναι ένας δισθενής υποψήφιος, ή ένα μείγμα δύο διαφορετικών υποψηφίων VLP. Το IVX-A12 συνδυάζει το IVX-121, ένα υποψήφιο εμβόλιο σχεδιασμένο να στοχεύει τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και το IVX-241, ένα υποψήφιο εμβόλιο σχεδιασμένο να στοχεύει τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (hMPV). Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης δύο υποψήφια εμβόλια για τον κοροναϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2), το IVX-411 και το IVX-421, με κλινική δοκιμή Φάσης Ι/ΙΙΙ του IVX-411.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  1930 Boren Ave., Suite 1000
  SEATTLE
  WASHINGTON 98101
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου