Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hyzon Motors Inc. - HYZN CFD

  0.5974
  0.76%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0149
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.602
  Άνοιγμα* 0.5871
  Μεταβολή 1 έτους* -54.78%
  Εύρος ημέρας* 0.5831 - 0.623
  Εύρος 52 εβδ. 0.45-2.35
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 471.19K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.36M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 141.86M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 245.00M
  Έσοδα 787.00K
  EPS -0.72
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 0.6020 0.0114 1.93% 0.5906 0.6071 0.5871
  Feb 26, 2024 0.5922 -0.0049 -0.82% 0.5971 0.6003 0.5871
  Feb 23, 2024 0.5822 -0.0111 -1.87% 0.5933 0.5933 0.5671
  Feb 22, 2024 0.5936 -0.0568 -8.73% 0.6504 0.6504 0.5770
  Feb 21, 2024 0.6446 -0.0225 -3.37% 0.6671 0.6672 0.6171
  Feb 20, 2024 0.6615 -0.0186 -2.73% 0.6801 0.6871 0.6471
  Feb 16, 2024 0.6788 -0.0184 -2.64% 0.6972 0.7021 0.6771
  Feb 15, 2024 0.7062 0.0391 5.86% 0.6671 0.7206 0.6671
  Feb 14, 2024 0.6771 -0.0250 -3.56% 0.7021 0.7141 0.6733
  Feb 13, 2024 0.6871 -0.0119 -1.70% 0.6990 0.6990 0.6733
  Feb 12, 2024 0.6990 0.0019 0.27% 0.6971 0.7063 0.6971
  Feb 9, 2024 0.6934 -0.0137 -1.94% 0.7071 0.7071 0.6934
  Feb 8, 2024 0.6871 0.0000 0.00% 0.6871 0.6961 0.6840
  Feb 7, 2024 0.6871 -0.0300 -4.18% 0.7171 0.7171 0.6771
  Feb 6, 2024 0.7071 0.0399 5.98% 0.6672 0.7171 0.6672
  Feb 5, 2024 0.6771 -0.0500 -6.88% 0.7271 0.7271 0.6323
  Feb 2, 2024 0.7571 -0.0222 -2.85% 0.7793 0.7793 0.7271
  Feb 1, 2024 0.7783 0.0212 2.80% 0.7571 0.7971 0.7471
  Jan 31, 2024 0.7591 0.0020 0.26% 0.7571 0.7772 0.7471
  Jan 30, 2024 0.7582 0.0111 1.49% 0.7471 0.8071 0.7471

  Hyzon Motors Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, April 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Hyzon Motors Inc Earnings Release
  Q4 2023 Hyzon Motors Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Hyzon Motors Inc Earnings Release
  Q1 2024 Hyzon Motors Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Συνολικά έσοδα 3.726 -0.08 0
  Έσοδα 3.726 -0.08 0
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.32 15.634 0
  Ακαθάριστο Εισόδημα -18.594 -15.714 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 176.525 98.948 14.231
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 114.073 67.853 12.785
  Έρευνα & Ανάπτυξη 38.732 15.461 1.446
  Λειτουργικά Έσοδα -172.799 -99.028 -14.231
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.79 -6.644 -0.145
  Άλλο, Καθαρό 117.022 88.779 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -53.987 -16.893 -14.376
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -54.513 -16.893 -14.376
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 22.327 4.752 0.105
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -32.186 -12.141 -14.271
  Καθαρά Κέρδη -32.186 -12.141 -14.271
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -32.186 -12.141 -14.271
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -32.186 -12.141 -14.271
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -32.186 -12.141 -14.271
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 248.04 203.897 246.994
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12976 -0.05954 -0.05778
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02437 -0.03433 -0.05778
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.4
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0.787 0.005 0.046
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 64.105 41.035 63.719 53.547 31.918
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49.098 30.857 38.153 36.103 20.065
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.597 9.34 12.472 9.241 10.483
  Λειτουργικά Έσοδα -64.105 -41.035 -62.932 -53.542 -31.872
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.774 3.716 7.915 -3.592 -1.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -60.255 -30.258 -48.833 -35.653 38.791
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -60.255 -30.258 -48.833 -35.653 38.791
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.007 0.01 5.966 10.858 3.208
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -60.248 -30.248 -42.867 -24.795 41.999
  Καθαρά Κέρδη -60.248 -30.248 -42.867 -24.795 41.999
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -60.248 -30.248 -42.867 -24.795 41.999
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -60.248 -30.248 -42.867 -24.795 41.999
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -60.248 -30.248 -42.867 -24.795 41.999
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 244.628 244.541 247.998 248.164 258.265
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24628 -0.12369 -0.17285 -0.09991 0.16262
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13598 -0.09203 -0.07263 -0.03424 0.17336
  Άλλο, Καθαρό 1.076 7.061 6.184 21.481 72.063
  Έσοδα 0 0 0.787 0.005 0.046
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.41 0.838 13.094 8.203 1.37
  Ακαθάριστο Εισόδημα -2.41 -0.838 -12.307 -8.198 -1.324
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 312.854 496.145 17.987
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 255.329 445.146 17.139
  Μετρητά 60.554 445.146 17.139
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.607 3.22 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.029 2.956 0
  Συνολικό Απόθεμα 35.553 20.927 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 15.365 26.852 0.848
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 374.896 530.279 21.005
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.601 24.611 2.074
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 34.803 25.302 2.087
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.202 -0.691 -0.013
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 15.03 4.948 0.122
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15.411 4.575 0.822
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.869 31.256 5.063
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 13.798 7.98 0.215
  Δεδουλευμένα Έξοδα 27.482 8.223 1.68
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.352 14.62 3.168
  Σύνολο Οφειλών 67.126 155.462 6.153
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.221 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.711 -4.752 -0.091
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 21.442 128.737 1.181
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 307.77 374.817 14.852
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.025 0.017
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 372.942 400.826 29.122
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -58.598 -26.412 -0.016
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.153 0.378 -14.271
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 374.896 530.279 21.005
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 240.74 247.758 246.994
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.237 0.433
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.221
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 194.775
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.526
  Treasury Stock - Common -6.446
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 191.168 226.239 271.889 312.854 374.257
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 137.807 172.415 209.015 255.329 310.25
  Μετρητά 110.614 140.536 101.623 60.554 70.602
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.849 2.761 8.287 6.607 0.112
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.297 0.95 1.292 0.029 0.048
  Συνολικό Απόθεμα 41.233 44.008 42.126 35.553 39.825
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.693 2.114 12.461 15.365 24.07
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 245.213 285.049 331.774 374.896 431.096
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 24.631 30.429 31.523 31.601 34.119
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 30.288 35.789 35.809 34.803 36.773
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.657 -5.36 -4.286 -3.202 -2.654
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.056 13.351 13.332 15.411 7.69
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.556 40.466 40.416 45.869 30.014
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.587 7.743 16.043 13.798 8.033
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.789 25.463 18.345 27.719 20.798
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.18 7.26 6.028 4.352 1.183
  Σύνολο Οφειλών 66.728 67.644 54.045 67.126 42.666
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.701 -0.706 -0.728 -0.711 -19.466
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 29.347 27.358 13.831 21.442 31.592
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 178.485 217.405 277.729 307.77 388.43
  Κοινή Μετοχή 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 377.951 375.818 374.243 372.942 404.436
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -193.148 -149.094 -88.846 -58.598 -15.731
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.103 -2.898 -1.247 -0.153 -0.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 245.213 285.049 331.774 374.896 431.096
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 241.229 240.939 240.791 240.74 248.153
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 23.358 15.03 15.03 15.03 15.03
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.193 31.879 107.392 194.775 239.648
  Treasury Stock - Common -6.446 -6.446 -6.446 -6.446
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.586 4.941
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -54.513 -16.893 -14.376
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -149.097 -94.307 -1.182
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.704 1.14 0.185
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -96.377 -53.173 9.983
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.437 -25.381 3.026
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -216.21 -20.656 -0.553
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.133 -15.732 -0.431
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -202.077 -4.924 -0.122
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14.293 546.749 18.894
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.474 501.42 -0.137
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -6.402 0.532 18.56
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.417 44.797 0.471
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.975 0.44 -0.02
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -382.575 432.226 17.139
  Deferred Taxes 0.526 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -30.258 -54.513 -5.68 29.973 -8.818
  Cash From Operating Activities -46.013 -149.097 -116.218 -68.88 -30.096
  Cash From Operating Activities 1.082 3.704 2.445 1.606 0.904
  Non-Cash Items -6.1 -96.377 -106.836 -86.275 -16.101
  Changes in Working Capital -10.737 -2.437 -6.673 -14.71 -6.607
  Cash From Investing Activities 86.348 -216.21 -250.652 -7.652 -3.895
  Capital Expenditures -1.461 -14.133 -11.32 -7.652 -3.895
  Other Investing Cash Flow Items, Total 87.809 -202.077 -239.332 0 0
  Cash From Financing Activities -0.2 -14.293 -3.944 -3.781 -3.389
  Financing Cash Flow Items -0.058 -7.474 -3.694 -3.64 -3.337
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -6.402 0.044 0.04 0.034
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.142 -0.417 -0.294 -0.181 -0.086
  Foreign Exchange Effects -0.833 -2.975 -0.967 -0.14 0.216
  Net Change in Cash 39.302 -382.575 -371.781 -80.453 -37.164
  Deferred Taxes 0 0.526 0.526 0.526 0.526
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Hymas Pte. Ltd. Corporation 62.0247 151869414 0 2023-05-31 LOW
  Long Focus Capital Management LLC Hedge Fund 5.6792 13905729 1484374 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.6547 6500000 0 2022-12-31 LOW
  BN & Partners Deutschland AG Investment Advisor 1.9094 4675231 0 2023-09-30 MED
  green benefit AG Investment Advisor 1.9094 4675231 0 2023-07-31 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7747 4345375 -2255510 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.501 3675308 -470541 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5906 1445994 126997 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.527 1290269 -3782044 2023-06-30 LOW
  Shay Capital LLC Hedge Fund 0.5186 1269769 295691 2023-06-30 HIGH
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.5073 1242052 197144 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4168 1020634 -832970 2023-06-30 LOW
  Wong (Elaine H) Individual Investor 0.3307 809288 21941 2023-07-26 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2711 663786 27695 2023-06-30 LOW
  Anderson (Erik J) Individual Investor 0.2692 658849 21941 2023-07-26
  The Quarry LP Investment Advisor 0.1941 475376 475376 2023-06-30 HIGH
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1925 471440 -136148 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.1429 350000 350000 2023-06-30 MED
  Knight (Craig Matthew) Individual Investor 0.1402 343200 0 2023-05-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1363 333839 -1985506 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hyzon Motors Inc. Company profile

  Σχετικά με την Hyzon Motors Inc.

  Η Hyzon Motors Inc. ασχολείται με τη συναρμολόγηση και την προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην απαλλαγή των εμπορικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές με την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου (FCEV) μηδενικών εκπομπών. Το σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του συστήματος κίνησης σε ένα FCEV. Παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή συνεχούς ρεύματος από ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην κυψέλη καυσίμου. Κάθε μεμονωμένη κυψέλη παράγει μια μικρή ποσότητα ισχύος και οι κυψέλες αυτές συνδυάζονται σε σειρά στο πλαίσιο μιας στοίβας κυψελών καυσίμου. Οι στοίβες κυψελών καυσίμου υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της, αποτελούνται από δύο βασικά στοιχεία: το συγκρότημα ηλεκτροδίων μεμβράνης (MEA) και τη διπολική πλάκα. Η MEA χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια κυψέλη καυσίμου. Η διπολική πλάκα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των αντιδρώντων αερίων στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια της MEA, την απομάκρυνση του παραπροϊόντος νερού από τη στοίβα της κυψέλης καυσίμου και τη μεταφορά των ηλεκτρονίων που παράγονται από την αντίδραση της κυψέλης καυσίμου.

  Industry: Heavy Machinery & Vehicles (NEC)

  475 Quaker Meeting House Rd
  HONEOYE FALLS
  NEW YORK 14472
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου