Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hysan Development Company Limited - 0014 CFD

  12.70
  1.56%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 04:00

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Hysan Development Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.85
  Άνοιγμα* 12.85
  Μεταβολή 1 έτους* -47.34%
  Εύρος ημέρας* 12.65 - 12.9
  Εύρος 52 εβδ. 13.30-27.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.19M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.51M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.07B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.03B
  Έσοδα 3.29B
  EPS -1.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) 10.511
  Beta 0.93
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 12.70 -0.10 -0.78% 12.80 12.95 12.65
  Feb 28, 2024 12.85 -0.10 -0.77% 12.95 13.25 12.85
  Feb 27, 2024 12.95 0.20 1.57% 12.75 13.00 12.55
  Feb 26, 2024 12.75 -0.10 -0.78% 12.85 12.90 12.65
  Feb 23, 2024 12.85 -0.10 -0.77% 12.95 12.95 12.55
  Feb 22, 2024 13.05 -0.65 -4.74% 13.70 13.85 12.95
  Feb 21, 2024 13.60 0.50 3.82% 13.10 13.70 13.10
  Feb 20, 2024 13.30 0.05 0.38% 13.25 13.35 13.05
  Feb 19, 2024 13.25 -0.10 -0.75% 13.35 13.50 13.25
  Feb 16, 2024 13.55 0.60 4.63% 12.95 13.55 12.95
  Feb 15, 2024 12.95 0.15 1.17% 12.80 13.00 12.65
  Feb 14, 2024 12.90 0.00 0.00% 12.90 12.90 12.45
  Feb 9, 2024 13.00 0.05 0.39% 12.95 13.05 12.90
  Feb 8, 2024 13.15 -0.30 -2.23% 13.45 13.75 13.10
  Feb 7, 2024 13.25 0.05 0.38% 13.20 13.55 13.05
  Feb 6, 2024 13.05 -0.15 -1.14% 13.20 13.20 12.90
  Feb 5, 2024 13.15 0.00 0.00% 13.15 13.40 13.05
  Feb 2, 2024 13.35 0.10 0.75% 13.25 13.55 13.25
  Feb 1, 2024 13.15 -0.15 -1.13% 13.30 13.30 13.05
  Jan 31, 2024 13.30 -0.30 -2.21% 13.60 13.60 13.25

  Hysan Development Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Hysan Development Co Ltd Annual Shareholders Meeting
  Hysan Development Co Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3460 3608 3710 3988 3890
  Έσοδα 3460 3608 3710 3988 3890
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 567 499 490 536 523
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2893 3109 3220 3452 3367
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 653 689 481 641 688
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 332 274 268 269 227
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -248 -92 -272 -154 -78
  Λειτουργικά Έσοδα 2807 2919 3229 3347 3202
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3372 -613 -5182 2228 3612
  Άλλο, Καθαρό -42 -45 -42 -16 -14
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -607 2261 -1995 5559 6800
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -949 1903 -2348 5086 6319
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 242 -61 89 -241 -286
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -707 1842 -2259 4845 6033
  Καθαρά Κέρδη -707 1842 -2259 4845 6033
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1157 1383 -2547 4845 6033
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1157 1383 -2547 4845 6033
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1157 1383 -2547 4845 6033
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1029.86 1038.33 1041.8 1046.34 1046.69
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.12346 1.33194 -2.44481 4.6304 5.76387
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.12346 1.33194 -2.44481 4.6304 5.76387
  Other Operating Expenses, Total 2 8 -5 -10 16
  Total Adjustments to Net Income -450 -459 -288
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1611 1683 1777 1774 1834
  Έσοδα 1611 1683 1777 1774 1834
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 264 319 248 281 218
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1347 1364 1529 1493 1616
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 303 411 242 406 283
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145 187 145 153 121
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -138 -113 -135 -43 -49
  Other Operating Expenses, Total 32 18 -16 15 -7
  Λειτουργικά Έσοδα 1308 1272 1535 1368 1551
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -786 -2387 -985 -25 -588
  Άλλο, Καθαρό -36 -9 -33 -25 -20
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 486 -1124 517 1318 943
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 333 -1284 335 1122 781
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 78 276 -34 -26 -35
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 411 -1008 301 1096 746
  Καθαρά Κέρδη 411 -1008 301 1096 746
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 190 -1228 71 866 517
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 190 -1228 71 866 517
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 190 -1228 71 866 517
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1027.01 1023.65 1036.06 1036.96 1039.71
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.185 -1.19963 0.06853 0.83514 0.49725
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 1.17 0.27 1.17 0.27
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.185 -1.19963 0.06853 0.83514 0.49725
  Total Adjustments to Net Income -221 -220 -230 -230 -229
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8348 9501 25402 9646 3247
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7786 8575 24935 9332 3044
  Μετρητά
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5226 2037 10546 5735 975
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 562 926 467 314 203
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 562 887 467 314 203
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 119165 117373 109755 97043 87043
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 623 472 834 776 747
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 842 685 1023 946 900
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -219 -213 -189 -170 -153
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1 1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 106161 104209 81939 85221 81589
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 3937 3101 1525 1392 1459
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 96 90 55 7 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4903 1937 1552 2451 1835
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 295 193 277 319 257
  Δεδουλευμένα Έξοδα 192 155 161 131 74
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3244 531 0 565 300
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1172 1058 1114 1436 1204
  Σύνολο Οφειλών 38741 32846 25418 19393 12612
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24033 18126 18970 11964 6022
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24033 18126 18970 11964 6022
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1171 1091 1004 925 854
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2987 3358 3112 3322 3206
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5647 8334 780 731 695
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 80424 84527 84337 77650 74431
  Κοινή Μετοχή 7723 7723 7722 7720 7718
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 62229 65000 65254 69449 66198
  Unrealized Gain (Loss) 730 778 482 478 457
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9742 11026 10879 3 58
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 119165 117373 109755 97043 87043
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1027.01 1034.26 1039.7 1043.82 1046.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2560 6538 14389 3597 2069
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4880 8348 7285 9501 11668
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4455 7786 6752 8575 11206
  Μετρητά & Ισοδύναμα 666 2560 663 6538 5916
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3789 5226 6089 2037 5290
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 425 562 533 926 462
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 425 562 533 887 462
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 115862 119165 121169 117373 116326
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 608 623 539 472 782
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 106142 106161 108608 104209 102270
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4136 3937 4641 3101 1509
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 96 96 96 90 97
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2595 4903 4101 1937 1844
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 139 295 171 193 167
  Δεδουλευμένα Έξοδα 164 192 172 155 154
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1054 3244 2553 531 331
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1238 1172 1205 1058 1192
  Σύνολο Οφειλών 36909 38741 38531 32846 32523
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 24502 24033 24571 18126 17870
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 24502 24033 24571 18126 17870
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1209 1171 1123 1091 1041
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2854 2987 3309 3358 3087
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5749 5647 5427 8334 8681
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 78953 80424 82638 84527 83803
  Κοινή Μετοχή 7723 7723 7723 7723 7723
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 61220 62229 63760 65000 64555
  Unrealized Gain (Loss) 638 730 797 778 647
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9372 9742 10358 11026 10878
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 115862 119165 121169 117373 116326
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1027.01 1027.01 1028.96 1034.26 1039.75
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -607 2261 -1995 5559 6800
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2395 2476 2040 3202 2751
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 32 29 24 22 17
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 3175 582 4966 -2369 -3656
  Cash Taxes Paid 196 369 718 98 473
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -205 -396 -955 -10 -410
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -8616 -15047 -5793 -5935 -990
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -19 -72 -21 -17 -26
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -8597 -14975 -5772 -5918 -964
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2172 4720 14545 4261 -1726
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4860 6763 -769 -432 -453
  Total Cash Dividends Paid -1486 -1497 -1502 -1507 -1444
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -162 -145 -94 -90 21
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8680 -401 16910 6290 150
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3978 -7851 10792 1528 35
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 71
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 2395 1228 2476 1283 2040
  Changes in Working Capital 2395 1228 2476 1283 2040
  Cash From Investing Activities -8616 -10119 -15047 -15079 -5793
  Capital Expenditures -19 -11 -72 -28 -21
  Other Investing Cash Flow Items, Total -8597 -10108 -14975 -15051 -5772
  Cash From Financing Activities 2172 2986 4720 5323 14545
  Financing Cash Flow Items -4860 -4160 6763 7341 -769
  Total Cash Dividends Paid -1486 -1209 -1497 -1216 -1502
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -162 -125 -145 -2 -94
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 8680 8480 -401 -800 16910
  Net Change in Cash -3978 -5875 -7851 -8473 10792
  Foreign Exchange Effects 71 30
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Lee Hysan Company Ltd Corporation 42.174 433130735 0 2022-12-31 LOW
  Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1447 83647000 0 2022-12-31 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1081 52460214 0 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8267 29030089 9246089 2023-08-29 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9471 19997151 148000 2023-09-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 1.849 18989640 12939298 2023-01-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6882 7068156 -2184217 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6093 6257610 -408702 2023-08-29 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.605 6213215 -12000 2023-09-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5392 5537978 872000 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5064 5200958 15000 2023-09-30 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.4456 4576015 -709603 2023-03-31 LOW
  PineBridge Investments Asia Limited Investment Advisor 0.4136 4248000 0 2023-06-30 MED
  Principal Asset Management Company (Asia) Ltd. Investment Advisor 0.4078 4188000 2519000 2022-06-30 LOW
  Principal Global Investors (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.3936 4042000 3304000 2022-12-31 LOW
  Deutsche Asset & Wealth Management Investment Advisor 0.2567 2636220 -56000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.2235 2295000 25000 2023-04-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.1869 1919274 -78070 2023-09-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1665 1710033 -44000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.1601 1644000 -12000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hysan Dev Company profile

  Σχετικά με την Hysan Development Company Limited

  Η Hysan Development Co Ltd είναι μια εταιρεία που ασχολείται κυρίως με την εκμίσθωση ακινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω τεσσάρων τομέων. Ο τομέας λιανικού εμπορίου ασχολείται με τη μίσθωση χώρων και συναφών εγκαταστάσεων. Ο τομέας γραφείων ασχολείται με τη μίσθωση χώρων γραφείων και συναφών εγκαταστάσεων. Ο οικιστικός τομέας ασχολείται με τη μίσθωση κατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων ασχολείται με την ανάπτυξη και πώληση ακινήτων.

  Industry: Office Real Estate Rental & Development

  銅鑼灣希慎道33號利園一期50樓
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου