Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές HP - HPQ CFD

30.45
0.98%
0.12
Χαμηλό: 30.33
Υψηλό: 30.81
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

HP Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 30.75
Άνοιγμα* 30.4
Μεταβολή 1 έτους* -20.17%
Εύρος ημέρας* 30.33 - 30.81
Εύρος 52 εβδ. 24.08-41.47
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.44M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 147.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 30.24B
Αναλογία P/E 10.22
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 982.15M
Έσοδα 62.98B
EPS 3.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.4102
Beta 1.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 30.75 0.78 2.60% 29.97 30.96 29.86
Feb 1, 2023 29.82 1.02 3.54% 28.80 29.87 28.70
Jan 31, 2023 29.07 0.36 1.25% 28.71 29.08 28.50
Jan 30, 2023 28.77 0.03 0.10% 28.74 29.07 28.71
Jan 27, 2023 29.18 0.55 1.92% 28.63 29.48 28.63
Jan 26, 2023 28.94 0.00 0.00% 28.94 28.95 28.15
Jan 25, 2023 28.64 0.93 3.36% 27.71 28.79 27.71
Jan 24, 2023 28.35 0.09 0.32% 28.26 28.55 28.11
Jan 23, 2023 28.54 0.52 1.86% 28.02 28.73 28.01
Jan 20, 2023 27.85 1.05 3.92% 26.80 27.88 26.73
Jan 19, 2023 26.91 -0.21 -0.77% 27.12 27.23 26.69
Jan 18, 2023 27.48 0.16 0.59% 27.32 27.97 27.32
Jan 17, 2023 27.53 -0.25 -0.90% 27.78 27.84 27.25
Jan 13, 2023 27.83 -0.22 -0.78% 28.05 28.19 27.49
Jan 12, 2023 28.49 -0.23 -0.80% 28.72 28.89 28.35
Jan 11, 2023 28.77 0.03 0.10% 28.74 28.99 28.48
Jan 10, 2023 29.03 0.47 1.65% 28.56 29.04 28.36
Jan 9, 2023 28.58 0.16 0.56% 28.42 29.12 28.34
Jan 6, 2023 28.31 0.96 3.51% 27.35 28.51 27.12
Jan 5, 2023 27.15 0.35 1.31% 26.80 27.36 26.72

HP Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 48238 52056 58472 58756 56639 63487
Έσοδα 48238 52056 58472 58756 56639 63487
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 39240 42478 47803 47586 46202 50070
Ακαθάριστο Εισόδημα 8998 9578 10669 11170 10437 13417
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44689 48688 54767 54879 53217 55897
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3840 4532 5099 5368 4906 5741
Έρευνα & Ανάπτυξη 1209 1190 1404 1499 1478 1907
Depreciation / Amortization 16 1 80 116 113 154
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 384 487 381 310 518 -1975
Λειτουργικά Έσοδα 3549 3368 3705 3877 3422 7590
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -313 -338 -286 -347 -239 -254
Άλλο, Καθαρό 525 246 -406 -1007 48 175
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3761 3276 3013 2523 3231 7511
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2666 2526 2863 3074 2844 6503
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2666 2526 2863 3074 2844 6503
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -170 2464 78 0
Καθαρά Κέρδη 2496 2526 5327 3152 2844 6503
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2666 2526 2863 3074 2844 6503
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2496 2526 5327 3152 2844 6503
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2496 2526 5327 3152 2844 6503
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1743 1702 1634 1524 1420 1220
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.52955 1.48414 1.75214 2.01706 2.00282 5.33033
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.496 0.5308 0.56 0.64 0.7048 0.7752
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.68571 1.70476 1.9737 2.14928 2.32391 3.92873
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 15877 15289 16675 17028 16490
Έσοδα 15877 15289 16675 17028 16490
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12437 11901 13410 13643 13157
Ακαθάριστο Εισόδημα 3440 3388 3265 3385 3333
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14515 13924 13133 15669 15212
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1483 1408 1474 1468 1464
Έρευνα & Ανάπτυξη 514 477 445 418 425
Depreciation / Amortization 32 42 51 52 52
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 49 96 -2247 88 114
Λειτουργικά Έσοδα 1362 1365 3542 1359 1278
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -64 -68 -61 -61 -74
Άλλο, Καθαρό 38 29 72 29 35
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1336 1326 3553 1327 1239
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1228 1108 3099 1086 1000
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1228 1108 3099 1086 1000
Καθαρά Κέρδη 1228 1108 3099 1086 1000
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1228 1108 3099 1086 1000
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1228 1108 3099 1086 1000
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1228 1108 3099 1086 1000
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1247 1199 1139 1094 1062
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.98476 0.9241 2.72081 0.99269 0.94162
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1938 0.1938 0.1938 0.25 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.02088 0.99101 1.00011 1.05852 1.02826
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18468 22318 21387 20177 20648 22170
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6288 8146 5877 4537 5138 4304
Μετρητά & Ισοδύναμα 6288 6997 5166 4537 4864 4299
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6609 7162 8003 8939 8443 8849
Accounts Receivable - Trade, Net 4114 4414 5113 6031 5381 5511
Total Inventory 4484 5786 6062 5734 5963 7930
Other Current Assets, Total 1087 1224 1445 967
Total Assets 28987 32913 34622 33467 34681 38610
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1736 1878 2198 2794 3734 3738
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6084 5958 6109 7037 8448 8665
Accumulated Depreciation, Total -4348 -4080 -3911 -4243 -4714 -4927
Goodwill, Net 5622 5622 5968 6372 6380 6803
Note Receivable - Long Term 1591 1695 953 42
Other Long Term Assets, Total 1570 1302 4027 3319 3379 5115
Total Current Liabilities 18808 22412 25131 25293 26220 29096
Accounts Payable 11103 13279 14816 14793 14704 16075
Accrued Expenses 6392 6575 7297 8590 9411 10342
Notes Payable/Short Term Debt 27 976 898 50 41 434
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 51 96 565 307 633 672
Other Current Liabilities, Total 1235 1486 1555 1553 1431 1573
Total Liabilities 32876 36321 35261 34660 36909 40260
Total Long Term Debt 6735 6747 4524 4780 5543 6386
Long Term Debt 6735 6747 4524 4780 5543 6372
Deferred Income Tax 1116 1410 100 60 25 57
Other Liabilities, Total 6217 5752 5506 4527 5121 4721
Total Equity -3889 -3408 -639 -1193 -2228 -1650
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 17 16 16 15 13 11
Additional Paid-In Capital 1030 380 663 835 963 1060
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3498 -2386 -473 -818 -1961 -2461
Unrealized Gain (Loss) 9 12 5 9 11 15
Other Equity, Total -1447 -1430 -850 -1234 -1254 -275
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28987 32913 34622 33467 34681 38610
Total Common Shares Outstanding 1712 1649.58 1560.27 1458 1304 1092
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1149 711 0 274 5
Long Term Investments 98 89 102
Intangibles, Net 661 540 784
Prepaid Expenses 1104 1087
Capital Lease Obligations 14
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20091 20603 22170 22432 23515
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3436 3447 4304 3399 4477
Μετρητά & Ισοδύναμα 3424 3439 4299 3394 4477
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12 8 5 5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7864 7960 8849 8675 8255
Accounts Receivable - Trade, Net 4990 4908 5511 5180 5405
Total Inventory 7502 8165 7930 9018 8944
Prepaid Expenses 1289 1031 1087 1340 1839
Total Assets 34549 35523 38610 38912 39901
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3612 3614 3738 3793 3711
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8515 8541 8665 8754 8702
Accumulated Depreciation, Total -4903 -4927 -4927 -4961 -4991
Goodwill, Net 6524 6628 6803 6821 6801
Intangibles, Net 572 741 784 716 651
Other Long Term Assets, Total 3750 3937 5115 5150 5223
Total Current Liabilities 28029 27667 29096 30199 28906
Accounts Payable 15228 15898 16075 18070 17004
Accrued Expenses 10059 9949 10342 9929 9597
Notes Payable/Short Term Debt 0 33 434 27 29
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1222 181 672 662 665
Other Current Liabilities, Total 1520 1606 1573 1511 1611
Total Liabilities 37909 39465 40260 41240 41799
Total Long Term Debt 4917 6898 6386 6368 8304
Long Term Debt 4917 6898 6372 6368 8304
Deferred Income Tax 35 47 57 64 92
Other Liabilities, Total 4928 4853 4721 4609 4497
Total Equity -3360 -3942 -1650 -2328 -1898
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 12 12 11 11 10
Additional Paid-In Capital 1018 1050 1060 1046 1081
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3070 -3871 -2461 -3369 -3336
Unrealized Gain (Loss) 14 15 15 13 10
Other Equity, Total -1334 -1148 -275 -29 337
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 34549 35523 38610 38912 39901
Total Common Shares Outstanding 1201 1153 1092 1060 1033
Capital Lease Obligations 14
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2496 2526 5327 3152 2844 6503
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3252 3677 4528 4654 4316 6409
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 332 354 528 744 789 785
Deferred Taxes 401 238 -3653 133 70 -605
Μη Χρηματικά Στοιχεία 350 720 719 826 1279 978
Cash Taxes Paid 587 438 951 89 464 1548
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 318 322 329 240 227 261
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -327 -161 1607 -201 -666 -1252
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 48 -1717 -716 -438 -1016 -1012
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -433 -402 -546 -671 -580 -582
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 481 -1315 -170 233 -436 -430
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14445 -1251 -5643 -4845 -2973 -5962
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10339 48 52 -61 -128 -51
Total Cash Dividends Paid -858 -894 -899 -970 -997 -938
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1161 -1412 -2557 -2405 -3107 -6249
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2087 1007 -2239 -1409 1259 1276
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11145 709 -1831 -629 327 -565
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 2296 3404 6503 1086 2086
Cash From Operating Activities 2468 3561 6409 1657 2165
Cash From Operating Activities 389 585 785 197 390
Deferred Taxes 50 -93 -605 5 -5
Non-Cash Items 452 730 978 387 657
Changes in Working Capital -719 -1065 -1252 -18 -963
Cash From Investing Activities -315 -612 -1012 -280 -462
Capital Expenditures -252 -410 -582 -273 -452
Other Investing Cash Flow Items, Total -63 -202 -430 -7 -10
Cash From Financing Activities -3593 -4374 -5962 -2282 -1525
Financing Cash Flow Items -50 -42 -51 -92 -38
Total Cash Dividends Paid -489 -719 -938 -271 -533
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2988 -4495 -6249 -1508 -2518
Issuance (Retirement) of Debt, Net -66 882 1276 -411 1564
Net Change in Cash -1440 -1425 -565 -905 178
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 10.6375 104476035 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6038 94323689 -4403257 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2097 60988664 -4549209 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 5.5429 54438979 -4577062 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9768 48879599 -3776389 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 2.3981 23553305 -324825 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9855 19500224 -1946777 2022-09-30 LOW
New England Asset Management, Inc. Investment Advisor 1.6776 16476783 -7676 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 1.4423 14165046 139712 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3432 13191846 -107574 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2283 12064009 3500792 2021-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0617 10427817 -105744 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8542 8389442 211445 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.811 7964935 -1147236 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8009 7865557 -3219112 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7304 7173184 -1271126 2022-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.6765 6643977 545040 2022-09-30 HIGH
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Investment Advisor 0.6666 6547166 4748358 2022-12-31 MED
Nuveen LLC Pension Fund 0.6402 6287585 339467 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.63 6187101 -364213 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

HP Company profile

Σχετικά με την HP

Η HP Inc. είναι παγκόσμιος πάροχος προσωπικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πρόσβασης, προϊόντων απεικόνισης και εκτύπωσης και συναφών τεχνολογιών, λύσεων και υπηρεσιών για μεμονωμένους καταναλωτές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πελατών στους τομείς της κυβέρνησης, της υγείας και της εκπαίδευσης. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τα Προσωπικά Συστήματα, τις Εκτυπώσεις και τις Εταιρικές Επενδύσεις. Ο τομέας Προσωπικά Συστήματα προσφέρει εμπορικούς και καταναλωτικούς επιτραπέζιους και φορητούς προσωπικούς υπολογιστές (PC), σταθμούς εργασίας, thin clients, εμπορικές συσκευές κινητικότητας, συστήματα λιανικής πώλησης (POS), οθόνες και περιφερειακά, λογισμικό, υποστήριξη και υπηρεσίες. Ο τομέας εκτυπώσεων παρέχει υλικό, προμήθειες, υπηρεσίες και λύσεις για καταναλωτικούς και εμπορικούς εκτυπωτές. Ο τομέας εκτύπωσης επικεντρώνεται επίσης σε λύσεις γραφικών και τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης στις εμπορικές και βιομηχανικές αγορές. Ο τομέας Εταιρικές Επενδύσεις περιλαμβάνει τα HP Labs και ορισμένα έργα επιχειρηματικής επώασης και επενδύσεων.

Industry: Computer Hardware (NEC)

1501 Page Mill Rd
PALO ALTO
CALIFORNIA 94304-1126
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,414.30 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου