Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Horizon Finance - HRZN CFD

  11.88
  0.25%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.85
  Άνοιγμα* 11.86
  Μεταβολή 1 έτους* 3.85%
  Εύρος ημέρας* 11.83 - 11.92
  Εύρος 52 εβδ. 10.10-13.73
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 297.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.49M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 422.96M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.33M
  Έσοδα 48.76M
  EPS -0.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) 10.4019
  Beta 1.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 11.85 0.01 0.08% 11.84 11.89 11.58
  Feb 29, 2024 11.87 -0.30 -2.47% 12.17 12.20 11.71
  Feb 28, 2024 12.16 -0.71 -5.52% 12.87 12.87 12.04
  Feb 27, 2024 13.05 0.01 0.08% 13.04 13.05 12.94
  Feb 26, 2024 12.96 -0.04 -0.31% 13.00 13.07 12.94
  Feb 23, 2024 12.95 -0.15 -1.15% 13.10 13.13 12.91
  Feb 22, 2024 13.11 -0.01 -0.08% 13.12 13.24 13.07
  Feb 21, 2024 13.15 0.13 1.00% 13.02 13.20 12.98
  Feb 20, 2024 13.05 0.03 0.23% 13.02 13.11 13.01
  Feb 16, 2024 13.13 0.02 0.15% 13.11 13.25 13.10
  Feb 15, 2024 13.26 0.09 0.68% 13.17 13.32 13.16
  Feb 14, 2024 13.33 0.11 0.83% 13.22 13.37 13.18
  Feb 13, 2024 13.15 -0.02 -0.15% 13.17 13.26 12.98
  Feb 12, 2024 13.26 0.21 1.61% 13.05 13.37 13.05
  Feb 9, 2024 13.16 0.11 0.84% 13.05 13.18 12.98
  Feb 8, 2024 13.06 0.04 0.31% 13.02 13.12 12.99
  Feb 7, 2024 13.05 -0.01 -0.08% 13.06 13.11 13.01
  Feb 6, 2024 13.11 -0.11 -0.83% 13.22 13.23 12.97
  Feb 5, 2024 13.24 -0.06 -0.45% 13.30 13.30 13.12
  Feb 2, 2024 13.34 0.18 1.37% 13.16 13.35 13.09

  Horizon Finance Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Horizon Technology Finance Corp Earnings Release
  Q1 2024 Horizon Technology Finance Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Horizon Technology Finance Corp Annual Shareholders Meeting
  Horizon Technology Finance Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 64.155 59.972 31.65 42.153 30.234
  Έσοδα 64.155 59.972 31.65 42.153 30.234
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40.83 29.883 23.874 21.448 16.201
  Ακαθάριστο Εισόδημα 23.325 30.089 7.776 20.705 14.033
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.289 31.789 25.064 22.416 17.19
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.459 1.511 1.19 0.968 0.989
  Λειτουργικά Έσοδα 21.866 28.183 6.586 19.737 13.044
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.866 28.183 6.586 19.737 13.044
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Καθαρά Κέρδη 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 24.7261 20.0274 17.5345 13.4782 11.5278
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.85541 1.3872 0.36294 1.44663 1.12858
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.22 1.2 1.4 1.2 1.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.85541 1.40664 0.36294 1.44663 1.12858
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.395
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 12.196 20.332 16.424 18.111 17.623
  Έσοδα 12.196 20.332 16.424 18.111 17.623
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.319 14.397 11.625 11.637 9.538
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.877 5.935 4.799 6.474 8.085
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.865 14.842 11.996 12.018 9.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.546 0.445 0.371 0.381 0.362
  Λειτουργικά Έσοδα 0.331 5.49 4.428 6.093 7.723
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.331 5.49 4.428 6.093 7.723
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Καθαρά Κέρδη 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.152 5.306 4.019 5.993 7.617
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.7473 28.2271 26.9182 25.7381 24.3018
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00511 0.18798 0.1493 0.23285 0.31343
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.33 0.33 0.32 0.3 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00511 0.18798 0.1493 0.23285 0.31343
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.678 45.922 46.701 16.252 12.591
  Μετρητά 20.612 38.054 19.502 6.465 12.591
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.573 6.154 4.946 5.53 3.966
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 766.826 513.96 407.157 344.001 266.749
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 722.814 459.434 353.602 320.684 248.441
  Other Assets, Total 2.761 2.45 1.908 1.535 1.751
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.684 1.926 1.417 1.095 0.765
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.616 9.086 7.324 6.801 4.874
  Σύνολο Οφειλών 448.378 268.625 194.56 159.946 132.492
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 420.867 245.38 176.103 143.932 126.853
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 420.867 245.38 176.103 143.932 126.853
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 318.448 245.335 212.597 184.055 134.257
  Κοινή Μετοχή 0.029 0.022 0.019 0.016 0.012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 385.921 301.359 271.287 226.66 179.616
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -67.502 -56.046 -58.709 -42.621 -45.371
  Unrealized Gain (Loss)
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 766.826 513.96 407.157 344.001 266.749
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 27.7534 21.2175 19.2864 15.5633 11.5351
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.066 7.868 27.199 9.787
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 13.211 12.233 9.716 8.118
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47.273 50.26 43.542 27.678 31.571
  Μετρητά 34.816 24.395 19.844 20.612 23.839
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12.457 25.865 23.698 7.066 7.732
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.135 14.893 13.843 13.573 10.975
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 797.244 787.408 778.238 766.826 681.389
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 731.891 715.391 715.312 722.814 636.241
  Other Assets, Total 3.945 3.96 2.554 2.761 2.602
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.098 2.2 3.508 2.684 2.119
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 66.281 42.934 13.211 6.412
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12.071 11.773 13.402 11.616 12.572
  Σύνολο Οφειλών 450.669 431.989 456.555 448.378 373.702
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 369.219 375.082 439.645 420.867 352.599
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 369.219 375.082 439.645 420.867 352.599
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 346.575 355.419 321.683 318.448 307.687
  Κοινή Μετοχή 0.035 0.034 0.03 0.029 0.027
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 451.722 437.561 393.312 385.921 369.334
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -105.182 -82.176 -71.659 -67.502 -61.674
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 797.244 787.408 778.238 766.826 681.389
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 33.307 32.0963 28.3774 27.7534 26.3938
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.904 2.987
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 21.151 27.782 6.364 19.498 13.01
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -246.277 -75.992 -25.282 -51.406 -12.058
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 16.64 1.529 14.262 -1.723 -12.312
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17.028 10.706 8.593 7.671 5.671
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -284.068 -105.303 -45.908 -69.181 -12.756
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 229.462 75.515 55.655 56.2 18.055
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.364 -2.645 -0.89 -75.308 31.723
  Total Cash Dividends Paid -29.847 -24.551 -21.316 -15.593 -13.668
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 84.603 30.086 44.611 47.101 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 179.07 72.625 33.25 100 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.815 -0.477 30.373 4.794 5.997
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 5.306 21.151 17.132 11.139 3.522
  Cash From Operating Activities 12.73 -246.277 -160.855 -110.737 -55.361
  Non-Cash Items 6.979 16.64 9.457 3.877 2.543
  Cash Interest Paid 6.623 17.028 11.543 6.535 3.044
  Changes in Working Capital 0.445 -284.068 -187.444 -125.753 -61.426
  Cash From Financing Activities 3.333 229.462 146.762 141.351 24.058
  Financing Cash Flow Items -0.019 -4.364 -2.47 -2.17 -0.55
  Total Cash Dividends Paid -9.039 -29.847 -20.752 -13.306 -6.227
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.174 84.603 67.525 48.529 38.187
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 5.217 179.07 102.459 108.298 -7.352
  Net Change in Cash 16.063 -16.815 -14.093 30.614 -31.303
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Green Alpha Advisors, LLC Investment Advisor 0.7952 255273 5157 2023-09-30 LOW
  Advisors Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.6675 214308 -72926 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6209 199342 153279 2023-06-30 LOW
  Pomeroy (Robert D Jr) Individual Investor 0.5878 188706 18493 2023-04-03 LOW
  Michaud (Gerald A) Individual Investor 0.4519 145070 708 2023-04-03 LOW
  Eqis Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.4234 135925 -10226 2023-06-30 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.4037 129612 -5176 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3489 112012 23833 2023-09-30 LOW
  LPL Financial LLC Investment Advisor 0.157 50408 14281 2023-06-30 LOW
  Savage (Joseph J) Individual Investor 0.1557 50000 0 2023-04-03 LOW
  The ETF Store, Inc. Investment Advisor 0.1339 42988 3114 2023-09-30 LOW
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.1171 37581 7403 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.1099 35289 1182 2023-06-30 LOW
  RBC Capital Markets Wealth Management Research Firm 0.1097 35206 2133 2023-06-30 LOW
  Robotti & Company Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1012 32500 32500 2023-06-30 LOW
  Pathstone Investment Advisor 0.1012 32474 379 2023-06-30 LOW
  Commonwealth Financial Network Investment Advisor 0.0966 31006 -1363 2023-09-30 LOW
  GWL Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.077 24724 1039 2023-06-30 LOW
  Virtus Etf Advisers LLC Investment Advisor 0.0762 24468 -8233 2023-06-30 HIGH
  Envestnet Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.0702 22543 1329 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Horizon Finance Company profile

  Σχετικά με την Horizon Finance

  Η Horizon Technology Finance Corporation είναι μια εξειδικευμένη χρηματοδοτική εταιρεία που δανείζει και επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται σε αναπτυξιακό στάδιο στους τομείς της τεχνολογίας, των βιοεπιστημών, των πληροφοριών και των υπηρεσιών υγείας. Επενδυτικός στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου με τη δημιουργία τρέχοντος εισοδήματος από τις επενδύσεις χρέους που πραγματοποιεί και την αύξηση κεφαλαίου από τα δικαιώματα προαίρεσης που λαμβάνει κατά την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων χρέους. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στη διενέργεια εξασφαλισμένων επενδύσεων χρέους σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων και σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στους κλάδους-στόχους της. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χρέους της Εταιρείας αποτελείται από περίπου 37 επενδύσεις χρέους. Εκτός από τις δανειακές επενδύσεις της, η Εταιρεία κατέχει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, κυρίως προνομιούχων μετοχών, σε περίπου 60 εταιρείες χαρτοφυλακίου. Η Horizon Technology Finance Management LLC παρέχει επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.

  Industry: Closed End Funds

  312 Farmington Ave
  FARMINGTON
  CONNECTICUT 06032-1913
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου