Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hong Leong Asia - H22sg CFD

  0.602
  0.82%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.011
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.607
  Άνοιγμα* 0.602
  Μεταβολή 1 έτους* -12.24%
  Εύρος ημέρας* 0.597 - 0.607
  Εύρος 52 εβδ. 0.59-0.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 25.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 615.57K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 456.27M
  Αναλογία P/E 10.56
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 747.98M
  Έσοδα 3.86B
  EPS 0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.27869
  Beta 1.43
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.607 0.602
  Feb 23, 2024 0.607 0.005 0.83% 0.602 0.607 0.602
  Feb 22, 2024 0.607 0.005 0.83% 0.602 0.607 0.602
  Feb 21, 2024 0.602 -0.005 -0.82% 0.607 0.607 0.602
  Feb 20, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.602 0.597
  Feb 19, 2024 0.602 -0.010 -1.63% 0.612 0.612 0.602
  Feb 16, 2024 0.612 0.005 0.82% 0.607 0.617 0.602
  Feb 15, 2024 0.607 0.000 0.00% 0.607 0.607 0.602
  Feb 14, 2024 0.607 0.005 0.83% 0.602 0.607 0.602
  Feb 13, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.602 0.602
  Feb 9, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.602 0.602
  Feb 8, 2024 0.602 -0.005 -0.82% 0.607 0.612 0.602
  Feb 7, 2024 0.612 0.015 2.51% 0.597 0.612 0.597
  Feb 6, 2024 0.597 0.000 0.00% 0.597 0.607 0.597
  Feb 5, 2024 0.597 -0.005 -0.83% 0.602 0.607 0.597
  Feb 2, 2024 0.602 -0.005 -0.82% 0.607 0.607 0.602
  Feb 1, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.602 0.602
  Jan 31, 2024 0.602 0.000 0.00% 0.602 0.602 0.602
  Jan 30, 2024 0.597 0.000 0.00% 0.597 0.617 0.597
  Jan 29, 2024 0.597 0.000 0.00% 0.597 0.602 0.597

  Hong Leong Asia Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2023 Hong Leong Asia Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Hong Leong Asia Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Hong Leong Asia Ltd Annual Shareholders Meeting
  Hong Leong Asia Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3881.14 4932.59 4496.21 4104.09 3785.64
  Έσοδα 3881.14 4932.59 4496.21 4104.09 3785.64
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3199.55 4203.15 2755.76 2608.19 3085.03
  Ακαθάριστο Εισόδημα 681.594 729.439 1740.45 1495.9 700.61
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3760.99 4783.74 4289.38 3926.5 3590.33
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 441.803 465.047 432.247 468.291 421.413
  Έρευνα & Ανάπτυξη 170.619 176.871 125.029 98.589 92.734
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 29.728 28.904 36.457 37.875 35.906
  Other Operating Expenses, Total -80.705 -90.232 -81.108 -68.607 -44.756
  Λειτουργικά Έσοδα 120.149 148.849 206.822 177.593 195.313
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.503 -16.354 -11.752 4.966 3.462
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 123.652 132.495 195.07 182.559 198.775
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 102.917 118.743 152.993 145.77 159.826
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -48.161 -59.083 -107.731 -111.327 -135.067
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 54.756 59.66 45.262 34.443 24.759
  Καθαρά Κέρδη 54.538 60.121 46.745 34.443 -6.017
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 54.756 59.66 45.262 34.443 24.759
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 54.538 60.121 46.745 34.443 -6.017
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 54.538 60.121 46.745 34.443 -6.017
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 742.01 747.774 747.92 747.137 439.197
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07379 0.07978 0.06052 0.0461 0.05637
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.02 0.01 0.01
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03597 0.03575 1.13351 0.88143 0.07195
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.218 0.461 1.483 0 -30.776
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1021 782.157
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2075.08 1784.56 2096.58 2093.85 2838.74
  Έσοδα 2075.08 1784.56 2096.58 2093.85 2838.74
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1702.18 1463.05 1736.49 1752.69 2450.46
  Ακαθάριστο Εισόδημα 372.904 321.51 360.084 341.158 388.281
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1998.07 1744.77 2016.22 2053.26 2730.48
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 226.614 230.417 211.386 227.836 237.211
  Έρευνα & Ανάπτυξη 77.853 84.743 85.876 111.838 65.033
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 20.613 15.789 15.378 13.055 17.036
  Other Operating Expenses, Total -29.189 -49.233 -32.911 -52.155 -39.264
  Λειτουργικά Έσοδα 77.013 39.794 80.355 40.584 108.265
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 14.478 2.914 0.589 -19.532 3.178
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 91.491 42.708 80.944 21.052 111.443
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 64.254 38.766 64.151 28.405 90.338
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -33.371 -26.666 -21.495 -9.125 -49.958
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30.883 12.1 42.656 19.28 40.38
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.089 -0.141 -0.077 0.104 0.357
  Καθαρά Κέρδη 30.794 11.959 42.579 19.384 40.737
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30.883 12.1 42.656 19.28 40.38
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30.794 11.959 42.579 19.384 40.737
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30.794 11.959 42.579 19.384 40.737
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 748.014 735.707 748.313 748.079 747.468
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04129 0.01645 0.057 0.02577 0.05402
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.02 0 0.02 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04124 -0.02257 0.05478 0.02514 0.05132
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3657.28 4126.44 4204.01 3636.91 3564.43
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1013.61 1219.15 1347.42 1320.77 1299.35
  Μετρητά 747.549 979.981 1146.28 1073.2 1068.83
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 266.065 239.169 201.142 247.565 230.521
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1588.39 1692.43 1843 1699.94 1654.81
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1402.73 1555.19 1761.9 1617.5 1564.98
  Συνολικό Απόθεμα 1047.35 1203.68 982.944 607.971 588.639
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.288 3.435 4.006 5.125 4.586
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.636 7.734 26.647 3.106 17.04
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5316.06 5951.7 5856.9 5115.21 4817.44
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1014.28 1152.5 1108.16 1079.72 893.959
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1960.67 2101.39 1929.65 1831.05 1616.89
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -946.398 -948.888 -821.497 -751.332 -722.926
  Υπεραξία, Καθαρό 0.902 0.902 0.902 1.279 1.333
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 322.639 331.949 263.898 144.33 42.609
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 182.196 197.034 141.514 129.123 109.147
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 4.56 3.665 2.433 5.811 4.897
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 134.204 139.213 135.985 118.034 201.066
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2551.37 3054.51 2917.56 2530.22 2134.69
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1383.96 1622.01 1572.21 1252.66 1030.52
  Δεδουλευμένα Έξοδα 222.38 317.791 344.374 307.461 258.173
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 683.788 737.032 504.453 658.819 544.657
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 261.249 377.684 496.522 311.285 301.341
  Σύνολο Οφειλών 4413.51 4994.79 4976.93 4350.38 4070.59
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 231.407 206.26 333.934 125.492 230.308
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 203.075 176.373 327.915 113.789 229.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 28.332 29.887 6.019 11.703 0.408
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22.617 19.903 29.107 35.068 34.741
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1456.06 1572.1 1538.36 1488.34 1512.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 152.049 142.017 157.961 171.26 158.747
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 902.552 956.905 879.973 764.824 746.852
  Κοινή Μετοχή 467.977 467.938 467.89 467.89 467.89
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 478.59 441.571 388.911 329.368 303.164
  Unrealized Gain (Loss) 7.797 19.291 28.225 8.378 2.192
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -51.812 28.105 -5.053 -40.812 -26.394
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5316.06 5951.7 5856.9 5115.21 4817.44
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 747.979 747.906 747.817 747.817 747.817
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4049.69 3657.28 3734.11 4126.44 4515.11
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1143.79 1013.61 1165.73 1219.15 1231.28
  Μετρητά 1143.79 1013.61 1165.71 1219.02 1230.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.024 0.129 0.582
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1908.39 1609.81 1636.08 1712.46 2423.22
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1908.39 1609.81 1636.08 1712.46 2423.22
  Συνολικό Απόθεμα 995.924 1032.12 930.345 1190.35 858.362
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.586 1.736 1.951 4.475 2.242
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5651.66 5316.06 5487.46 5951.7 6241.74
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 942.303 1014.28 1107.77 1152.5 1127.04
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 315.715 323.541 333.207 332.851 295.362
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 187.513 182.196 183.788 197.034 156.402
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 52.767 4.56 3.783 3.665 2.946
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 102.77 134.204 124.796 139.213 144.878
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2665.68 2551.37 2761.76 3054.51 3343.11
  Payable/Accrued 1999.07 1678.95 1769.66 2124.1 2537.92
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 556.987 683.788 844.262 737.032 637.279
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 109.627 188.631 147.848 193.386 167.914
  Σύνολο Οφειλών 4760.36 4413.51 4528.8 4994.79 5313.69
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 478.464 231.407 38.452 206.26 256.021
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 453.394 203.075 9.762 176.373 241.11
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 25.07 28.332 28.69 29.887 14.911
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 19.139 22.617 16.633 19.903 19.461
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1444.57 1456.06 1547.23 1572.1 1535.58
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 152.507 152.049 164.722 142.017 159.513
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 891.294 902.552 958.655 956.905 928.048
  Κοινή Μετοχή 467.977 467.977 467.938 467.938 467.938
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 494.353 478.59 469.305 441.571 422.177
  Unrealized Gain (Loss) 10.032 7.797 12.252 19.291 25.81
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -81.068 -51.812 9.16 28.105 12.123
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5651.66 5316.06 5487.46 5951.7 6241.74
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 747.978 747.979 747.906 747.906 747.906
  Υπεραξία, Καθαρό 0.902
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 123.652 132.495 195.07 182.559 198.775
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 37.649 130.666 306.072 441.355 85.478
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 153.191 145.498 122.477 115.238 112.106
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 66.189 56.797 87.23 97.865 30.552
  Cash Taxes Paid 9.875 37.209 48.586 45.933 40.271
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 32.296 30.606 38.001 40.051 39.179
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -305.383 -204.124 -98.705 45.693 -255.955
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -69.363 -238.572 -168.711 -272.772 -107.302
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -149.98 -200.672 -242.415 -266.275 -137.736
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 80.617 -37.9 73.704 -6.497 30.434
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -63.561 -85.299 -126.469 -156.72 18.175
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -54.802 -124.75 -145.458 -140.649 -155.352
  Total Cash Dividends Paid -14.958 -7.478 -7.478 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6.16 46.881 26.467 -16.071 -27.533
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -91.801 48.098 59.323 -31.732 -34.35
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -187.076 -145.107 70.215 -19.869 -37.999
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.039 0.048 0 201.06
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 123.652 80.944 132.495 111.443 195.07
  Cash From Operating Activities 37.649 109.323 130.666 -37.957 306.072
  Cash From Operating Activities 153.191 77.668 145.498 69.916 122.477
  Non-Cash Items 66.189 23.697 56.797 32.355 87.23
  Cash Taxes Paid 9.875 13.475 37.209 38.1 48.586
  Cash Interest Paid 32.296 15.756 30.606 17.247 38.001
  Changes in Working Capital -305.383 -72.986 -204.124 -251.671 -98.705
  Cash From Investing Activities -69.363 -27.598 -238.572 -80.651 -168.711
  Capital Expenditures -149.98 -72.745 -200.672 -88.764 -242.415
  Other Investing Cash Flow Items, Total 80.617 45.147 -37.9 8.113 73.704
  Cash From Financing Activities -63.561 -106.746 -85.299 -33.758 -126.469
  Financing Cash Flow Items -54.802 -37.482 -124.75 -53.828 -145.458
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.039 0 0.048 0.048
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 6.16 -54.306 46.881 27.5 26.467
  Foreign Exchange Effects -91.801 -21.885 48.098 26.02 59.323
  Net Change in Cash -187.076 -46.906 -145.107 -126.346 70.215
  Total Cash Dividends Paid -14.958 -14.958 -7.478 -7.478 -7.478
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Kwek Holdings Pte. Ltd. Corporation 75.2516 562865657 0 2023-03-01 LOW
  Taiheiyo Singapore Private Ltd. Corporation 1.2139 9079659 0 2023-03-01 LOW
  Kwek (Leng Peck) Individual Investor 1.186 8870700 0 2023-01-21 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1133 8327000 0 2023-09-30 LOW
  Morph Investments Ltd. Corporation 0.5588 4180000 0 2023-03-01 LOW
  Lim (Thiam Yew Paul) Individual Investor 0.3782 2829000 344000 2023-03-01 LOW
  Ang (Jwee Herng) Individual Investor 0.2139 1600000 0 2023-03-01
  Soon Lee Heng Trading & Transportation Pte. Ltd. Corporation 0.1837 1373900 0 2023-03-01 LOW
  iFAST Financial Pte. Ltd. Corporation 0.1481 1107800 1107800 2023-03-01 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.0504 377000 0 2023-08-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0481 359500 0 2023-09-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.0293 219500 0 2023-09-30 MED
  Kwek (Pei Xuan) Individual Investor 0.0267 200000 200000 2023-05-31
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0262 195817 0 2022-10-31 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0229 171600 0 2023-08-31 LOW
  Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0229 171600 171600 2023-03-31 LOW
  Ho (Kiam Kong Stephen) Individual Investor 0.0138 103500 0 2023-01-21 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.0122 90964 90964 2022-09-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0019 13900 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hong Leong Asia Company profile

  Σχετικά με την Hong Leong Asia

  Η Hong Leong Asia Ltd είναι ο εμπορικός και βιομηχανικός βραχίονας του ομίλου Hong Leong με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διανομή κινητήρων ντίζελ και συναφών προϊόντων, οικοδομικών υλικών και προϊόντων άκαμπτης συσκευασίας. Δραστηριοποιείται μέσω τομέων όπως οι κινητήρες ντίζελ, τα οικοδομικά υλικά και οι άκαμπτες συσκευασίες. Ο τομέας των κινητήρων ντίζελ περιλαμβάνει κινητήρες ντίζελ και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ο τομέας οικοδομικών υλικών περιλαμβάνει τσιμέντο, προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα λατομείου. Ο τομέας της άκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνει πλαστικά προϊόντα συσκευασίας και εξαρτήματα δοχείων. Οι λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη φιλοξενία και την ανάπτυξη ακινήτων.

  Industry: Engine & Powertrain Systems

  16 Raffles Quay
  #26-00 Hong Leong Building
  048581
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου