Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - 0388 CFD

  233.0
  2.18%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 2.4
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.93)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 238.2
  Άνοιγμα* 236
  Μεταβολή 1 έτους* -29.8%
  Εύρος ημέρας* 232 - 236
  Εύρος 52 εβδ. 228.60-378.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.35M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 92.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 294.14B
  Αναλογία P/E 24.00
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.27B
  Έσοδα 15.90B
  EPS 9.67
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.53017
  Beta 1.26
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 24, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 233.0 -2.4 -1.02% 235.4 236.4 232.6
  Mar 4, 2024 238.2 -0.8 -0.33% 239.0 240.2 236.4
  Mar 1, 2024 239.2 0.0 0.00% 239.2 241.0 235.2
  Feb 29, 2024 242.0 -0.4 -0.17% 242.4 246.0 241.4
  Feb 28, 2024 243.4 -5.4 -2.17% 248.8 251.4 241.8
  Feb 27, 2024 248.8 -0.4 -0.16% 249.2 249.6 242.0
  Feb 26, 2024 250.0 0.0 0.00% 250.0 253.6 248.2
  Feb 23, 2024 252.2 -0.4 -0.16% 252.6 255.2 251.6
  Feb 22, 2024 252.2 4.6 1.86% 247.6 253.0 247.6
  Feb 21, 2024 248.4 6.4 2.64% 242.0 253.4 241.4
  Feb 20, 2024 242.6 -2.8 -1.14% 245.4 246.8 240.0
  Feb 19, 2024 244.8 -5.0 -2.00% 249.8 250.4 243.2
  Feb 16, 2024 250.6 1.6 0.64% 249.0 252.0 245.8
  Feb 15, 2024 246.0 3.6 1.49% 242.4 248.0 242.2
  Feb 14, 2024 242.2 3.0 1.25% 239.2 243.2 235.6
  Feb 9, 2024 241.0 2.8 1.18% 238.2 242.6 237.8
  Feb 8, 2024 240.8 -1.0 -0.41% 241.8 245.8 238.8
  Feb 7, 2024 242.2 -2.8 -1.14% 245.0 250.4 240.0
  Feb 6, 2024 242.2 13.2 5.76% 229.0 244.6 229.0
  Feb 5, 2024 229.4 1.0 0.44% 228.4 231.8 225.8

  Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Q1 2024 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Earnings Release
  Q1 2024 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:30

  Χώρα

  HK

  Γεγονός

  Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Annual Shareholders Meeting
  Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 16934 19471 16835 13565 14252
  Έσοδα 16934 19471 16835 13565 14252
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5208 4556 3391 2469 3257
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4584 4053 3953 3597 3669
  Depreciation / Amortization 1459 1354 1197 1044 762
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1356 -1304 -2228 -2729 -1584
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 123
  Other Operating Expenses, Total 521 453 469 434 410
  Λειτουργικά Έσοδα 11726 14915 13444 11096 10995
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16 -20 -59 -93 -15
  Άλλο, Καθαρό -51 -54 -53 -52 -97
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11659 14841 13332 10951 10883
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10095 12498 11487 9390 9291
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -17 37 18 1 21
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10078 12535 11505 9391 9312
  Καθαρά Κέρδη 10078 12535 11505 9391 9312
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10078 12535 11505 9391 9312
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10078 12535 11505 9391 9312
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10078 12535 11505 9391 9312
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1267.72 1267.57 1265.8 1256.7 1244.82
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.94968 9.88899 9.08909 7.47274 7.48061
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 7.14 8.87 8.17 6.71 6.71
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.94968 9.88899 9.08909 7.55666 7.48061
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 3837 3843 4015 4208 3938
  Έσοδα 3837 3843 4015 4208 3938
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 493 547 171 788 1309
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1205 1161 1183 1223 1146
  Depreciation / Amortization 362 354 365 387 355
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1211 -1141 -1535 -933 -334
  Other Operating Expenses, Total 137 173 158 111 142
  Λειτουργικά Έσοδα 3344 3296 3844 3420 2629
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8 -16 -15 -18 -18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3336 3280 3829 3402 2611
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2983 2932 3436 2998 2268
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -30 -28 -28 -19 -5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2953 2904 3408 2979 2263
  Καθαρά Κέρδη 2953 2904 3408 2979 2263
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2953 2904 3408 2979 2263
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2953 2904 3408 2979 2263
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2953 2904 3408 2979 2263
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1267.38 1264.04 1266.91 1267.86 1264.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.33 2.2974 2.69 2.34963 1.79
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 4.5 0 3.69 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.33 2.2974 2.69 2.34963 1.79
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 382478 375069 375693 255195 235783
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106682 173370 181054 111855 107426
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15258 12398 10442 10603 11180
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 91424 160972 170612 101252 96246
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25371 32736 47085 25791 18341
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 25354 32717 47059 25791 18341
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 250425 168963 147554 117549 110016
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 406051 399304 399106 279051 255948
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3244 3501 3850 3955 1625
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6124 6152 6341 6352 4428
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2880 -2651 -2491 -2397 -2803
  Υπεραξία, Καθαρό 13367 13361 13286 13344 13298
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5601 5611 5451 5034 4721
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1287 1716 779 1485 461
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 21 21 21 21 21
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 53 25 26 17 39
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 352948 345964 346334 230937 213581
  Payable/Accrued 19054 28335 42974 22447 18316
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 727 639 644 610 1005
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 333167 316990 302716 207880 194260
  Σύνολο Οφειλών 356323 349678 350188 234878 215219
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1509 1846 2137 2314 161
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 61 86 83 80 161
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1072 1132 930 792 743
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 371 284 318 328 174
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 423 452 469 507 560
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49728 49626 48918 44173 40729
  Κοινή Μετοχή 31918 31896 31891 30449 27750
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 19579 19102 18074 15041 14120
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -851 -471 -562 -547 -459
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 406051 399304 399106 279051 255948
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1267.84 1267.84 1267.84 1261.2 1250.63
  ESOP Debt Guarantee -918 -901 -485 -770 -682
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1448 1760 2054 2234
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 317671 332706 355908 382478 387125
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 232977 242203 265072 106682 363979
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 94066 93625 91391 91424 188576
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 30421 21430 21921 25371 23146
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 30384 21388 21907 25354 23146
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 54273 69073 68915 250425
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 342482 357492 379496 406051 410799
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2891 3002 3138 3244 3259
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19163 19084 19079 18968 19015
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2675 2643 1317 1287 1291
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 21 21 21 21 21
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 61 36 33 53 88
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 290324 302526 327381 352948 360426
  Payable/Accrued 30257 19885 18266 19054 18283
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 680 692 714 727 643
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 259387 281949 308401 333167 341500
  Σύνολο Οφειλών 293598 305842 330767 356323 363798
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1367 1426 1478 1509 1591
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 64 63 62 61 89
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1303 1363 1416 1448 1502
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1028 1037 1070 1072 1073
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 454 423 401 371 272
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 425 430 437 423 436
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 48884 51650 48729 49728 47001
  Κοινή Μετοχή 31918 31918 31918 31918 31896
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 18685 21339 18391 19579 16754
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -854 -748 -666 -851 -791
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 342482 357492 379496 406051 410799
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1267.84 1267.84 1267.84 1267.84 1267.84
  Μετρητά & Ισοδύναμα 138911 148578 173681 15258 175403
  ESOP Debt Guarantee -865 -859 -914 -918 -858
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 11659 14841 13332 10951 10883
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14956 12340 14769 10062 9480
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1459 1354 1197 1044 762
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -979 -889 -1843 -2334 -1261
  Cash Taxes Paid 574 2150 2320 431 1323
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2405 198 525 1429 1175
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2817 -2966 2083 401 -904
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1700 2276 -7482 -3485 -5327
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1284 -1070 -1351 -1091 -860
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -416 3346 -6131 -2394 -4467
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -10373 -12669 -7474 -7154 -6519
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -49 -151 -176 -181 -11
  Total Cash Dividends Paid -9665 -11527 -6983 -5785 -5427
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -350 -681 -31 -285 -300
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2860 1956 -161 -577 -2366
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -309 -310 -284 -903 -781
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -23 9 26
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 11659 5646
  Cash From Operating Activities 14956 6868
  Cash From Operating Activities 1459 717
  Non-Cash Items -979 154
  Cash Taxes Paid 574 449
  Cash Interest Paid 2405 281
  Changes in Working Capital 2817 351
  Cash From Investing Activities -1700 -2141
  Capital Expenditures -1284 -616
  Other Investing Cash Flow Items, Total -416 -1525
  Cash From Financing Activities -10373 -5578
  Financing Cash Flow Items -49 -71
  Total Cash Dividends Paid -9665 -5313
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -350 -42
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -309 -152
  Foreign Exchange Effects -23 -12
  Net Change in Cash 2860 -863
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Hong Kong Special Administrative Region Government Corporation 5.903 74840961 0 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8817 36535426 -10500 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8612 23596813 -24800 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8345 23258185 1496747 2022-12-31 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 1.3679 17342600 -8074559 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.113 14111451 -44044 2023-09-11 LOW
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0658 13513002 429893 2023-09-30 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7797 9885679 48732 2023-09-30 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7309 9266283 -356579 2023-09-11 MED
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6766 8578241 -369100 2022-06-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.6241 7912064 100700 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5823 7383108 2800 2023-09-30 LOW
  CPP Investment Board Pension Fund 0.5188 6577000 6577000 2023-03-31 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4814 6103611 -1376396 2023-08-31 HIGH
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4674 5926449 -214769 2023-09-30 LOW
  RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 0.4368 5538110 187492 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4343 5506100 655100 2023-07-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3961 5021318 5800 2023-09-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3602 4567246 -6708 2023-09-30 LOW
  Veritas Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3527 4471220 -390000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  HKEx Company profile

  Σχετικά με την Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  Η Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ασχολείται κυρίως με τη λειτουργία χρηματιστηρίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε επιχειρηματικών τομέων. Ο τομέας μετρητών περιλαμβάνει διάφορα μετοχικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις πλατφόρμες Cash Market, το Χρηματιστήριο της Σαγκάης και το Χρηματιστήριο της Σένζεν. Ο τομέας μετοχών και χρηματοοικονομικών παραγώγων περιλαμβάνει παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Hong Kong Futures Exchange Limited (HKFE) και στο Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Ο τομέας Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME). Ο τομέας εκκαθάρισης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαφόρων οίκων εκκαθάρισης, όπως η Hong Kong Securities Clearing Company Limited, η SEHK Options Clearing House Limited, η HKFE Clearing Corporation Limited, η over the counter (OTC) Clearing Hong Kong Limited και η LME Clear Limited. Ο τομέας Πλατφόρμα και Υποδομή παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην πλατφόρμα και την υποδομή της Εταιρείας.

  Industry: Financial & Commodity Market Operators & Service Providers (NEC)

  中環康樂廣場8號交易廣場1期23樓
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου