Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hong Fok - H30sg CFD

  0.8274
  0.59%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0102
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.8323
  Άνοιγμα* 0.8323
  Μεταβολή 1 έτους* -11.17%
  Εύρος ημέρας* 0.8273 - 0.8323
  Εύρος 52 εβδ. 0.81-1.09
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 223.86K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.38M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 766.14M
  Αναλογία P/E 2.60
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 641.71M
  Έσοδα 149.13M
  EPS 0.34
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.13636
  Beta 0.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 0.8274 -0.0049 -0.59% 0.8323 0.8323 0.8273
  Feb 26, 2024 0.8323 -0.0100 -1.19% 0.8423 0.8473 0.8323
  Feb 23, 2024 0.8473 -0.0050 -0.59% 0.8523 0.8523 0.8373
  Feb 22, 2024 0.8672 0.0000 0.00% 0.8672 0.8822 0.8523
  Feb 21, 2024 0.8523 -0.0100 -1.16% 0.8623 0.8623 0.8523
  Feb 20, 2024 0.8622 0.0099 1.16% 0.8523 0.8622 0.8523
  Feb 19, 2024 0.8573 0.0050 0.59% 0.8523 0.8622 0.8523
  Feb 16, 2024 0.8573 0.0100 1.18% 0.8473 0.8573 0.8473
  Feb 15, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8523 0.8423
  Feb 14, 2024 0.8523 0.0050 0.59% 0.8473 0.8523 0.8423
  Feb 13, 2024 0.8622 0.0199 2.36% 0.8423 0.8623 0.8423
  Feb 9, 2024 0.8473 0.0100 1.19% 0.8373 0.8523 0.8323
  Feb 8, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8473 0.8373
  Feb 7, 2024 0.8473 0.0050 0.59% 0.8423 0.8473 0.8323
  Feb 6, 2024 0.8373 0.0050 0.60% 0.8323 0.8423 0.8323
  Feb 5, 2024 0.8373 0.0050 0.60% 0.8323 0.8423 0.8323
  Feb 2, 2024 0.8523 0.0050 0.59% 0.8473 0.8523 0.8473
  Feb 1, 2024 0.8473 -0.0050 -0.59% 0.8523 0.8523 0.8373
  Jan 31, 2024 0.8622 0.0000 0.00% 0.8622 0.8672 0.8573
  Jan 30, 2024 0.8672 -0.0050 -0.57% 0.8722 0.8722 0.8672

  Hong Fok Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:35

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2023 Hong Fok Corporation Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Hong Fok Corporation Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  02:30

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Hong Fok Corporation Ltd Annual Shareholders Meeting
  Hong Fok Corporation Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 153.919 90.501 80.399 113.245 131.127
  Έσοδα 153.919 90.501 80.399 113.245 131.127
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 40.566 17.823 8.258 20.762 33.535
  Ακαθάριστο Εισόδημα 113.353 72.678 72.141 92.483 97.592
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -110.72 21.652 80.409 -36.019 -169.292
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.222 33.647 36.945 42.226 41.984
  Depreciation / Amortization 1.414 1.668 1.96 1.846 0.757
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -197.267 -35.692 30.594 -103.19 -253.12
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.01 0 3.638 0
  Other Operating Expenses, Total 6.355 4.206 -0.986 2.337 7.552
  Λειτουργικά Έσοδα 264.639 68.849 -0.01 149.264 300.419
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20.688 -13.786 -16.484 -24.203 -26.813
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 239.291 49.181 -22.116 119.782 273.606
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 233.926 44.665 -26.296 114.786 268.955
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -13.827 -5.757 17.6 -2.272 -80.034
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 220.099 38.908 -8.696 112.514 188.921
  Καθαρά Κέρδη 220.099 38.908 -8.696 112.514 188.921
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 220.099 38.908 -8.696 112.514 188.921
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 220.099 38.908 -8.696 112.514 188.921
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 220.099 38.908 -8.696 112.514 188.921
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 652.855 667.085 672.654 685.142 693.023
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33713 0.05833 -0.01293 0.16422 0.2726
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33712 0.05833 -0.00941 0.16412 0.27252
  Άλλο, Καθαρό -4.66 -5.882 -5.622 -5.279
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 50.812 98.313 55.606 47.743 42.758
  Έσοδα 50.812 98.313 55.606 47.743 42.758
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.566 26.986 13.58 10.736 7.087
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.246 71.327 42.026 37.007 35.671
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25.007 -145.538 34.818 -4.874 26.526
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.433 20.711 17.511 16.135 17.512
  Depreciation / Amortization 0.623 0.7 0.714 0.707 0.961
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.009 -196.642 -0.625 -35.155 -0.537
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.063 -0.001 -0.009 0.01 -0.01
  Other Operating Expenses, Total 1.457 2.708 3.647 2.693 1.513
  Λειτουργικά Έσοδα 25.805 243.851 20.788 52.617 16.232
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.736 -15.6 -9.748 -9.138 -10.53
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.069 228.251 11.04 43.479 5.702
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.324 225.755 8.171 41.066 3.599
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.519 -14.749 0.922 -7.208 1.451
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.843 211.006 9.093 33.858 5.05
  Καθαρά Κέρδη 6.843 211.006 9.093 33.858 5.05
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.843 211.006 9.093 33.858 5.05
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.843 211.006 9.093 33.858 5.05
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.843 211.006 9.093 33.858 5.05
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 641.771 644.727 660.983 667.085 667.085
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01066 0.32728 0.01376 0.05076 0.00757
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.01 0 0.01 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01059 0.32728 0.01375 0.05077 0.00756
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 177.294 258.262 257.27 259.527 274.023
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.706 95.979 67.743 74.033 68.202
  Μετρητά 5.838 43.359 5.782 17.948 9.183
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 45.868 52.62 61.961 56.085 59.019
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.718 2.74 4.375 2.794 2.791
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.624 0.873 1.881 1.085 0.937
  Συνολικό Απόθεμα 122.306 158.099 173.401 181 198.941
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.339 1.133 1.147 1.156 1.275
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.225 0.311 10.604 0.544 2.814
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3576.04 3467.01 3421.6 3469.67 3379.95
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.226 3.725 3.766 5.457 2.879
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 10.308 11.93 11.657 12.518 9.395
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8.082 -8.205 -7.891 -7.061 -6.516
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.217
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3391.54 3200.36 3156.54 3193.54 3092.45
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.979 4.667 4.028 11.138 10.382
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 49.4 172.239 68.801 61.021 185.327
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.908 3.295 5.732 6.517 7.428
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.601 12.057 14.719 21.589 25.947
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.426 100.363 18.833 1.799 122.628
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 36.465 56.524 29.517 31.116 29.324
  Σύνολο Οφειλών 1363.82 1466.79 1455.65 1476.72 1484.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 700.516 665.723 767.192 781.341 653.991
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 700.42 665.199 767.192 780.887 653.991
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.61 0.534 0.364 0.257 0.408
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 602.452 616.662 607.481 622.519 632.751
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.842 11.635 11.815 11.585 11.755
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2212.22 2000.22 1965.95 1992.94 1895.71
  Κοινή Μετοχή 186.688 186.688 186.688 186.688 186.688
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2182.08 1945.77 1914.49 1929.78 1821
  Treasury Stock - Common -143.573 -120.377 -120.377 -111.183 -101.05
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -12.972 -11.866 -14.85 -12.343 -10.923
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3576.04 3467.01 3421.6 3469.67 3379.95
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 641.803 667.085 667.085 681.527 693.023
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.005
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.096 0.524 0 0.454
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 171.988 177.294 232.672 258.262 254.649
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.308 51.706 82.182 95.979 82.316
  Μετρητά & Ισοδύναμα 32.103 63.159 74.284 58.676
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.062 19.603 19.023 21.695 23.64
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.571 3.282 4.843 4.184 5.418
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.571 3.282 4.843 4.184 4.973
  Συνολικό Απόθεμα 118.109 122.306 145.647 158.099 166.848
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.067
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3571.04 3576.04 3453.89 3467.01 3427.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.678 2.226 3.285 3.725 4.219
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3392.28 3391.54 3213.04 3200.36 3164.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.095 4.979 4.894 4.667 4.507
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 47.791 49.4 192.678 172.239 169.798
  Payable/Accrued 39.261 38.653 64.538 62.577 51.419
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.304 0.426 118.245 100.363 109.939
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.226 10.321 9.895 9.299 8.44
  Σύνολο Οφειλών 1357.4 1363.82 1438.42 1466.79 1461.31
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 695.343 700.516 641.706 665.723 670.005
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 695.343 700.42 641.396 665.199 669.341
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.096 0.31 0.524 0.664
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.635 0.61 0.678 0.534 0.406
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 603.297 602.452 591.723 616.662 609.291
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.337 10.842 11.635 11.635 11.815
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2213.64 2212.22 2015.47 2000.22 1966.26
  Κοινή Μετοχή 186.688 186.688 186.688 186.688 186.688
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2182.49 2182.08 1971.28 1945.77 1911.94
  Treasury Stock - Common -143.67 -143.573 -135.665 -120.377 -120.377
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11.872 -12.972 -6.825 -11.866 -11.987
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3571.04 3576.04 3453.89 3467.01 3427.58
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 641.708 641.803 649.819 667.085 667.085
  Μετρητά 6.246
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 239.291 49.181 -22.116 119.782 273.606
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 101.509 49.325 26.322 55.273 81.488
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.414 1.668 1.96 1.846 0.757
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -170.689 -16.339 53.174 -77.136 -222.687
  Cash Taxes Paid 4.332 3.942 3.988 5.248 1.731
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 21.613 14.728 17.388 25.693 25.844
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 31.493 14.815 -6.696 10.781 29.812
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 7.609 -1.249 7.343 -13.524 -32.561
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.435 -0.478 -0.252 -2.277 -1.739
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8.044 -0.771 7.595 -11.247 -30.822
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -125.092 -41.566 -32.145 -51.259 -50.352
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -34.262 -11.289 -20.73 -32.352 -27.696
  Total Cash Dividends Paid -6.56 -6.671 -6.703 -8.89 -6.93
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -61.074 -23.606 4.482 0.116 -15.726
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.169 0.598 -0.646 -0.284 0.858
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.143 7.108 0.874 -9.794 -0.567
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -23.196 0 -9.194 -10.133
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 239.291 11.04 49.181 5.702 -22.116
  Cash From Operating Activities 101.509 52.531 49.325 31.259 26.322
  Cash From Operating Activities 1.414 0.714 1.668 0.961 1.96
  Non-Cash Items -170.689 8.974 -16.339 9.01 53.174
  Cash Taxes Paid 4.332 2.199 3.942 2.862 3.988
  Cash Interest Paid 21.613 8.556 14.728 7.933 17.388
  Changes in Working Capital 31.493 31.803 14.815 15.586 -6.696
  Cash From Investing Activities 7.609 1.308 -1.249 4.118 7.343
  Capital Expenditures -0.435 -0.242 -0.478 -0.39 -0.252
  Other Investing Cash Flow Items, Total 8.044 1.55 -0.771 4.508 7.595
  Cash From Financing Activities -125.092 -40.294 -41.566 -18.463 -32.145
  Financing Cash Flow Items -34.262 -8.692 -11.289 -4.494 -20.73
  Total Cash Dividends Paid -6.56 -6.56 -6.671 -6.671 -6.703
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -23.196 -15.288 0 0 -9.194
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -61.074 -9.754 -23.606 -7.298 4.482
  Foreign Exchange Effects -0.169 1.339 0.598 0.587 -0.646
  Net Change in Cash -16.143 14.884 7.108 17.501 0.874
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Hong Fok Land International Ltd. Corporation 20.3982 177589632 0 2023-03-24
  Cheong (Sim Eng) Individual Investor 13.2656 115492000 0 2023-03-24 LOW
  P.C. Cheong Pte. Ltd. Corporation 11.037 96089584 0 2023-03-24 LOW
  Goodyear Realty Company Pte. Ltd. Corporation 5.1097 44485758 0 2023-03-24 LOW
  Cheong (Pin Chuan Patrick) Individual Investor 2.5962 22603263 0 2023-03-24 LOW
  Teo (Cheng Tuan Donald) Individual Investor 2.0956 18244500 12315200 2023-03-24 LOW
  Cheong (Hooi Kheng) Individual Investor 1.7036 14832180 0 2023-01-21
  Cheong (Puay Kheng) Individual Investor 1.636 14243400 6600000 2023-04-01
  Cheong (Lay Kheng) Individual Investor 1.6348 14233000 0 2023-03-24
  Cheong (Aik Yen Roy) Individual Investor 1.6081 14000000 -6325400 2023-03-24
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4596 12707128 68500 2023-09-30 LOW
  Morph Investments Ltd. Corporation 1.2187 10610000 0 2023-03-24 LOW
  Khoo (Poh Koon) Individual Investor 1.0354 9014391 0 2023-03-24
  Corporate Development Ltd. Corporation 0.932 8113776 0 2023-03-24 LOW
  Cheong (Tze Hong Marc) Individual Investor 0.2297 2000000 0 2023-01-21
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2029 1766800 -154100 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1534 1335300 -2600 2023-09-30 LOW
  Cheong (Kim Pong) Individual Investor 0.0758 660000 0 2023-03-24
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0586 510500 0 2023-09-30 LOW
  DBX Advisors LLC. Investment Advisor 0.0363 315600 7500 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hong Fok Company profile

  Σχετικά με την Hong Fok

  Η Hong Fok Corporation Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι θυγατρικές της Εταιρείας ασχολούνται κυρίως με επενδύσεις σε ακίνητα, ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, διαχείριση ακινήτων, εμπορία επενδύσεων και εκμετάλλευση και διαχείριση επενδύσεων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: επενδύσεις σε ακίνητα, ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων και διαχείριση ακινήτων. Ο τομέας των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνει επενδύσεις σε επενδυτικά ακίνητα. Ο τομέας ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων αναπτύσσει μονάδες λιανικού εμπορίου και κατοικιών, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης κατοικιών και της κατασκευής ενός ξενοδοχείου. Ο τομέας διαχείρισης ακινήτων παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια που περιλαμβάνουν ξενοδοχειακά ακίνητα και εμπορικά ακίνητα, καθώς και μισθωμένα οικόπεδα και κτίρια που περιλαμβάνουν εμπορικά ακίνητα, κατοικίες και χώρους στάθμευσης.

  Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

  300 Beach Road
  #41-00 the Concourse
  199555
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0054%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0273%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου