Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Hollysys Automation Technologies Ltd. - HOLI CFD

17.20
1%
0.19
Χαμηλό: 16.96
Υψηλό: 17.27
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Hollysys Automation Technologies Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 17.03
Άνοιγμα* 17
Μεταβολή 1 έτους* 1.43%
Εύρος ημέρας* 16.96 - 17.27
Εύρος 52 εβδ. 13.70-20.43
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 103.43K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.62M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.06B
Αναλογία P/E 9.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 61.97M
Έσοδα 752.60M
EPS 1.75
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.86263
Beta 0.66
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 17.20 0.26 1.53% 16.94 17.30 16.88
Mar 30, 2023 17.03 0.01 0.06% 17.02 17.16 16.80
Mar 29, 2023 17.01 0.26 1.55% 16.75 17.27 16.68
Mar 28, 2023 16.76 0.23 1.39% 16.53 16.88 16.46
Mar 27, 2023 16.54 -0.13 -0.78% 16.67 16.88 16.50
Mar 24, 2023 16.66 -0.18 -1.07% 16.84 16.91 16.61
Mar 23, 2023 16.95 0.23 1.38% 16.72 17.21 16.70
Mar 22, 2023 16.61 0.09 0.54% 16.52 16.88 16.45
Mar 21, 2023 16.58 0.26 1.59% 16.32 16.72 16.28
Mar 20, 2023 16.31 -0.41 -2.45% 16.72 16.85 16.30
Mar 17, 2023 16.79 0.04 0.24% 16.75 16.93 16.54
Mar 16, 2023 16.73 0.32 1.95% 16.41 16.86 16.36
Mar 15, 2023 16.51 -0.03 -0.18% 16.54 16.74 16.36
Mar 14, 2023 16.78 0.07 0.42% 16.71 17.08 16.71
Mar 13, 2023 16.81 0.37 2.25% 16.44 16.99 16.42
Mar 10, 2023 16.81 -0.28 -1.64% 17.09 17.11 16.51
Mar 9, 2023 17.15 -0.24 -1.38% 17.39 17.59 17.06
Mar 8, 2023 17.53 -0.11 -0.62% 17.64 17.87 17.40
Mar 7, 2023 17.94 -0.08 -0.44% 18.02 18.11 17.86
Mar 6, 2023 17.93 0.14 0.79% 17.79 18.28 17.68

Hollysys Automation Technologies Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 707.462 593.466 503.327 570.341 540.768
Έσοδα 707.462 593.466 503.327 570.341 540.768
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 468.105 375.187 312.759 359.175 334.888
Ακαθάριστο Εισόδημα 239.357 218.279 190.568 211.166 205.88
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 633.694 506.221 433.899 440.947 420.524
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 95.233 75.08 43.497 38.892 49.031
Έρευνα & Ανάπτυξη 69.58 55.954 41.876 37.025 36.605
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.776 0 35.767 5.855 0
Λειτουργικά Έσοδα 73.768 87.245 69.428 129.394 120.244
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 15.679 12.198 17.623 11.619 5.049
Άλλο, Καθαρό 2.185 10.449 4.683 2.71 4.349
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 99.627 109.892 97.497 143.723 129.642
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 82.993 89.338 79.326 125.539 107.437
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.189 0.371 0.07 -0.278 -0.276
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 83.182 89.709 79.396 125.261 107.161
Καθαρά Κέρδη 83.182 89.709 79.396 125.261 107.161
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 83.182 89.709 79.396 125.261 107.161
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 83.182 89.709 79.396 125.261 107.161
Ρύθμιση Αραίωσης 0.093 0.562 0.264
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 83.182 89.709 79.489 125.823 107.425
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 61.5685 61.5137 60.6092 61.2739 61.2486
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.35105 1.45836 1.3115 2.05345 1.75392
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.2 0.21 0.18 0.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.25337 1.45836 1.71428 2.13692 1.75392
Gain (Loss) on Sale of Assets 7.995 0 5.763 0 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 244.731 170.041 182.116 155.711 216.251
Έσοδα 244.731 170.041 182.116 155.711 216.251
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 147.892 117.194 120.781 108.07 138.264
Ακαθάριστο Εισόδημα 96.839 52.847 61.335 47.641 77.987
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 196.885 153.498 163.768 138.724 192.532
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.562 18.945 25.585 14.36 33.657
Έρευνα & Ανάπτυξη 20.431 17.359 16.629 16.291 20.611
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.773 0.003
Λειτουργικά Έσοδα 47.846 16.543 18.348 16.987 23.719
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.032 7.712 0.507 1.908 10.961
Άλλο, Καθαρό 0.056 1.066 0.258 0.967 -0.009
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 51.934 25.321 27.108 19.862 34.671
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 48.308 21.441 23.18 15.824 29.904
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.065 -0.044 -0.154 0.003 0.167
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 48.243 21.397 23.026 15.827 30.071
Καθαρά Κέρδη 48.243 21.397 23.026 15.827 30.071
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 48.243 21.397 23.026 15.827 30.071
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 48.243 21.397 23.026 15.827 30.071
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 48.243 21.397 23.026 15.827 30.071
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.0077 61.9402 61.5912 61.6449 61.6824
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.77802 0.34545 0.37385 0.25674 0.48751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0.32
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.77802 0.34545 0.27359 0.25678 0.48751
Gain (Loss) on Sale of Assets 7.995
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1387.56 1174.49 1109.48 1000.9 865.356
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 713.129 613.731 477.648 405.108 293.854
Μετρητά & Ισοδύναμα 664.321 288.782 332.509 265.675 197.64
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48.808 324.949 145.139 139.433 96.214
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 580.146 485.987 553.042 507.085 467.995
Accounts Receivable - Trade, Net 335.796 248.537 288.062 275.216 246.552
Total Inventory 47.912 48.21 42.983 58.074 45.66
Prepaid Expenses 21.077 17.903 13.545 10.398 10.583
Other Current Assets, Total 25.294 8.663 22.26 20.233 47.264
Total Assets 1594.25 1360.83 1309.42 1210.13 1058.25
Property/Plant/Equipment, Total - Net 100.302 84.06 76.006 80.21 80.529
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 179.725 150.568 136.89 136.07 128.737
Accumulated Depreciation, Total -79.423 -66.508 -60.884 -55.86 -48.208
Goodwill, Net 1.598 1.46 37.054 48.359 47.326
Intangibles, Net 1.399 1.713 1.383 3.186 12.134
Long Term Investments 62.788 45.773 45.162 57.584 51.266
Other Long Term Assets, Total 34.981 46.309 33.944 19.891 1.643
Total Current Liabilities 422.63 327.302 341.499 333.054 302.978
Accounts Payable 140.235 117.46 110.384 129.477 122.714
Accrued Expenses 70.181 54.608 50.684 47.233 48.038
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 1.909 2.865 8.121
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15.308 0.32 20.31 0.35 0.42
Other Current Liabilities, Total 196.906 154.914 158.212 153.129 123.685
Total Liabilities 456.563 376.352 364.031 368.076 334.735
Total Long Term Debt 0.698 15.78 0.978 20.709 20.581
Long Term Debt 0.698 15.78 0.978 20.709 20.581
Deferred Income Tax 16.829 13.94 12.173 9.366 6.689
Minority Interest 4.278 4.403 1.774 0.301 0.021
Other Liabilities, Total 12.128 14.927 7.607 4.646 4.466
Total Equity 1137.69 984.483 945.386 842.052 723.519
Common Stock 0.061 0.061 0.06 0.06 0.06
Additional Paid-In Capital 233.768 224.043 223.634 223.396 222.189
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 871.047 823.896 757.213 624.049 524.129
Other Equity, Total 32.814 -63.517 -35.521 -5.453 -22.859
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1594.25 1360.83 1309.42 1210.13 1058.25
Total Common Shares Outstanding 61.3673 60.3421 60.3421 60.3421 60.3421
Note Receivable - Long Term 5.627 7.026 6.39
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1509.66 1519.45 1430.18 1387.56 1291.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 713.884 750.306 716.448 713.129 639.628
Μετρητά & Ισοδύναμα 669.799 715.537 704.87 664.321 466.079
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.085 34.769 11.578 48.808 173.549
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 637.198 633.536 579.753 580.146 576.087
Accounts Receivable - Trade, Net 366.591 366.035 331.934 335.796 339.968
Total Inventory 89.175 67.656 68.38 47.912 47.559
Prepaid Expenses 33.104 29.95 28.234 21.077 19.358
Other Current Assets, Total 36.298 37.998 37.366 25.294 9.073
Total Assets 1732.97 1763.03 1672.39 1594.25 1551.21
Property/Plant/Equipment, Total - Net 102.147 114.518 103.498 100.302 94.829
Goodwill, Net 20.822 22.527 21.568 1.598 1.574
Intangibles, Net 11.767 12.152 13.031 1.399 1.494
Long Term Investments 44.728 49.579 64.445 62.788 100.029
Note Receivable - Long Term 8.498 7.04 5.467 5.627 6.67
Other Long Term Assets, Total 35.349 37.772 34.203 34.981 54.907
Total Current Liabilities 482.617 526.256 483.278 422.63 400.054
Accounts Payable 176.849 180.653 158.04 140.235 134.253
Accrued Expenses 60.596 97.432 88.835 70.181 58.397
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.012 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 15.346 15.371 15.223 15.308 0.321
Other Current Liabilities, Total 229.826 232.788 221.18 196.906 207.083
Total Liabilities 505.208 558.316 517.801 456.563 451.596
Total Long Term Debt 0.523 0.568 0.581 0.698 15.66
Long Term Debt 0.523 0.568 0.581 0.698 15.66
Deferred Income Tax 13.6 13.617 14.914 16.829 14.931
Minority Interest 0.477 4.798 4.846 4.278 4.291
Other Liabilities, Total 7.991 13.077 14.182 12.128 16.66
Total Equity 1227.76 1204.72 1154.59 1137.69 1099.61
Common Stock 0.062 0.062 0.062 0.061 0.061
Additional Paid-In Capital 242.149 240.073 237.361 233.768 227.731
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 931.193 915.376 885.309 871.047 857.223
Other Equity, Total 54.358 49.207 31.86 32.814 14.597
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1732.97 1763.03 1672.39 1594.25 1551.21
Total Common Shares Outstanding 61.9622 61.9613 61.9605 61.3673 61.2751
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 89.338 79.326 125.539 107.437 68.969
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 79.283 175.124 100.521 105.719 82.463
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.959 8.483 7.879 8.217 8.752
Amortization 0.316 0.3 0.311 0.801 0.884
Deferred Taxes -5.838 6.414 -6.197 -1.525 2.133
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.176 28.364 8.661 9.183 3.962
Cash Taxes Paid 16.804 8.772 24.855 24.896 13.918
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.553 0.306 0.575 0.462 0.727
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -22.668 52.237 -35.672 -18.394 -2.237
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 270.258 -187.58 -9.888 -49.748 -89.57
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.131 -8.098 -10.587 -2.304 -3.711
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 288.389 -179.482 0.699 -47.444 -85.859
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12.218 -18.213 -10.155 -12.197 -7.413
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 2.139 1.456 0 0
Total Cash Dividends Paid -12.107 -12.713 -10.862 -7.241 -11.975
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.002 0 0 6.322
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.113 -7.639 -0.749 -4.956 -1.76
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 39.127 -8.621 -9.4 5.839 -4.873
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 376.45 -39.29 71.078 49.613 -19.393
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 59.813 43.988 14.084 89.338 67.474
Cash From Operating Activities 15.699 51.139 21.791 79.283 48.624
Cash From Operating Activities 7.696 5.084 2.498 9.959 7.26
Amortization 1.045 0.661 0.082 0.316 0.235
Deferred Taxes -6.802 -4.287 -1.304 -5.838 -4.042
Non-Cash Items 8.803 5.537 3.881 8.176 5.447
Changes in Working Capital -54.856 0.156 2.55 -22.668 -27.75
Cash From Investing Activities -10.39 3.891 31.688 270.258 115.677
Capital Expenditures -19.078 -11.095 -3.205 -18.131 -11.069
Other Investing Cash Flow Items, Total 8.688 14.986 34.893 288.389 126.746
Cash From Financing Activities -0.183 -0.126 -0.114 -12.218 -12.233
Total Cash Dividends Paid -12.107 -12.107
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.183 -0.126 -0.114 -0.113 -0.126
Foreign Exchange Effects 11.45 9.099 -0.748 39.127 25.509
Net Change in Cash 16.576 64.003 52.617 376.45 177.577
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.002
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity International Investment Advisor 8.9564 5549686 147196 2022-12-31 LOW
Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 8.8675 5494597 -144591 2022-12-31 LOW
Shao (Baiqing) Individual Investor 6.6882 4144223 -165000 2022-09-02
Yiheng Capital Management, L.P. Investment Advisor 6.3971 3963836 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6696 2273781 -7656 2022-12-31 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 3.645 2258565 -571548 2022-12-31 LOW
Oasis Management Company Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4915 2163440 0 2022-12-31 LOW
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2459 2011273 30971 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 3.2277 2000000 0 2022-12-31 MED
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 3.0015 1859798 25878 2022-12-31 LOW
Eastspring Investments (Singapore) Limited Investment Advisor 2.3942 1483489 28430 2022-12-31 MED
Segantii Capital Management Limited Hedge Fund 2.2796 1412533 0 2022-12-31 HIGH
Wang (Changli) Individual Investor 2.1092 1306942 1306942 2022-09-02
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.9944 1235768 -74445 2022-12-31 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7543 1087034 83009 2022-12-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.6337 1012288 25518 2022-12-31 HIGH
GLG LLC Hedge Fund 1.3454 833637 -56455 2022-11-30 HIGH
Fang (Lei) Individual Investor 1.3332 826076 67605 2022-09-02 LOW
Qiao (Li) Individual Investor 1.0701 663088 0 2022-09-02 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0673 661346 -183919 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Hollysys Automation Technologies Company profile

Σχετικά με την Hollysys Automation Technologies Ltd.

Η Hollysys Automation Technologies Ltd. είναι πάροχος τεχνολογιών και προϊόντων αυτοματισμού και ελέγχου. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τον βιομηχανικό αυτοματισμό (IA), τις σιδηροδρομικές μεταφορές (rail), τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά (M&E) και τα διάφορα. Οι τεχνολογίες της εφαρμόζονται μέσω της σουίτας λύσεων βιομηχανικού αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων των Distributed Control Systems, Programmable Logic Controller, Real-time Management Information System, HolliAS Asset Management System, Operator Training System, Batch Application Package, Advanced Process Control Package (HolliAS APC Suite), Safety Instrumentation System (SIS), railway signaling system of Train Control Center, Automatic Train Protection, Subway Supervisory and Control platform, nuclear power non-safety automation and control system HolliAs-NMS DCS και άλλων προϊόντων. Εξυπηρετεί πελάτες στους τομείς της βιομηχανίας, των σιδηροδρόμων, του μετρό, της πυρηνικής ενέργειας και των μηχανολογικών και ηλεκτρονικών βιομηχανιών στην Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Industry: Electrical Components & Equipment (NEC)

Beijing Economic-Tech Dvlpmnt Area
No. 2 Disheng Middle Road,
BEIJING
BEIJING 100096
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,591.30 Price
+1.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου