Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hillman Solutions Corp. - HLMN CFD

  8.31
  0.12%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.3
  Άνοιγμα* 8.25
  Μεταβολή 1 έτους* 11.64%
  Εύρος ημέρας* 8.25 - 8.36
  Εύρος 52 εβδ. 6.60-10.28
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 859.10K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.09M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.68B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 194.79M
  Έσοδα 1.46B
  EPS -0.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 8.30 -0.04 -0.48% 8.34 8.41 8.26
  Sep 21, 2023 8.35 -0.03 -0.36% 8.38 8.48 8.32
  Sep 20, 2023 8.59 -0.19 -2.16% 8.78 8.98 8.58
  Sep 19, 2023 8.75 0.32 3.80% 8.43 8.76 8.31
  Sep 18, 2023 8.62 0.26 3.11% 8.36 8.64 8.36
  Sep 15, 2023 8.43 -0.28 -3.21% 8.71 8.78 8.36
  Sep 14, 2023 8.73 0.38 4.55% 8.35 8.75 8.35
  Sep 13, 2023 8.48 -0.06 -0.70% 8.54 8.69 8.42
  Sep 12, 2023 8.60 0.18 2.14% 8.42 8.72 8.42
  Sep 11, 2023 8.56 0.21 2.51% 8.35 8.68 8.35
  Sep 8, 2023 8.60 0.16 1.90% 8.44 8.68 8.44
  Sep 7, 2023 8.62 0.25 2.99% 8.37 8.67 8.37
  Sep 6, 2023 8.69 0.00 0.00% 8.69 8.83 8.59
  Sep 5, 2023 8.81 -0.26 -2.87% 9.07 9.08 8.81
  Sep 1, 2023 9.10 0.05 0.55% 9.05 9.23 8.90
  Aug 31, 2023 9.00 0.01 0.11% 8.99 9.18 8.99
  Aug 30, 2023 9.08 -0.02 -0.22% 9.10 9.30 9.06
  Aug 29, 2023 9.12 0.01 0.11% 9.11 9.23 8.93
  Aug 28, 2023 9.17 0.06 0.66% 9.11 9.22 9.09
  Aug 25, 2023 9.09 0.05 0.55% 9.04 9.15 9.01

  Hillman Solutions Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, November 1, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Hillman Solutions Corp Earnings Release
  Q3 2023 Hillman Solutions Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Hillman Solutions Corp Earnings Release
  Q4 2023 Hillman Solutions Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1486.33 1425.97 1368.3 1214.36 974.175
  Έσοδα 1486.33 1425.97 1368.3 1214.36 974.175
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 846.551 859.557 781.815 693.881 537.885
  Ακαθάριστο Εισόδημα 639.777 566.41 586.48 520.481 436.29
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1446.44 1423.72 1302.53 1206.67 958.364
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 480.993 437.875 398.472 382.131 320.543
  Depreciation / Amortization 120.01 120.729 126.915 124.568 90.632
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 8.07 0.21 7.887 12.469
  Other Operating Expenses, Total -1.119 -2.508 -4.883 -1.8 -3.165
  Λειτουργικά Έσοδα 39.893 2.244 65.766 7.695 15.811
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -54.56 -67.094 -99.704 -116.451 -83.382
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.667 -50.116 -33.938 -108.756 -67.571
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Καθαρά Κέρδη -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 194.249 134.699 187.57 187.57 187.57
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08461 -0.28458 -0.13061 -0.45572 -0.31285
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04238 0.03744 -0.03858 -0.30722 -0.18864
  Άλλο, Καθαρό 0 14.734
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 380.019 349.707 350.663 378.538 394.114
  Έσοδα 380.019 349.707 350.663 378.538 394.114
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 216.499 204.509 198.33 214.802 220.146
  Ακαθάριστο Εισόδημα 163.52 145.198 152.333 163.736 173.968
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 359.222 348.618 346.943 378.987 366.341
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 111.452 111.065 114.98 133.246 118.229
  Depreciation / Amortization 29.378 32.277 31.628 29.869 29.738
  Other Operating Expenses, Total 1.893 0.767 2.005 1.07 -1.772
  Λειτουργικά Έσοδα 20.797 1.089 3.72 -0.449 27.773
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.075 -18.077 -15.703 -14.696 -12.533
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.722 -16.988 -11.983 -15.145 15.24
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Καθαρά Κέρδη 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.545 -9.132 -13.899 -9.466 8.816
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 195.528 194.548 194.483 194.37 196.686
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02324 -0.04694 -0.07147 -0.0487 0.04482
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02973 -0.03869 -0.07147 -0.0487 0.04482
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Άλλο, Καθαρό 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 631.619 668.309 553.707 440.671
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 31.081 14.605 21.52 19.973
  Μετρητά & Ισοδύναμα 31.081 14.605 21.52 19.973
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 86.985 107.212 121.228 88.374
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 86.985 107.212 121.228 88.374
  Συνολικό Απόθεμα 489.326 533.53 391.679 323.496
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 24.227 12.962 19.28 8.828
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2470.69 2562.92 2468.62 2437.98
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 257.213 256.581 259.494 286.773
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 590.665 540.65 495.525 466.564
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -333.452 -284.069 -236.031 -179.791
  Υπεραξία, Καθαρό 823.812 825.371 816.2 815.85
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 734.46 794.7 825.966 882.43
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.586 17.961 13.251 12.259
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 215.412 277.296 311.911 208.868
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 131.751 186.126 201.461 125.042
  Δεδουλευμένα Έξοδα 67.791 74.937 92.983 67.22
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10.57 11.404 11.481 11.358
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.3 4.829 5.986 5.248
  Σύνολο Οφειλών 1313.95 1412.83 2104.03 2064.01
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 884.636 906.531 1535.51 1584.29
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 881.869 905.516 1535.51 1584.29
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 140.091 137.764 156.118 164.343
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 73.812 91.236 100.494 106.514
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1156.74 1150.09 364.587 373.969
  Κοινή Μετοχή 0.02 0.02 0.005 0.005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1404.36 1387.41 570.139 557.674
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -226.617 -210.181 -171.849 -147.35
  Treasury Stock - Common -4.32 -4.32
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -21.024 -27.154 -29.388 -32.04
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2470.69 2562.92 2468.62 2437.98
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 194.548 193.995 187.57 187.57
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.767 1.015
  Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 636.892 631.619 716.188 744.178 733
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 34.75 31.081 29.228 17.723 19.375
  Μετρητά & Ισοδύναμα 34.75 31.081 29.228 17.723 19.375
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 121.148 86.985 126.138 132.846 130.513
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 121.148 86.985 126.138 132.846 130.513
  Συνολικό Απόθεμα 450.899 489.326 534.97 574.848 565.716
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 30.095 24.227 25.852 18.761 17.396
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2486.79 2470.69 2575.12 2616.3 2620
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 287.721 257.213 259.48 254.749 252.91
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 523.71 502.027 486.288 470.295
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -333.452 -320.767 -309.464 -296.866
  Υπεραξία, Καθαρό 824.139 823.812 823.626 825.07 826.055
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 719.268 734.46 749.126 765.888 782.295
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18.766 23.586 26.698 26.414 25.74
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 221.606 215.412 268.822 282.734 295.047
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 143.23 131.751 150.62 187.527 196.913
  Δεδουλευμένα Έξοδα 62.284 67.791 101.671 78.565 81.203
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10.884 10.57 12.805 11.86 11.75
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5.208 5.3 3.726 4.782 5.181
  Σύνολο Οφειλών 1340.65 1313.95 1408.3 1439.21 1453.63
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 878.224 884.636 913.815 929.246 932.615
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 875.554 881.869 910.807 927.404 931.51
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 137.558 140.091 141.471 145.394 139.886
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 103.266 73.812 84.19 81.837 86.078
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1146.13 1156.74 1166.82 1177.09 1166.37
  Κοινή Μετοχή 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1407.07 1404.36 1400.08 1396.86 1393.43
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -235.749 -226.617 -212.718 -203.252 -212.068
  Treasury Stock - Common
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -25.207 -21.024 -20.566 -16.543 -15.006
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2486.79 2470.69 2575.12 2616.3 2620
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 194.548 194.548 194.395 194.271 194.048
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.67 2.767 3.008 1.842 1.105
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -16.436 -38.332 -24.499 -85.479 -58.681
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 119.011 -110.254 92.08 52.359 7.547
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 120.01 120.73 126.915 124.568 90.632
  Deferred Taxes -0.873 -21.846 -9.462 -23.586 -10.566
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 15.952 -6.785 6.304 16.629 11.133
  Cash Taxes Paid 2.993 2.5 -0.301 -0.489 1.027
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 55.829 72.064 93.353 105.672 69.109
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.358 -164.021 -7.178 20.227 -24.971
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -72.822 -90.454 -46.074 -53.488 -572.61
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -69.589 -51.552 -45.274 -57.753 -71.621
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.233 -38.902 -0.8 4.265 -500.989
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -28.722 193.329 -45.104 -7.053 581.927
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.777 434.173 0 -1.412 -20.52
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.609 365.971 7.34 0.85 -3.58
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -33.108 -606.815 -52.444 -6.491 606.027
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.991 0.464 0.645 -0.079 1.433
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.476 -6.915 1.547 -8.261 18.297
  Apr 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -9.132 -16.436 -2.537 6.929 -1.887
  Cash From Operating Activities 31.507 119.011 63.117 14.67 -3.58
  Cash From Operating Activities 32.277 120.01 88.382 58.513 28.775
  Deferred Taxes -2.594 -0.873 5.67 8.23 1.293
  Non-Cash Items 5.766 15.952 10.114 7.256 5.847
  Cash Taxes Paid 0.472 2.993 2.55 1.851 0.37
  Cash Interest Paid 15.059 55.829 30.597 20.062 9.681
  Changes in Working Capital 5.19 0.358 -38.512 -66.258 -37.608
  Cash From Investing Activities -18.524 -72.822 -48.931 -31.421 -15.041
  Capital Expenditures -18.111 -69.589 -46.431 -28.921 -12.541
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.413 -3.233 -2.5 -2.5 -2.5
  Cash From Financing Activities -8.759 -28.722 1.891 19.393 24.474
  Financing Cash Flow Items -1.137 1.777 0.388 -0.944 -0.467
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 2.609 1.885 1.149 0.328
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.622 -33.108 -0.382 19.188 24.613
  Foreign Exchange Effects -0.555 -0.991 -1.454 0.476 -1.083
  Net Change in Cash 3.669 16.476 14.623 3.118 4.77

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hillman Solutions Corp. Company profile

  Σχετικά με την Hillman Solutions Corp.

  Η Hillman Solutions Corp., πρώην Landcadia Holdings III, Inc., είναι πάροχος προϊόντων που σχετίζονται με hardware και συναφών υπηρεσιών merchandising σε αγορές λιανικής πώλησης στη Βόρεια Αμερική. Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Hardware and Protective Solutions, Robotics and Digital Solutions και Canada. Οι σειρές προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν μικρά εξαρτήματα, όπως συνδετήρες και συναφή είδη υλικού, ράβδους με σπείρωμα και μεταλλικά σχήματα, κλειδιά, συστήματα αντιγραφής κλειδιών και αξεσουάρ, οικοδομικό υλικό, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως γάντια και γυαλιά, και είδη αναγνώρισης, όπως ετικέτες και γράμματα, αριθμούς και πινακίδες. Η εταιρεία παρέχει επίσης το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων εμπορευμάτων, τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων αποθεμάτων εντός του καταστήματος και την επιδιόρθωση βλαβών για τις υπηρεσίες ρομποτικών περιπτέρων της. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της σε καταστήματα σιδηρικών, οικιακά κέντρα, μαζικούς εμπόρους, καταστήματα εφοδιασμού κατοικίδιων ζώων και άλλα σημεία λιανικής πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

  Industry: Home Improvement Products & Services Retailers (NEC)

  1280 Kemper Meadow Dr.
  CINCINNATI
  OHIO 45240
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0539%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0758%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου