Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Helmerich And Payne - HP CFD

  42.00
  4.48%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.22
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Helmerich and Payne Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 43.98
  Άνοιγμα* 43.18
  Μεταβολή 1 έτους* 11.81%
  Εύρος ημέρας* 41.78 - 43.18
  Εύρος 52 εβδ. 30.00-53.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.13M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.31M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.23B
  Αναλογία P/E 11.21
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 99.43M
  Έσοδα 2.84B
  EPS 3.80
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.34852
  Beta 1.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 14, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 42.01 -1.59 -3.65% 43.60 43.60 41.60
  Sep 28, 2023 43.98 -0.02 -0.05% 44.00 44.84 43.45
  Sep 27, 2023 44.54 1.80 4.21% 42.74 44.95 42.74
  Sep 26, 2023 42.26 0.17 0.40% 42.09 42.97 41.98
  Sep 25, 2023 42.99 0.73 1.73% 42.26 43.44 42.15
  Sep 22, 2023 42.76 0.18 0.42% 42.58 43.45 42.54
  Sep 21, 2023 42.60 -1.73 -3.90% 44.33 44.45 42.43
  Sep 20, 2023 44.25 0.13 0.29% 44.12 45.43 44.12
  Sep 19, 2023 44.67 -0.95 -2.08% 45.62 46.06 44.24
  Sep 18, 2023 45.21 -0.26 -0.57% 45.47 46.02 44.78
  Sep 15, 2023 45.39 0.27 0.60% 45.12 46.17 44.81
  Sep 14, 2023 45.78 0.29 0.64% 45.49 46.48 45.23
  Sep 13, 2023 45.17 -0.13 -0.29% 45.30 45.93 44.66
  Sep 12, 2023 45.31 1.27 2.88% 44.04 45.55 43.75
  Sep 11, 2023 43.87 0.00 0.00% 43.87 44.55 43.48
  Sep 8, 2023 43.80 1.43 3.38% 42.37 45.16 42.35
  Sep 7, 2023 42.51 1.07 2.58% 41.44 42.61 41.33
  Sep 6, 2023 42.16 0.16 0.38% 42.00 42.76 41.41
  Sep 5, 2023 42.49 0.98 2.36% 41.51 43.15 41.51
  Sep 1, 2023 41.55 1.14 2.82% 40.41 41.99 40.41

  Helmerich And Payne Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 14, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Helmerich and Payne Inc Earnings Release
  Q4 2023 Helmerich and Payne Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, November 17, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Helmerich and Payne Inc
  Helmerich and Payne Inc

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, January 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Helmerich and Payne Inc Earnings Release
  Q1 2024 Helmerich and Payne Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  18:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Helmerich and Payne Inc Annual Shareholders Meeting
  Helmerich and Payne Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2058.94 1218.57 1773.93 2798.49 2487.27
  Έσοδα 2058.94 1218.57 1773.93 2798.49 2487.27
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1425.33 952.438 1181.77 1800.39 1648.61
  Ακαθάριστο Εισόδημα 633.617 266.13 592.162 998.104 838.658
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2073.74 1647.12 2379.15 2777.91 2454.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 182.366 172.195 167.513 194.416 199.257
  Έρευνα & Ανάπτυξη 26.563 21.724 21.645 27.467 18.167
  Depreciation / Amortization 396.57 417.726 477.885 551.403 556.102
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 37.009 77.734 521.543 196.036 28.168
  Λειτουργικά Έσοδα -14.791 -428.549 -605.224 20.582 32.964
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 56.824 -6.974 -25.89 -70.208 -16.247
  Άλλο, Καθαρό -11.115 -5.657 -5.384 -1.596 -0.876
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.918 -441.18 -636.498 -51.222 15.841
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.552 -337.459 -496.392 -32.51 -9.09
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.552 -337.459 -496.392 -32.51 -9.09
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.401 11.309 1.895 -1.146 491.762
  Καθαρά Κέρδη 6.953 -326.15 -494.497 -33.656 482.672
  Total Adjustments to Net Income -1.508 -1.35 -2.647 -3.102 -4.346
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.044 -338.809 -499.039 -35.612 -13.436
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.445 -327.5 -497.144 -36.758 478.326
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.445 -327.5 -497.144 -36.758 478.333
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106.555 107.818 108.009 109.216 109.387
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04734 -3.14242 -4.62035 -0.32607 -0.12277
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 1 2.38 2.84 2.81
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2731 -2.67378 -1.48169 0.84064 0.04461
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0.007
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 5.9 5.3 8.8 8.2 4
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 723.956 769.222 719.637 631.332 550.233
  Έσοδα 723.956 769.222 719.637 631.332 550.233
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 430.185 450.298 429.377 412.19 377.263
  Ακαθάριστο Εισόδημα 293.771 318.924 290.26 219.142 172.97
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 575.214 594.017 575.414 554.534 516.511
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49.271 52.855 48.455 46.667 44.933
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.085 8.702 6.933 7.138 6.511
  Depreciation / Amortization 94.611 95.255 95.555 97.655 99.341
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.938 -13.093 -4.906 -9.116 -11.537
  Λειτουργικά Έσοδα 148.742 175.205 144.223 76.798 33.722
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.114 40.568 -14.741 4.715 -13.369
  Άλλο, Καθαρό -0.685 -0.743 -0.66 -8.949 -1.148
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 135.943 215.03 128.822 72.564 19.205
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 95.28 163.901 96.427 45.032 17.475
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 95.28 163.901 96.427 45.032 17.475
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.013 0.139 0.718 0.507 0.277
  Καθαρά Κέρδη 95.293 164.04 97.145 45.539 17.752
  Total Adjustments to Net Income -1.283 -2.237 -1.274 -0.37 -0.368
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 93.997 161.664 95.153 44.662 17.107
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 94.01 161.803 95.871 45.169 17.384
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 94.01 161.803 95.871 45.169 17.384
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 101.55 104.363 104.683 107.944 106.021
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.92562 1.54905 0.90896 0.41375 0.16135
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.88464 1.45343 0.87388 0.36134 0.06234
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1002.94 1586.57 963.327 1115.09 1115.55
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 349.232 1116.23 577.219 400.903 325.816
  Μετρητά & Ισοδύναμα 232.131 917.534 487.884 347.943 284.355
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117.101 198.7 89.335 52.96 41.461
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 458.713 228.894 192.623 495.602 565.202
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 458.713 228.894 192.623 495.602 565.202
  Συνολικό Απόθεμα 87.957 84.057 104.18 149.653 158.134
  Προπληρωθέντα Εξοδα 48.676 46.741 30.307 32.6 24.417
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 58.366 110.64 58.998 36.328 41.981
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4355.53 5034.13 4829.62 5839.52 6214.87
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2999.87 3176.47 3690.92 4502.08 4857.38
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7516.6 7402.73 8530.78 9161.7 9146.25
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4516.73 -4226.25 -4839.86 -4659.62 -4288.87
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 218.981 135.444 31.585 31.991 98.696
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.926 16.153 17.105 20.852 5.255
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 394.81 866.306 219.136 410.238 377.168
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 126.966 71.996 36.468 123.146 132.664
  Δεδουλευμένα Έξοδα 212.371 270.284 140.471 227.652 216.602
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 483.486
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 55.473 40.54 42.197 59.44 27.902
  Σύνολο Οφειλών 1590.06 2121.51 1511.11 1827.29 1832.13
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 542.61 541.997 480.727 479.356 493.968
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 542.61 541.997 480.727 479.356 493.968
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 537.712 563.437 650.675 806.611 853.136
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 114.927 149.77 160.569 131.087 107.86
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2765.47 2912.62 3318.51 4012.22 4382.73
  Κοινή Μετοχή 11.222 11.222 11.215 11.208 11.201
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 528.278 529.903 521.628 510.305 500.393
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2473.57 2573.38 3010.01 3714.31 4027.78
  Treasury Stock - Common -235.528 -181.638 -198.153 -194.962 -173.188
  Unrealized Gain (Loss) 0 29.071
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -12.072 -20.244 -26.188 -28.635 -12.521
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4355.53 5034.13 4829.62 5839.52 6214.87
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 105.294 107.899 107.488 108.438 108.994
  Υπεραξία, Καθαρό 45.653 45.653 45.653 82.786 64.777
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 67.154 73.838 81.027 86.716 73.207
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1004.45 1078.61 1002.94 946.158 918.496
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 244.762 347.643 349.232 332.994 350.583
  Μετρητά & Ισοδύναμα 159.672 229.186 232.131 188.663 202.206
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 85.09 118.457 117.101 144.331 148.377
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 525.611 512.681 458.713 397.88 329.572
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 525.611 512.681 458.713 397.88 329.572
  Συνολικό Απόθεμα 99.408 90.761 87.957 86.091 83.588
  Προπληρωθέντα Εξοδα 80.09 83.506 66.463 70.347 70.942
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 54.58 44.023 40.579 58.846 83.811
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4365.73 4411.85 4355.53 4322.61 4334.35
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2968.45 2980.6 2999.87 3027.65 3067.66
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7529.51 7480.96 7516.6 7458.32 7413.93
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4561.06 -4500.36 -4516.73 -4430.67 -4346.27
  Υπεραξία, Καθαρό 45.653 45.653 45.653 45.653 45.653
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 63.79 65.398 67.154 68.95 70.246
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 261.96 220.892 218.981 213.956 219.295
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.428 20.693 20.926 20.247 13
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 413.721 469.571 394.81 401.276 377.598
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 160.101 145.784 126.966 119.972 105.123
  Δεδουλευμένα Έξοδα 203.211 272.247 241.151 254.611 245.778
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 50.409 51.54 26.693 26.693 26.697
  Σύνολο Οφειλών 1609.93 1666.7 1590.06 1589.94 1599.94
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 542.734 542.932 542.61 542.29 541.969
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 542.734 542.932 542.61 542.29 541.969
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 540.316 537.264 537.712 527.545 552.263
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 113.156 116.936 114.927 118.831 128.11
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2755.81 2745.15 2765.47 2732.67 2734.41
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 11.222 11.222 11.222 11.222 11.222
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 509.205 512.928 528.278 521.439 514.771
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2608.1 2494.11 2473.57 2454.73 2463.67
  Treasury Stock - Common -361.161 -261.295 -235.528 -235.652 -235.792
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11.56 -11.816 -12.072 -19.067 -19.456
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4365.73 4411.85 4355.53 4322.61 4334.35
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 102.585 104.899 105.294 105.29 105.285
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6.953 -326.15 -494.497 -33.656 482.672
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 233.913 136.44 538.881 855.751 557.852
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 403.17 419.726 481.885 562.803 583.802
  Deferred Taxes -28.488 -89.752 -157.555 -44.554 -486.758
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.006 95.002 548.423 275.258 53.206
  Cash Taxes Paid 17.669 -32.462 46.7 16.218 -38.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 18.909 26.706 22.928 26.739 20.502
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -155.728 37.614 160.625 95.9 -75.07
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -167.315 -161.994 -87.885 -422.636 -472.362
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -250.894 -82.148 -140.795 -458.402 -466.584
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 83.579 -79.846 52.91 35.766 -5.778
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -734.305 425.523 -297.22 -376.329 -319.814
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -62.763 -14.066 -12.48 -10.33 -17.739
  Total Cash Dividends Paid -107.395 -109.13 -260.335 -313.421 -308.43
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -76.999 0 -24.405 -39.726 6.355
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -487.148 548.719 0 -12.852 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -667.707 399.969 153.776 56.786 -234.324
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 261.185 97.145 6.953 -38.586 -56.338
  Cash From Operating Activities 326.254 185.375 233.913 116.641 18.896
  Cash From Operating Activities 192.91 96.655 403.17 304.115 203.374
  Deferred Taxes 3.165 0.188 -28.488 -36.614 -11.597
  Non-Cash Items -24.054 27.99 8.006 4.8 -5.492
  Cash Taxes Paid 92.403 -21.876 17.669 3.392 0.633
  Cash Interest Paid 8.919 0.915 18.909 10.889 10.798
  Changes in Working Capital -106.952 -36.603 -155.728 -117.074 -111.051
  Cash From Investing Activities -119.206 -82.169 -167.315 -123.146 -45.321
  Capital Expenditures -181.479 -96.027 -250.894 -174.958 -104.482
  Other Investing Cash Flow Items, Total 62.273 13.858 83.579 51.812 59.161
  Cash From Financing Activities -263.154 -100.557 -734.305 -707.622 -680.915
  Financing Cash Flow Items -15.2 -9.733 -62.763 -62.773 -62.761
  Total Cash Dividends Paid -102.941 -51.764 -107.395 -80.702 -54.007
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -145.013 -39.06 -76.999 -76.999 -76.999
  Net Change in Cash -56.106 2.649 -667.707 -714.127 -707.34
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 -487.148 -487.148 -487.148
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.6667 15576878 -545514 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.3018 12231268 -250671 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 8.3048 8257200 0 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9522 4923776 -66855 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.1525 4128662 -206581 2023-06-30 LOW
  EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.832 2815763 2259679 2023-06-30 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 2.3445 2331022 -179492 2023-06-30 LOW
  Boston Trust Walden Company Investment Advisor 2.2482 2235284 100679 2023-06-30 LOW
  Helmerich (Hans C) Individual Investor 2.223 2210267 6296 2023-03-01 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0093 1997742 13292 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.2576 1250348 446294 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.057 1050970 0 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9649 959380 -1746157 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9626 957117 7896 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9304 925024 702 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.9299 924541 25475 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8785 873458 -61082 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8198 815139 38298 2023-06-30 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.8146 809965 -32525 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.7926 788077 76363 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Helmerich&Payne Company profile

  Σχετικά με την Helmerich And Payne

  Η Helmerich & Payne, Inc. είναι πάροχος λύσεων γεώτρησης με δραστηριότητες στις χερσαίες λεκάνες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Οι δραστηριότητες γεώτρησης της Εταιρείας συνίστανται στην ανάθεση εξοπλισμού γεώτρησης ιδιοκτησίας της Εταιρείας κυρίως σε εταιρείες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών γεώτρησης της Εταιρείας είναι οργανωμένες σε τρεις τομείς: North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico και International Solutions. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας North America Solutions βρίσκονται κυρίως στο Κολοράντο, τη Λουιζιάνα, το Νέο Μεξικό, τη Βόρεια Ντακότα, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, την Πενσυλβάνια, το Τέξας, τη Γιούτα, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Wyoming. Οι δραστηριότητες της Offshore Gulf of Mexico διεξάγονται στη Λουιζιάνα και στα ομοσπονδιακά ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο του Μεξικού. Οι δραστηριότητές της International Solutions διαθέτουν εξέδρες που βρίσκονται κυρίως σε τέσσερις διεθνείς τοποθεσίες: Αργεντινή, Μπαχρέιν, Κολομβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

  Industry: Oil & Gas Drilling (NEC)

  1437 S. Boulder Ave., Suite 1400
  TULSA
  OKLAHOMA 74119
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0881%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου