Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Harvey Norman - HVNau CFD

  4.670
  1.46%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.739
  Άνοιγμα* 4.719
  Μεταβολή 1 έτους* 13.41%
  Εύρος ημέρας* 4.67 - 4.739
  Εύρος 52 εβδ. 3.53-5.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.77M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 55.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.27B
  Αναλογία P/E 6.50
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.25B
  Έσοδα 4.26B
  EPS 0.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.86525
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 4.680 -0.040 -0.85% 4.720 4.729 4.670
  Feb 22, 2024 4.719 -0.010 -0.21% 4.729 4.739 4.670
  Feb 21, 2024 4.720 -0.009 -0.19% 4.729 4.759 4.690
  Feb 20, 2024 4.729 -0.030 -0.63% 4.759 4.769 4.719
  Feb 19, 2024 4.759 0.069 1.47% 4.690 4.759 4.670
  Feb 18, 2024 4.680 -0.039 -0.83% 4.719 4.720 4.670
  Feb 16, 2024 4.729 -0.030 -0.63% 4.759 4.759 4.700
  Feb 15, 2024 4.749 0.000 0.00% 4.749 4.789 4.729
  Feb 14, 2024 4.759 0.109 2.34% 4.650 4.759 4.650
  Feb 13, 2024 4.660 -0.099 -2.08% 4.759 4.829 4.640
  Feb 12, 2024 4.749 0.039 0.83% 4.710 4.769 4.700
  Feb 11, 2024 4.710 0.070 1.51% 4.640 4.749 4.640
  Feb 9, 2024 4.630 0.021 0.46% 4.609 4.630 4.570
  Feb 8, 2024 4.600 0.050 1.10% 4.550 4.620 4.520
  Feb 7, 2024 4.560 0.150 3.40% 4.410 4.630 4.370
  Feb 6, 2024 4.420 0.050 1.14% 4.370 4.430 4.350
  Feb 5, 2024 4.360 0.050 1.16% 4.310 4.360 4.290
  Feb 4, 2024 4.320 -0.030 -0.69% 4.350 4.360 4.310
  Feb 2, 2024 4.370 -0.030 -0.68% 4.400 4.410 4.340
  Feb 1, 2024 4.390 0.010 0.23% 4.380 4.400 4.320

  Harvey Norman Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 4119.78 4263.69 4253.02 3484.9 3309.26
  Έσοδα 4119.78 4263.69 4253.02 3484.9 3309.26
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1884.1 1871.05 1838.36 1555.27 1510.73
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2235.68 2392.64 2414.66 1929.63 1798.52
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3343.7 3123.25 3070.49 2823.61 2734.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1161.01 1145.23 1083.86 994.215 1258.22
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 58.195 -83.9 -34.465 89.989 -69.205
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.148 0 1.176 0
  Other Operating Expenses, Total 79.531 32.316 32.408 33.579 34.948
  Λειτουργικά Έσοδα 776.082 1140.44 1182.53 661.288 574.559
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 776.082 1140.44 1182.53 661.288 574.559
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 546.843 817.879 846.845 486.023 409.002
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7.323 -6.352 -5.431 -5.482 -6.685
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
  Καθαρά Κέρδη 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 539.52 811.527 841.414 480.541 402.317
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1248.11 1247.75 1247.42 1227.54 1186.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.43227 0.65039 0.67452 0.39147 0.33914
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.375 0.35 0.18 0.3274
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43227 0.65163 0.67452 0.39217 0.34494
  Depreciation / Amortization 160.858 156.405 150.319 149.385
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1908.1 2211.68 2071.1 2192.59 1968.6
  Έσοδα 1908.1 2211.68 2071.1 2192.59 1968.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 875.572 1008.53 882.747 988.304 857.773
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1032.53 1203.15 1188.35 1204.29 1110.83
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1654.69 1689.01 1542.89 1580.35 1429.98
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 575.671 585.742 583.577 561.651 524.51
  Depreciation / Amortization 81.674 78.784 78.323 78.082 75.329
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 82.434 -24.239 -12.269 -71.631 -50.128
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.06 -0.06 2.681 -0.533 0
  Other Operating Expenses, Total 39.279 40.252 7.835 24.481 22.501
  Λειτουργικά Έσοδα 253.411 522.671 528.203 612.24 538.615
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 253.411 522.671 528.203 612.24 538.615
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 177.092 369.751 384.197 433.682 382.549
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.472 -3.851 -3.583 -2.769 -3.163
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
  Καθαρά Κέρδη 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 173.62 365.9 380.614 430.913 379.386
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1248.11 1248.11 1248.24 1247.25 1247.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13911 0.29316 0.30492 0.34549 0.30418
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.13 0.175 0.2 0.15
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13914 0.29313 0.30648 0.34519 0.30418
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1830.64 1906.47 1726.58 1298.33 1456.34
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 218.75 248.804 305.712 343.432 243.931
  Μετρητά 125.195 155.158 206.971 287.043 200.877
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 41.281 30.237 43.054
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 993.13 1065.3 889.201 511.579 741.862
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 944.001 1008.52 868.567 457.72 711.646
  Συνολικό Απόθεμα 545.658 524.274 479.093 391.984 395.965
  Προπληρωθέντα Εξοδα 61.812 52.551 36.803 30.723 29.901
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.287 15.538 15.767 20.613 44.681
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7671.83 7246.4 6672.93 5828.6 4798.74
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2143.06 1927.33 1861.47 1798.57 696.207
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2434.36 2204.23 2115.88 2123.68 1035.08
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -595.936 -551.217 -519.577 -577.791 -581.01
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 57.387 58.42 63.668 63.003 64.631
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3548.14 3292.79 2939.91 2616.2 2532.18
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 87.527 53.494 72.56 49.269 49.391
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 738.663 989.807 1145.06 785.444 899.108
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 262.503 258.965 269.959 283.838 221.323
  Δεδουλευμένα Έξοδα 127.517 136.435 122.866 102.115 94.261
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 67.041 61.033 69.969 102.654 122.908
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 151.043 339.288 425.389 130.28 371.622
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 130.559 194.086 256.878 166.557 88.994
  Σύνολο Οφειλών 3240.58 2985.37 2808.1 2382.26 1631.33
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1961.02 1503.86 1243.28 1237.81 346.942
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 783.258 438.522 200 195 345
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1177.77 1065.34 1043.28 1042.81 1.942
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 495.458 446.81 380.932 317.937 330.546
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 35.24 33.093 28.19 30.983 30.383
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.198 11.8 10.646 10.089 24.355
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4431.25 4261.03 3864.83 3446.34 3167.41
  Κοινή Μετοχή 717.925 717.925 717.925 717.925 552.25
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3410.49 3249.58 2873.64 2502.98 2385.51
  Unrealized Gain (Loss) 242.385 265.938 231.22 168.527 163.799
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 60.454 27.585 42.048 56.906 65.851
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7671.83 7246.4 6672.93 5828.6 4798.74
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01 1205.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 93.555 93.646 57.46 26.152
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.083 7.903 8.742 3.227
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1830.64 2132.61 1906.47 1855.54 1726.58
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 218.75 325.758 248.804 454.425 305.712
  Μετρητά & Ισοδύναμα 93.555 101.133 93.646 411.717 57.46
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 42.708 41.281
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 993.13 1114.82 1065.3 753.227 889.201
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 944.001 1072.26 1008.52 711.177 868.567
  Συνολικό Απόθεμα 545.658 598.267 524.274 559.667 479.093
  Προπληρωθέντα Εξοδα 61.812 72.382 52.551 67.53 36.803
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.287 21.383 15.538 20.686 15.767
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7671.83 7812.19 7246.4 6961.37 6672.93
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2143.06 2062.54 1927.33 1873.06 1861.47
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2434.36 2358.58 2204.23 2138.02 2115.88
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -595.936 -577.478 -551.217 -534.55 -519.577
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 57.387 53.309 58.42 63.584 63.668
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3548.14 3474.27 3292.79 3095.02 2939.91
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 87.527 83.884 53.494 69.325 72.56
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.083 5.566 7.903 4.843 8.742
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 738.663 876.073 989.807 1112.08 1145.06
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 262.503 342.804 258.965 345.842 269.959
  Δεδουλευμένα Έξοδα 127.517 158.629 136.435 160.453 122.866
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 67.041 58.957 61.033 63.522 69.969
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 151.043 146.132 339.288 337.509 425.389
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 130.559 169.551 194.086 204.755 256.878
  Σύνολο Οφειλών 3240.58 3383.56 2985.37 2826.8 2808.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1961.02 1977.19 1503.86 1246.59 1243.28
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 783.258 817.742 438.522 210 200
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1177.77 1159.45 1065.34 1036.59 1043.28
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 495.458 485.401 446.81 427.279 380.932
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 35.24 33.79 33.093 29.713 28.19
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.198 11.107 11.8 11.142 10.646
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4431.25 4428.62 4261.03 4134.56 3864.83
  Κοινή Μετοχή 717.925 717.925 717.925 717.925 717.925
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3410.49 3397.82 3249.58 3116.58 2873.64
  Unrealized Gain (Loss) 242.385 252.27 265.938 251.128 231.22
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 60.454 60.612 27.585 48.933 42.048
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7671.83 7812.19 7246.4 6961.37 6672.93
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01 1246.01
  Μετρητά 125.195 224.625 155.158 206.971
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 597.3 543.869 1056.96 372.845 454.17
  Cash Receipts 4156.06 3870.78 3765.77 3256.24 3081.65
  Cash Payments -3097.11 -2984.05 -2471.56 -2681.84 -2388.31
  Cash Taxes Paid -429.419 -309.998 -194.468 -191.954 -232.263
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -51.44 -49.894 -61.027 -29.223 -25.619
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 19.208 17.026 18.254 19.619 18.709
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -178.795 -254.116 -136.963 -66.203 -303.485
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -94.918 -100.3 -93.905 -94.222 -93.895
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -83.877 -153.816 -43.058 28.019 -209.59
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -432.874 -335.472 -811.371 -246.289 -68.104
  Total Cash Dividends Paid -436.102 -473.483 -322.505 -342.122 -267.337
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 165.675 163.869 2.072
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3.228 138.011 -654.541 -68.036 197.161
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.369 -45.719 108.63 60.353 82.581
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 341.074 597.3 566.164 543.869 391.951
  Cash Receipts 2177.76 4156.06 2392.66 3870.78 2126.26
  Cash Payments -1587.04 -3097.11 -1535.41 -2984.05 -1527.91
  Cash Taxes Paid -221.909 -429.419 -274.507 -309.998 -190.016
  Cash Interest Paid -40.857 -51.44 -26.059 -49.894 -25.207
  Changes in Working Capital 13.118 19.208 9.477 17.026 8.821
  Cash From Investing Activities -150.609 -178.795 -77.78 -254.116 -96.356
  Capital Expenditures -68.198 -94.918 -43.926 -100.3 -61.776
  Other Investing Cash Flow Items, Total -82.411 -83.877 -33.854 -153.816 -34.58
  Cash From Financing Activities -113.288 -432.874 -340.044 -335.472 -320.691
  Total Cash Dividends Paid -218.051 -436.102 -186.901 -473.483 -224.281
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 104.763 3.228 -153.143 138.011 -96.41
  Net Change in Cash 77.177 -14.369 148.34 -45.719 -25.096
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Harvey (Gerald) Individual Investor 33.3037 414966437 21178683 2023-03-29 LOW
  Brown (Christopher Herbert) Individual Investor 16.4947 205525565 0 2022-09-28
  Harvey (Margaret Lynette) Individual Investor 4.7024 58592289 0 2022-09-28
  Enbeear Pty. Ltd. Corporation 1.6102 20063673 0 2022-09-28 LOW
  Page (Kay Lesley) Individual Investor 1.6083 20039315 0 2023-09-06 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.353 16858166 189682 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3259 16521382 30729 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1166 13912697 253761 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.055 13145465 -162311 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0235 12753025 -235365 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5887 7335165 3989216 2022-12-31 LOW
  BKI Investment Company Ltd. Investment Advisor 0.4254 5300984 1150000 2022-09-28 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4184 5213182 0 2022-09-28 LOW
  Deutsche Asset Management Americas Investment Advisor/Hedge Fund 0.3198 3984919 -199819 2023-09-30 MED
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3112 3877517 60163 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.2944 3668071 39979 2023-04-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.2775 3457660 -624956 2023-01-31 LOW
  Galbraith (Jacqueline) Individual Investor 0.2677 3335180 3335180 2022-09-28
  Avantis Investors Investment Advisor 0.2565 3196244 1500221 2023-09-30 MED
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.2465 3071870 -125101 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: General Department Stores

  B1 Richmond Road
  Homebush West
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2140
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου