Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Hall of Fame Resort & Entertainment Company - HOFV CFD

  5.7286
  0.87%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1128
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.7786
  Άνοιγμα* 5.8786
  Μεταβολή 1 έτους* 931.33%
  Εύρος ημέρας* 5.6786 - 5.8786
  Εύρος 52 εβδ. 0.51-2.28
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 421.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.76M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 72.21M
  Αναλογία P/E 32.53
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 117.63M
  Έσοδα 11.28M
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.83
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 5.7286 -0.1500 -2.55% 5.8786 5.9486 5.6786
  Sep 28, 2023 5.7786 -0.4800 -7.67% 6.2586 6.3986 5.6786
  Sep 27, 2023 6.2386 0.1700 2.80% 6.0686 6.2786 5.9286
  Sep 26, 2023 6.1586 0.2800 4.76% 5.8786 6.1786 5.8786
  Sep 25, 2023 5.9786 -0.1000 -1.65% 6.0786 6.0786 5.9486
  Sep 22, 2023 5.9686 -0.0100 -0.17% 5.9786 6.0286 5.9686
  Sep 21, 2023 5.9386 -0.0700 -1.16% 6.0086 6.1286 5.7086
  Sep 20, 2023 6.1086 -0.2400 -3.78% 6.3486 6.4886 6.1086
  Sep 19, 2023 6.2786 -0.4000 -5.99% 6.6786 6.6786 6.1886
  Sep 18, 2023 6.5586 -0.0200 -0.30% 6.5786 6.8186 6.4986
  Sep 15, 2023 6.6686 -0.4100 -5.79% 7.0786 7.0786 6.6686
  Sep 14, 2023 7.0886 0.3300 4.88% 6.7586 7.2586 6.6886
  Sep 13, 2023 6.8286 0.1000 1.49% 6.7286 6.8586 6.6786
  Sep 12, 2023 6.7386 -0.0500 -0.74% 6.7886 6.7986 6.5486
  Sep 11, 2023 6.8786 0.0500 0.73% 6.8286 6.9186 6.6886
  Sep 8, 2023 6.6682 -0.4100 -5.79% 7.0782 7.0782 6.5082
  Sep 7, 2023 7.2082 0.0700 0.98% 7.1382 7.2682 7.1382
  Sep 6, 2023 7.3582 0.1300 1.80% 7.2282 7.3582 6.9682
  Sep 5, 2023 7.2182 -0.0100 -0.14% 7.2282 7.2982 7.1182
  Sep 1, 2023 7.2582 -0.0700 -0.96% 7.3282 7.6682 7.1982

  Hall of Fame Resort & Entertainment Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 10.7704 7.09915 0 0 0
  Έσοδα 10.7704 7.09915 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.767 63.228 1.41588 0.78053 0.00242
  Other Operating Expenses, Total 1.02077 1.67196 1.41588 0.78053 0.00242
  Λειτουργικά Έσοδα -35.9966 -56.1288 -1.41588 -0.78053 -0.00242
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -92.8137 -45.6852 1.24474 1.36624 -0.00242
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -92.8137 -45.6852 0.82036 1.08128 -0.00242
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -92.4134 -45.4887 0.82036 1.08128 -0.00242
  Καθαρά Κέρδη -92.4134 -45.4887 0.82036 1.08128 -0.00242
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -93.111 -45.4887 -1.03415 -0.48977 -0.00242
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -93.111 -45.4887 -1.03415 -0.48977 -0.00242
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -93.111 -45.4887 -1.03415 -0.48977 -0.00242
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 90.2959 26.6444 4.09899 3.95356 3.125
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.03118 -1.70725 -0.25229 -0.12388 -0.00077
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.01614 -0.82829 -0.25229 -0.12388 -0.00077
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -56.817 10.4437 2.66062 2.14677
  Total Adjustments to Net Income -0.69758 -1.85451 -1.57105
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.40869 0.4196
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6.36169 6.67955
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.7803 26.6318
  Depreciation / Amortization 12.1992 11.0852
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.35805 23.4194
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.40026 0.19651
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 2.10652 3.00935 3.48196 2.36376 1.91532
  Έσοδα 2.10652 3.00935 3.48196 2.36376 1.91532
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.15311 0.52076 1.52477 1.59699 0.76617
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.95341 2.48859 1.95719 0.76677 1.14915
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.2105 10.8203 15.4248 11.0495 9.47237
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.5267 6.61786 8.93371 6.21978 6.009
  Depreciation / Amortization 3.24229 3.3125 2.99358 2.97213 2.92094
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.14847 0 1.74845 0 -0.3904
  Other Operating Expenses, Total 0.13991 0.36923 0.22429 0.26058 0.16667
  Λειτουργικά Έσοδα -10.104 -7.811 -11.9429 -8.68572 -7.55705
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.18048 17.4159 20.1606 24.1469 -118.54
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.92347 9.60494 8.21775 15.4611 -126.097
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.92347 9.60494 8.21775 15.4611 -126.097
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.07737 0.09904 0.14101 0.20992 -0.04971
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.8461 9.70398 8.35876 15.6711 -126.147
  Καθαρά Κέρδη -7.8461 9.70398 8.35876 15.6711 -126.147
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.1121 9.34925 8.14592 15.541 -126.147
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.1121 9.34925 8.14592 15.541 -126.147
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.1121 9.34925 8.14592 15.541 -126.147
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 104.309 96.0366 102.541 107.353 75.3502
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07777 0.09735 0.07944 0.14477 -1.67415
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07635 0.09735 0.09649 0.14477 -1.67933
  Total Adjustments to Net Income -0.266 -0.35473 -0.21284 -0.13
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.283 7.14566 0.00212 0.08956 0.00319
  Μετρητά 10.283 7.14566 0.00212 0.08956 0.00319
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 337.288 309.665 117.309 128.493 0.33482
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.10506 32.9078 0 0.33162
  Payable/Accrued 12.1209 20.5382 0.53274 0.30927 0.00229
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0 0.25473
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.81896 1.72356 0 0.28496 0.05521
  Σύνολο Οφειλών 132.113 144.387 7.99991 5.04172 0.31223
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 101.36 98.8994 3.01765 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 205.175 165.278 109.309 123.451 0.02258
  Κοινή Μετοχή 0.00976 0.00641 104.309 118.452 0.00036
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 305.117 172.113 3.10034 3.92074 0.02464
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -99.9518 -6.84087 1.89922 1.07886 -0.00242
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 337.288 309.665 117.309 128.493 0.33482
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 97.5638 64.0913 14.1785 15.625 15.625
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.3506 6.92085 0.02142 0.00653
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 117.285 128.397
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.4096 23.4225 4.4475 4.4475
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 101.36 98.8994 3.01765
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.00201
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.36723 0.36609
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.36723 0.36609
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 180.461 154.356
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 230.104 191.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -49.6436 -37.4444
  Other Assets, Total 128.721 107.969
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.59677 -0.19651
  Redeemable Preferred Stock 0
  Total Preferred Shares Outstanding 0.0152
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.94575 10.283 13.2083 61.9082 50.3204
  Μετρητά 5.94575 10.283 13.2083 61.9082 50.3204
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.31844 2.36723 1.6703 0.86942 0.95678
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.31844 2.36723 1.6703 0.86942 0.95678
  Προπληρωθέντα Εξοδα 5.2564 8.3506 8.5691 8.95435 11.8746
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 353.111 337.288 332.509 360.239 350.845
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 187.207 180.461 147.296 150.152 153.448
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 240.093 230.104 193.627 193.489 193.813
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -52.8859 -49.6436 -46.3311 -43.3375 -40.3654
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.80749 7.10506 15.2819 11.7599 18.2281
  Other Assets, Total 145.576 128.721 146.483 126.596 116.017
  Payable/Accrued 14.7959 12.1209 18.0609 12.8257 11.3877
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.74556 1.81896 1.82867 1.90199 1.92287
  Σύνολο Οφειλών 134.87 132.113 141.166 178.925 205.008
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.734 101.36 84.3571 103.535 102.432
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.734 101.36 84.3571 103.535 102.432
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.67414 -0.59677 -0.49773 -0.35672 -0.1468
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.9468 17.4096 37.4173 61.0188 89.4121
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 218.242 205.175 191.343 181.315 145.837
  Κοινή Μετοχή 0.01117 0.00976 0.00952 0.00949 0.00942
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 326.294 305.117 300.634 298.752 278.816
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -108.064 -99.9518 -109.301 -117.447 -132.988
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 353.111 337.288 332.509 360.239 350.845
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 111.723 97.5638 95.2263 94.8721 94.1783
  Redeemable Preferred Stock 15.5815 0 0 0
  Total Preferred Shares Outstanding 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.32151
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -15.5815
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -92.8137 -71.4883 0.82036 1.08128 -0.00242
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -20.7626 -18.3653 -1.91463 -0.48009 -0.00012
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.41698 18.5941 -0.07638 0.5854 0.00229
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 68.8313 67.3837 -11.945 126.816 0.00332
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.56978 -3.2279 0 121.916 -0.02169
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 73.3385 26.2285 -14.9627 4.9 0.025
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -22.6654 31.4389 -0.08744 0.08636 0.00319
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 62.2689 23.4437 -2.66062 -2.14677
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -70.7341 -17.5795 13.7722 -126.25
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 31.0348 13.7722 -126.25
  Deferred Taxes 0.00201
  Cash Taxes Paid 0 0.71
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.93742 44.3831 3.01765
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.1992 11.0852
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.06863 5.96292
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -70.7341 -48.6143
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -7.92347 -92.8137 -102.419 -110.636 -126.097
  Cash From Operating Activities 2.56769 -20.7626 -20.2456 -12.2562 -7.86078
  Cash From Operating Activities 3.24229 12.1992 8.88665 5.89307 2.92094
  Non-Cash Items -1.08209 62.2689 78.7233 96.0021 118.962
  Cash Interest Paid 1.96164 3.06863 2.35877 1.70252 0.95531
  Changes in Working Capital 8.33097 -2.41698 -5.43689 -3.51504 -3.64636
  Cash From Investing Activities -19.7393 -70.7341 -42.3289 -26.0981 -16.6565
  Capital Expenditures -19.7393 -70.7341 -42.3289 -26.0981 -16.6565
  Cash From Financing Activities 12.5368 68.8313 51.0113 71.9689 53.0124
  Financing Cash Flow Items -0.1539 -1.56978 -0.515 -0.015 -0.015
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.3815 73.3385 70.3889 70.2939 50.7046
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.30917 -2.93742 -18.8626 1.69005 2.32285
  Net Change in Cash -4.6348 -22.6654 -11.5633 33.6146 28.4951
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Hall of Fame Resort & Entertainment Company Company profile

  Σχετικά με την Hall of Fame Resort & Entertainment Company

  Η Hall of Fame Resort & Entertainment Company είναι μια εταιρεία θέρετρων και ψυχαγωγίας. Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης του Hall of Fame Village powered by Johnson Controls, ενός αθλητικού, ψυχαγωγικού και δημοσιογραφικού προορισμού πολλαπλών χρήσεων με επίκεντρο την πανεπιστημιούπολη του Pro Football Hall of Fame. Η Εταιρεία μαζί με την National Football Museum, Inc. που δραστηριοποιείται ως Pro Football Hall of Fame (PFHOF).

  Industry: Resort Operators

  2626 Fulton Drive NW
  44718

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0661%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0881%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου