Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Grom Social Enterprises, Inc. - GROM CFD

  0.7922
  1.63%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0236
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.8053
  Άνοιγμα* 0.8085
  Μεταβολή 1 έτους* -30.71%
  Εύρος ημέρας* 0.7508 - 0.8085
  Εύρος 52 εβδ. 0.76-75.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 202.21K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.70M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.65M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.97M
  Έσοδα 4.70M
  EPS -158.71
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 21, 2024 0.7922 -0.0163 -2.02% 0.8085 0.8292 0.7500
  Feb 20, 2024 0.8053 -0.0402 -4.75% 0.8455 0.8455 0.7792
  Feb 16, 2024 0.8047 -0.0045 -0.56% 0.8092 0.8300 0.7540
  Feb 15, 2024 0.8108 -0.0287 -3.42% 0.8395 0.8395 0.7530
  Feb 14, 2024 0.7772 0.0271 3.61% 0.7501 0.8291 0.7392
  Feb 13, 2024 0.7492 -0.0352 -4.49% 0.7844 0.8106 0.7392
  Feb 12, 2024 0.7812 0.0320 4.27% 0.7492 0.7992 0.7212
  Feb 9, 2024 0.7666 0.0474 6.59% 0.7192 0.7692 0.7192
  Feb 8, 2024 0.7592 0.0201 2.72% 0.7391 0.7841 0.6892
  Feb 7, 2024 0.7129 -0.0139 -1.91% 0.7268 0.7637 0.6992
  Feb 6, 2024 0.7192 0.0300 4.35% 0.6892 0.7497 0.6892
  Feb 5, 2024 0.7042 0.0051 0.73% 0.6991 0.7142 0.6892
  Feb 2, 2024 0.7128 -0.0165 -2.26% 0.7293 0.7293 0.6949
  Feb 1, 2024 0.7343 -0.0003 -0.04% 0.7346 0.7373 0.7192
  Jan 31, 2024 0.7164 -0.0828 -10.36% 0.7992 0.7992 0.6992
  Jan 30, 2024 0.8092 0.0200 2.53% 0.7892 0.8393 0.7892
  Jan 29, 2024 0.8094 0.0020 0.25% 0.8074 0.8392 0.7812
  Jan 26, 2024 0.7892 -0.0200 -2.47% 0.8092 0.8812 0.7592
  Jan 25, 2024 0.8418 0.0126 1.52% 0.8292 0.8492 0.8005
  Jan 24, 2024 0.8392 0.0000 0.00% 0.8392 0.9092 0.7441

  Grom Social Enterprises, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:04

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Grom Social Enterprises Inc Earnings Release
  Q1 2024 Grom Social Enterprises Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5.4265 6.29792 6.15953 8.297 8.64438
  Έσοδα 5.4265 6.29792 6.15953 8.297 8.64438
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.66477 3.70727 3.35264 4.61096 4.37866
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.76173 2.59065 2.80689 3.68604 4.26572
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.0969 14.118 10.8543 11.6394 12.5202
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.78047 8.5853 5.26655 6.22928 7.66814
  Depreciation / Amortization 0.31157 0.49548 0.44938 0.43565 0.47336
  Λειτουργικά Έσοδα -18.6704 -7.82011 -4.69478 -3.34236 -3.87577
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.44342 -2.55669 -1.32115 -1.73943 -1.0218
  Άλλο, Καθαρό 5.79328 0.17485 0.04847 0.5259 0.03514
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.3206 -10.2019 -5.96746 -4.5559 -4.86244
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.7667 -10.223 -5.74343 -4.59127 -4.87738
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.3326 -10.1532 -5.74343 -4.59127 -4.87738
  Καθαρά Κέρδη -16.3326 -10.1532 -5.74343 -4.59127 -4.87738
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -17.0682 -10.6123 -6.02093 -5.33217 -4.87738
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -17.0682 -10.6123 -6.02093 -5.33217 -4.87738
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -17.0682 -10.6123 -6.02093 -5.33217 -4.87738
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.03683 0.01503 0.00938 0.00768 0.00667
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -463.482 -706.049 -641.647 -694.43 -731.216
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -263.323 -648.534 -517.949 -663.662 -731.216
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11.3401 1.32998 1.78574 0.36347 0
  Total Adjustments to Net Income -0.73559 -0.45907 -0.2775 -0.7409
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.4341 0.06978
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.9565 1.19964 1.57084 1.48496 1.13958
  Έσοδα 0.9565 1.19964 1.57084 1.48496 1.13958
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.7302 0.65951 0.88835 0.91201 0.94746
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.2263 0.54013 0.68249 0.57295 0.19212
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.28234 2.96498 14.743 3.18341 3.09026
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.40013 2.15228 2.39113 2.21181 2.07864
  Depreciation / Amortization 0.15201 0.15319 0.12338 0.05959 0.06416
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11.3401 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -2.32584 -1.76534 -13.1721 -1.69845 -1.95068
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.02031 -0.48078 -0.06034 -0.45505 -1.29701
  Άλλο, Καθαρό -0.01776 0.01579 5.67398 0.04726 0.04831
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.36392 -2.23033 -7.55849 -2.10624 -3.19938
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.36392 -2.23033 -8.00467 -2.10624 -3.19938
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.21412 -2.1443 -7.83688 -2.0108 -3.10836
  Καθαρά Κέρδη -2.21412 -2.1443 -7.83688 -2.0108 -3.10836
  Total Adjustments to Net Income -0.18564 -0.18564 -0.18536 -0.18616 -0.18722
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.39976 -2.32993 -8.02224 -2.19696 -3.29557
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.39976 -2.32993 -8.02224 -2.19696 -3.29557
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.39976 -2.32993 -8.02224 -2.19696 -3.29557
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 0.44558 0.27241 0.05659 0.03586 0.03138
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.38566 -8.55318 -141.771 -61.2697 -105.009
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.38566 -8.55318 -11.5076 -61.2697 -105.009
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.14979 0.08603 0.16779 0.09545 0.09103
  Other Operating Expenses, Total
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.73121 8.04768 1.1426 1.41057 2.21594
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.87118 6.53016 0.1203 0.50622 0.63359
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.87118 6.53016 0.1203 0.50622 0.63359
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.16223 0.96858 0.58793 0.54566 1.12349
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.16223 0.96858 0.58793 0.54566 1.12349
  Συνολικό Απόθεμα 0.0923 0.09136 0.0482 0.02956 0.00902
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.5337 0.25861 0.30531 0.26655 0.44984
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24.6449 37.855 17.2651 18.261 18.8101
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.3549 1.17139 1.56788 1.7263 1.03631
  Υπεραξία, Καθαρό 10.5675 22.376 8.3805 8.85326 8.85326
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5.36423 5.07307 5.56634 5.95326 6.34017
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.62708 1.18679 0.60773 0.31765 0.36443
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.98992 4.75574 6.97798 8.71871 8.96333
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.83968 0.46771 1.12611 0.80852 0.68229
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.64864 0.73335 2.09856 1.91473 1.43304
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.50347 2.64118 2.53964 4.82866 4.50504
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.99814 0.9135 1.21366 1.1668 2.34297
  Σύνολο Οφειλών 6.54529 14.4165 8.66757 10.084 12.0277
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.0682 0.71625 0.99328 0.505 2.41061
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.0682 0.71625 0.99328 0.505 2.41061
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.23893 6.26217 0.69632 0.86033 0.6538
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18.0996 23.4385 8.59748 8.177 6.78238
  Κοινή Μετοχή 0.00252 0.0127 0.18836 0.16738 0.13855
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 101.726 89.8513 64.2347 58.1547 52.2543
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -83.4724 -66.4042 -55.7919 -50.0485 -45.4572
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.16613 -0.03076 -0.03933 -0.09756 -0.15325
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24.6449 37.855 17.2651 18.261 18.8101
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.12576 0.02116 0.00981 0.00872 0.00722
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00928 0.0094 0.00563 0.00093 0
  Treasury Stock - Common 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.07179 0.19897 0.08086 0.06258
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.68139 5.13114 5.35269 4.89912
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.32649 -3.95974 -3.78481 -3.17281
  Total Preferred Shares Outstanding 9.28176 9.40026 5.62588 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.24824 2.68234
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3.58993 5.68316 5.73121 3.24233 5.60784
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.21166 4.13676 3.87118 1.3115 4.17476
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.21166 4.13676 3.87118 1.3115 4.17476
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.65865 0.82639 1.16223 1.03508 0.67297
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.65865 0.82639 1.16223 1.03508 0.67297
  Συνολικό Απόθεμα 0.08704 0.09907 0.0923 0.10359 0.15519
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.63258 0.62094 0.5337 0.79216 0.60492
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22.0618 24.4158 24.6449 33.1032 35.3062
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.05472 1.20278 1.3549 0.69675 0.89371
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.08577 5.24697 5.68139 4.33548 4.69896
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.03105 -4.04419 -4.32649 -3.63873 -3.80525
  Υπεραξία, Καθαρό 10.5675 10.5675 10.5675 21.9076 21.9076
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.77673 6.88805 5.36423 5.40674 5.44924
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.07292 0.07428 1.62708 1.8498 1.44777
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.80262 2.56616 2.98992 2.84886 4.11433
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.65912 0.41903 0.83968 0.75288 0.31454
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.52543 0.55744 0.64864 0.60557 0.77839
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.5007 0.53678 0.50347 0.58995 1.46404
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.11737 1.05291 0.99814 0.90047 1.55737
  Σύνολο Οφειλών 5.76169 5.72894 6.54529 11.5252 12.956
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.0682 0.10773 0.14442
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.0682 0.10773 0.14442
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.94665 1.00057 1.23893 6.15258 6.18581
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.3001 18.6868 18.0996 21.578 22.3501
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00928 0.00928 0.00928 0.00928 0.00936
  Κοινή Μετοχή 0.00904 0.00734 0.00252 0.02256 0.01978
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 104.652 104.609 101.726 97.1565 95.662
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -88.2021 -85.8023 -83.4724 -75.4502 -73.2532
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.16827 -0.13649 -0.16613 -0.16012 -0.08778
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22.0618 24.4158 24.6449 33.1032 35.3062
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 0.45222 0.36698 0.12576 0.0376 0.03296
  Total Preferred Shares Outstanding 9.28181 9.28181 9.28176 9.28176 9.36076
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.01241 2.16221 2.24824 2.41603 2.51148
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.07179
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -10.223 -5.74343 -4.59127 -4.42896 -6.04566
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.85624 -1.22315 -1.69719 -1.8656 -1.26973
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.81485 0.84846 0.86399 0.82424 0.84429
  Deferred Taxes 0.06593 -0.29298 0.01125 -0.04854 -0.00824
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.00475 3.11146 1.52502 1.84496 3.49232
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.51879 0.85333 0.49382 -0.0573 0.44756
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.4171 -0.57451 -0.29291 -0.58198 -0.15524
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.0435 -0.57451 -0.29291 -0.58198 -0.15542
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.37359 0 0.00018
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 14.6736 1.37556 1.80714 2.49992 1.418
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.3034 0.4835 1.47 0.67022 1.511
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3.37022 0.89206 0.33714 1.8297 -0.093
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.00963 0.03618 0.05558 0.14438 -0.02471
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.40986 -0.38592 -0.12737 0.19672 -0.03168
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.13963 0.4208 0.52141 0.27715 0
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -3.45645 -10.223 -7.15252 -4.82008 -2.31558
  Cash From Operating Activities -1.6007 -7.85624 -5.37369 -2.62282 -0.98857
  Cash From Operating Activities 0.13083 0.81485 0.62067 0.4245 0.21752
  Non-Cash Items 1.74628 5.00475 3.45842 2.57991 1.5443
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 0.0118 0.13963 0.0743 0.0743 0.0743
  Changes in Working Capital -0.02136 -3.51879 -2.32967 -0.80716 -0.43481
  Cash From Investing Activities -0.02583 -0.4171 -0.42579 -0.00279 -0.00239
  Capital Expenditures -0.02583 -0.0435 -0.02579 -0.00279 -0.00239
  Cash From Financing Activities 1.37652 14.6736 14.7687 10.6446 1.43344
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 11.3034 11.3673 10.0036 0.95
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.37652 3.37022 3.40141 0.64093 0.48344
  Foreign Exchange Effects -0.00883 0.00963 -0.01324 0.02268 0.01918
  Net Change in Cash -0.25883 6.40986 8.95602 8.04161 0.46165
  Deferred Taxes 0.06593 0.02941
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.37359 -0.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ionic Ventures LLC Venture Capital 9.9889 139666 139666 2023-09-12 MED
  Weaver Consulting Group, LLC Investment Advisor 0.7689 10751 10213 2023-09-30 LOW
  Heights Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.4085 5712 5712 2022-12-31 HIGH
  Monograph Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 0.1587 2219 0 2023-06-30 LOW
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 0.1426 1994 789 2022-12-31 MED
  Marks (Darren M) Individual Investor 0.0848 1186 0 2023-06-21
  HRT Financial LP Investment Advisor 0.0716 1001 1001 2023-06-30 HIGH
  Ronald Blue Trust, Inc. Investment Advisor 0.0384 537 510 2023-09-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0368 514 514 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0127 177 0 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0124 173 1 2023-09-30 LOW
  Rutherford (Thomas J) Individual Investor 0.0092 128 0 2023-06-21
  Leiner (Melvin) Individual Investor 0.0021 30 0 2023-06-21
  Osaic Holdings, Inc. Investment Advisor 0.0016 23 0 2023-06-30 LOW
  Williams (Jason Allen) Individual Investor 0.0011 16 0 2023-06-21
  Rosenthal (Norman Steven) Individual Investor 0.0011 15 0 2023-06-21
  Stevens (Robert L) Individual Investor 0.0009 13 0 2023-06-21
  The Lind Partners, LLC Investment Advisor 0.0003 4 4 2022-12-31 LOW
  Wells Fargo Bank, N.A. Bank and Trust 0.0002 3 3 2023-06-30 LOW
  Steward Partners Investment Advisory, LLC Investment Advisor 0.0001 2 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Grom Social Enterprises, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Grom Social Enterprises, Inc.

  Η Grom Social Enterprises, Inc. είναι μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή περιεχομένου σε παιδιά κάτω των 13 ετών σε μια ασφαλή πλατφόρμα που μπορεί να παρακολουθείται από γονείς ή κηδεμόνες. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω θυγατρικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Grom Social, Inc. (Grom Social), TD Holdings Limited (TD Holdings), Grom Educational Services, Inc. (GES), Grom Nutritional Services, Inc. (GNS) και Curiosity Ink Media, LLC (Curiosity). Η Grom Social είναι μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας για παιδιά που επικεντρώνεται στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου στην ιστοσελίδα της Grom Socials, στο www.gromsocial.com και στην εφαρμογή για κινητά. Η TD Holdings δραστηριοποιείται μέσω δύο θυγατρικών εταιρειών: Top Draw Animation Hong Kong Limited και Top Draw Animation, Inc., οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή ταινιών κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικών σειρών. Η Curiosity είναι μια εταιρεία πρωτότυπου περιεχομένου και μέσων ενημέρωσης για παιδιά και οικογένειες, η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία και διαχείριση εμπορικών σημάτων και franchises ψυχαγωγίας.

  Industry: Social Media & Networking

  2060 NW Boca Raton Blvd Ste 6
  BOCA RATON
  FLORIDA 33431-7414
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0066%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0285%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου