Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Greenwich LifeSciences, Inc. - GLSI CFD

11.32
0.53%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Greenwich Lifesciences Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.26
Άνοιγμα* 11.19
Μεταβολή 1 έτους* 35.31%
Εύρος ημέρας* 11.1 - 11.45
Εύρος 52 εβδ. 6.82-21.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 21.83K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 909.64K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 146.34M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.85M
Έσοδα N/A
EPS -0.63
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 11.32 0.28 2.54% 11.04 11.48 11.03
Jun 6, 2023 11.26 0.63 5.93% 10.63 11.26 10.63
Jun 5, 2023 10.86 0.15 1.40% 10.71 11.02 10.71
Jun 2, 2023 10.88 0.30 2.84% 10.58 10.89 10.23
Jun 1, 2023 10.65 -0.11 -1.02% 10.76 10.99 10.58
May 31, 2023 10.87 0.21 1.97% 10.66 10.93 10.58
May 30, 2023 10.78 -0.03 -0.28% 10.81 11.03 10.58
May 26, 2023 10.68 0.15 1.42% 10.53 10.78 10.53
May 25, 2023 10.78 -0.53 -4.69% 11.31 11.31 10.48
May 24, 2023 11.28 -0.09 -0.79% 11.37 11.63 11.24
May 23, 2023 11.58 0.16 1.40% 11.42 11.94 11.42
May 22, 2023 11.78 0.39 3.42% 11.39 11.82 11.34
May 19, 2023 11.32 -0.18 -1.57% 11.50 11.83 11.32
May 18, 2023 11.51 0.10 0.88% 11.41 11.64 11.18
May 17, 2023 11.60 0.36 3.20% 11.24 11.79 10.96
May 16, 2023 11.23 0.25 2.28% 10.98 11.35 10.98
May 15, 2023 11.23 0.43 3.98% 10.80 11.38 10.76
May 12, 2023 11.03 0.08 0.73% 10.95 11.24 10.65
May 11, 2023 10.96 0.13 1.20% 10.83 11.19 10.60
May 10, 2023 10.94 -0.39 -3.44% 11.33 11.33 10.71

Greenwich LifeSciences, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.04025 4.59794 1.86379 3.42531 1.68966
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.56459 1.03843 0.80619 0.81889 0.41964
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.47567 3.55952 1.05761 2.60642 1.27002
Λειτουργικά Έσοδα -8.04025 -4.59794 -1.86379 -3.42531 -1.68966
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Καθαρά Κέρδη -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.9138 12.9441 12.7035 11.9702 11.9702
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.60596 -0.3531 -0.14665 -0.28615 -0.14116
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.60596 -0.3531 -0.14665 -0.28615 -0.14116
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.21502 0.02737 0.00083
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.24108 2.89468 2.38306 0.77331 1.9892
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.41318 0.43658 0.65957 0.14006 0.32838
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.82791 2.4581 1.72349 0.63325 1.66082
Λειτουργικά Έσοδα -2.24108 -2.89468 -2.38306 -0.77331 -1.9892
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.11618 0.10417 0.06404 0.02723 0.01958
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Καθαρά Κέρδη -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.1249 -2.79051 -2.31902 -0.74607 -1.96963
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.8482 12.4525 12.8235 12.9234 13.0637
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16539 -0.22409 -0.18084 -0.05773 -0.15077
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16539 -0.22409 -0.18084 -0.05773 -0.15077
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.468 27.2043 28.6604 0.00684 0.0851
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.468 27.2043 28.6604 0.00684 0.0851
Cash 13.468 27.2043 28.6604 0.00684 0.0851
Total Assets 13.477 27.2169 28.6766 0.02667 0.10855
Intangibles, Net 0.009 0.01262 0.01623 0.01984 0.02344
Total Current Liabilities 0.26291 0.38517 1.04549 1.37709 0.7286
Payable/Accrued 0.22085 0.22085 0.71097 0.73031 0.27756
Accrued Expenses 0.04206 0.16433 0.05937 0.01163 0.03089
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.27515 0.63515 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.42015
Total Liabilities 0.26291 0.38517 1.04549 1.37709 10.2286
Total Long Term Debt 0 0 0 0 9.5
Long Term Debt 0 9.5
Total Equity 13.2141 26.8317 27.6311 -1.35042 -10.1201
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00198 0.00198
Common Stock 0.01285 0.01315 0.0127 0.00846 0.0002
Additional Paid-In Capital 54.674 60.4661 56.6954 25.8531 13.6664
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -41.4728 -33.6475 -29.077 -27.214 -23.7887
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13.477 27.2169 28.6766 0.02667 0.10855
Total Common Shares Outstanding 12.8482 13.1478 12.7035 11.9457 11.9457
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.9112 13.468 15.6381 17.1879 19.7431
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.9112 13.468 15.6381 17.1879 19.7431
Cash 11.9112 13.468 15.6381 17.1879 19.7431
Total Assets 11.9193 13.477 15.648 17.1987 19.7548
Intangibles, Net 0.0081 0.009 0.00991 0.01081 0.01171
Total Current Liabilities 0.23558 0.26291 0.23788 0.22913 0.24117
Payable/Accrued 0.22085 0.22085 0.22085 0.22085 0.22085
Accrued Expenses 0.01473 0.04206 0.01703 0.00829 0.02032
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.23558 0.26291 0.23788 0.22913 0.24117
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 11.6837 13.2141 15.4101 16.9696 19.5136
Common Stock 0.01285 0.01285 0.01285 0.01278 0.01295
Additional Paid-In Capital 55.2686 54.674 54.0795 53.32 55.1179
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -43.5977 -41.4728 -38.6823 -36.3632 -35.6172
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11.9193 13.477 15.648 17.1987 19.7548
Total Common Shares Outstanding 12.8482 12.8482 12.8482 12.7748 12.9515
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -7.82524 -4.57058 -1.86296 -3.42531 -1.68966
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.20003 -4.29155 -1.15296 -0.29327 -0.11495
Amortization 0.00361 0.00361 0.00361 0.00361 0.00361
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.12227 -0.38517 0.0284 2.93349 1.5711
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7.53622 2.83544 29.8065 0.215 0.2
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7.53622 3.1106 30.1665 0 0.1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.27515 -0.36 0.215 0.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -13.7362 -1.45611 28.6535 -0.07827 0.08505
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.74387 0.66058 0.67799 0.19494 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.1249 -7.82524 -5.03473 -2.7157 -1.96963
Cash From Operating Activities -1.55681 -6.20003 -4.02997 -2.48016 -1.94746
Amortization 0.0009 0.00361 0.00271 0.00181 0.0009
Non-Cash Items 0.59452 1.74387 1.14934 0.38977 0.16527
Changes in Working Capital -0.02733 -0.12227 -0.14729 -0.15604 -0.144
Cash From Financing Activities 0 -7.53622 -7.53622 -7.53622 -5.51371
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -7.53622 -7.53622 -7.53622 -5.51371
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -1.55681 -13.7362 -11.5662 -10.0164 -7.46117
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Patel (Snehal) Individual Investor 41.1434 5286177 1000 2023-05-17 LOW
McWilliams (David B) Individual Investor 4.8281 620327 0 2023-03-15 LOW
Hallock (Kenneth) Individual Investor 3.0925 397333 0 2023-03-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7422 352324 7800 2023-03-31 LOW
Rothe (Eric) Individual Investor 2.4381 313255 0 2023-03-15 LOW
Thompson (Jaye L) Individual Investor 2.0158 258995 1250 2023-04-28 LOW
Daugherty (Frank Joseph) Individual Investor 0.7015 90133 0 2023-03-15 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5433 69804 34081 2023-03-31 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5106 65608 -42 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4339 55748 5514 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.3954 50800 17500 2023-03-31 HIGH
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3349 43031 528 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3108 39933 0 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.2888 37100 37100 2023-03-31 HIGH
HRT Financial LP Investment Advisor 0.1448 18606 18606 2023-03-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.1441 18510 18510 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1012 13002 0 2023-03-31 LOW
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.0985 12658 -120 2023-03-31 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.0973 12498 12498 2023-03-31 MED
683 Capital Management LLC Hedge Fund 0.0836 10747 -953 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Greenwich LifeSciences, Inc. Company profile

Σχετικά με την Greenwich LifeSciences, Inc.

Η Greenwich LifeSciences, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της GP2, ανοσοθεραπείας για την πρόληψη των υποτροπών του καρκίνου του μαστού σε ασθενείς που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το GP2 είναι ένα διαμεμβρανικό πεπτίδιο 9 αμινοξέων του ανθρώπινου υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HER2)/neu, μιας πρωτεΐνης υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας που εκφράζεται σε μια ποικιλία κοινών καρκίνων. Το GP2 θα χορηγηθεί σε συνδυασμό με τον παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) για την επαγωγή της ειδικής για το πεπτίδιο GP2 ανοσίας. Η θεραπεία με το GP2 χορηγείται μέσω ενδοδερμικής ένεσης με ανάμειξη του πεπτιδίου GP2 και του GM-CSF κατά τη στιγμή της χορήγησης. Η ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο της Εταιρείας επιδιώκει να διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου ώστε να επιτίθεται επιλεκτικά στα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάζει τα φυσιολογικά κύτταρα ή να παρέχει ορισμένα συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να αναστέλλει την εξάπλωση του καρκίνου.

Industry: Biopharmaceuticals

3992 Bluebonnet Dr, Building 14
STAFFORD
TEXAS 77477
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

BTC/USD

26,471.20 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,292.70 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.24 Price
+0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου