Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Greatland Gold PLC - GGP CFD

  0.059675
  1.7%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.002450
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02529 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.81)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02529%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003373 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003373%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.058675
  Άνοιγμα* 0.059675
  Μεταβολή 1 έτους* -20.28%
  Εύρος ημέρας* 0.058675 - 0.060675
  Εύρος 52 εβδ. 0.06-0.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.10M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 383.71M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 386.87M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.09B
  Έσοδα N/A
  EPS 0.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.44
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 4, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 0.059675 0.000000 0.00% 0.059675 0.060675 0.058675
  Apr 18, 2024 0.058675 -0.002000 -3.30% 0.060675 0.060675 0.058675
  Apr 17, 2024 0.060675 0.000000 0.00% 0.060675 0.060675 0.060675
  Apr 16, 2024 0.060675 0.000000 0.00% 0.060675 0.061675 0.060675
  Apr 15, 2024 0.060675 0.001000 1.68% 0.059675 0.060675 0.059675
  Apr 12, 2024 0.060675 0.001000 1.68% 0.059675 0.060875 0.059675
  Apr 11, 2024 0.059675 -0.000200 -0.33% 0.059875 0.060875 0.058675
  Apr 10, 2024 0.059875 0.001200 2.05% 0.058675 0.060875 0.058675
  Apr 9, 2024 0.058875 -0.002000 -3.29% 0.060875 0.060875 0.058675
  Apr 8, 2024 0.060675 -0.000200 -0.33% 0.060875 0.062870 0.059675
  Apr 5, 2024 0.060675 0.002000 3.41% 0.058675 0.061670 0.058675
  Apr 4, 2024 0.058675 0.001995 3.52% 0.056680 0.058675 0.055680
  Apr 3, 2024 0.057680 -0.002195 -3.67% 0.059875 0.059875 0.056680
  Apr 2, 2024 0.059875 -0.001995 -3.22% 0.061870 0.061870 0.057675
  Mar 28, 2024 0.061670 -0.002000 -3.14% 0.063670 0.063870 0.060675
  Mar 27, 2024 0.063670 0.000000 0.00% 0.063670 0.063870 0.063670
  Mar 26, 2024 0.064665 0.000000 0.00% 0.064665 0.064870 0.063670
  Mar 25, 2024 0.064665 -0.002000 -3.00% 0.066665 0.066865 0.064665
  Mar 22, 2024 0.066865 -0.000795 -1.17% 0.067660 0.069860 0.066665
  Mar 21, 2024 0.067660 0.000995 1.49% 0.066665 0.067865 0.065665

  Greatland Gold PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.43745 5.67488 5.19636 3.254 1.84044
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.24503 1.96361 1.63257 0.88866 0.81136
  Έρευνα & Ανάπτυξη 3.02203 3.47044 3.39279 2.30976 1.02149
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.03838 0.01845
  Λειτουργικά Έσοδα -8.43745 -5.67488 -5.19636 -3.254 -1.84044
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.92819 -0.21041 -0.00407 -0.0103 0.00389
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Καθαρά Κέρδη -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.3657 -5.51965 -5.145 -3.26431 -1.83655
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4016.37 3872.58 3593.41 3252.94 2773.23
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00283 -0.00143 -0.00143 -0.001 -0.00066
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00283 -0.00143 -0.00142 -0.001 -0.00066
  Depreciation / Amortization 0.17039 0.24083 0.13263 0.03713 0.00758
  Άλλο, Καθαρό 0 0.36565 0.05544
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.675 5.52729 2.91016 2.98667 2.68821
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.844 4.29863 1.11678 1.12144 0.84217
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.719 1.22866 1.79338 1.67972 1.79072
  Depreciation / Amortization 0.112 0.18551 0.05532
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -12.675 -5.52729 -2.91016 -2.98667 -2.68821
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.753 -2.24967 -0.67853 -0.21128 0.00087
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Καθαρά Κέρδη -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.279 -7.77696 -3.58869 -2.8452 -2.67445
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4637.84 4054.34 3978.41 3919.24 3825.92
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00286 -0.00192 -0.0009 -0.00073 -0.0007
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00286 -0.00192 -0.0009 -0.00073 -0.0007
  Άλλο, Καθαρό 0.149 0 0 0.35274 0.0129
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.255 19.2275 10.6484 6.10182 2.83348
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.725 18.8016 10.416 6.02275 2.756
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.355
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.116 0 0.0782 0.02387 0.02638
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.02638
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 105.04 55.2707 23.9984 6.6485 2.93659
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.766 0.46126 0.46227 0.54668 0.10311
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 59.931 35.5819 12.8877 0 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.825 4.39624 3.51351 0.93276 0.63037
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.492 0.00261 1.16971 0.66851
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 52.562 49.5451 19.8435 1.32348 0.63037
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 41.787 43.1729 12.4832 0.35613 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52.478 5.7256 4.15489 5.32502 2.30622
  Κοινή Μετοχή 5.069 4.07055 3.94727 3.76021 3.32342
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 70.821 36.1663 24.0643 19.8788 12.5542
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -19.153 -34.5112 -23.8567 -18.314 -13.5714
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 105.04 55.2707 23.9984 6.6485 2.93659
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5068.63 4070.55 3947.27 3760.21 3323.42
  Μετρητά 38.37 18.8016 10.416 6.02275 2.756
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.414 0.42596 0.15422 0.05521 0.0511
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.774 0.6349 0.72636 0.72416 0.14717
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.272 -0.26722 -0.26409 -0.17749 -0.04406
  Payable/Accrued 0.14372 0.63037
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 41.503 43.1027 12.1898 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.95 1.97593 3.84671 0.03459 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.991 3.13921 1.78684 0.06448
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.128 0.20805 0.05495 0.05605
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.214 1.04637 0.50202 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.284 0.07021 0.29345 0.35613
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.088
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.259
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.255 62.858 19.2275 14.5085 10.6484
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43.725 61.724 18.8016 14.2864 10.416
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.116 0.376 0 0 0.0782
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.116 0.376 0 0 0.0782
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 105.04 113.082 55.2707 37.7476 23.9984
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.766 0.342 0.46126 0.4336 0.46227
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 59.931 49.826 35.5819 22.8055 12.8877
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.825 4.595 4.39624 1.23394 3.51351
  Payable/Accrued 8.511 3.745 4.18819 1.06369 3.45857
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 52.562 50.259 49.5451 25.5076 19.8435
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 41.787 43.526 43.1729 20.3973 12.4832
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52.478 62.823 5.7256 12.2399 4.15489
  Κοινή Μετοχή 5.069 5.016 4.07055 4.04655 3.94727
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 70.821 70.255 36.1663 35.5933 24.0643
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -19.153 -12.122 -34.5112 -27.3999 -23.8567
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 105.04 113.082 55.2707 37.7476 23.9984
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5068.63 5015.88 4070.55 4046.55 3947.27
  Προπληρωθέντα Εξοδα
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 41.503 43.515 43.1027 20.1493 12.1898
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.95 2.138 1.97593 3.87639 3.84671
  Μετρητά 43.725 61.724 18.8016 14.2864 10.416
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.259 -0.326
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.414 0.758 0.42596 0.22207 0.15422
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.128 0.155 0.20805 0.06925 0.05495
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.284 0.011 0.07021 0.24802 0.29345
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.186 0.695 0.101
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.088 0.056
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.3657 -5.51965 -5.18332 -3.254 -1.84044
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.9614 -2.69569 -4.56597 -3.01906 -1.26875
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.17039 0.24083 0.13263 0.03713 0.00758
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.13552 0.21964 0.19287 0.26668 0.02488
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.09833 2.36349 0.29185 -0.06887 0.53923
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -28.9713 -13.5705 -0.10556 -0.7821 -0.40709
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -18.2831 -13.5541 -0.09562 -0.78729 -0.41098
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10.6881 -0.01643 -0.00993 0.00519 0.00389
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 38.3889 16.4984 7.74896 2.9834 4.36852
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.97092 0 -0.16344 -0.1325 -0.07547
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 12.9202 4.37259 7.98027 3.1159 4.44399
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.71817 -0.04292 0.18931 -0.02334 -0.02608
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.17442 0.18931 3.26675 -0.8411 2.6666
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.29095 0.01742 0.02173
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 26.4396 12.1259 -0.06788
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line -13.279 -11.3657 -3.58869 -5.51965 -2.68821
  Cash From Operating Activities -5.241 -5.9614 -4.02726 -2.69569 -1.6069
  Cash From Operating Activities 0.123 0.17039 0.05555 0.24083 0.05532
  Non-Cash Items 9.82 3.13552 0.71643 0.21964 0.02214
  Changes in Working Capital -1.905 2.09833 -1.21056 2.36349 1.00386
  Cash From Investing Activities -5.332 -28.9713 -5.91413 -13.5705 -0.06024
  Capital Expenditures -2.407 -18.2831 -5.91414 -13.5541 -0.06111
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2.925 -10.6881 0.00001 -0.01643 0.00087
  Cash From Financing Activities 60.884 38.3889 18.0331 16.4984 1.49772
  Financing Cash Flow Items -2.292 -0.97092 -0.69493 0 -1.21138
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 63.29 12.9202 12.3232 4.37259 2.74747
  Foreign Exchange Effects -0.873 0.71817 -0.01735 -0.04292 0.043
  Net Change in Cash 49.438 4.17442 8.07436 0.18931 -0.12642
  Cash Interest Paid 0.166 0.29095 0.01742 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.114 26.4396 6.40486 12.1259 -0.03837

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  GREATLAND GOLD PLC ORD 0.1P Company profile

  Σχετικά με την GREATLAND GOLD PLC ORD 0.1P

  Η Greatland Gold plc είναι μια εταιρεία εξερεύνησης και ανάπτυξης ορυκτών πόρων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση χρυσού στην Τασμανία και τη Δυτική Αυστραλία. Τα έργα της περιλαμβάνουν τα έργα Paterson, Firetower, Panorama, Ernest Giles, Warrentinna και Bromus. Το έργο Paterson καλύπτει περισσότερα από 560 τετραγωνικά χιλιόμετρα (τ.χλμ.) στην επαρχία Paterson της βορειοδυτικής Αυστραλίας. Το έργο Paterson περιλαμβάνει επίσης το κοίτασμα Havieron και το έργο Winu της Rio Tinto, το οποίο φιλοξενεί ορυχεία χρυσού και χαλκού. Το έργο Ernest Giles βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα (km) βορειοανατολικά του Laverton στην περιοχή Yilgarn στην κεντρική Δυτική Αυστραλία. Το έργο Ernest Giles καλύπτει περίπου 850 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανεξερεύνητου Yilgarn Craton που φιλοξενεί ζώνες πρασινόλιθων και διεισδύσεις με πάνω από 85 χιλιόμετρα διάστρωσης προοπτικών πετρωμάτων. Το έργο Bromus βρίσκεται περίπου 25 χλμ. νοτιοδυτικά του Norseman. Το έργο Firetower βρίσκεται περίπου 65 km δυτικά του Launceston και περίπου 35 km νότια του Devonport.

  Industry: Diversified Mining

  33 St. James's Square
  LONDON
  SW1Y 4JS
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου