Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Calcimedica Inc - CALC CFD

5.0818
1.68%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.5864
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.2188
Άνοιγμα* 5.1867
Μεταβολή 1 έτους* 314.94%
Εύρος ημέρας* 5.0031 - 5.3763
Εύρος 52 εβδ. 4.88-20.30
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 25.61K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 115.32K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 31.45M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.52M
Έσοδα N/A
EPS -23.21
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 5.2188 -0.1502 -2.80% 5.3690 5.8530 4.9029
Mar 27, 2023 5.5461 0.1553 2.88% 5.3908 6.0853 5.3883
Mar 24, 2023 5.5507 0.0832 1.52% 5.4675 5.7853 5.4675
Mar 23, 2023 5.4929 0.1525 2.86% 5.3404 5.8023 5.3404
Mar 22, 2023 5.5768 0.2301 4.30% 5.3467 6.5507 5.0805
Mar 21, 2023 6.0468 1.2311 25.56% 4.8157 6.1436 4.7284
Mar 20, 2023 5.3451 -0.6469 -10.80% 5.9920 5.9920 5.0602
Mar 17, 2023 0.4280 -0.0478 -10.05% 0.4758 0.4763 0.4273
Mar 16, 2023 0.4761 -0.0195 -3.93% 0.4956 0.4958 0.4580
Mar 15, 2023 0.4937 0.0277 5.94% 0.4660 0.4969 0.4660
Mar 14, 2023 0.4762 -0.0145 -2.95% 0.4907 0.4957 0.4737
Mar 13, 2023 0.4960 -0.0093 -1.84% 0.5053 0.5151 0.4859
Mar 10, 2023 0.5041 0.0008 0.16% 0.5033 0.5120 0.4857
Mar 9, 2023 0.5346 -0.0034 -0.63% 0.5380 0.5637 0.5164
Mar 8, 2023 0.5638 0.0408 7.80% 0.5230 0.5647 0.5230
Mar 7, 2023 0.5637 0.0395 7.54% 0.5242 0.5823 0.5242
Mar 6, 2023 0.5556 -0.0273 -4.68% 0.5829 0.5829 0.5537
Mar 3, 2023 0.5476 0.0429 8.50% 0.5047 0.5588 0.5047
Mar 2, 2023 0.5345 0.0292 5.78% 0.5053 0.5347 0.5053
Mar 1, 2023 0.5390 0.0045 0.84% 0.5345 0.5832 0.5339

Calcimedica Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 36.18 35.947 29.832 37.502 28.57
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.104 17.044 8.87 6.922 5.599
Έρευνα & Ανάπτυξη 14.113 18.903 20.962 30.58 22.971
Λειτουργικά Έσοδα -36.18 -35.947 -29.832 -37.502 -28.57
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.575 0.126 0.143 0.393 0.192
Άλλο, Καθαρό 0 2.158 0.072 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -35.605 -35.821 -27.531 -37.037 -28.378
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -35.605 -35.821 -27.531 -37.037 -28.378
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -35.605 -35.821 -27.531 -37.037 -28.378
Καθαρά Κέρδη -35.605 -35.821 -27.531 -37.037 -28.378
Total Adjustments to Net Income 0 -7.189 -7.055 -4.317
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -35.605 -35.821 -34.72 -44.092 -32.695
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -35.605 -35.821 -34.72 -44.092 -32.695
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -35.605 -35.821 -34.72 -44.092 -32.695
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.53498 1.51427 1.50317 1.36829 1.36829
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -23.1957 -23.6557 -23.0978 -32.2243 -23.8949
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -21.2654 -23.6557 -23.0978 -32.2243 -23.8949
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.963
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.712 9.983 8.301 10.184 8.701
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.435 4.299 4.243 4.127 4.433
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.749 3.249 4.058 6.057 4.268
Λειτουργικά Έσοδα -7.712 -9.983 -8.301 -10.184 -8.701
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.309 0.171 0.06 0.035 0.026
Άλλο, Καθαρό 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Καθαρά Κέρδη -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.403 -9.812 -8.241 -10.149 -8.675
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.54484 1.53836 1.53099 1.52559 1.52415
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.79207 -6.37822 -5.3828 -6.65253 -5.69171
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.45029 -4.79536 -5.3828 -6.65253 -5.69171
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.528 2.435
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 67.078 99.24 36.271 13.445
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63.67 95.033 35.956 12.834
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.364 33.418 15.87 12.834
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.306 61.615 20.086 0
Prepaid Expenses 2.034 4.207 0.315 0.611
Total Assets 69.088 101.794 40.66 17.813
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.981 1.946 1.975 1.515
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.634 3.08 2.714 1.958
Accumulated Depreciation, Total -1.653 -1.134 -0.739 -0.443
Other Long Term Assets, Total 0.029 0.608 2.414 2.853
Total Current Liabilities 4.057 6.997 12.251 5.794
Accounts Payable 0.527 2.513 4.636 2.523
Accrued Expenses 2.582 3.658 4.377 2.924
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.948 0.826 3.238 0.347
Total Liabilities 4.065 7.008 12.251 5.794
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 65.023 94.786 28.409 12.019
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 131.363 78.811
Common Stock 0.002 0.002 0 0
Additional Paid-In Capital 234.225 228.155 2.879 2.007
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -169.188 -133.367 -105.836 -68.799
Unrealized Gain (Loss) -0.016 -0.004 0.003 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 69.088 101.794 40.66 17.813
Total Common Shares Outstanding 21.3578 20.9793 19.1556 19.1556
Other Liabilities, Total 0.008 0.011
Total Preferred Shares Outstanding 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.021
Other Current Assets, Total 1.353
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 58.222 67.078 74.496 76.051 88.821
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55.28 63.67 72.554 73.586 85.688
Μετρητά & Ισοδύναμα 8.36 13.364 11.452 7.864 10.589
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.92 50.306 61.102 65.722 75.099
Prepaid Expenses 2.942 3.408 1.942 2.465 3.133
Total Assets 60.586 69.088 76.638 82.821 90.852
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.335 1.981 2.113 2.006 2.002
Other Long Term Assets, Total 0.029 0.029 0.029 0.136 0.029
Total Current Liabilities 4.228 4.057 4.49 4.141 6.278
Accounts Payable 0.541 0.527 2.066 2.101 1.956
Accrued Expenses 2.216 2.582 1.729 1.543 3.378
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.471 0.948 0.695 0.497 0.944
Total Liabilities 4.33 4.065 4.502 4.154 6.29
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.102 0.008 0.012 0.013 0.012
Total Equity 56.256 65.023 72.136 78.667 84.562
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 235.767 234.225 232.641 231.183 229.376
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -179.337 -169.188 -160.513 -152.524 -144.816
Unrealized Gain (Loss) -0.176 -0.016 0.006 0.006 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 60.586 69.088 76.638 82.821 90.852
Total Common Shares Outstanding 21.3578 21.3578 21.3166 21.2847 21.0559
Long Term Investments 4.628
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -35.821 -27.531 -37.037 -28.378
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -31.5 -32.064 -31.215 -28.216
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.519 0.395 0.303 0.175
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.433 -0.369 0.598 0.366
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.631 -4.559 4.921 -0.379
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 10.751 -42.56 -20.62 -1.461
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.488 -1.023 -0.605 -1.461
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 11.239 -41.537 -20.015 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.695 92.172 54.871 42.019
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -4.16 -0.045 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.695 96.332 54.916 42.019
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -20.054 17.548 3.036 12.342
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -10.149 -35.821 -27.146 -19.157 -11.449
Cash From Operating Activities -6.524 -31.5 -22.545 -17.045 -9.264
Cash From Operating Activities 0.122 0.519 0.383 0.247 0.118
Non-Cash Items 3.81 5.433 3.946 2.508 1.169
Changes in Working Capital -0.307 -1.631 0.272 -0.643 0.898
Cash From Investing Activities 1.52 10.751 -0.035 -9.096 -13.657
Capital Expenditures 0 -0.488 -0.484 -0.304 -0.136
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.52 11.239 0.449 -8.792 -13.521
Cash From Financing Activities 0 0.695 0.614 0.587 0.092
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.695 0.614 0.587 0.092
Net Change in Cash -5.004 -20.054 -21.966 -25.554 -22.829
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Deerfield Management Company, L.P. Hedge Fund 6.8373 377265 0 2022-12-31 MED
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.3895 297380 -2 2023-03-24 LOW
Wilson (Robert N) Individual Investor 11.5614 181655 181655 2023-03-20
BML Capital Management LLC Investment Advisor 1.6 88282 0 2022-12-31 MED
Breuil (Robert S) Individual Investor 0.6207 34246 29340 2023-03-23 HIGH
Zamiri (Parisa) Individual Investor 0.6002 33117 30424 2023-03-23 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5436 29995 13 2022-12-31 LOW
CVF 2018, LLC Corporation 0.3531 19485 -56817 2021-12-31
First Manhattan Co. LLC Investment Advisor 0.3512 19381 -1476 2022-12-31 LOW
Stauderman (Kenneth A. Ph.D.) Individual Investor 0.7602 11944 11944 2023-03-20
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2019 11143 -3178 2022-12-31 HIGH
Guerard (Frederic) Individual Investor 0.0388 8409 1218 2022-12-01 LOW
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.1297 7159 -54 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0857 4730 -12 2022-12-31 LOW
Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. Venture Capital 0.0641 3539 0 2022-12-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.0581 3204 -1313 2022-12-31 MED
Hatteras Venture Partners Venture Capital 0.0557 3076 -111584 2021-12-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.0542 2993 -1578 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0454 2505 0 2022-12-31 LOW
Bjerkholt (Eric H) Individual Investor 0.0259 1429 1429 2023-03-23 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Graybug Vision, Inc. Company profile

Σχετικά με την Graybug Vision, Inc.

Η Graybug Vision, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μετασχηματιστικών φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού νεύρου. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το GB-102, είναι μια ενδοϋαλοειδική έγχυση ενός αποταμιευτικού σκευάσματος μικροσωματιδίων σουνιτινίμπης, ενός αναστολέα της νεοαγγειακής ανάπτυξης και διαπερατότητας, οι οποίες αποτελούν αιτίες της νόσου του αμφιβληστροειδούς. Αναπτύσσει το GB-102 ως ενδοϋαλοειδική ένεση μία φορά κάθε έξι μήνες για τη θεραπεία της υγρής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας ή υγρής (AMD) και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (DME). Χρησιμοποιεί επίσης τις τεχνολογίες της για την ανάπτυξη του GB-103, ενός σκευάσματος του GB-102 που χορηγείται μία φορά το χρόνο, για τη θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (DR), καθώς και του GB-401, ενός ενδοϋαλοειδούς ενέσιμου αποθέματος ενός προφαρμάκου β-αδρενεργικού αναστολέα με δοσολογικό σχήμα μία φορά κάθε έξι μήνες ή περισσότερο για τη θεραπεία του πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας (POAG).

Industry: Bio Therapeutic Drugs

505 Coast Boulevard South
Suite 307
LA JOLLA
CALIFORNIA 92037
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,795.70 Price
+1.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.55 Price
+5.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00498

Gold

1,968.15 Price
-0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.87 Price
-0.960% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου