Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές GR Engineering Services - GNGau CFD

  2.3853
  3.46%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0194
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.3055
  Άνοιγμα* 2.2955
  Μεταβολή 1 έτους* 4.08%
  Εύρος ημέρας* 2.2955 - 2.3853
  Εύρος 52 εβδ. 1.67-2.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 97.40K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.09M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 327.98M
  Αναλογία P/E 9.78
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 161.23M
  Έσοδα 651.67M
  EPS 0.21
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.35961
  Beta 0.85
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 2.3853 0.0100 0.42% 2.3753 2.3953 2.3653
  Feb 29, 2024 2.3753 0.0798 3.48% 2.2955 2.3953 2.2955
  Feb 28, 2024 2.2955 0.0000 0.00% 2.2955 2.3454 2.2955
  Feb 27, 2024 2.2955 0.0100 0.44% 2.2855 2.3055 2.2855
  Feb 26, 2024 2.2855 0.0100 0.44% 2.2755 2.2954 2.2755
  Feb 25, 2024 2.2755 0.0000 0.00% 2.2755 2.2855 2.2755
  Feb 23, 2024 2.2755 -0.0499 -2.15% 2.3254 2.3454 2.2755
  Feb 22, 2024 2.3254 0.0000 0.00% 2.3254 2.3653 2.3154
  Feb 21, 2024 2.3154 0.0699 3.11% 2.2455 2.3154 2.2156
  Feb 20, 2024 2.2456 -0.0498 -2.17% 2.2954 2.3254 2.2455
  Feb 19, 2024 2.2855 0.0200 0.88% 2.2655 2.3055 2.2555
  Feb 18, 2024 2.2555 -0.0100 -0.44% 2.2655 2.2855 2.2455
  Feb 16, 2024 2.2555 0.0698 3.19% 2.1857 2.2655 2.1457
  Feb 15, 2024 2.1857 -0.0997 -4.36% 2.2854 2.2854 2.1158
  Feb 14, 2024 2.3055 -0.0498 -2.11% 2.3553 2.3653 2.3054
  Feb 13, 2024 2.3653 -0.0300 -1.25% 2.3953 2.4053 2.3653
  Feb 12, 2024 2.4052 0.0000 0.00% 2.4052 2.4252 2.3553
  Feb 11, 2024 2.3753 0.0000 0.00% 2.3753 2.3853 2.3453
  Feb 9, 2024 2.3653 0.0000 0.00% 2.3653 2.3952 2.3553
  Feb 8, 2024 2.3653 0.0299 1.28% 2.3354 2.4053 2.3354

  GR Engineering Services Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 551.361 651.669 392.385 222.402 182.256
  Έσοδα 551.361 651.669 392.385 222.402 182.256
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 335.469 433.737 237.521 128.467 88.7997
  Ακαθάριστο Εισόδημα 215.892 217.932 154.864 93.9343 93.4564
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 516.499 601.317 361.408 232.853 173.892
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 175.753 165.108 121.857 104.957 84.068
  Depreciation / Amortization 5.98836 5.26858 3.15589 2.74697 1.44158
  Other Operating Expenses, Total -0.71106 -2.79737 -1.14269 -3.31855 -0.41769
  Λειτουργικά Έσοδα 34.8623 50.3524 30.977 -10.4509 8.3645
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.87018 -0.06473 -0.41549 0.82899 0.44374
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.0073 0.01731 -0.00505 -0.0396 -0.04697
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 39.7398 50.305 30.5565 -9.6615 8.76126
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Καθαρά Κέρδη 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 27.4912 34.7203 21.0101 -7.24992 6.52981
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 167.336 166.519 160.239 153.652 155.945
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16429 0.20851 0.13112 -0.04718 0.04187
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.19 0.19 0.12 0.06 0.06
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.16426 0.20844 0.13121 -0.04659 0.0421
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.017 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 219.453 331.908 349.373 302.296 216.046
  Έσοδα 219.453 331.908 349.373 302.296 216.046
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 39.5798 295.889 174.388 259.349 82.3486
  Ακαθάριστο Εισόδημα 179.873 36.0187 174.985 42.9468 133.698
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 197.8 313.822 320.609 280.755 198.117
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 156.637 19.1154 146.07 19.0377 111.955
  Depreciation / Amortization 2.98495 3.00342 2.63061 2.63797 1.70769
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.91799 -3.95218 0.06776 -0.00303 3.01384
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.00619 -0.01349 0 -0.01731 0.00505
  Other Operating Expenses, Total -0.49051 -0.22055 -2.54832 -0.24905 -0.91288
  Λειτουργικά Έσοδα 21.6537 18.0861 28.7644 21.5406 17.9291
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.6537 18.0861 28.7644 21.5406 17.9291
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 14.5164 12.9748 19.9851 14.7353 12.4793
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 14.5164 12.9748 19.9851 14.7353 12.4793
  Καθαρά Κέρδη 14.5164 12.9748 19.9851 14.7353 12.4793
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 14.5164 12.9748 19.985 14.7353 12.4793
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 14.5164 12.9748 19.985 14.7353 12.4793
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 14.5164 12.9748 19.985 14.7353 12.4793
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.327 166.344 173.565 159.472 166.493
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08624 0.078 0.11514 0.0924 0.07495
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.09 0.1 0.09 0.07
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08626 0.07794 0.11514 0.09233 0.07498
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0
  Total Adjustments to Net Income 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 143.599 197.878 122.537 77.7977 69.8805
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86.9629 102.262 69.2079 37.529 31.4329
  Μετρητά 86.0221 101.995 68.973 37.529 28.4329
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 0 3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.7966 92.9961 51.9164 38.8795 37.0705
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 50.7832 90.2719 51.1003 38.4164 35.1265
  Συνολικό Απόθεμα 0.04649 0.04944 0.03383 0.0238 0.2938
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.79335 2.57105 1.37845 1.36536 1.08329
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 189.75 231.864 157.401 97.9885 81.5911
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.589 8.35913 8.67209 6.36969 3.38129
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 31.6757 27.1144 23.485 18.24 13.5831
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -19.0867 -18.7553 -14.8129 -11.8703 -10.2018
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.59087 9.32561 10.2397 4.40132
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.28816 0.74204 2.19218 5.26276 7.87959
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.86618 1.88425 0.28975 4.15705 0.4498
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 123.015 164.613 100.045 60.1188 33.8251
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 37.0029 75.9961 38.6355 24.2619 18.3312
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.17771 13.1412 11.6724 12.8603 3.7738
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.41932 3.40371 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.26265 1.57663 2.29806 1.5825 0.50071
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 75.5717 73.8988 45.0197 18.0103 11.2193
  Σύνολο Οφειλών 130.018 169.704 105.761 63.3051 35.1756
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.96986 2.68205 3.53976 2.47375 0.04954
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.96986 2.68205 3.53976 2.47375 0.04954
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.03283 2.40903 2.17622 0.71259 1.30099
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.7319 62.1606 51.6396 34.6834 46.4155
  Κοινή Μετοχή 40.0254 39.891 39.1417 30.5949 30.5629
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 20.4677 21.9846 12.0432 3.64431 16.2386
  Unrealized Gain (Loss) -0.68516 0.67161 1.29753 1.22785 0.32433
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.07607 -0.38655 -0.84281 -0.78363 -0.71032
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 189.75 231.864 157.401 97.9885 81.5911
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 161.567 161.232 160.578 153.653 153.623
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.94075 0.2672 0.23493
  Υπεραξία, Καθαρό 13.795 13.675 13.4703
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.02098
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 143.599 162.5 197.878 206.711 122.537
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86.9629 83.6871 102.262 93.7967 69.2079
  Μετρητά 86.0221 83.4061 101.995 93.5612 68.973
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 0 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.7966 73.1564 92.9961 108.065 51.9164
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 50.7832 71.4776 90.2719 105.49 51.1003
  Συνολικό Απόθεμα 0.04649 0.04764 0.04944 0.04198 0.03383
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.79335 5.60839 2.57105 4.80799 1.37845
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 189.75 199.674 231.864 241.903 157.401
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.589 12.4606 8.35913 8.54944 8.67209
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 22.3858 22.6469 23.0007 23.2695 23.71
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.28816 1.63414 0.74204 2.03937 2.19218
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.86618 0.43287 1.88425 1.3335 0.28975
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 123.015 133.247 164.613 180.779 100.045
  Payable/Accrued 51.5247 83.2016 97.506 103.292 64.0842
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 2.41932
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2.26265 4.82566 1.57663 7.03393 2.29806
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 69.2276 45.2199 65.5301 70.453 31.2434
  Σύνολο Οφειλών 130.018 140.672 169.704 185.421 105.761
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 4.96986 5.63872 2.68205 2.78142 3.53976
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 4.96986 5.63872 2.68205 2.78142 3.53976
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.03283 1.78642 2.40903 1.86117 2.17622
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.7319 59.0018 62.1606 56.4819 51.6396
  Κοινή Μετοχή 40.0254 40.0254 39.891 39.891 39.1417
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 20.4677 19.1366 21.9846 15.8868 12.0432
  Unrealized Gain (Loss) -0.68516 0.06371 0.67161 1.37882 1.29753
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.07607 -0.22388 -0.38655 -0.6747 -0.84281
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 189.75 199.674 231.864 241.903 157.401
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 161.567 161.567 161.232 161.232 160.578
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.94075 0.28101 0.2672 0.23547 0.23493
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.02098
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 69.7453 49.4962 11.2398 24.68 -0.88738
  Cash Receipts 684.144 425.733 215.229 200.052 343.067
  Cash Payments -598.374 -371.38 -204.043 -174.242 -341.129
  Cash Taxes Paid -16.149 -4.92682 -0.11152 -1.50215 -3.35802
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.12477 0.06968 0.16558 0.372 0.53254
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.99251 -1.46511 -0.33323 -0.99109 -2.90497
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.61122 -1.68815 -1.02766 -0.99109 -2.65497
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.38129 0.22304 0.69444 0 -0.25
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -33.4594 -16.6527 -4.94986 -14.1293 -9.89112
  Total Cash Dividends Paid -25.7728 -13.9638 -6.14493 -13.8146 -9.19526
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.35887 -2.68895 1.19507 -0.31474 -0.69587
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.72823 0.06564 0.13945 0.12199 0.56601
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 33.0216 31.444 6.09612 9.68157 -13.1175
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.32781
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -8.61107 69.7453 39.6682 49.4962 17.7561
  Cash Receipts 353.933 684.144 303.824 425.733 182.912
  Cash Payments -355.154 -598.374 -254.57 -371.38 -163.437
  Cash Taxes Paid -8.06452 -16.149 -9.61153 -4.92682 -1.7678
  Changes in Working Capital 0.67373 0.12477 0.02628 0.06968 0.04866
  Cash From Investing Activities 6.98951 -3.99251 -2.73577 -1.46511 4.74305
  Capital Expenditures -2.18197 -3.61122 -2.04662 -1.68815 -0.95585
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.17147 -0.38129 -0.68915 0.22304 5.6989
  Cash From Financing Activities -17.3422 -33.4594 -12.6215 -16.6527 -7.10604
  Total Cash Dividends Paid -16.1567 -25.7728 -11.2619 -13.9638 -6.20613
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.18545 -7.35887 -1.35968 -2.68895 -0.89991
  Foreign Exchange Effects 0.37525 0.72823 0.2774 0.06564 -0.13076
  Net Change in Cash -18.5885 33.0216 24.5883 31.444 15.2624
  Financing Cash Flow Items -0.32781
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Sala Tenna (David Joseph) Individual Investor 7.4717 12325000 0 2023-08-11 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 7.4515 12291675 -1385273 2023-09-15 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 6.9888 11528427 -1742793 2023-09-15 LOW
  Joley Pty. Ltd. Corporation 6.2852 10367800 0 2023-08-11 LOW
  Paksian Pty. Ltd. Corporation 5.9401 9798578 0 2023-08-11 LOW
  Patrizi (Tony Marco) Individual Investor 5.938 9795000 0 2023-08-11 LOW
  Schier (Beverley June) Individual Investor 4.9104 8100000 0 2023-08-11 LOW
  Totaro (Guiseppe) Individual Investor 4.8498 8000000 0 2023-08-11 LOW
  Spheria Asset Management Pty Limited Investment Advisor 4.8346 7974949 -1066961 2023-08-10 LOW
  Polly Pty. Ltd. Corporation 4.5467 7500000 0 2023-08-11 LOW
  Quintal Pty. Ltd. Corporation 4.5467 7500000 0 2023-08-11 LOW
  Ledgking Pty. Ltd. Corporation 3.6828 6075000 0 2023-08-11 LOW
  Kendrick (Stephen Paul) Individual Investor 2.1163 3491000 0 2023-08-11 LOW
  Woodhouse (Barbara Ann) Individual Investor 1.9702 3250000 0 2023-08-11 LOW
  Sistaro Pty. Ltd. Corporation 0.9955 1642200 0 2023-08-11 LOW
  Mathison (Anthony John) Individual Investor 0.7415 1223175 0 2023-08-11 LOW
  Ricciardo (Cono Antonino Angelo) Individual Investor 0.5911 975000 0 2023-08-11 LOW
  Vincent (Richard William) Individual Investor 0.5765 951000 0 2023-08-11 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 0.4821 795217 795217 2023-09-15 LOW
  Hood (Peter John) Individual Investor 0.3031 500000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Construction & Engineering (NEC)

  71 Daly Street
  Ascot
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6104
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου