Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Goodman Group - GMGau CFD

  28.73
  0.67%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 28.57
  Άνοιγμα* 28.6
  Μεταβολή 1 έτους* 45.4%
  Εύρος ημέρας* 28.12 - 28.78
  Εύρος 52 εβδ. 15.57-26.96
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.09M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 101.26M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.28B
  Αναλογία P/E 10.19
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.87B
  Έσοδα 2.09B
  EPS 1.79
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.15195
  Beta 1.10
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 28.73 0.04 0.14% 28.69 28.80 28.61
  Feb 22, 2024 28.68 0.29 1.02% 28.39 28.81 28.10
  Feb 21, 2024 28.39 -0.47 -1.63% 28.86 28.87 28.32
  Feb 20, 2024 28.85 0.60 2.12% 28.25 29.12 28.23
  Feb 19, 2024 28.25 0.05 0.18% 28.20 28.41 27.73
  Feb 18, 2024 28.20 -0.29 -1.02% 28.49 28.58 28.03
  Feb 16, 2024 28.66 0.21 0.74% 28.45 28.89 28.36
  Feb 15, 2024 28.46 0.43 1.53% 28.03 28.95 27.90
  Feb 14, 2024 28.02 1.68 6.38% 26.34 28.09 26.30
  Feb 13, 2024 26.34 -0.32 -1.20% 26.66 26.76 25.84
  Feb 12, 2024 26.67 -0.05 -0.19% 26.72 26.80 26.61
  Feb 11, 2024 26.72 0.25 0.94% 26.47 26.74 26.47
  Feb 9, 2024 26.68 -0.17 -0.63% 26.85 26.88 26.66
  Feb 8, 2024 26.84 0.01 0.04% 26.83 26.97 26.65
  Feb 7, 2024 26.82 -0.02 -0.07% 26.84 27.12 26.77
  Feb 6, 2024 26.84 0.43 1.63% 26.41 26.87 26.38
  Feb 5, 2024 26.40 -0.23 -0.86% 26.63 27.08 26.39
  Feb 4, 2024 26.62 -0.16 -0.60% 26.78 26.78 26.61
  Feb 2, 2024 26.96 0.16 0.60% 26.80 27.12 26.30
  Feb 1, 2024 26.81 1.62 6.43% 25.19 26.82 25.17

  Goodman Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1968.9 2091.8 1988.3 1510.9 1718.6
  Έσοδα 1968.9 2091.8 1988.3 1510.9 1718.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 638.4 588.6 895.1 479.8 767.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1330.5 1503.2 1093.2 1031.1 951.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -8 -1869.1 -356.8 -186.4 -75.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 658.5 606.9 562.8 456.3 464.3
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1304.9 -3051.9 -1809.7 -1121.9 -1294.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -12.7 -5 -0.6 -12.6
  Λειτουργικά Έσοδα 1976.9 3960.9 2345.1 1697.3 1794
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -222 -213.3 82.3 -71.5 -41.6
  Άλλο, Καθαρό -12.8 -9.5 -7.4 -8.7 -7.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1742.1 3738.1 2420 1617.1 1744.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Καθαρά Κέρδη 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1559.9 3414 2311.9 1504.1 1627.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1919.15 1909.09 1893.13 1880.2 1864.05
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.81281 1.78829 1.22121 0.79997 0.87331
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.3 0.3 0.255 0.21 0.255
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.81281 1.78221 1.21868 0.79927 0.86634
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 949.9 1019 1057.8 1034 676.8
  Έσοδα 949.9 1019 1057.8 1034 676.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 349.8 288.6 280.2 308.4 171.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 600.1 730.4 777.6 725.6 505.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 275.3 -283.3 -601.5 -1267.6 -757.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 356 302.5 209 397.9 312.1
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -430.5 -874.4 -1090.5 -1961.4 -1235.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.2 -12.5 -5
  Λειτουργικά Έσοδα 674.6 1302.3 1659.3 2301.6 1434
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -127.1 -94.9 -82.7 -130.6 -107.6
  Άλλο, Καθαρό -7 -5.8 -5.7 -3.8 -4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 540.5 1201.6 1570.9 2167.2 1322.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Καθαρά Κέρδη 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 462.9 1097 1411.2 2002.8 1270.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1926.27 1912.03 1915.17 1903.01 1896.01
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24031 0.57373 0.73686 1.05244 0.67004
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.15 0.15 0.15 0.105
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24031 0.57373 0.73676 1.04637 0.66751
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2737.7 2350.2 1625.7 2805.8 2474
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1360.1 1056 920.4 1781.9 1607.1
  Μετρητά 1360.1 1056 920.4 1781.9 1607.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 316 295.4 412.2 308 545.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 194 168.4 198.9 173.7 438.5
  Συνολικό Απόθεμα 464.2 389 235.1 544.1 307.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 597.4 609.8 58 171.8 13.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24027.2 21432.4 16867 16138.2 14912.8
  Υπεραξία, Καθαρό 738.3 685.6 715.2 735.1 730.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 111.8 109.8 107.4 110.7 109.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 17948.1 15816.9 12519.5 11275 10352.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 231 173.4 277.5 108.3 118.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2188.6 2235.1 1567.1 1052.4 1127.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1311.3 1296.1 1034 1342.8 849
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 90.4 76.4 73.1 74.8 73.2
  Payable/Accrued 380.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12.3 145.8 11.9 277.7 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1208.6 1073.9 949 990.3 395.7
  Σύνολο Οφειλών 6002.4 5007.6 3705.5 4617.6 4390.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3348.3 2757 2142.4 2707.6 2975
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3292.9 2698.9 2060.3 2678.4 2975
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 458.2 380.3 168.4 121.8 130.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 884.6 574.2 360.7 445.4 436.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18024.8 16424.8 13161.5 11520.6 10522.5
  Κοινή Μετοχή 8273.3 8206.1 8096.4 8031.7 8031.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9361 8191.5 5205 3344 2309.5
  Unrealized Gain (Loss) -7.1 -6.4 -6.7 -7.2 -7.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 397.6 33.6 -133.2 152.1 188.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24027.2 21432.4 16867 16138.2 14912.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1883.82 1866.99 1847.43 1828.41 1813.88
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 71.7 61.4 54.6 50.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 171.9 147 128.7 115.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -100.2 -85.6 -74.1 -64.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55.4 58.1 82.1 29.2
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2737.7 1782.5 2350.2 1553 1625.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1360.1 981.6 1056 719.6 920.4
  Μετρητά 1360.1 981.6 1056 719.6 920.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 316 295.9 295.4 408.7 412.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 194 175.3 168.4 247.9 198.9
  Συνολικό Απόθεμα 464.2 499.7 389 418.4 235.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 597.4 5.3 609.8 6.3 58
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24027.2 23205.3 21432.4 19154.5 16867
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 71.7 62.2 61.4 61.5 54.6
  Υπεραξία, Καθαρό 738.3 707.7 685.6 710.4 715.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 111.8 111.3 109.8 109.9 107.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 17930 18119.7 15803.3 14859.4 12511.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 231 216.2 173.4 145.3 277.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2206.7 2205.7 2248.7 1715 1575.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1311.3 1335.7 1296.1 1083.2 1034
  Payable/Accrued 683.4 635 606.5 626 565.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12.3 152.7 145.8 12.5 11.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 615.6 548 543.8 444.7 456.2
  Σύνολο Οφειλών 6002.4 5703.9 5007.6 3962.3 3705.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3348.3 3091.5 2757 2170.9 2142.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3292.9 3034 2698.9 2087.7 2060.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55.4 57.5 58.1 83.2 82.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 458.2 422 380.3 284.1 168.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 884.6 854.7 574.2 424.1 360.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18024.8 17501.4 16424.8 15192.2 13161.5
  Κοινή Μετοχή 8273.3 8205.9 8206.1 8206.1 8096.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9361 9092.6 8191.5 6989 5205
  Unrealized Gain (Loss) -7.1 -6.9 -6.4 -6.5 -6.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 397.6 209.8 33.6 3.6 -133.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24027.2 23205.3 21432.4 19154.5 16867
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1883.82 1880.47 1866.99 1866.99 1847.43
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 841 1114.7 1156.9 827.5 1161.2
  Cash Receipts 1726.2 1668.6 1161.6 1302.3 1608.6
  Cash Payments -28.6 -41.7 -39 -39.8 -42.1
  Cash Taxes Paid -110.5 -41.4 -76.3 -37.4 -59.6
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -44.2 -34.3 -105.5 -125.8 -109.3
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -701.9 -436.5 216.1 -271.8 -236.4
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1001.5 -549.9 -306.4 -818.2 -26.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.9 -7 -2.5 -1.7 -5.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -995.6 -542.9 -303.9 -816.5 -21.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 299.7 -1349.1 -660.9 -849.2 -799.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 111.4 -135.3 -9.8 -41.2 -172.3
  Total Cash Dividends Paid -557.2 -551.4 -546.3 -528.7 -488.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 663.8 -705.1 -85.7 -279.3 188.5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.6 -88.1 -3.9 40.2 -23.8
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 135.6 -872.4 185.7 -799.7 311.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 81.7 42.7 -19.1 0 -327
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 515.6 841 279.1 1114.7 878.5
  Cash Receipts 830.3 1726.2 917.3 1668.6 1168.9
  Cash Payments -11.7 -28.6 -17.9 -41.7 -17.6
  Cash Taxes Paid -106.1 -110.5 -84.8 -41.4 -15.1
  Cash Interest Paid -25.1 -44.2 -29.6 -34.3 -51.5
  Changes in Working Capital -171.8 -701.9 -505.9 -436.5 -206.2
  Cash From Investing Activities -544.2 -1001.5 -415.5 -549.9 -246.6
  Capital Expenditures -2.6 -5.9 -4.9 -7 -1.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -541.6 -995.6 -410.6 -542.9 -245.3
  Cash From Financing Activities -60.4 299.7 -55.1 -1349.1 -1048.6
  Financing Cash Flow Items -38.7 111.4 148.9 -135.3 -97.5
  Total Cash Dividends Paid -280.2 -557.2 -277.1 -551.4 -274.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.2 81.7 81.6 42.7 42.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 258.7 663.8 -8.5 -705.1 -719.6
  Foreign Exchange Effects 14.6 -3.6 -9.3 -88.1 -100.9
  Net Change in Cash -74.4 135.6 -200.8 -872.4 -517.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 8.822 167546666 0 2022-09-08 LOW
  China Investment Corporation Sovereign Wealth Fund 8.8063 167247241 -200 2022-09-08 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1995 60764947 -121826 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.107 59006733 0 2022-09-08 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8376 53890488 24520645 2022-09-08 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 2.502 47517771 41718106 2022-09-08 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 2.4355 46253911 -4146384 2023-03-31 LOW
  Goodman (Gregory Leith) Individual Investor 2.0499 38930495 261008 2023-09-15 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.9143 36355892 2500340 2022-09-08 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6121 30616348 3297525 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2086 22952702 0 2022-09-08 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 1.1247 21360044 234299 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.083 20568624 87358 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.75 14243122 -114004 2023-09-30 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.7363 13983180 13964283 2022-12-31 LOW
  Beeside Pty. Ltd. Corporation 0.6946 13192040 0 2022-09-08
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6183 11742382 5256961 2022-09-08 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5314 10092091 457 2023-09-30 LOW
  Veritas Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5256 9982346 0 2023-09-30 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.5053 9597407 217346 2023-09-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Industrial REITs

  The Hayesbery,
  1-11 Hayes Road,
  ROSEBERY
  NEW SOUTH WALES 2018
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου