Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Good Times - GTIM CFD

  2.4927
  1.22%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0746
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.4627
  Άνοιγμα* 2.4627
  Μεταβολή 1 έτους* 4.92%
  Εύρος ημέρας* 2.4527 - 2.5427
  Εύρος 52 εβδ. 2.15-3.57
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 14.79K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 258.58K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 28.32M
  Αναλογία P/E 2.88
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.56M
  Έσοδα 138.99M
  EPS 0.85
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.93
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 2.4927 0.0300 1.22% 2.4627 2.5427 2.4527
  Nov 30, 2023 2.4627 -0.0400 -1.60% 2.5027 2.6027 2.4427
  Nov 29, 2023 2.5027 0.0500 2.04% 2.4527 2.5927 2.4527
  Nov 28, 2023 2.4527 -0.0300 -1.21% 2.4827 2.5827 2.4427
  Nov 27, 2023 2.5427 0.0700 2.83% 2.4727 2.5827 2.4727
  Nov 24, 2023 2.4727 -0.0100 -0.40% 2.4827 2.5827 2.4727
  Nov 22, 2023 2.4827 0.0400 1.64% 2.4427 2.5727 2.4427
  Nov 21, 2023 2.4427 0.0500 2.09% 2.3927 2.5227 2.3927
  Nov 20, 2023 2.4127 -0.0300 -1.23% 2.4427 2.5727 2.3827
  Nov 17, 2023 2.4627 0.0600 2.50% 2.4027 2.5627 2.3627
  Nov 16, 2023 2.4527 -0.0400 -1.60% 2.4927 2.5827 2.4427
  Nov 15, 2023 2.5427 0.0700 2.83% 2.4727 2.6027 2.4727
  Nov 14, 2023 2.5327 0.0400 1.60% 2.4927 2.6127 2.4727
  Nov 13, 2023 2.5127 0.0800 3.29% 2.4327 2.5227 2.3727
  Nov 10, 2023 2.4427 -0.0500 -2.01% 2.4927 2.6527 2.4127
  Nov 9, 2023 2.4927 0.0100 0.40% 2.4827 2.5127 2.4827
  Nov 8, 2023 2.5127 0.0200 0.80% 2.4927 2.5427 2.4727
  Nov 7, 2023 2.5427 -0.0100 -0.39% 2.5527 2.6527 2.5127
  Nov 6, 2023 2.6527 0.0000 0.00% 2.6527 2.7427 2.6027
  Nov 3, 2023 2.6827 0.0400 1.51% 2.6427 2.7027 2.6227

  Good Times Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, December 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Good Times Restaurants Inc Earnings Release
  Q4 2023 Good Times Restaurants Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, January 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Good Times Restaurants Inc Earnings Release
  Q1 2024 Good Times Restaurants Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Good Times Restaurants Inc Annual Shareholders Meeting
  Good Times Restaurants Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 138.2 123.953 109.858 110.758 99.571
  Έσοδα 138.2 123.953 109.858 110.758 99.571
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 112.802 95.966 87.317 89.507 78.897
  Ακαθάριστο Εισόδημα 25.398 27.987 22.541 21.251 20.674
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 139.078 105.278 121.899 114.253 99.199
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.183 21.127 19.021 21.98 20.265
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.093 -11.815 15.561 2.766 0.037
  Λειτουργικά Έσοδα -0.878 18.675 -12.041 -3.495 0.372
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.054 -0.269 -0.753 -0.753 -0.388
  Άλλο, Καθαρό 0 -0.001
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.932 18.406 -12.794 -4.248 -0.017
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.927 18.4 -12.794 -4.248 -0.017
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.714 -1.613 -1.122 -0.889 -1.017
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.641 16.787 -13.916 -5.137 -1.034
  Καθαρά Κέρδη -2.641 16.787 -13.916 -5.137 -1.034
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.641 16.787 -13.916 -5.137 -1.034
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.641 16.787 -13.916 -5.137 -1.034
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.641 16.787 -13.916 -5.137 -1.034
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.4644 12.8282 12.5949 12.5227 12.4638
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21188 1.3086 -1.10489 -0.41021 -0.08296
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05059 0.38788 0.13061 -0.18934 -0.07999
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 35.62 34.785 33.394 35.19 36.497
  Έσοδα 35.62 34.785 33.394 35.19 36.497
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 28.593 28.381 27.557 28.777 29.808
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.027 6.404 5.837 6.413 6.689
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.176 33.968 33.287 36.256 35.676
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.628 5.533 5.73 6.108 5.574
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.955 0.054 0 1.371 0.294
  Λειτουργικά Έσοδα 0.444 0.817 0.107 -1.066 0.821
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.018 -0.026 -0.012 -0.013 -0.012
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.426 0.791 0.095 -1.079 0.809
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.977 10.743 0.095 -1.065 0.808
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.135 -0.122 -0.222 -0.225 -0.339
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.842 10.621 -0.127 -1.29 0.469
  Καθαρά Κέρδη 0.842 10.621 -0.127 -1.29 0.469
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.842 10.621 -0.127 -1.29 0.469
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.842 10.621 -0.127 -1.29 0.469
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.842 10.621 -0.127 -1.29 0.469
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.7693 11.8841 12.0416 12.3503 12.5607
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07154 0.89371 -0.01055 -0.10445 0.03734
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.12429 0.89667 -0.01055 -0.03229 0.06072
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.875 11.444 13.491 4.915 6.381
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.906 8.856 11.454 2.745 3.477
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.906 8.856 11.454 2.745 3.477
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.694 0.644 0.669 0.822 1.749
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.694 0.644 0.656 0.81 1.735
  Συνολικό Απόθεμα 1.387 1.303 1.093 1.128 1.004
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.888 0.641 0.275 0.22 0.151
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 86.388 93.681 99.693 59.905 60.95
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 64.714 72.964 76.921 35.677 35.245
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 113.703 115.816 115.829 64.777 57.794
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -48.989 -42.852 -38.908 -29.1 -22.549
  Υπεραξία, Καθαρό 5.713 5.15 5.15 15.15 15.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.92 3.904 3.922 3.951 3.935
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0.013 0.032
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.166 0.219 0.209 0.199 0.207
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.897 12.886 18.636 9.228 8.335
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.628 1.496 2.581 3.774 3.774
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.04 9.995 8.347 3.705 4.452
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 6.242 0 0.017
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.229 1.395 1.466 1.749 0.092
  Σύνολο Οφειλών 59.903 63.935 86.003 32.507 26.967
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 10.903 12.85 7.472
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.303 1.124 1.293 1.522 3.238
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 45.703 49.925 55.171 8.907 7.922
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.485 29.746 13.69 27.398 33.983
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 59.427 59.021 58.219 57.936 59.385
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -30.321 -27.68 -44.467 -30.551 -25.414
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 86.388 93.681 99.693 59.905 60.95
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.5815 12.1357 12.5697 12.5411 12.4812
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 10.903 12.85 7.472
  Treasury Stock - Common -2.634 -1.608 -0.075
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.18 9.036 11.389 11.875 13.138
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.684 5.367 6.914 8.906 9.704
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.684 5.367 6.914 8.906 9.704
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.729 0.603 1.119 0.694 0.662
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.729 0.603 1.119 0.694 0.662
  Συνολικό Απόθεμα 1.353 1.321 1.394 1.387 1.385
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.414 1.745 1.962 0.888 1.387
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 91.264 91.896 84.238 86.388 90.054
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 62.774 62.227 63.059 64.714 67.105
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 115.203 112.688 112.978 113.703 113.788
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -52.429 -50.461 -49.919 -48.989 -46.683
  Υπεραξία, Καθαρό 5.713 5.713 5.7 5.713 5.713
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.914 3.916 3.918 3.92 3.922
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.683 11.004 0.172 0.166 0.176
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.601 15.37 13.431 12.897 13.571
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.022 2.382 0.951 0.628 0.753
  Δεδουλευμένα Έξοδα 11.292 11.918 10.991 11.04 11.513
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.287 1.07 1.489 1.229 1.305
  Σύνολο Οφειλών 57.822 58.93 58.794 59.903 61.967
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.401 0.363 1.366 1.303 1.376
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 43.82 43.197 43.997 45.703 47.02
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.442 32.966 25.444 26.485 28.087
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 56.768 56.754 59.386 59.427 59.318
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -18.985 -19.827 -30.448 -30.321 -29.031
  Treasury Stock - Common -4.354 -3.974 -3.507 -2.634 -2.213
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 91.264 91.896 84.238 86.388 90.054
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.6227 11.7464 10.849 11.5815 11.8478
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.927 18.4 -12.794 -4.248 -0.017
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.291 9.145 8.369 6.771 6.504
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.057 3.992 4.313 4.59 3.951
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.079 -7.938 19.877 3.601 0.676
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.02 0.151 0.694 0.666 0.32
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.918 -5.309 -3.027 2.828 1.894
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.624 -3.185 -2.604 -11.059 -9.034
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.641 -3.198 -2.596 -8.079 -10.444
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.017 0.013 -0.008 -2.98 1.41
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.617 -8.558 2.944 3.556 1.67
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.747 -1.965 -1.351 -1.817 -0.492
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.87 -1.093 0.003 0.029
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -5.5 4.295 5.37 2.133
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.05 -2.598 8.709 -0.732 -0.86
  Cash Taxes Paid 0.005 -0.006
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 10.838 0.095 -0.927 0.138 -0.67
  Cash From Operating Activities 4.158 -0.154 5.291 4.418 1.312
  Cash From Operating Activities 1.859 0.932 4.057 3.129 2.114
  Non-Cash Items 0.143 0.046 7.079 4.562 3.033
  Cash Interest Paid 0.005 0.005 0.02 0.014 0.009
  Changes in Working Capital -8.682 -1.227 -4.918 -3.411 -3.165
  Cash From Investing Activities -5.817 -0.719 -2.624 -1.606 -1.905
  Capital Expenditures -1.423 -0.723 -2.641 -1.623 -1.177
  Other Investing Cash Flow Items, Total -4.394 0.004 0.017 0.017 -0.728
  Cash From Financing Activities -1.88 -1.119 -2.617 -1.964 -1.197
  Financing Cash Flow Items -0.453 -0.159 -1.747 -1.449 -0.956
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.427 -0.96 -0.87 -0.515 -0.241
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash -3.539 -1.992 0.05 0.848 -1.79
  Cash Taxes Paid 9.959 0 0.005 -0.009 -0.008
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Jobson (Charles E) Individual Investor 19.6812 2275183 0 2023-01-03
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4457 398334 1914 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.6718 308868 -8638 2023-06-30 HIGH
  Stetson (Jennifer C) Individual Investor 2.009 232240 231140 2023-01-03 HIGH
  Covalent Partners LLC Hedge Fund 1.2709 146924 0 2023-06-30 HIGH
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.143 132138 868 2023-06-30 MED
  Zink (Ryan M.) Individual Investor 1.0859 125531 101 2023-01-03
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.6674 77156 38980 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.666 76994 0 2023-06-30 LOW
  Bailey (Geoffrey R) Individual Investor 0.5185 59942 0 2023-01-03
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4612 53314 1858 2023-06-30 LOW
  Diligent Investors, LLC Investment Advisor 0.4311 49833 0 2023-06-30 LOW
  Maceda (Jason S) Individual Investor 0.3875 44791 -6500 2023-01-03
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3662 42329 0 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3514 40619 0 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.3428 39630 -1905 2023-06-30 HIGH
  LeFever (Scott G) Individual Investor 0.2606 30121 23797 2022-01-24
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2388 27608 6445 2023-06-30 LOW
  ETF Architect Investment Advisor 0.2261 26138 26138 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1931 22327 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Good Times Company profile

  Σχετικά με την Good Times

  Η Good Times Restaurants Inc. διαχειρίζεται και παραχωρεί με franchising τα εστιατόρια Bad Daddy's Burger Bar (BDBB ή Bad Daddy's) και Good Times Burgers & Frozen Custard (GTBFC ή Good Times). Η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, κατέχει, εκμεταλλεύεται, λειτουργεί με δικαιόχρηση ή αδειοδοτεί περίπου 42 εστιατόρια Bad Daddy's σε επτά πολιτείες. Κατέχει και λειτουργεί περίπου 14 εστιατόρια Bad Daddy's στη Βόρεια Καρολίνα, 12 παραδοσιακά εστιατόρια Bad Daddy's στο Κολοράντο και μία μη παραδοσιακή μονάδα στο Κολοράντο όπου η Bad Daddy's λειτουργεί την κουζίνα για μια τοπική ζυθοποιία υπό το σήμα της, πέντε στη Τζόρτζια, τρία στη Νότια Καρολίνα, δύο στην Αλαμπάμα, δύο στο Τενεσί και ένα στην Οκλαχόμα. Η Εταιρεία κατέχει και εκμεταλλεύεται ή λειτουργεί με δικαιόχρηση τριάντα δύο συνολικά εστιατόρια Good Times. Από αυτά τα εστιατόρια, τα τριάντα βρίσκονται στο Κολοράντο. Δύο από τα εστιατόρια είναι εστιατόρια με διπλό εμπορικό σήμα που λειτουργούν από δικαιοδόχο τόσο της Good Times όσο και της Taco John's.

  Industry: Restaurants & Bars (NEC)

  651 Corporate Circle
  601 Corporate Circle
  GOLDEN
  COLORADO 80401
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου