Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Golden Energy - AUEsg CFD

  0.177
  0.56%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.005
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Golden Energy and Resources Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.178
  Άνοιγμα* 0.178
  Μεταβολή 1 έτους* -65.57%
  Εύρος ημέρας* 0.177 - 0.178
  Εύρος 52 εβδ. 0.14-0.38
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.50M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 474.86M
  Αναλογία P/E 0.48
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.64B
  Έσοδα 7.66B
  EPS 0.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.49
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Aug 15, 2023 0.177 -0.001 -0.56% 0.178 0.178 0.177
  Aug 11, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 10, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 8, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 7, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 4, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 3, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 2, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Aug 1, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Jul 31, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Jul 28, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Jul 27, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178
  Jul 26, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178
  Jul 25, 2023 0.178 -0.001 -0.56% 0.179 0.179 0.178
  Jul 24, 2023 0.179 0.000 0.00% 0.179 0.179 0.178
  Jul 21, 2023 0.179 0.001 0.56% 0.178 0.179 0.178
  Jul 20, 2023 0.178 -0.001 -0.56% 0.179 0.179 0.178
  Jul 19, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.178 0.178
  Jul 18, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178
  Jul 17, 2023 0.178 0.000 0.00% 0.178 0.179 0.178

  Golden Energy Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  03:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Golden Energy and Resources Ltd Annual Shareholders Meeting
  Golden Energy and Resources Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5616.8 1874.1 1162.69 1121.21 1048.48
  Έσοδα 5616.8 1874.1 1162.69 1121.21 1048.48
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3064.12 1056.95 786.076 751.324 686.69
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2552.69 817.145 376.611 369.884 361.788
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4011.28 1492.19 1095.96 1050.89 933.285
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 793.97 339.3 280.72 260.397 228.238
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 119.837 56.954 28.316 22.451 11.815
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7.578 12.93 -7.683 -2.543 -2.547
  Other Operating Expenses, Total 40.936 26.05 8.534 19.262 9.089
  Λειτουργικά Έσοδα 1605.52 381.911 66.724 70.317 115.193
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1605.52 381.911 66.724 70.317 115.193
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1280.85 251.26 34.468 32.888 73.68
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -569.272 -136.937 -26.383 -22.941 -34.362
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 711.575 114.323 8.085 9.947 39.318
  Καθαρά Κέρδη 711.575 114.323 8.085 9.947 39.318
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 711.575 114.323 8.085 9.947 39.318
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 711.575 114.323 8.085 9.947 39.318
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 711.575 114.323 8.085 9.947 39.318
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2587.35 2353.1 2353.1 2353.1 2353.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.27502 0.04858 0.00344 0.00423 0.01671
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.01754
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28307 0.05606 0.00356 0.00391 0.01602
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 3185.16 2431.64 1067.38 806.713 569.15
  Έσοδα 3185.16 2431.64 1067.38 806.713 569.15
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1716.7 1347.42 583.935 473.017 409.517
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1468.46 1084.22 483.449 333.696 159.633
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2321.44 1689.84 816.843 675.343 554.473
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 477.435 316.535 178.614 160.686 137.727
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 93.669 27.518 33.562 23.392 13.438
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.516 -2.062 5.314 7.616 -6.57
  Other Operating Expenses, Total 39.152 0.434 15.418 10.632 0.361
  Λειτουργικά Έσοδα 863.722 741.799 250.541 131.37 14.677
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 863.722 741.799 250.541 131.37 14.677
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 777.862 502.985 171.028 80.232 -0.557
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -345.274 -223.998 -85.794 -51.143 -7.854
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 432.588 278.987 85.234 29.089 -8.411
  Καθαρά Κέρδη 432.588 278.987 85.234 29.089 -8.411
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 432.588 278.987 85.234 29.089 -8.411
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 432.588 278.987 85.234 29.089 -8.411
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 432.588 278.987 85.234 29.089 -8.411
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2638.94 2535.75 2353.1 2353.1 2353.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.16392 0.11002 0.03622 0.01236 -0.00357
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17029 0.11202 0.03979 0.01611 -0.00539
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1843.45 734.998 576.535 452.286 399.522
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 973.49 396.34 264.724 177.757 115.113
  Μετρητά 806.563 243.136 205.158 157.785 77.13
  Μετρητά & Ισοδύναμα 166.255 136.685 57.641 19.972 35.983
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 579.76 213.746 139.636 136.103 124.889
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 478.592 171.897 117.18 118.56 104.959
  Συνολικό Απόθεμα 150.528 38.833 71.186 23.279 19.645
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 119.057 72.771 93.74 115.147 139.875
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4896.71 1568.05 1394.48 1109.49 960.834
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2788.49 592.752 584.607 364.356 311.414
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1502.6 280.928 258.562 189.678 117.027
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -267.701 -102.177 -76.8 -57.23 -33.271
  Υπεραξία, Καθαρό 50.098 84.798 98.198 106.751 113.739
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.309 11.21 12.215 10.758 11.194
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 125.749 63.639 52.655 115.109 57.703
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.218 16.025 2.072 8.975 0.165
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 70.398 64.631 68.203 51.258 67.097
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1401.03 463.712 404.335 303.38 251.148
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 327.766 178.767 162.714 170.937 149.212
  Δεδουλευμένα Έξοδα 354.736 62.071 83.901 49.755 28.115
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 419.908 75.706 113.515 62.743 46.167
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 298.615 147.168 44.205 19.945 27.654
  Σύνολο Οφειλών 3629.75 1081.35 1009.61 750.158 647.579
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 916.229 333.726 268.477 260.415 222.86
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 716.295 331.402 268.477 260.415 222.86
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 240.723 75.163 80.4 31.354 29.541
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 713.812 166.338 192.657 119.786 105.02
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 357.961 42.407 63.744 35.223 39.01
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1266.96 486.707 384.872 359.335 313.255
  Κοινή Μετοχή 357.88 292.295 305.528 305.528 305.528
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 984.667 257.518 107.814 103.041 56.156
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -75.589 -63.106 -28.47 -49.234 -48.429
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4896.71 1568.05 1394.48 1109.49 960.834
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2638.1 2353.1 2353.1 2353.1 2353.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.672 16.519 1.925 0 2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 20.616 13.308 7.249
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 199.934 2.324
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1843.45 1825.39 734.998 620.835 576.535
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 973.49 933.94 396.34 249.775 264.724
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 972.818 932.927 379.821 248.284 262.799
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.672 1.013 16.519 1.491 1.925
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 579.76 695.201 213.746 194.506 139.636
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 579.76 695.201 213.746 194.506 139.636
  Συνολικό Απόθεμα 150.528 120.554 38.833 68.284 71.186
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 139.673 75.698 86.079 108.27 100.989
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4896.71 5030.78 1568.05 1514.25 1394.48
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2756.91 2879.88 560.065 560.612 552.872
  Υπεραξία, Καθαρό 50.098 73.698 84.798 92.198 98.198
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.267 10.688 11.14 11.639 12.108
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 125.749 126.254 63.639 125.197 52.655
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.218 12.136 16.025 3.508 2.072
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 102.02 102.728 97.388 100.26 100.045
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1401.03 1155.41 463.712 368.754 404.335
  Payable/Accrued 727.274 836.744 308.029 270.19 278.227
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 419.908 169.42 75.706 58.448 113.515
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 253.843 149.244 79.977 40.116 12.593
  Σύνολο Οφειλών 3629.75 4219.6 1081.35 1060.88 1009.61
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 916.229 1393.02 333.726 350.29 268.477
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 716.295 1165.74 331.402 349.331 268.477
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 240.723 393.461 75.163 73.443 80.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 713.812 914.184 166.338 199.352 192.657
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 357.961 363.527 42.407 69.04 63.744
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1266.96 811.177 486.707 453.37 384.872
  Κοινή Μετοχή 357.88 357.88 292.295 292.295 305.528
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 984.667 533.058 257.518 186.842 107.814
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -75.589 -79.761 -63.106 -25.767 -28.47
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4896.71 5030.78 1568.05 1514.25 1394.48
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2638.1 2638.1 2353.1 2353.1 2353.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 199.934 227.277 2.324 0.959
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 337.412 340.56
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -55.084 -20.944
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1605.52 381.911 66.724 70.317 115.193
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1732.83 377.67 110.062 85.525 24.287
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 164.828 24.033 18.121 10.838 7.212
  Amortization 88.731 27.799 16.89 5.983 3.618
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 139.489 89.521 28.789 25.903 16.487
  Cash Taxes Paid 363.828 53.806 21.86 44.214 101.472
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 110.259 44.338 30.754 29.321 9.648
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -265.735 -145.594 -20.462 -27.516 -118.223
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1429.77 -145.939 -75.718 -50.105 -167.133
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -129.18 -55.498 -20.365 -30.023 -19.435
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1300.59 -90.441 -55.353 -20.082 -147.698
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 295.762 -110.48 45.734 30.958 62.765
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -597.926 -98.824 1.906 -12.717 -39.937
  Total Cash Dividends Paid 0 -5.002 -41.706
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 268.629
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 625.059 -11.656 43.828 48.677 144.408
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.831 -4.229 4.964 -1.734 4.493
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 592.997 117.022 85.042 64.644 -75.588
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 1605.52 741.799 381.911 131.37 66.724
  Cash From Operating Activities 1732.83 853.279 377.67 139.158 110.062
  Cash From Operating Activities 164.828 45.897 24.033 10.921 18.121
  Amortization 88.731 25.919 27.799 7.797 16.89
  Non-Cash Items 139.489 21.651 89.521 40.675 28.789
  Cash Taxes Paid 363.828 239.048 53.806 18.9 21.86
  Cash Interest Paid 110.259 39.42 44.338 23.629 30.754
  Changes in Working Capital -265.735 18.013 -145.594 -51.605 -20.462
  Cash From Investing Activities -1429.77 -1345.36 -145.939 -105.011 -75.718
  Capital Expenditures -129.18 -47.283 -55.498 -24.387 -20.365
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1300.59 -1298.08 -90.441 -80.624 -55.353
  Cash From Financing Activities 295.762 1049.75 -110.48 -47.267 45.734
  Financing Cash Flow Items -597.926 -98.56 -98.824 -63.791 1.906
  Total Cash Dividends Paid
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 625.059 879.683 -11.656 16.524 43.828
  Foreign Exchange Effects -5.831 -4.56 -4.229 -1.395 4.964
  Net Change in Cash 592.997 553.106 117.022 -14.515 85.042
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 268.629 268.629

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Golden Energy Company profile

  Σχετικά με την Golden Energy

  Η Golden Energy and Resources Limited (GEAR) είναι μια εταιρεία ενέργειας και πόρων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην έρευνα, εξόρυξη και εμπορία μεταλλουργικού άνθρακα και χρυσού στην Αυστραλία, καθώς και ενεργειακού άνθρακα στην Ινδονησία. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τον ενεργειακό άνθρακα, τον μεταλλουργικό άνθρακα και τις δραστηριότητες εκτός άνθρακα. Ο τομέας του ενεργειακού άνθρακα περιλαμβάνει την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την εμπορία ενεργειακού άνθρακα από τις περιοχές παραχώρησης εξόρυξης άνθρακα και την προμήθεια παραγγελιών πωλήσεων από πελάτες και την προμήθεια για εγχώριους προμηθευτές. Ο τομέας μεταλλουργικού άνθρακα περιλαμβάνει την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την εμπορία μεταλλουργικού άνθρακα από τις περιοχές παραχώρησης εξόρυξης άνθρακα. Ο τομέας των δραστηριοτήτων εκτός άνθρακα περιλαμβάνει τη δασοκομία, την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, την εξόρυξη χρυσού και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης την εξόρυξη άνθρακα, την εμπορία άνθρακα, την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τη δασοκομία.

  Industry: Coal (NEC)

  20 Cecil Street
  #05-05 Plus
  049705
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0054%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0273%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου