Ο λογαριασμός μου
Gold
Gold Spot
1227.06 USD
-0.10 -0.008%
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
 • Πλήρης ονομασία Gold Spot
 • Νόμισμα USD
 • Τύπος spread Διασπορά
 • Περιθώριο 2%
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0060%
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Τύπος παράγωγου Συμβόλαιο επί της διαφοράς
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 21:00
  22:05 - 00:00
  Fri: 00:00 - 21:00
  Sun: 22:05 - 00:00

Gold Spot (Gold)