Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Gold Fields Limited American De - GFI CFD

  13.36
  1.47%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Gold Fields Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 13.58
  Άνοιγμα* 13.36
  Μεταβολή 1 έτους* 32.8%
  Εύρος ημέρας* 13.28 - 13.44
  Εύρος 52 εβδ. 8.89-17.78
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.90M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 95.52M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.19B
  Αναλογία P/E 16.93
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 893.54M
  Έσοδα 4.32B
  EPS 0.74
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.29776
  Beta 1.17
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 20, 2024 13.58 -0.30 -2.16% 13.88 13.91 13.42
  Feb 16, 2024 13.52 0.14 1.05% 13.38 13.70 13.28
  Feb 15, 2024 13.40 0.17 1.28% 13.23 13.70 13.23
  Feb 14, 2024 13.03 0.18 1.40% 12.85 13.13 12.79
  Feb 13, 2024 13.01 -0.23 -1.74% 13.24 13.26 12.92
  Feb 12, 2024 13.65 0.20 1.49% 13.45 13.79 13.44
  Feb 9, 2024 13.43 -0.12 -0.89% 13.55 13.55 13.39
  Feb 8, 2024 13.69 -0.22 -1.58% 13.91 13.95 13.68
  Feb 7, 2024 14.04 -0.12 -0.85% 14.16 14.33 14.00
  Feb 6, 2024 14.20 -0.04 -0.28% 14.24 14.30 14.05
  Feb 5, 2024 14.12 0.05 0.36% 14.07 14.18 13.95
  Feb 2, 2024 14.49 -0.22 -1.50% 14.71 14.86 14.17
  Feb 1, 2024 15.77 0.94 6.34% 14.83 15.84 14.83
  Jan 31, 2024 14.75 0.10 0.68% 14.65 14.99 14.63
  Jan 30, 2024 14.60 0.13 0.90% 14.47 14.64 14.38
  Jan 29, 2024 14.34 0.01 0.07% 14.33 14.35 14.03
  Jan 26, 2024 13.97 -0.07 -0.50% 14.04 14.26 13.92
  Jan 25, 2024 13.59 -0.06 -0.44% 13.65 13.80 13.48
  Jan 24, 2024 13.40 -0.54 -3.87% 13.94 13.95 13.05
  Jan 23, 2024 13.26 0.19 1.45% 13.07 13.26 12.90

  Gold Fields Limited American De Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4286.7 4195.2 3892.1 2967.1 2577.8
  Έσοδα 4286.7 4195.2 3892.1 2967.1 2577.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2607.7 2374.9 2150.4 2033.5 2043
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1679 1820.3 1741.7 933.6 534.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2854.8 2417.9 2102.1 2027.7 2620.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 247.1 43 -48.3 -5.8 577.9
  Λειτουργικά Έσοδα 1431.9 1777.3 1790 939.4 -43.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.6 -217.2 -338.7 -323.3 -54.2
  Gain (Loss) on Sale of Assets 10.4 8.5 -0.2 1.2 -51.6
  Άλλο, Καθαρό -272.9 -314.2 -273.2 -267 -261.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1163.8 1254.4 1177.9 350.3 -410.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 721.7 829.5 745.4 174.7 -344.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.7 -40.2 -22.4 -13.1 -3.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 711 789.3 723 161.6 -348.2
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 711 789.3 723 161.6 -348.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 711 789.3 723 161.6 -348.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 711 789.3 723 161.6 -348.2
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 711 789.3 723 161.6 -348.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 893.916 893.498 889.842 827.387 821.533
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.79538 0.88338 0.8125 0.19531 -0.42384
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.34081 0.36114 0.15566 0.05442 0.0553
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92335 1.02921 0.88027 0.19821 0.51574
  Depreciation / Amortization 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2266.3 2051.4 2235.3 2211.6 1983.6
  Έσοδα 2266.3 2051.4 2235.3 2211.6 1983.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1362.7 1307.3 1300.4 1228.4 1146.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 903.6 744.1 934.9 983.2 837.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1365.1 1544.7 1310.1 1265.3 1152.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.4 237.4 9.7 36.9 6.1
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα 901.2 506.7 925.2 946.3 831
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6.3 -12.2 5.6 -150.8 -76.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0.3 10.5 -0.1 -0.4 8.9
  Άλλο, Καθαρό -158.6 -148.3 -123.6 -166.9 -137.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 749.2 356.7 807.1 628.2 626.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 474.6 188.1 533.6 419.4 410.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.8 13.2 -23.9 -17.5 -22.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 457.8 201.3 509.7 401.9 387.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 894.599 893.164 894.669 900.107 886.889
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.51174 0.22538 0.56971 0.4465 0.43681
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.23982 0.16878 0 0.14776 0.21338
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.51464 0.48121 0.58223 0.49272 0.43173
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1802.4 1421.1 1730.4 1101.1 726.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 769.4 524.7 886.8 515 219.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 769.4 524.7 886.8 515 219.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 207.7 155.4 133.6 93.4 86.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 55.8 76.6 49.8 41.7 31.8
  Συνολικό Απόθεμα 759 627.6 521.6 417.8 368.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 66.3 108.2 106.4 42.5 43.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 5.2 82 32.4 8.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7338.1 7348.8 7472.8 6561.3 5909.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4815.7 5079.1 4771.2 4657.1 4259.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 12792.8 12169 11801.6 10972.4 10276.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7977.1 -7089.9 -7030.4 -6315.3 -6017.1
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 197 317.4 381.2 327.1 460.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 499.6 503.9 521.6 476 463.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 785.4 822.4 916.5 1367.8 531.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 133.1 165 133.4 138.1 60.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 516.7 453.7 451 328.7 334.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 64.1 60.4 147.7 730.1 101
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 71.5 143.3 184.4 170.9 36
  Σύνολο Οφειλών 3130.5 3371 3808.3 3784.3 3323.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1409.4 1433.2 1808.2 1448.6 1894.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1079.3 1078.1 1443.4 1160.9 1814.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 399.8 500.9 499.9 433.6 454.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 131.9 152.3 163.7 131.7 120.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 404 462.2 420 402.6 321.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4207.6 3977.8 3664.5 2777 2586.1
  Κοινή Μετοχή 3871.5 3871.5 3871.5 3622.5 3622.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 336.1 106.3 -207 -845.5 -1036.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7338.1 7348.8 7472.8 6561.3 5909.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 891.379 887.717 883.333 828.633 821.533
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 330.1 355.1 364.8 287.7 80.1
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23.4 27.3 68.4
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1758.1 1802.4 1526.1 1421.1 1547.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 650.5 769.4 724.1 524.7 703.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 650.5 769.4 724.1 524.7 703.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1107.6 1033 802 896.4 844.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7847.3 7338.1 7547.9 7348.8 7483.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4829.8 4815.7 5184.6 5079.1 4966.5
  Υπεραξία, Καθαρό
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 737.2 197 302.4 317.4 418.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 498.8 499.6 507.5 503.9 482.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1568.6 785.4 688.1 822.4 777
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 847.1 64.1 64.6 60.4 59.8
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 697.8 71.5 600.2 143.3 694.6
  Σύνολο Οφειλών 3569.3 3130.5 3302.3 3371 3578.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1066.8 1409.4 1510.8 1433.2 1740.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 732.3 1079.3 1175.3 1078.1 1366.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 334.5 330.1 335.5 355.1 373.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 392.2 399.8 505.7 500.9 506.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 137.6 131.9 161 152.3 164.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 404.1 404 436.7 462.2 390.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4278 4207.6 4245.6 3977.8 3904.6
  Κοινή Μετοχή 3871.5 3871.5 3871.5 3871.5 3871.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 406.5 336.1 374.1 106.3 33.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7847.3 7338.1 7547.9 7348.8 7483.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 893.541 891.379 891248 887.717 887.717
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23.4 23.4 27.3 27.3 68.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.7 49.1 23.3 41 22.6
  Payable/Accrued 600.7 577.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 721.7 829.5 745.4 174.7 -344.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1379.2 1230.2 1111.4 845 568.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 844.3 713.2 661.3 610 668.4
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1117 819.4 527.2 518.1 674.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 97.2 103.2 127.2 132 91
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1303.8 -1131.9 -822.5 -457.8 -429.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1072.2 -1070.5 -607.4 -446.8 -991
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1069.3 -1088.7 -590.8 -612.5 -918.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.9 18.2 -16.6 165.7 -72.6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -56.9 -510.5 -139.8 -104.6 151.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 249 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 8.6 -436.7 -388.8 -104.6 154.1
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.4 -11.3 7.6 1.7 -7.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 244.7 -362.1 371.8 295.3 -278.3
  Cash Taxes Paid 611.7 448.8 278.7 181.8 190.7
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -65.5 -73.8 -2.5
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 721.7 865.7 829.5 680.3 745.4
  Cash From Operating Activities 1379.2 703.2 1230.2 476.5 1111.4
  Cash From Operating Activities 844.3 377.8 713.2 314.9 661.3
  Non-Cash Items 1104.9 -20.3 704.4 -18 396.5
  Cash Taxes Paid 821.9 360.4 557.6 286.8 381.2
  Changes in Working Capital -1291.7 -520 -1016.9 -500.7 -691.8
  Cash From Investing Activities -1072.2 -551.6 -1070.5 -469.3 -607.4
  Capital Expenditures -1069.3 -545 -1088.7 -469.3 -590.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2.9 -6.6 18.2 0 -16.6
  Cash From Financing Activities -56.9 68.6 -510.5 -197.4 -139.8
  Financing Cash Flow Items -65.5 -33.1 -73.8 -41.4 -64.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 249
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 8.6 101.7 -436.7 -156 -324.4
  Foreign Exchange Effects -5.4 -20.8 -11.3 6.9 7.6
  Net Change in Cash 244.7 199.4 -362.1 -183.3 371.8
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 4.4883 40104990 -17625999 2023-06-30 LOW
  Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 1.3055 11664775 145784 2023-09-30 MED
  RWC Asset Advisors (US) LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.202 10740272 320066 2023-09-30 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0297 9201072 -52925 2023-06-30 LOW
  Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9723 8687951 -5468685 2023-06-30 LOW
  Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.7394 6607004 5141397 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7343 6560884 67100 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6382 5702432 -383269 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6075 5428193 -341966 2023-09-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5614 5015942 43666 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4663 4166699 1684709 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.4662 4165492 3790860 2023-06-30 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3712 3316842 -1014167 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3671 3280287 78337 2023-06-30 LOW
  Sprott Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.367 3279336 -337968 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.3631 3244635 -2650323 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Canada Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3492 3120006 -79729 2023-06-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3364 3006167 -715078 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3164 2826738 154547 2023-06-30 HIGH
  DJE Kapital AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.3157 2820968 0 2023-08-31 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Gold Fields Limited American De Company profile

  Σχετικά με την Gold Fields Limited American De

  Η Gold Fields Limited (Gold Fields) είναι εταιρεία εξόρυξης χρυσού. Η εταιρεία είναι παραγωγός χρυσού και κάτοχος αποθεμάτων χρυσού. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην υπόγεια και επιφανειακή εξόρυξη χρυσού και χαλκού και στις συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης, της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της τήξης. Διαθέτει περίπου οκτώ ορυχεία παραγωγής που βρίσκονται στη Νότια Αφρική, τη Γκάνα, την Αυστραλία και το Περού. Δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Νότια Αφρική, Γκάνα, Αυστραλία και Περού. Η νοτιοαφρικανική δραστηριότητά της είναι η South Deep. Η Gold Fields κατέχει επίσης το ορυχείο St. Ives, το ορυχείο Agnew και τα περιουσιακά στοιχεία Yilgarn South στην Αυστραλία και έχει συμμετοχή σε καθένα από τα ορυχεία χρυσού Tarkwa και Damang στην Γκάνα. Η Gold Fields κατέχει επίσης οικονομικό συμφέρον στο ορυχείο Cerro Corona. Στο Περού, η Gold Fields παράγει επίσης χαλκό. Επιπλέον, η Gold Fields έχει δραστηριότητες και συμφέροντα έρευνας και εκμετάλλευσης χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων στην Αφρική, την Ευρασία, την Αυστραλασία και την Αμερική.

  Industry: Gold (NEC)

  150 Helen Road
  Sandown
  SANDTON
  GAUTENG 2196
  ZA

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου