Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Gogo Inc. - GOGO CFD

  8.27
  5.81%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Gogo Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.78
  Άνοιγμα* 8.71
  Μεταβολή 1 έτους* -39.09%
  Εύρος ημέρας* 8.2 - 8.77
  Εύρος 52 εβδ. 8.60-17.94
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 958.25K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.14B
  Αναλογία P/E 7.42
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 128.84M
  Έσοδα 407.93M
  EPS 1.19
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.13
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 8.27 -0.35 -4.06% 8.62 8.78 8.20
  Apr 11, 2024 8.78 0.27 3.17% 8.51 8.81 8.50
  Apr 10, 2024 8.54 0.20 2.40% 8.34 8.56 8.34
  Apr 9, 2024 8.71 0.35 4.19% 8.36 9.06 8.31
  Apr 8, 2024 8.32 0.10 1.22% 8.22 8.49 8.22
  Apr 5, 2024 8.25 0.03 0.36% 8.22 8.42 8.21
  Apr 4, 2024 8.32 -0.32 -3.70% 8.64 8.83 8.32
  Apr 3, 2024 8.63 0.45 5.50% 8.18 8.69 8.18
  Apr 2, 2024 8.31 0.07 0.85% 8.24 8.43 8.16
  Apr 1, 2024 8.36 -0.20 -2.34% 8.56 8.70 8.21
  Mar 28, 2024 8.73 0.14 1.63% 8.59 8.93 8.57
  Mar 27, 2024 8.63 0.34 4.10% 8.29 8.67 8.22
  Mar 26, 2024 8.29 -0.05 -0.60% 8.34 8.47 8.25
  Mar 25, 2024 8.40 -0.03 -0.36% 8.43 8.55 8.36
  Mar 22, 2024 8.45 -0.07 -0.82% 8.52 8.57 8.43
  Mar 21, 2024 8.45 -0.09 -1.05% 8.54 8.73 8.39
  Mar 20, 2024 8.51 0.83 10.81% 7.68 8.58 7.68
  Mar 19, 2024 8.04 -0.19 -2.31% 8.23 8.42 7.95
  Mar 18, 2024 8.24 -0.39 -4.52% 8.63 8.76 8.23
  Mar 15, 2024 8.72 -0.21 -2.35% 8.93 9.12 8.61

  Gogo Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Gogo Inc Earnings Release
  Q1 2024 Gogo Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, June 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Gogo Inc Annual Shareholders Meeting
  Gogo Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Gogo Inc Earnings Release
  Q2 2024 Gogo Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 404.067 335.716 269.718 308.985 290.153
  Έσοδα 404.067 335.716 269.718 308.985 290.153
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 135.9 102.195 84.372 93.886 92.555
  Ακαθάριστο Εισόδημα 268.167 233.521 185.346 215.099 197.598
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 261.741 299.051 193.367 270.415 227.389
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 83.674 72.539 69.602 75.864 82.299
  Έρευνα & Ανάπτυξη 29.587 24.874 25.227 26.013 18.519
  Depreciation / Amortization 12.58 15.482 14.166 16.69 14.363
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 83.961 57.962 19.653
  Λειτουργικά Έσοδα 142.326 36.665 76.351 38.57 62.764
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36.486 -67.281 -125.065 -126.473 -118.498
  Άλλο, Καθαρό -0.123 -0.025 0.009 -0.031 -0.08
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 105.717 -30.641 -48.705 -87.934 -55.814
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.059 156.589 -48.559 -88.497 -52.46
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 92.059 156.589 -48.559 -88.497 -52.46
  Καθαρά Κέρδη 92.059 152.735 -250.036 -146.004 -162.031
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 92.059 156.589 -48.559 -88.497 -52.46
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 92.059 152.735 -250.036 -146.004 -162.031
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 92.059 152.735 -250.036 -146.004 -162.031
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133.923 127.205 82.266 82.266 80.038
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.6874 1.231 -0.59027 -1.07574 -0.65544
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.6874 1.66795 -0.59027 -0.61777 -0.49583
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -3.854 -201.477 -57.507 -109.571
  Total Adjustments to Net Income
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 103.221 98.597 108.163 105.318 97.836
  Έσοδα 103.221 98.597 108.163 105.318 97.836
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 34.356 34.923 37.807 36.558 32.62
  Ακαθάριστο Εισόδημα 68.865 63.674 70.356 68.76 65.216
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 71.4 66.669 69.468 68.976 65.496
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.055 21.076 20.846 21.714 21.425
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.226 7.879 8.241 7.988 7.952
  Depreciation / Amortization 4.539 2.791 2.574 2.716 3.499
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.224 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 31.821 31.928 38.695 36.342 32.34
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.835 -7.06 -7.975 -8.091 -9.578
  Άλλο, Καθαρό 0.036 -0.031 -0.011 -0.095 -0.043
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 26.022 24.837 30.709 28.156 22.719
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 89.849 20.449 27.67 20.176 22.017
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133.228 133.602 132.33 134.221 134.718
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.6744 0.15306 0.2091 0.15032 0.16343
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.68525 0.15306 0.2091 0.15032 0.16343
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 324.149 249.914 512.226 424.825 585.526
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 175.346 145.913 435.345 170.016 223.478
  Μετρητά & Ισοδύναμα 150.55 145.913 435.345 170.016 184.155
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.796 0 39.323
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 60.704 61.499 42.25 113.724 144.731
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 60.704 42.263 42.25 113.724 144.731
  Συνολικό Απόθεμα 49.493 33.976 28.114 117.144 193.045
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.901 2.525 11.299 7.755
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 759.526 647.687 673.588 1214.7 1265.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 179.856 134.661 97.183 623.704 511.867
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 287.223 239.894 196.572 1131.02 944.772
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -107.367 -105.233 -99.389 -507.32 -432.905
  Υπεραξία, Καθαρό 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 48.909 48.954 52.093 75.899 82.891
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 192.636 200.341 1.711 37.843 34.695
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 84.37 188.516 438.135 252.642 299.687
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 13.646 17.203 11.013 17.16 23.86
  Δεδουλευμένα Έξοδα 48.893 50.427 70.868 173.491 212.459
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.383 117.064 341.719 0.62 0.652
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14.448 3.822 14.535 61.371 62.716
  Σύνολο Οφειλών 861.395 967.841 1314.7 1613.59 1533.86
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 690.178 694.847 829.138 1102.26 1025.09
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 690.173 694.76 827.968 1101.25 1024.89
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 2.108 2.34 2.162
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 86.847 84.478 45.321 256.348 206.915
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -101.869 -320.154 -641.114 -398.89 -268.761
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.011 0.009 0.009 0.009
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1385.93 1258.48 1088.59 979.499 963.458
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1359.57 -1451.63 -1629.84 -1376.14 -1228.67
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 30.128 1.789 -1.013 -2.256 -3.554
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 759.526 647.687 673.588 1214.7 1265.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 127.841 110.792 85.9905 88.2409 87.5607
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 35.705 6.001 6.517 12.642 16.517
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 13.376 13.217 9.775 51.829 49.517
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.005 0.087 1.17 1.012 0.2
  Treasury Stock - Common -158.375 -128.803 -98.857
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 286.833 256.76 335.447 324.149 290.408
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.812 97.2 187.994 175.346 152.161
  Μετρητά & Ισοδύναμα 86.157 97.2 163.266 150.55 152.161
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 56.51 57.986 53.494 60.704 55.496
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 56.51 57.986 53.494 60.704 55.496
  Συνολικό Απόθεμα 62.792 60.25 54.496 49.493 46.598
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 53.604 38.332 36.546 35.705 32.266
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 767.288 745.513 759.238 759.526 728.639
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 172.521 176.178 178.153 179.856 174.382
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 289.554 289.386 287.278 287.223 279.867
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -117.033 -113.208 -109.125 -107.367 -105.485
  Υπεραξία, Καθαρό 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 52.119 50.522 49.844 48.909 49.62
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 9.85 12.932 12.53 13.376 14.254
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 239.592 248.521 182.664 192.636 199.375
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 62.501 62.411 73.394 84.37 77.944
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15.328 17.346 14.487 13.646 18.413
  Δεδουλευμένα Έξοδα 31.201 29.367 29.149 48.893 48.575
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.268 7.287 16.695 7.383 7.415
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.704 8.411 13.063 14.448 3.541
  Σύνολο Οφειλών 733.746 736.301 847.381 861.395 856.927
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 588.736 590.055 688.991 690.178 691.358
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 588.733 590.051 688.991 690.173 691.337
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.003 0.004 0.005 0.021
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 82.509 83.835 84.996 86.847 87.625
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.542 9.212 -88.143 -101.869 -128.288
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1396.35 1391.69 1386.3 1385.93 1383.86
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1228.36 -1249.27 -1339.12 -1359.57 -1387.24
  Treasury Stock - Common -158.375 -158.375 -158.375 -158.375 -158.375
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 23.913 25.152 23.043 30.128 33.455
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 767.288 745.513 759.238 759.526 728.639
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 128.84 128.697 128.586 127.841 127.27
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.115 2.992 2.917 2.901 3.887
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.655 0 24.728 24.796
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5.773
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 92.059 156.589 -48.559 -88.497 -52.46
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 103.405 57.684 224.652 -43.211 -205.665
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 12.58 15.482 14.166 16.69 14.363
  Deferred Taxes 13.17 -187.32 -0.232 0.178 -3.821
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 25.36 93.798 248.882 56.744 -156.833
  Cash Taxes Paid 0.377 0.376 0.401 0.49 0.401
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 41.209 71.114 106.051 140.833 101.489
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -39.764 -20.865 10.395 -28.326 -6.914
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -70.418 -16.289 -8.99 32.85 162.82
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -49.914 -8.66 -8.99 -6.473 -10.649
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -20.504 -7.629 39.323 173.469
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -28.388 -331.037 44.479 -2.83 29.654
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.25 -24.728 -22.976 -8.054
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -20.954 -4.393 -4.227 0.325 0.396
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.184 -301.916 48.706 19.821 37.312
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.013 0.04 -1.946 -0.25 0.578
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.612 -289.602 258.195 -13.441 -12.613
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 20.449 92.059 64.389 44.213 22.196
  Cash From Operating Activities 18.514 103.405 71.939 44.24 17.866
  Cash From Operating Activities 2.791 12.58 10.006 7.29 3.791
  Deferred Taxes 4.273 13.17 10.47 2.54 1.887
  Non-Cash Items 6.113 25.36 17.953 12.031 5.342
  Cash Taxes Paid -0.012 0.377 0.289 0.112 0
  Cash Interest Paid 15.014 41.209 28.841 19.68 8.577
  Changes in Working Capital -15.112 -39.764 -30.879 -21.834 -15.35
  Cash From Investing Activities 1.559 -70.418 -39.129 -19.95 -9.055
  Capital Expenditures -4.596 -49.914 -39.932 -19.95 -9.055
  Cash From Financing Activities -7.445 -28.388 -26.652 -6.243 -1.879
  Financing Cash Flow Items -1.813 -7.25 -5.438 -3.625 -1.813
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -5.575 -20.954 -21.078 -2.515 -0.023
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.057 -0.184 -0.136 -0.103 -0.043
  Foreign Exchange Effects 0.088 0.013 0.065 0.008 -0.016
  Net Change in Cash 12.716 4.612 6.223 18.055 6.916
  Other Investing Cash Flow Items, Total 6.155 -20.504 0.803 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Gogo Inc. Company profile

  Σχετικά με την Gogo Inc.

  Η Gogo Inc. είναι πάροχος υπηρεσιών ευρυζωνικής συνδεσιμότητας για την αγορά της επαγγελματικής αεροπορίας. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί δίκτυα αέρος-εδάφους (ATG) και σχεδιάζει και συντηρεί συστήματα υλικού και λογισμικού κατά τη διάρκεια της πτήσης. Προσφέρει στους πελάτες της μια σουίτα ολοκληρωμένου εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών συνδεσιμότητας δικτύου και Διαδικτύου, καθώς και παγκόσμιες δυνατότητες υποστήριξης. Οι προσφορές της περιλαμβάνουν μια προσαρμόσιμη σουίτα έξυπνων συστημάτων καμπίνας για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα, ψυχαγωγία εν πτήσει και φωνητικές λύσεις. Προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από το δίκτυο κατά την πτήση, τα συστήματα κατά την πτήση, τις υπηρεσίες κατά την πτήση, την υποστήριξη αεροπορικών συνεργατών και τις λειτουργίες παραγωγής. Το AVANCE της είναι μια πλατφόρμα με επίκεντρο το λογισμικό που της επιτρέπει να προσφέρει μια σειρά προϊόντων και χαρακτηριστικών και να χρησιμοποιεί πολλαπλές συχνότητες φάσματος και δίκτυα. Οι τελικοί χρήστες της εταιρείας είναι κυρίως ιδιοκτήτες/χειριστές αεροσκαφών στην αγορά της επαγγελματικής αεροπορίας.

  Industry: Wireless Telecommunications Services (NEC)

  105 Edgeview Dr., Suite 300
  BROOMFIELD
  COLORADO 80021
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου