Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές GlobalFoundries Inc. - GFSus CFD

58.89
0.36%
0.20
Χαμηλό: 58.02
Υψηλό: 59.6
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.20
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 59.08
Άνοιγμα* 59.6
Μεταβολή 1 έτους* 2.69%
Εύρος ημέρας* 58.02 - 59.6
Εύρος 52 εβδ. 36.81-72.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.48M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 32.19B
Αναλογία P/E 21.49
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 547.76M
Έσοδα 8.01B
EPS 2.71
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 59.08 0.69 1.18% 58.39 59.50 56.11
May 31, 2023 58.24 -1.23 -2.07% 59.47 60.08 58.14
May 30, 2023 60.47 -1.25 -2.03% 61.72 62.24 59.53
May 26, 2023 59.82 3.09 5.45% 56.73 60.45 56.12
May 25, 2023 56.16 -0.01 -0.02% 56.17 56.73 54.87
May 24, 2023 55.31 -1.13 -2.00% 56.44 56.44 54.19
May 23, 2023 57.27 0.50 0.88% 56.77 57.70 54.95
May 22, 2023 57.15 0.37 0.65% 56.78 57.50 56.24
May 19, 2023 56.71 -0.02 -0.04% 56.73 57.09 55.95
May 18, 2023 56.69 0.73 1.30% 55.96 56.97 54.72
May 17, 2023 55.51 1.90 3.54% 53.61 56.23 52.14
May 16, 2023 53.63 -0.08 -0.15% 53.71 55.03 53.59
May 15, 2023 54.52 1.75 3.32% 52.77 54.95 52.77
May 12, 2023 53.55 -0.61 -1.13% 54.16 54.74 53.10
May 11, 2023 53.77 -0.27 -0.50% 54.04 54.69 53.27
May 10, 2023 54.40 0.05 0.09% 54.35 55.54 53.75
May 9, 2023 53.99 -0.74 -1.35% 54.73 56.65 53.33
May 8, 2023 59.59 0.23 0.39% 59.36 59.73 56.95
May 5, 2023 59.26 0.94 1.61% 58.32 59.75 57.99
May 4, 2023 58.03 1.41 2.49% 56.62 59.29 55.55

GlobalFoundries Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Globalfoundries Inc Annual Shareholders Meeting
Globalfoundries Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 8108 6585.08 4850.5 5812.79 6196.04
Έσοδα 8108 6585.08 4850.5 5812.79 6196.04
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5869 5571.81 5563.23 6345.03 6646.09
Ακαθάριστο Εισόδημα 2239 1013.27 -712.72 -532.244 -450.051
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6538 6644.89 6212.31 6823.03 8719.33
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 451 545.031 329.778 358.942 374.722
Έρευνα & Ανάπτυξη 372 331.004 255.294 373.635 662.641
Depreciation / Amortization 155 197.046 335.557 296.025 341.604
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -309 0 -271.545 -550.604 694.272
Λειτουργικά Έσοδα 1570 -59.812 -1361.8 -1010.24 -2523.29
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -54 -101.958 -105.584 -206.667 -139.936
Gain (Loss) on Sale of Assets 22 -11.481 107.62 74.055 61.331
Άλλο, Καθαρό -6 -2.413 -3.359 -4.271 -7.685
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1532 -175.664 -1363.13 -1147.12 -2609.58
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1446 -253.931 -1350.86 -1371.19 -2626.03
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 3.618 3.289 0 72.443
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1448 -250.313 -1347.57 -1371.19 -2553.58
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -148.02
Καθαρά Κέρδη 1448 -250.313 -1347.57 -1371.19 -2701.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1448 -250.313 -1347.57 -1371.19 -2553.58
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1448 -250.313 -1347.57 -1371.19 -2701.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1448 -250.313 -1347.57 -1371.19 -2701.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 552 505.758 534.685 534.685 534.685
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.62319 -0.49493 -2.52031 -2.56447 -4.77586
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.05721 -0.48017 -3.39457 -4.06176 -3.82893
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 1841 2101 2074 1993 1940
Έσοδα 1841 2101 2074 1993 1940
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1326 1479 1464 1455 1471
Ακαθάριστο Εισόδημα 515 622 610 538 469
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1551 1410 1717 1696 1715
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 111 130 129 121 116
Έρευνα & Ανάπτυξη 109 110 124 120 128
Λειτουργικά Έσοδα 290 691 357 297 225
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1 -2 -11 -19 -28
Άλλο, Καθαρό -14 -13 9 16 10
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 277 676 355 294 207
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 254 668 336 264 178
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 254 669 337 264 178
Καθαρά Κέρδη 254 669 337 264 178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 254 669 337 264 178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 254 669 337 264 178
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 254 669 337 264 178
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 555 573.353 553 550 523.529
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45766 1.16682 0.6094 0.48 0.34
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46592 0.63426 0.6094 0.48 0.34
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1 1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5 -309
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5800 5291.34 2986.72 3514.15
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3053 2962.37 958.611 1004.11
Cash 990 764.185 347.879 396.718
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2055 2198.19 610.732 607.395
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1408 1207.72 1009.46 2039.32
Accounts Receivable - Trade, Net 859 969.254 888.598 1837.8
Total Inventory 1339 1121.25 919.519 351.923
Prepaid Expenses 44.005 43.995
Other Current Assets, Total 55.126 74.799
Total Assets 17841 15027.6 12321.6 14497.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10596 8712.98 8226.2 9611.27
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 34381 31914 30445.7 29824.4
Accumulated Depreciation, Total -23785 -23201 -22219.5 -20213.2
Goodwill, Net 18 18.024 18.024 5.477
Intangibles, Net 345 358.725 529.918 629.304
Long Term Investments 509 40.255 103.53 126.617
Note Receivable - Long Term 10 12.914 11.993 144.414
Other Long Term Assets, Total 563 593.367 445.242 466.275
Total Current Liabilities 3359 3162.86 1896.07 2336.07
Accounts Payable 532 551.138 600.492 558.972
Accrued Expenses 573 602.495 474.072 558.81
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 298 432.237 513.077 817.825
Other Current Liabilities, Total 1956 1576.99 308.429 400.46
Total Liabilities 7928 7052.08 5145.26 5478.38
Total Long Term Debt 2558 2006.38 2289.39 2430.51
Long Term Debt 2288 1715.83 1956.15 2042.25
Capital Lease Obligations 270 290.547 333.242 388.257
Deferred Income Tax 26 2.304 8.422 0.591
Minority Interest 47 57.606 65.128 0
Other Liabilities, Total 1938 1822.93 886.249 711.207
Total Equity 9913 7975.53 7176.37 9019.13
Common Stock 11 10.637 10 10
Additional Paid-In Capital 23831 23487.5 11707.5 11706.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -14021 -15468.8 -15218.5 -13870.9
Other Equity, Total 92 -53.752 10677.4 11173.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17841 15027.6 12321.6 14497.5
Total Common Shares Outstanding 547.755 531.846 534.685 534.685
Μετρητά & Ισοδύναμα 8
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5628 5800 5619 5508 5659
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2909 2974 3108 2999 3264
Μετρητά & Ισοδύναμα 2256 2352 2541 2474 3264
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 653 622 567 525
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1296 1487 1169 1247 1210
Accounts Receivable - Trade, Net 1296 1487 1169 1247 1210
Total Inventory 1423 1339 1342 1262 1185
Other Current Assets, Total
Total Assets 17815 17841 17208 16194 15902
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10829 10596 10218 9410 9173
Intangibles, Net 363
Long Term Investments 323 509 365
Note Receivable - Long Term 281
Other Long Term Assets, Total 1035 292 1006 1276 1070
Total Current Liabilities 2895 3359 3872 3313 3320
Accounts Payable 532
Accrued Expenses 573
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 205 298 244 262 281
Other Current Liabilities, Total 2690 1956 3628 3051 3039
Total Liabilities 7555 7928 8168 7587 7563
Total Long Term Debt 2310 2558 1972 1908 1830
Long Term Debt 2310 2288 1972 1908 1830
Capital Lease Obligations 270
Deferred Income Tax 26
Minority Interest 47 47 41 51
Other Liabilities, Total 2303 1938 2283 2315 2413
Total Equity 10260 9913 9040 8607 8339
Common Stock 23927 11 23777 23684 23551
Additional Paid-In Capital -13767 23831 -15290
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -14021 -14689 -15026
Other Equity, Total 100 92 -48 -51 78
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17815 17841 17208 16194 15902
Total Common Shares Outstanding 547.755 547.755 539.748 539.748 531.846
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1446 -253.931 -1350.86 -1371.19 -2774.05
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2624 2839.03 1005.9 496.819 279.309
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1623 1411.42 2238.41 2435.9 2683.17
Amortization 207.426 284.109 242.325 264.754
Deferred Taxes 82 92.994 -37.749 214.272 3.693
Μη Χρηματικά Στοιχεία -361 278.935 27.158 -571.432 676.067
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 100.693 145.528 196.351 128.892
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -166 1102.19 -155.166 -453.059 -574.329
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4058 -1450.29 -366.165 343.749 -1167.18
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3059 -1766.34 -592.488 -772.818 -1328.64
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -999 316.05 226.323 1116.57 161.457
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 842 650.44 -732.743 -683.832 1132.08
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 93 117.331 294.496 261.817 295.547
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 581 -911.387 -1027.24 -945.649 836.537
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5 -8.074 3.773 -3.399 -1.301
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -587 2031.11 -89.238 153.337 242.913
Cash Taxes Paid 28.244
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 168 1444.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 254 1446 778 442 178
Cash From Operating Activities 479 2624 2133 1454 845
Cash From Operating Activities 343 1623 1214 819 408
Amortization
Deferred Taxes 22 82 52 41 19
Non-Cash Items 34 -361 38 64 51
Cash Interest Paid
Changes in Working Capital -174 -166 51 88 189
Cash From Investing Activities -586 -4058 -3007 -2243 -639
Capital Expenditures -853 -3059 -2068 -1455 -643
Other Investing Cash Flow Items, Total 267 -999 -939 -788 4
Cash From Financing Activities 10 842 482 325 118
Financing Cash Flow Items 3 93 156 94 11
Issuance (Retirement) of Debt, Net -30 581 326 231 107
Foreign Exchange Effects 1 5 -6 -1 1
Net Change in Cash -96 -587 -398 -465 325
Issuance (Retirement) of Stock, Net 37 168
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mubadala Investment Company PJSC Sovereign Wealth Fund 85.0886 469501994 -5748006 2021-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.1956 28668485 -2558183 2023-03-31 LOW
Matrix Capital Management Company, LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.2346 17848000 -650000 2023-03-31 MED
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3039 7194807 28014 2023-04-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.3405 1878991 349633 2023-03-31 LOW
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3143 1734412 -680554 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3038 1676479 -2001479 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2927 1615321 -649103 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2719 1500408 -88413 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.27 1489934 1212639 2022-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.2695 1486900 401582 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.2386 1316303 1201093 2022-03-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2208 1218524 369502 2023-03-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2193 1210174 1133756 2023-03-31 HIGH
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.219 1208486 -287364 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2112 1165119 10863 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.2088 1152335 -60504 2023-03-31 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 0.1757 969657 -246643 2023-03-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.171 943638 -71627 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.1705 940660 170293 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

GlobalFoundries Inc. Company profile

Σχετικά με την GlobalFoundries Inc.

Η GlobalFoundries Inc. είναι πάροχος υπηρεσιών κατασκευής ημιαγωγών. Η εταιρεία ειδικεύεται σε διαδικασίες κατασκευής, μια βιβλιοθήκη που αποτελείται από τίτλους πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και διαφοροποιημένη τεχνολογία τρανζίστορ και διατάξεων. Η Εταιρεία κατασκευάζει μια σειρά από συσκευές ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών, επεξεργαστών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, επεξεργαστών βασικής ζώνης, επεξεργαστών δικτύου, μόντεμ ραδιοσυχνοτήτων, μικροελεγκτών και μονάδων διαχείρισης ισχύος. Η Εταιρεία εξυπηρετεί ένα εύρος πελατών, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων ηγετών στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC), και παρέχει βελτιστοποιημένες λύσεις για τις απαιτήσεις λειτουργίας, απόδοσης και ισχύος κρίσιμων εφαρμογών. Το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μια σειρά από διαφοροποιημένες τεχνολογικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων πυριτίου-σε-Insulator (SOI) ραδιοσυχνοτήτων (RF), Fin Field-Effect Transistor (FinFET), Metal-Oxide Semiconductor (CMOS), Fully-Depleted SOI (FDX), προϊόντων γερμανικού πυριτίου (SiGe) και Silicon Photonics (SiPh).

Industry: Semiconductor Machinery Manufacturing

400 Stonebreak Road Extension
12020

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+1.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00432

Oil - Crude

71.52 Price
+1.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,009.60 Price
+0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,561.20 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου