Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ginebra San Miguel Inc. - GBSMF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 94.20-117.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 18.13K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 750.40K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 32.10B
Αναλογία P/E 7.31
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 286.33M
Έσοδα 46.35B
EPS 15.34
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.33809
Beta 0.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Ginebra San Miguel Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 42534.1 36201.8 29063.2 24835 20892.4
Έσοδα 42534.1 36201.8 29063.2 24835 20892.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31760.9 26993.1 21127.3 18359.9 15624.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 10773.3 9208.68 7935.93 6475.1 5267.73
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37241.2 32395.8 26296.1 23114.4 19585.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5054.15 4956.96 4607.72 4271.8 3615.82
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.722 33.454 67.939 47.813 36.665
Depreciation / Amortization 389.478 412.239 382.091 323.782 307.933
Λειτουργικά Έσοδα 5292.9 3806.02 2767.14 1720.6 1307.31
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -103.839 -3.24 -343.717 -289.574 -445.75
Gain (Loss) on Sale of Assets 5.583 -14.891 1.532 0.622 -2.097
Άλλο, Καθαρό 366.022 215.919 196.387 132.108 88.983
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5560.67 4003.81 2621.34 1563.76 948.448
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4178.94 2756.51 1671.79 1053.04 602.243
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4178.94 2756.51 1671.79 1053.04 602.243
Καθαρά Κέρδη 4178.94 2756.51 1671.79 1053.04 602.243
Total Adjustments to Net Income -0.546 -49.18 -49.18 -49.18 -49.18
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4178.39 2707.33 1622.61 1003.86 553.063
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4178.39 2707.33 1622.61 1003.86 553.063
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4178.39 2707.33 1622.61 1003.86 553.063
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 286.328 286.328 286.328 286.326 286.328
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 14.593 9.45535 5.66696 3.506 1.93157
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 14.5784 9.49115 5.91087 3.76584 1.93622
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.125 1 1 0.25 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 111.04 111.106
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 12620 11813.8 10492.1 20228.2 11338.4
Έσοδα 12620 11813.8 10492.1 20228.2 11338.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9397.55 9033.2 7645.26 15082.4 8693.48
Ακαθάριστο Εισόδημα 3222.45 2780.65 2846.86 5145.75 2644.95
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10824 10599.4 9027.61 17614.2 10048.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1426.48 1566.2 1382.35 2531.8 1355.2
Λειτουργικά Έσοδα 1795.97 1214.44 1464.52 2613.95 1289.76
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.678 -10.335 2.384 -1.788 -0.965
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.629 0.29 1.4 3.893 0.251
Άλλο, Καθαρό 63.361 153.193 -25.994 144.723 75.783
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1864.64 1357.59 1442.31 2760.77 1364.82
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1399.48 1008.63 1083.19 2087.12 1042.41
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1399.48 1008.63 1083.19 2087.12 1042.41
Καθαρά Κέρδη 1399.48 1008.63 1083.19 2087.12 1042.41
Total Adjustments to Net Income 0 -0.546 -0.547
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1399.48 1008.08 1083.19 2087.12 1041.87
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1399.48 1008.08 1083.19 2087.12 1041.87
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1399.48 1008.08 1083.19 2087.12 1041.87
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 286.328 286.328 286.328 286.328 286.328
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.8877 3.52073 3.78305 7.28925 3.63872
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.375 0.375 0.25 0.5 0.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.88605 3.51998 3.77937 7.27897 3.63805
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13269.5 10874.1 9099.37 6938.15 6657.58
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2379.17 2819.57 354.131 224.475 198.767
Cash 489.266 308.174 234.631 132.271 119.481
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1889.9 2511.4 119.5 92.204 79.286
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1036.75 953.698 1551.47 1743.04 1714.66
Accounts Receivable - Trade, Net 107.988 -35.727 475.59 543.001 1428.29
Total Inventory 8730.04 5946.81 6113.04 3897.94 3323.66
Prepaid Expenses 1090.29 1070.2 1040.22 1031.27 1373.74
Other Current Assets, Total 33.236 83.844 40.502 41.429 46.754
Total Assets 18397 16054 14659.2 12986.5 13317.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4412.33 4378.19 4637.35 4661.4 4997.52
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13776.7 13224.2 13316.6 12786.1 12584
Accumulated Depreciation, Total -9364.39 -8845.99 -8679.29 -8124.74 -7586.51
Goodwill, Net 126.863 126.863 126.863 126.863 126.863
Intangibles, Net 37.196 9.739 18.313 32.632 39.359
Long Term Investments 0 4.451 57.963 280.413 346.29
Note Receivable - Long Term 0.493 0.493 0.493 1.326 1.126
Other Long Term Assets, Total 550.648 660.181 718.869 945.695 1148.54
Total Current Liabilities 5956.4 5720.31 6375.69 5602.92 7766.37
Accounts Payable 5019.29 5017.53 4135.29 2638.28 1144.85
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 1519 2476.1 5532.34
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 222.277 197.141 301.771 116.148 114.285
Other Current Liabilities, Total 714.838 505.636 419.634 372.393 889.454
Total Liabilities 6878 6601.99 7539.42 6722.71 8303.34
Total Long Term Debt 299.677 476.883 800.648 876.755 0
Long Term Debt 165.43 330.847 642.964 876.755 0
Other Liabilities, Total 621.92 404.797 363.083 243.036 536.97
Total Equity 11519 9452.06 7119.8 6263.78 5013.93
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438
Common Stock 345.625 345.625 345.625 345.625 345.625
Additional Paid-In Capital 2539.45 2539.45 2539.45 2539.45 2539.45
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 12616.8 9583.73 7162.73 6194.43 5141.39
Treasury Stock - Common -3669.97 -2669.97 -2669.97 -2669.97 -2669.97
Other Equity, Total -366.345 -400.215 -311.47 -199.197 -396.001
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18397 16054 14659.2 12986.5 13317.3
Total Common Shares Outstanding 286.328 286.328 286.328 286.328 286.328
Total Preferred Shares Outstanding 0 32.7869 32.7869 32.7859 32.7869
Accrued Expenses 85.445
Capital Lease Obligations 134.247 146.036 157.684
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16542.7 13269.5 13389 12254.2 11676.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7120.21 2379.17 5081.85 3968.49 4270.85
Μετρητά & Ισοδύναμα 7120.21 2379.17 5081.85 3968.49 4270.85
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 893.179 1036.75 887.652 947.724 874.365
Total Inventory 7102.62 8730.04 6090.04 6017.55 5155.27
Prepaid Expenses 1426.65 1123.53 1329.46 1320.47 1376.13
Other Current Assets, Total -0.001
Total Assets 21772 18397 18319 17124.4 16560.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4553.98 4412.33 4266.12 4220.21 4236.39
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13672.4 13391.7 13232.6 13111.6
Accumulated Depreciation, Total -9260.12 -9125.6 -9012.43 -8875.23
Goodwill, Net 126.863 126.863 126.863 126.863 126.863
Long Term Investments 0 0 0 0
Other Long Term Assets, Total 548.493 588.337 536.994 523.05 520.787
Total Current Liabilities 8329 5956.4 6722.4 6286.43 6311.07
Payable/Accrued 7173.13 5143.99 5889.3 5561.3 5452.93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 229.652 222.277 224.898 194.912 198.612
Other Current Liabilities, Total 926.219 590.139 608.203 530.22 659.533
Total Liabilities 9247.2 6878 7517.91 7048.57 7171.66
Total Long Term Debt 290.136 299.677 390.712 357.343 447.886
Long Term Debt 165.739 165.43 248.449 248.134 331.155
Capital Lease Obligations 124.397 134.247 142.263 109.209 116.731
Other Liabilities, Total 628.067 621.92 404.797 404.797 412.706
Total Equity 12524.8 11519 10801.1 10075.8 9388.99
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 53.438 53.438 53.438 53.438 53.438
Common Stock 345.625 345.625 345.625 345.625 345.625
Additional Paid-In Capital 2539.45 2539.45 2539.45 2539.45 2539.45
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13256.2 12250.5 11532.5 10807.2 10120.4
Treasury Stock - Common -3669.97 -3669.97 -3669.97 -3669.97 -3669.97
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21772 18397 18319 17124.4 16560.7
Total Common Shares Outstanding 286.328 286.328 286.328 286.328 286.328
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 32.7869 32.7869 32.7869
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5560.67 4003.81 2621.34 1563.76 948.448
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2529.28 5178.66 2325.02 2502.09 2501.66
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 640.779 692.664 665.484 611.263 572.452
Amortization 6.084 12.115 15.824 18.267 16.465
Μη Χρηματικά Στοιχεία 684.046 683.878 557.637 571.209 804.996
Cash Taxes Paid 866.239 772.019 502.889 131.077 0.491
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 25.061 94.58 142.958 227.132 282.619
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4362.3 -213.806 -1535.27 -262.407 159.296
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -625.094 -388.039 -353.223 -299.781 -217.186
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -588.643 -403.149 -386.631 -273.802 -217.547
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -36.451 15.11 33.408 -25.979 0.361
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2347.42 -2321.68 -1841.37 -2178.03 -2862.68
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -282.619
Total Cash Dividends Paid -1110.18 -329.33 -686.96 -0.004
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1000
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -237.238 -1992.35 -1154.41 -2178.02 -2580.06
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.825 -3.5 -0.771 1.428 -0.333
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -440.408 2465.44 129.656 25.708 -578.538
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1864.64 5560.67 4203.08 2760.77 1364.82
Cash From Operating Activities 5041.56 2529.28 4454.32 2830.22 2496.32
Cash From Operating Activities 168.654 679.606 510.036 341.243 171.875
Non-Cash Items 39.867 651.303 242.116 78.632 8.74
Cash Taxes Paid 1.965 866.239 589.079 339.17 2.001
Cash Interest Paid 4.461 25.061 19.048 13.881 7.489
Changes in Working Capital 2968.4 -4362.3 -500.912 -350.432 950.88
Cash From Investing Activities -281.576 -625.094 -298.471 -152.715 -29.715
Capital Expenditures -283.139 -588.643 -279.491 -19.21 -26.066
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.563 -36.451 -18.98 -133.505 -3.649
Cash From Financing Activities -21.155 -2347.42 -1895.55 -1528.72 -1015.37
Total Cash Dividends Paid -0.084 -1110.18 -763.531 -416.912 -0.547
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -1000 -1000 -1000 -1000
Issuance (Retirement) of Debt, Net -21.071 -237.238 -132.02 -111.812 -14.826
Foreign Exchange Effects 2.21 2.825 1.976 0.133 0.046
Net Change in Cash 4741.04 -440.408 2262.28 1148.91 1451.28
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
San Miguel Corporation Corporation 75.7775 216972000 0 2022-09-30 LOW
Amiral Gestion S.A. Investment Advisor 0.5391 1543650 0 2022-08-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 0.1068 305740 0 2022-12-31 LOW
La Suerte Cigar & Cigarette Factory Corporation 0.0699 200000 0 2021-12-31 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0412 117910 0 2023-01-31 MED
Lim (Tay) Individual Investor 0.0279 80000 0 2021-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0182 52200 0 2023-01-31 LOW
Yap (Roman T.) Individual Investor 0.0175 50000 0 2021-12-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0174 49888 0 2023-01-31 MED
Macalalag (Emmanuel B.) Individual Investor 0.0162 46500 0 2022-09-30 LOW
Tamayo (Estrella M.) Individual Investor 0.0122 35000 0 2022-09-30 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0111 31770 0 2022-09-30 LOW
Suntay (Isabel C.) Individual Investor 0.0108 31000 0 2021-12-31 LOW
Cortez (Monina N.) Individual Investor 0.0105 30000 0 2022-09-30 LOW
Baroy (Cynthia M.) Individual Investor 0.0105 30000 0 2022-09-30 LOW
Unsay (Lucia C.) Individual Investor 0.0105 30000 0 2021-12-31 LOW
Quinto (Romula G.) Individual Investor 0.0105 30000 0 2021-12-31 LOW
FMF Development Corporation Corporation 0.0105 30000 0 2021-12-31 LOW
Edan Corporation Corporation 0.0091 26100 0 2021-12-31 LOW
Bisana (Rolando B.) Individual Investor 0.0087 25000 0 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ginebra San Miguel Inc. Company profile

Σχετικά με την Ginebra San Miguel Inc.

Η Ginebra San Miguel Inc. (GSMI) είναι εταιρεία με έδρα τις Φιλιππίνες, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (NAB). Η εταιρεία έχει δύο λειτουργικούς τομείς: τα αλκοολούχα και τα μη αλκοολούχα. Ο αλκοολούχος τομέας της Εταιρείας παράγει και εμπορεύεται αλκοολούχα ποτά. Ο μη αλκοολούχος τομέας της Εταιρείας ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία ΝΑΒ. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν: Ginebra San Miguel Premium Gin, G.S.M. Blue Flavors, Primera Light Brandy, Gran Matador Brandy, Antonov Vodka Mixed Drink Ice, Antonov Vodka, Ginebra San Miguel, G.S.M. Blue, Don Enrique Mixkila, Gran Matador Light και Vino Kulafu. Στις θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνονται οι Distileria Bago, Inc. (DBI), East Pacific Star Bottlers Phils Inc. (EPSBPI), Agricrops Industries, Inc. (AII), Healthy Condiments, Inc. (HCI), Ginebra San Miguel International Ltd. (GSMIL), GSM International Holdings Ltd. (GSMIHL), Global Beverage Holdings Ltd. (GBHL) και Siam Holdings Ltd. (SHL).

Industry: Distilleries

3rd and 6th Floors, San Miguel Properties Centre, St. Francis Street, Ortigas Center
MANDALUYONG
PH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.06 Price
+1.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.46 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,700.40 Price
+1.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.45 Price
+4.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00438

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου