Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Gilead Sciences - GILD CFD

77.36
0.17%
0.21
Χαμηλό: 76.4
Υψηλό: 77.36
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 00:00

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Gilead Sciences Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 77.23
Άνοιγμα* 76.84
Μεταβολή 1 έτους* 29.91%
Εύρος ημέρας* 76.4 - 77.36
Εύρος 52 εβδ. 57.17-89.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.95M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 127.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.41B
Αναλογία P/E 21.25
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.25B
Έσοδα 27.28B
EPS 3.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.88048
Beta 0.40
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 17, 2023 77.23 -2.28 -2.87% 79.51 79.78 76.46
Mar 16, 2023 78.98 0.19 0.24% 78.79 79.88 77.74
Mar 15, 2023 78.98 -0.65 -0.82% 79.63 79.82 78.03
Mar 14, 2023 78.62 -0.12 -0.15% 78.74 79.83 78.24
Mar 13, 2023 79.28 -0.26 -0.33% 79.54 81.19 76.94
Mar 10, 2023 79.00 0.48 0.61% 78.52 80.24 77.61
Mar 9, 2023 78.90 -0.83 -1.04% 79.73 80.58 78.22
Mar 8, 2023 79.73 -0.36 -0.45% 80.09 80.68 79.48
Mar 7, 2023 79.79 -0.94 -1.16% 80.73 81.23 79.79
Mar 6, 2023 81.04 0.27 0.33% 80.77 81.25 80.35
Mar 3, 2023 80.57 1.14 1.44% 79.43 81.09 79.03
Mar 2, 2023 79.43 -0.05 -0.06% 79.48 79.83 78.44
Mar 1, 2023 79.31 -0.98 -1.22% 80.29 80.58 78.93
Feb 28, 2023 79.96 -0.55 -0.68% 80.51 80.92 79.28
Feb 27, 2023 80.53 0.05 0.06% 80.48 81.24 79.61
Feb 24, 2023 80.59 -1.69 -2.05% 82.28 82.49 80.13
Feb 23, 2023 82.19 -0.74 -0.89% 82.93 83.77 82.10
Feb 22, 2023 82.93 -1.75 -2.07% 84.68 84.83 82.93
Feb 21, 2023 84.68 0.56 0.67% 84.12 85.41 83.75
Feb 17, 2023 84.35 1.17 1.41% 83.18 85.18 81.65

Gilead Sciences Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 30390 26107 22127 22449 24689 27305
Έσοδα 30390 26107 22127 22449 24689 27305
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4261 4371 4853 4675 4572 6601
Ακαθάριστο Εισόδημα 26129 21736 17274 17774 20117 20704
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12757 11983 13927 18162 20618 17387
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3398 3830 4056 4381 5151 5246
Έρευνα & Ανάπτυξη 4266 3512 4846 8934 10895 5540
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 832 270 172 172
Λειτουργικά Έσοδα 17633 14124 8200 4287 4071 9918
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -790 -1190 -964 227 -2684 -1611
Άλλο, Καθαρό 254 595 563 646 282 -29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17097 13529 7799 5160 1669 8278
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13488 10136 5464 5364 89 6201
Δικαίωμα Μειοψηφίας 13 -16 -5 22 34 24
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13501 10120 5459 5386 123 6225
Καθαρά Κέρδη 13501 4628 5455 5386 123 6225
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13501 10120 5459 5386 123 6225
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13501 4628 5455 5386 123 6225
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13501 4628 5455 5386 123 6225
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1358 1319 1308 1277 1263 1262
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.94183 7.67248 4.17355 4.2177 0.09739 4.93265
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.84 2.08 2.28 2.52 2.72 2.84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.4252 7.82584 4.26568 4.30525 0.09739 4.93265
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -5492 -4
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 6423 6217 7421 7244 6590
Έσοδα 6423 6217 7421 7244 6590
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1361 1390 1223 2627 1424
Ακαθάριστο Εισόδημα 5062 4827 6198 4617 5166
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3533 3971 3579 6304 6393
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1044 1351 1190 1650 1083
Έρευνα & Ανάπτυξη 1117 1230 1166 2027 1186
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11 2700
Λειτουργικά Έσοδα 2890 2246 3842 940 197
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -608 -430 -392 -181 -334
Άλλο, Καθαρό -18 1 -12 -15
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2264 1817 3438 759 -152
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1722 1517 2586 376 12
Δικαίωμα Μειοψηφίας 7 5 6 6 7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1729 1522 2592 382 19
Καθαρά Κέρδη 1729 1522 2592 382 19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1729 1522 2592 382 19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1729 1522 2592 382 19
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1729 1522 2592 382 19
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1262 1260 1262 1262 1262
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.37005 1.20794 2.05388 0.30269 0.01506
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.71 0.71 0.71 0.71 0.73
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.37668 1.20794 2.05388 0.30269 1.40571
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19588 31823 35836 30296 15996 14772
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11895 25510 30089 24352 7408 6520
Μετρητά & Ισοδύναμα 8229 7588 17940 11631 5997 5338
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3666 17922 12149 12721 1411 1182
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4514 3851 3327 3582 4892 4493
Accounts Receivable - Trade, Net 4514 3851 3327 3582 4892 4493
Total Inventory 1587 801 814 922 1683 1618
Prepaid Expenses 1592 1649 1533 1403 2013 2141
Total Assets 56977 70283 63675 61627 68407 67952
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2865 3295 4006 5170 5613 5663
Goodwill, Net 1172 4159 4117 4117 8108 8332
Intangibles, Net 8971 17100 15738 13786 33126 33455
Long Term Investments 20495 11194 1423 1488 502 1309
Other Long Term Assets, Total 3886 2712 2555 6770 5062 4421
Total Current Liabilities 9218 11635 10605 9759 11397 11610
Accounts Payable 1206 814 790 713 844 705
Accrued Expenses 7775 7271 6876 6254 7198 7600
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 2747 2748 2499 2757 1516
Other Current Liabilities, Total 237 803 191 293 598 1789
Total Liabilities 38090 49841 42288 39102 50205 46883
Total Long Term Debt 26346 30795 24574 22094 28645 25179
Long Term Debt 26346 30795 24574 22094 28645 25179
Minority Interest 476 59 147 125 19 -5
Other Liabilities, Total 2050 7352 6962 7124 10144 5743
Total Equity 18887 20442 21387 22525 18202 21069
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 1 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 454 1264 2282 3051 3880 4661
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 18154 19012 19024 19388 14381 16324
Unrealized Gain (Loss) -16 194 -52 1 2 -4
Other Equity, Total 294 -29 132 84 -62 87
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 56977 70283 63675 61627 68407 67952
Total Common Shares Outstanding 1307 1308 1282 1266 1254 1254
Other Current Assets, Total 12 73 37
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4289 5197 6592 7281 7556
Accumulated Depreciation, Total -994 -1191 -1422 -1668 -1893
Deferred Income Tax 4356
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13278 13925 13991 14772 12629
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5666 6525 5738 6520 5325
Μετρητά & Ισοδύναμα 4065 4893 4362 5338 4296
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1601 1632 1376 1182 1029
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3925 4149 4566 4493 3787
Accounts Receivable - Trade, Net 3925 4149 4566 4493 3787
Total Inventory 1779 1772 1676 1618 1482
Prepaid Expenses 1908 1479 2011 2141 2035
Total Assets 67492 67984 67098 67952 63080
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4990 4996 5037 5121 5253
Goodwill, Net 8334 8334 8332 8332 8314
Intangibles, Net 34781 34341 33900 33455 30331
Long Term Investments 579 836 1099 1309 1427
Other Long Term Assets, Total 5530 5552 4739 4963 5126
Total Current Liabilities 9705 10214 10245 11610 8558
Accounts Payable 570 608 585 705 583
Accrued Expenses 6661 6906 6702 7600 6483
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2259 2261 2511 1516 1025
Other Current Liabilities, Total 215 439 447 1789 467
Total Liabilities 48540 48281 45628 46883 43153
Total Long Term Debt 27907 27914 25175 25179 25183
Long Term Debt 27907 27914 25175 25179 25183
Deferred Income Tax 4464 4374 4603 4356 3687
Minority Interest 12 7 1 -5 -12
Other Liabilities, Total 6452 5772 5604 5743 5737
Total Equity 18952 19703 21470 21069 19927
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 4092 4271 4492 4661 4867
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 14821 15392 16903 16324 14986
Unrealized Gain (Loss) 0 -1 -1 -4 -23
Other Equity, Total 38 40 75 87 96
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 67492 67984 67098 67952 63080
Total Common Shares Outstanding 1254 1254 1255 1254 1255
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13488 4644 5460 5364 89 6201
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17047 11898 8400 9144 8168 11384
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 177 233 226 255 288 329
Amortization 981 1053 1203 1149 1192 1721
Deferred Taxes -119 -82 289 -2098 -214 -116
Μη Χρηματικά Στοιχεία 974 942 2161 5272 8451 2760
Cash Taxes Paid 2436 3342 3198 1793 2639 2509
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 885 1038 1070 982 951 979
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1546 5108 -939 -798 -1638 489
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11985 -16069 14355 -7817 -14615 -3131
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -748 -590 -924 -825 -650 -579
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -11237 -15479 15279 -6992 -13965 -2552
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9725 3393 -12318 -7634 770 -8877
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -745 -330 -486 -122 -138 -145
Total Cash Dividends Paid -2455 -2731 -2971 -3222 -3449 -3605
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -10793 -720 -2611 -1540 -1327 -377
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4268 7174 -6250 -2750 5684 -4750
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 41 137 -85 -2 43 -35
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4622 -641 10352 -6309 -5634 -659
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 1722 3239 5825 6201 12
Cash From Operating Activities 2610 4926 8179 11384 1840
Cash From Operating Activities 78 157 239 329 80
Amortization 395 835 1276 1721 445
Deferred Taxes 71 3 243 -116 -651
Non-Cash Items 753 1564 1921 2760 3116
Changes in Working Capital -409 -872 -1325 489 -1162
Cash From Investing Activities -2042 -2619 -2853 -3131 -1070
Capital Expenditures -165 -284 -423 -579 -247
Other Investing Cash Flow Items, Total -1877 -2335 -2430 -2552 -823
Cash From Financing Activities -2477 -3408 -6935 -8877 -1794
Financing Cash Flow Items -89 -95 -134 -145 -91
Total Cash Dividends Paid -917 -1811 -2711 -3605 -945
Issuance (Retirement) of Stock, Net -221 -252 -340 -377 -258
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1250 -1250 -3750 -4750 -500
Foreign Exchange Effects -23 -3 -26 -35 -18
Net Change in Cash -1932 -1104 -1635 -659 -1042
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9329 111403199 -68465 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.025 87609319 3078449 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 5.5242 68892972 11130228 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.7263 58941373 -298977 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.3784 54602952 727482 2022-12-31 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 2.8775 35885152 -484100 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9123 23848477 244886 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3088 16322394 84245 2023-02-28 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.224 15265179 12533445 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 1.1113 13859234 761084 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0416 12989939 -106202 2022-12-31 LOW
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 0.9672 12062537 295282 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8569 10686823 -393685 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7805 9733453 -126327 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7772 9693019 -93438 2022-12-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7531 9391729 -99918 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7379 9202568 -820000 2022-12-31 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7195 8972729 -116113 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.692 8630001 -344541 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6788 8465274 -377056 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Gilead Company profile

Σχετικά με την Gilead Sciences

Η Gilead Sciences, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία φαρμάκων για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), της ιογενούς ηπατίτιδας και του καρκίνου. Τα προϊόντα της Εταιρείας για ασθενείς με HIV/AIDS περιλαμβάνουν τα Biktarvy, Genvoya, Descovy, Odefsey, Truvada, Complera/Eviplera, Stribild και Atripla. Το προϊόν της COVID-19 είναι το Veklury. Τα προϊόντα για τις ηπατικές νόσους περιλαμβάνουν τα Epclusa, Harvoni, Vosevi, Vemlidy και Viread. Τα προϊόντα στο πλαίσιο της αιματολογίας/ογκολογίας/κυτταρικής θεραπείας περιλαμβάνουν τα Yescarta, Tecartus, Trodelvy και Zydelig. Τα άλλα προϊόντα περιλαμβάνουν τα Letairis (αμμπριζεντάνη), Ranexa (ρανολαζίνη), Cayston, Jyseleca και AmBisome (λιποσώμα αμφοτερικίνης Β για έγχυση). Η Εταιρεία πωλεί και διανέμει επίσης τις γενόσημες εκδόσεις των Epclusa και Harvoni στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πωλεί και διανέμει τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του καναλιού χονδρικής πώλησης. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

333 Lakeside Dr
FOSTER CITY
CALIFORNIA 94404-1147
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,513.10 Price
-0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,984.15 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,308.40 Price
+1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.39 Price
-1.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00313

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου