Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Helia Group Ltd - GMAau CFD

  4.310
  1.6%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:04

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:04 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.38
  Άνοιγμα* 4.45
  Μεταβολή 1 έτους* 36.84%
  Εύρος ημέρας* 4.27 - 4.46
  Εύρος 52 εβδ. 2.03-3.19
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.75M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.01B
  Αναλογία P/E 7.45
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 377.44M
  Έσοδα 262.33M
  EPS 0.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.69565
  Beta 1.45
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 4.290 -0.160 -3.60% 4.450 4.450 4.280
  Feb 25, 2024 4.440 0.020 0.45% 4.420 4.470 4.410
  Feb 23, 2024 4.380 -0.060 -1.35% 4.440 4.440 4.370
  Feb 22, 2024 4.440 -0.049 -1.09% 4.489 4.500 4.400
  Feb 21, 2024 4.490 0.000 0.00% 4.490 4.570 4.470
  Feb 20, 2024 4.480 -0.080 -1.75% 4.560 4.560 4.420
  Feb 19, 2024 4.550 0.010 0.22% 4.540 4.570 4.490
  Feb 18, 2024 4.550 -0.040 -0.87% 4.590 4.600 4.520
  Feb 16, 2024 4.620 -0.019 -0.41% 4.639 4.650 4.620
  Feb 15, 2024 4.640 -0.029 -0.62% 4.669 4.690 4.620
  Feb 14, 2024 4.670 0.051 1.10% 4.619 4.710 4.599
  Feb 13, 2024 4.620 -0.090 -1.91% 4.710 4.720 4.590
  Feb 12, 2024 4.720 -0.019 -0.40% 4.739 4.749 4.670
  Feb 11, 2024 4.729 0.029 0.62% 4.700 4.759 4.700
  Feb 9, 2024 4.680 -0.029 -0.62% 4.709 4.710 4.679
  Feb 8, 2024 4.710 -0.039 -0.82% 4.749 4.789 4.680
  Feb 7, 2024 4.749 -0.020 -0.42% 4.769 4.819 4.739
  Feb 6, 2024 4.759 -0.010 -0.21% 4.769 4.779 4.694
  Feb 5, 2024 4.759 -0.060 -1.25% 4.819 4.839 4.759
  Feb 4, 2024 4.819 -0.020 -0.41% 4.839 4.849 4.799

  Helia Group Ltd Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:30

  Χώρα

  AU

  Γεγονός

  Full Year 2023 Helia Group Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 Helia Group Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  23:00

  Χώρα

  AU

  Γεγονός

  Full Year 2023 Helia Group Ltd Earnings Call
  Full Year 2023 Helia Group Ltd Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 343.155 359.951 401.966 437.297 359.202
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.598 74.725 546.042 256.037 240.31
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 71.696 59.953 56.305 54.317 54.241
  Depreciation / Amortization 4.731 5.036 4.859 5.172 1.027
  Λειτουργικά Έσοδα 277.557 285.226 -144.076 181.26 118.892
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.515 -10.291 -10.709 -11.785 -12.128
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 264.042 274.935 -154.785 169.475 106.764
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Καθαρά Κέρδη 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 186.77 192.821 -107.582 120.084 75.668
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 382.637 412.785 412.514 420.78 460.417
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.48811 0.46712 -0.2608 0.28538 0.16435
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.26 0.17 0 0.165 0.17
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48845 0.48139 0.02567 0.28538 0.16435
  Total Premiums Earned 427.654 370.508 312.021 298.213 281.284
  Net Investment Income -84.499 -10.557 89.945 139.084 77.918
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total -9.931 2.533 304.275 197.745 186.539
  Other Operating Expenses, Total -0.898 -1.197 -1.197 -1.197 -1.497
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.4 181.8
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 233.953 268.838 137.643 188.014 171.937
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23.222 21.598 56.983 -8.41 83.135
  Other Operating Expenses, Total 9.936 -0.299 9.488 -0.598 -0.599
  Λειτουργικά Έσοδα 210.731 247.24 80.66 196.424 88.802
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.405 -5.172 -5.119
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 210.731 238.835 80.66 191.252 83.683
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Καθαρά Κέρδη 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 147.468 167.839 57.749 133.455 59.366
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 338.184 365.353 399.921 413.056 412.514
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.43606 0.45939 0.1444 0.32309 0.14391
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.14 0.14 0.12 0.12 0.05
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.43606 0.45974 0.1444 0.32309 0.14391
  Total Premiums Earned 200.038 211.141 184.963 199.641 170.867
  Net Investment Income 62.764 57.697 -142.196 -11.627 1.07
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 5.014 21.897 42.319 -7.812 83.734
  Other Revenue, Total -28.849 94.876
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 8.272 5.176
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά 23.841 76.724 104.557 87.254 141.45
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.144 3.991 8.835 5.217 16.112
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3461.01 3913.31 3680.6 3477.41 3590.07
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.328 7.066 10.256 16.286 6.566
  Υπεραξία, Καθαρό 9.123 9.123 9.123 9.123 9.123
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.952 4.643 6.49 7.34 6.195
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3258.3 3627.12 3303.5 3033.78 3082.97
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 28.24 4.14 9.407
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 124.696 40.994 55.624 9.104 7.875
  Other Assets, Total 35.623 51.309 93.227 86.18 88.487
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22.427 15.362 15.919 17.545
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2255.29 2355.98 2292.68 1949.93 1852.77
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 191.061 190.97 195.127 215.799 198.166
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 188.701 188.229 187.781 199.369 198.166
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.058 17.542 7.659 7.096 16.675
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1205.72 1557.33 1387.92 1527.48 1737.3
  Κοινή Μετοχή 906.892 1087.76 1090.18 1090.18 1154.08
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 298.824 469.567 297.74 437.296 583.216
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3461.01 3913.31 3680.6 3477.41 3590.07
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 347.447 411.492 412.514 412.514 437.465
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 30.365 0.002 0.098 0.323
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.36 2.741 7.346 16.43
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.922 4.978
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 70.602
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά 29.035 23.841 19.047 76.724 89.623
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.251 2.144 12.171 7.821 43.032
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3204.78 3461.01 3632.39 3913.31 3867.96
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.143 4.328 6.038 7.066 8.624
  Υπεραξία, Καθαρό 9.123 9.123 9.123 9.123 9.123
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.105 2.952 3.796 4.643 5.557
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2993.87 3258.3 3362.54 3627.12 3493.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 127.439 124.696 32.624 40.994 46.89
  Other Assets, Total 31.808 35.623 83.026 51.309 105.813
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 50.182 70.602 36.478 79.36 50.971
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2092.26 2255.29 2250.82 2355.98 2421.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 188.947 191.061 193.702 195.892 198.075
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 188.947 188.701 188.462 188.229 188.002
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 2.36 5.24 7.663 10.073
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.716 7.058 7.072 7.282 7.508
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1112.51 1205.72 1381.57 1557.33 1446.73
  Κοινή Μετοχή 806.898 906.892 990.18 1087.76 1090.18
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 305.616 298.824 391.386 469.567 356.552
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3204.78 3461.01 3632.39 3913.31 3867.96
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 315.952 347.447 377.438 411.492 412.514
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 7.4797 23299788 0 2023-01-16 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 7.3507 22898240 203320 2023-06-06 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 6.3257 19705270 -257578 2023-03-07 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.2869 19584191 0 2023-01-16 LOW
  Vinva Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.0646 15776687 -1024545 2023-09-19 MED
  Brazil Farming Pty. Ltd. Corporation 2.3119 7201631 -650000 2023-01-16 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 2.0647 6431678 -754385 2023-01-16 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.7133 5337089 236066 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4993 4670327 -1951 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3221 4118428 280058 2022-12-31 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.1127 3466170 -4741124 2023-03-07 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.9173 2857569 372540 2023-09-30 MED
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7624 2374800 0 2023-06-30 LOW
  National Exchange Pty. Ltd. Corporation 0.642 2000000 -150000 2023-01-16 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6246 1945814 -7827 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.464 1445334 -1312333 2023-01-16 LOW
  Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4623 1440067 -8425 2023-08-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4378 1363933 -70703 2023-09-30 LOW
  Williamson (Guthrie John) Individual Investor 0.3218 1002478 1002478 2023-01-16
  Jermyn (Stephen Craig) Individual Investor 0.321 1000000 1000000 2023-01-16 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

  Level 26, 101 Miller Street
  NORTH SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2060
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου